ဝယ်ယူမှု
0.02
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၄၀:၁၄
134.809
134.923
134.809
0.000
အမြတ်
1.72 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၄၀:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
134.809
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
134.809
အမြတ်
1.72 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
134.923
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၁၆:၅၂
134.670
134.923
134.670
135.100
အမြတ်
21.50 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၁၆:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
134.670
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
134.670
အမြတ်
21.50 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
134.923
အမြတ်ရယူခြင်း
135.100
ဝယ်ယူမှု
0.1
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၁၆:၄၅
134.710
134.923
134.710
135.100
အမြတ်
17.79 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၁၆:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
134.710
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
134.710
အမြတ်
17.79 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
134.923
အမြတ်ရယူခြင်း
135.100
ဝယ်ယူမှု
0.1
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၁၆:၁၈
134.742
134.923
134.742
135.100
အမြတ်
14.81 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၁၆:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
134.742
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
134.742
အမြတ်
14.81 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
134.923
အမြတ်ရယူခြင်း
135.100