ရောင်းချမှု
0.01
၂၅.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၅၇:၅၇
134.479
134.204
0.000
0.000
အမြတ်
2.41 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၅၇:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
134.479
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
2.41 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
134.204
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၅၆:၅၆
133.988
134.204
0.000
0.000
အမြတ်
-2.24 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၅၆:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
133.988
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-2.24 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
134.204
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၅၉:၅၅
133.774
134.204
0.000
0.000
အမြတ်
-4.27 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၅၉:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
133.774
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-4.27 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
134.204
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.05
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၃၀:၃၆
133.647
134.204
0.000
0.000
အမြတ်
-27.37 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၃၀:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
133.647
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-27.37 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
134.204
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.03
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၅၇:၀၁
133.308
134.204
0.000
0.000
အမြတ်
-26.05 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၅၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
133.308
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-26.05 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
134.204
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000