ရောင်းချမှု
0.16
၀၇.၀၄.၂၀၂၀ ၂၁:၅၈:၃၇
0.96868
0.97367
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.83 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၀ ၂၁:၅၈:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.96868
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.83 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.97367
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.17
၀၇.၀၄.၂၀၂၀ ၂၁:၁၄:၅၄
1.23560
1.22974
0.00000
0.00000
အမြတ်
-1.00 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၀ ၂၁:၁၄:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.23560
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.17
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.22974
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.17
၀၇.၀၄.၂၀၂၀ ၂၀:၃၅:၃၄
1.39738
1.40723
0.00000
0.00000
အမြတ်
-1.20 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၀ ၂၀:၃၅:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.39738
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.20 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.17
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.40723
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.17
၀၇.၀၄.၂၀၂၀ ၀၂:၀၀:၃၇
1.41445
1.40701
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.90 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၀ ၀၂:၀၀:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.41445
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.90 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.17
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.40701
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.17
၀၆.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၀၆:၁၀
1.07950
1.08411
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.79 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၀၆:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07950
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.79 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.17
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08411
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.17
၀၆.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၀၅:၀၆
109.149
108.853
0.000
0.000
အမြတ်
-0.47 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၀၅:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
109.149
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.47 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.17
လက်ရှိစျေးနှုန်း
108.853
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.17
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၀၀:၀၂:၂၇
0.87431
0.88159
0.00000
0.00000
အမြတ်
-1.53 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၀၀:၀၂:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.87431
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.53 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.17
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.88159
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.17
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၂၁:၂၀:၂၆
65.064
66.684
0.000
0.000
အမြတ်
-2.54 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၂၁:၂၀:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
65.064
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-2.54 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.17
လက်ရှိစျေးနှုန်း
66.684
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.14
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၀၁:၁၃:၅၉
1.15410
1.19770
0.00000
0.00000
အမြတ်
-6.41 USD
GBPCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၀၁:၁၃:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.15410
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-6.41 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.14
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.19770
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.14
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၀၁:၀၉:၃၄
131.142
133.919
0.000
0.000
အမြတ်
-3.71 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၀၁:၀၉:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
131.142
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-3.71 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.14
လက်ရှိစျေးနှုန်း
133.919
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.1
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၃၆:၂၃
1.15105
1.23002
0.00000
0.00000
အမြတ်
-7.96 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၃၆:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.15105
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-7.96 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.23002
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.15
၁၆.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၅၁:၁၅
0.94692
0.97367
0.00000
0.00000
အမြတ်
-4.43 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၅၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.94692
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-4.43 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.97367
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၀၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၈:၄၄:၁၀
124.497
117.985
0.000
0.000
အမြတ်
-6.66 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၈:၄၄:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
124.497
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-6.66 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
117.985
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၀.၁၂.၂၀၁၈ ၂၁:၃၈:၁၇
127.466
117.985
0.000
0.000
အမြတ်
-0.97 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၂.၂၀၁၈ ၂၁:၃၈:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
127.466
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.97 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
117.985
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၂.၁၀.၂၀၁၈ ၁၄:၄၀:၄၂
129.808
117.985
0.000
0.000
အမြတ်
-1.19 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၁၈ ၁၄:၄၀:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
129.808
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-1.19 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
117.985
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000