ရောင်းချမှု
1
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၂၀:၁၇:၄၇
1.17755
1.17822
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.87 USD
GBPCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၂၀:၁၇:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.17755
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.87 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.17822
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
1
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၂၁:၄၄:၅၂
1.12503
1.13280
0.00000
0.00000
အမြတ်
-7.78 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၂၁:၄၄:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.12503
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-7.78 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.13280
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၀၈.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၀၃:၅၄
0.70190
0.69906
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.39 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၀၃:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.70190
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.39 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.69906
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.1
၀၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၃၇:၅၄
114.654
121.550
0.000
0.000
အမြတ်
-6.52 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၃၇:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
114.654
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-6.52 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
121.550
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၁.၀၄.၂၀၂၀ ၁၀:၁၆:၅၂
1.41926
1.35260
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.51 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၄.၂၀၂၀ ၁၀:၁၆:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.41926
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.51 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.35260
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.14
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၀၁:၁၃:၅၉
1.15410
1.17822
0.00000
0.00000
အမြတ်
-4.77 USD
GBPCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၀၁:၁၃:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.15410
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-4.77 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.14
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.17822
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၀၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၈:၄၄:၁၀
124.497
121.524
0.000
0.000
အမြတ်
-3.78 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၈:၄၄:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
124.497
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-3.78 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
121.524
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၀.၁၂.၂၀၁၈ ၂၁:၃၈:၁၇
127.466
121.524
0.000
0.000
အမြတ်
-0.68 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၂.၂၀၁၈ ၂၁:၃၈:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
127.466
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.68 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
121.524
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၂.၁၀.၂၀၁၈ ၁၄:၄၀:၄၂
129.808
121.524
0.000
0.000
အမြတ်
-0.91 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၁၈ ၁၄:၄၀:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
129.808
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.91 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
121.524
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000