ရောင်းချမှု
0.5
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၀၈:၅၅:၅၁
1.90828
1.99413
0.00000
0.00000
အမြတ်
-26.65 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၀၈:၅၅:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.90828
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-26.65 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.99413
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.16
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၈:၁၈:၅၂
1.17294
1.23712
0.00000
0.00000
အမြတ်
-10.62 USD
GBPCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၈:၁၈:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.17294
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-10.62 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.23712
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.16
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၂၁:၀၆:၅၁
1.17314
1.23712
0.00000
0.00000
အမြတ်
-10.61 USD
GBPCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၂၁:၀၆:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.17314
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-10.61 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.23712
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.11
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၃၁:၂၀
1.04523
1.08128
0.00000
0.00000
အမြတ်
-2.46 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၃၁:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.04523
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-2.46 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08128
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၃၁:၀၉
1.04524
1.08128
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.22 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၃၁:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.04524
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.22 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08128
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.12
၂၄.၀၇.၂၀၁၉ ၂၂:၃၆:၂၀
109.814
108.542
0.000
0.000
အမြတ်
-1.62 USD
CHFJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၇.၂၀၁၉ ၂၂:၃၆:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
109.814
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-1.62 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
လက်ရှိစျေးနှုန်း
108.542
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.11
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၂၁:၃၅:၁၇
1.31345
1.32664
0.00000
0.00000
အမြတ်
-1.19 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၂၁:၃၅:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.31345
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.19 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.32664
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၀၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၈:၄၄:၁၀
124.497
118.494
0.000
0.000
အမြတ်
-5.82 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၈:၄၄:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
124.497
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-5.82 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
118.494
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၀.၁၂.၂၀၁၈ ၂၁:၃၈:၁၇
127.466
118.494
0.000
0.000
အမြတ်
-0.89 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၂.၂၀၁၈ ၂၁:၃၈:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
127.466
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.89 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
118.494
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၂.၁၀.၂၀၁၈ ၁၄:၄၀:၄၂
129.808
118.494
0.000
0.000
အမြတ်
-1.11 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၁၈ ၁၄:၄၀:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
129.808
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-1.11 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
118.494
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.1
၁၅.၁၀.၂၀၁၈ ၁၉:၁၅:၅၆
1.29637
1.32664
0.00000
0.00000
အမြတ်
-2.78 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၁၈ ၁၉:၁၅:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.29637
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-2.78 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.32664
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000