ရောင်းချမှု
0.01
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၀၀:၀၁
1.37832
1.38011
0.00000
0.00000
အမြတ်
-1.79 USD
GBPUSDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.37832
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.79 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.38011
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၀၅:၀၀
1.38063
1.37985
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.78 USD
GBPUSDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၀၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.38063
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.78 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37985
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000