ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၀၀
1.37482
1.37212
0.00000
0.00000
အမြတ်
-2.76 USD
GBPUSDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.37482
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-2.76 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37212
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.03
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၄၉:၅၂
1.37178
1.37238
0.00000
0.00000
အမြတ်
-1.93 USD
GBPUSDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၄၉:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.37178
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.93 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37238
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၅၉:၀၇
1.36843
1.37238
0.00000
0.00000
အမြတ်
-7.99 USD
GBPUSDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၅၉:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.36843
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-7.99 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37238
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၀:၃၈
1.36504
1.37238
0.00000
0.00000
အမြတ်
-14.77 USD
GBPUSDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၀:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.36504
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-14.77 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37238
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၀၀:၀၂
1.36171
1.37238
0.00000
0.00000
အမြတ်
-10.84 USD
GBPUSDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.36171
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-10.84 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37238
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000