ဝယ်ယူမှု
0.05
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၁၃:၃၁
1756.41
1753.32
0.00
0.00
အမြတ်
-15.45 USD
XAUUSDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၁၃:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1756.41
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-15.45 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1753.32
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၁၈:၃၉
1802.95
1753.32
0.00
0.00
အမြတ်
-49.63 USD
XAUUSDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၁၈:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1802.95
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-49.63 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1753.32
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00