ရောင်းချမှု
0.2
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၄၈:၂၅
154.063
156.974
0.000
0.000
အမြတ်
-509.70 USD
GBPJPYm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၄၈:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
154.063
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-509.70 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
156.974
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.2
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၅၉:၁၂
0.73166
0.74157
0.00000
0.00000
အမြတ်
-198.20 USD
AUDUSDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၅၉:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.73166
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-198.20 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.74157
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.2
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၅၈:၅၇
1.24627
1.23663
0.00000
0.00000
အမြတ်
-155.91 USD
USDCADm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၅၈:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.24627
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-155.91 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.23663
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.2
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၁၄:၅၈
1.58121
1.56474
0.00000
0.00000
အမြတ်
-244.19 USD
EURAUDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၁၄:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.58121
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-244.19 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.56474
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
မှာဝယ်ပါ
0.3
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၄၄:၂၄
149.200
156.974
0.000
0.000
အမြတ်
0.00 USD
GBPJPYm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၄၄:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
149.200
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
လက်ရှိစျေးနှုန်း
156.974
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.2
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၇:၁၃
1.18212
1.16004
0.00000
0.00000
အမြတ်
-441.60 USD
EURUSDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၇:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.18212
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-441.60 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.16004
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.3
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၂၉:၅၄
1816.80
1767.41
0.00
0.00
အမြတ်
-1 481.70 USD
XAUUSDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၂၉:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1816.80
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-1 481.70 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1767.41
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
0.2
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၂၈:၂၄
1822.26
1767.41
0.00
0.00
အမြတ်
-1 097.00 USD
XAUUSDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၂၈:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1822.26
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-1 097.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1767.41
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
0.2
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၄၆:၃၃
1823.23
1767.41
0.00
0.00
အမြတ်
-1 116.40 USD
XAUUSDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၄၆:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1823.23
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-1 116.40 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1767.41
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
0.2
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၃၀:၀၅
1.39097
1.37425
0.00000
0.00000
အမြတ်
-334.40 USD
GBPUSDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၃၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.39097
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-334.40 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37425
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.2
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၃:၀၉
1.18945
1.16004
0.00000
0.00000
အမြတ်
-588.20 USD
EURUSDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၃:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.18945
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-588.20 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.16004
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.2
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၂၉:၁၅
1.19373
1.16004
0.00000
0.00000
အမြတ်
-673.80 USD
EURUSDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၂၉:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.19373
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-673.80 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.16004
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.2
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၄၉:၃၁
1.19972
1.16004
0.00000
0.00000
အမြတ်
-793.60 USD
EURUSDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၄၉:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.19972
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-793.60 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.16004
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.2
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၁၆:၁၃
1.39842
1.37425
0.00000
0.00000
အမြတ်
-483.40 USD
GBPUSDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၁၆:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.39842
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-483.40 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37425
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
မှာဝယ်ပါ
0.1
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၀၂:၅၀
19999.99
61371.27
0.00
0.00
အမြတ်
0.00 USD
BTCUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၀၂:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
19999.99
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
61371.27
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
မှာဝယ်ပါ
0.1
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၀၁:၂၇
17777.77
61371.27
0.00
0.00
အမြတ်
0.00 USD
BTCUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၀၁:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
17777.77
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
61371.27
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
မှာဝယ်ပါ
0.1
၂၉.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၄၁:၂၃
23333.33
61371.27
0.00
0.00
အမြတ်
0.00 USD
BTCUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၄၁:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
23333.33
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
61371.27
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00