ဝယ်ယူမှု
0.02
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၉:၄၀:၀၂
1.17602
1.17729
0.00000
1.18154
အမြတ်
2.54 USD
EURUSDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၉:၄၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.17602
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
2.54 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.17729
အမြတ်ရယူခြင်း
1.18154
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၄၀:၀၀
1.17682
1.17729
0.00000
1.18154
အမြတ်
0.47 USD
EURUSDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၄၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.17682
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.47 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.17729
အမြတ်ရယူခြင်း
1.18154
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၂၅:၀၁
1.17830
1.17729
0.00000
1.18154
အမြတ်
-1.01 USD
EURUSDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၂၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.17830
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.01 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.17729
အမြတ်ရယူခြင်း
1.18154