ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၁၃:၄၇
1.20449
1.17186
0.00000
1.20854
အမြတ်
-32.63 USD
EURUSD_S
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၁၃:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.20449
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-32.63 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.17186
အမြတ်ရယူခြင်း
1.20854
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၈:၃၉
0.72070
0.70099
0.00000
0.72131
အမြတ်
-19.71 USD
NZDUSD_S
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၈:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.72070
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-19.71 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.70099
အမြတ်ရယူခြင်း
0.72131
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၄၅:၀၇
0.72860
0.70099
0.00000
0.72901
အမြတ်
-27.61 USD
NZDUSD_S
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၄၅:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.72860
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-27.61 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.70099
အမြတ်ရယူခြင်း
0.72901