ရောင်းချမှု
0.01
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၄၉:၀၂
110.712
114.249
0.000
0.000
အမြတ်
-30.96 USD
USDJPY_S
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၄၉:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
110.712
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-30.96 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
114.249
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၁၃:၄၇
1.20449
1.16000
0.00000
1.20854
အမြတ်
-44.49 USD
EURUSD_S
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၁၃:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.20449
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-44.49 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.16000
အမြတ်ရယူခြင်း
1.20854
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၈:၃၉
0.72070
0.70522
0.00000
0.72131
အမြတ်
-15.48 USD
NZDUSD_S
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၈:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.72070
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-15.48 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.70522
အမြတ်ရယူခြင်း
0.72131
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၄၅:၀၇
0.72860
0.70522
0.00000
0.72901
အမြတ်
-23.38 USD
NZDUSD_S
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၄၅:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.72860
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-23.38 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.70522
အမြတ်ရယူခြင်း
0.72901