ရောင်းချမှု
0.03
၂၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၁၉:၀၈
1.16592
1.16622
0.00000
1.16466
အမြတ်
-0.90 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၁၉:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.16592
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.90 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.16622
အမြတ်ရယူခြင်း
1.16466
ရောင်းချမှု
0.02
၂၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၀၅:၅၇
1.16514
1.16622
0.00000
1.16466
အမြတ်
-2.16 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၀၅:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.16514
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-2.16 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.16622
အမြတ်ရယူခြင်း
1.16466
ရောင်းချမှု
0.01
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၂၃:၅၄:၃၃
1.16435
1.16622
0.00000
1.16466
အမြတ်
-1.87 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၂၃:၅၄:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.16435
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.87 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.16622
အမြတ်ရယူခြင်း
1.16466
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၂၁:၃၁:၃၀
1.16371
1.16610
1.16495
0.00000
အမြတ်
2.39 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၂၁:၃၁:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.16371
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.16495
အမြတ်
2.39 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.16610
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၄၇
1.16358
1.16622
0.00000
1.16466
အမြတ်
-2.64 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.16358
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-2.64 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.16622
အမြတ်ရယူခြင်း
1.16466