ရောင်းချမှု
0.33
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၅၂:၀၆
0.88473
0.88547
0.00000
0.00000
အမြတ်
-22.05 USD
NZDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၅၂:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.88473
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-22.05 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.88547
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.33
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၁:၄၉
0.88350
0.88547
0.00000
0.00000
အမြတ်
-54.86 USD
NZDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၁:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.88350
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-54.86 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.88547
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.33
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၂၂:၂၄
0.92017
0.92427
0.00000
0.00000
အမြတ်
-111.71 USD
AUDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၂၂:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.92017
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-111.71 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.92427
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.33
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၅၁:၃၅
0.91955
0.92427
0.00000
0.00000
အမြတ်
-128.25 USD
AUDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၅၁:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.91955
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-128.25 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.92427
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.33
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၅၀:၀၃
0.91946
0.92427
0.00000
0.00000
အမြတ်
-130.65 USD
AUDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၅၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.91946
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-130.65 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.92427
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000