ဝယ်ယူမှု
0.33
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၃၉:၂၀
0.95701
0.95674
0.00000
0.00000
အမြတ်
-9.40 USD
AUDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၃၉:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.95701
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-9.40 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.95674
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.33
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၁၅:၄၂
0.95600
0.95674
0.00000
0.00000
အမြတ်
17.14 USD
AUDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၁၅:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.95600
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
17.14 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.95674
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.33
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၅၄:၀၉
0.96275
0.95674
0.00000
0.00000
အမြတ်
-160.26 USD
AUDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၅၄:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.96275
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-160.26 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.95674
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.33
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၁၃:၃၂
0.88105
0.88278
0.00000
0.00000
အမြတ်
-47.78 USD
NZDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၁၃:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.88105
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-47.78 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.88278
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.33
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၀၉:၂၇
0.88099
0.88278
0.00000
0.00000
အမြတ်
-49.36 USD
NZDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၀၉:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.88099
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-49.36 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.88278
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000