မှာဝယ်ပါ
0.14
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၂၉:၅၂
1.15360
1.16026
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၂၉:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.15360
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.14
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.16026
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
မှာဝယ်ပါ
0.07
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၂၉:၅၁
1752.98
1767.67
0.00
0.00
အမြတ်
0.00 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၂၉:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1752.98
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1767.67
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00