မှာရောင်းချ
0.2
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၅၀:၁၃
1773.00
1754.54
1806.00
0.00
အမြတ်
0.00 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၅၀:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာရောင်းချ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1773.00
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1806.00
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1754.54
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ရောင်းချမှု
0.2
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၄၇:၅၁
1753.51
1754.69
1806.00
1690.00
အမြတ်
-25.42 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၄၇:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1753.51
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1806.00
အမြတ်
-25.42 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1754.69
အမြတ်ရယူခြင်း
1690.00
ရောင်းချမှု
0.2
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၂၃:၃၅
1790.99
1754.69
1840.00
1690.00
အမြတ်
722.92 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၂၃:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1790.99
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1840.00
အမြတ်
722.92 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1754.69
အမြတ်ရယူခြင်း
1690.00
ရောင်းချမှု
0.2
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၂:၃၅
1795.65
1754.69
1806.00
1690.00
အမြတ်
815.28 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၂:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1795.65
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1806.00
အမြတ်
815.28 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1754.69
အမြတ်ရယူခြင်း
1690.00
ရောင်းချမှု
0.2
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၂၀:၂၆:၁၁
1809.55
1754.69
1840.00
1690.00
အမြတ်
1 091.39 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၂၀:၂၆:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1809.55
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1840.00
အမြတ်
1 091.39 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1754.69
အမြတ်ရယူခြင်း
1690.00
ရောင်းချမှု
0.2
၁၁.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၅၇:၂၃
1733.77
1754.69
0.00
1690.00
အမြတ်
-428.20 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၅၇:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1733.77
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-428.20 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1754.69
အမြတ်ရယူခြင်း
1690.00