၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၃၃:၂၄
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၅၈:၂၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.2153
1.21337
အမြတ်
1.83 USD
EURUSD
စာချုပ်
#15178285
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၃၃:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2153
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.93 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၅၈:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21337
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.83 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၃၃:၂၄
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၅၅:၂၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.2153
1.21168
အမြတ်
3.52 USD
EURUSD
စာချုပ်
#15132263
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၃၃:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2153
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၅၅:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21168
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
3.52 USD
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၀၂:၅၆:၁၉
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၁၇:၄၅
ရောင်းချမှု
0.01
1835.74
1832.48
အမြတ်
3.06 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#15170849
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၀၂:၅၆:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1835.74
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၁၇:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1832.48
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.06 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၅၇:၂၂
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၀၂:၅၂:၁၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.20798
1.20987
အမြတ်
-1.66 USD
USDCAD
စာချုပ်
#15134789
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၅၇:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20798
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၀၂:၅၂:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20987
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.66 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၂၀:၃၇:၀၃
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၂၂:၂၉:၁၃
ရောင်းချမှု
0.01
1834.91
1837.16
အမြတ်
-2.45 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#15157181
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၂၀:၃၇:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1834.91
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၂၂:၂၉:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1837.16
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-2.45 USD
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၁၂:၀၇
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၁၆:၂၅
ရောင်းချမှု
0.01
132.214
131.837
အမြတ်
3.28 USD
EURJPY
စာချုပ်
#15045092
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၁၂:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
132.214
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၁၆:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
131.837
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.28 USD
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၁၄:၃၀
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၀၆:၀၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.216
1.218
အမြတ်
-2.10 USD
EURUSD
စာချုပ်
#14954902
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၁၄:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.216
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၀၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.218
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-2.10 USD
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၃၀:၂၂
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၂၃:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1845.01
1842.24
အမြတ်
-2.97 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#14930920
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၃၀:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1845.01
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၂၃:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1842.24
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-2.97 USD
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၃၅:၂၂
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၂၅:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21197
1.20899
အမြတ်
-2.56 USD
USDCAD
စာချုပ်
#14998873
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၃၅:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21197
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၂၅:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20899
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-2.56 USD
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၀၈:၄၃
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၅၃:၄၀
ရောင်းချမှု
0.01
1834.12
1840
အမြတ်
-6.08 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#14979559
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၀၈:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1834.12
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၅၃:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1840
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-6.08 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၉:၄၂:၀၇
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၂၃:၅၈:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21538
1.21197
အမြတ်
-2.91 USD
USDCAD
စာချုပ်
#14910081
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၉:၄၂:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21538
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၂၃:၅၈:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21197
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-2.91 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၀၄:၁၁
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၂၂:၀၉:၄၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.39471
1.40002
အမြတ်
-5.41 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#14876796
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၀၄:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.39471
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၂၂:၀၉:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.40002
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-5.41 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၄၈:၀၂
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၉:၁၂:၂၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.39958
1.39853
အမြတ်
0.95 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#14902369
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၄၈:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.39958
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၉:၁၂:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.39853
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.95 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၀၅:၀၅
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၄၃:၅၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.21229
1.216
အမြတ်
-3.81 USD
EURUSD
စာချုပ်
#14877122
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၀၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21229
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၄၃:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.216
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-3.81 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၄၆:၄၇
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၃၃:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.2184
1.214
အမြတ်
-3.72 USD
USDCAD
စာချုပ်
#14855883
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၄၆:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2184
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၃၃:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.214
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-3.72 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၀၆
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၃၉:၄၇
ရောင်းချမှု
0.01
1838.56
1833.32
အမြတ်
5.04 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#14875443
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1838.56
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၃၉:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1833.32
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
5.04 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၄၇
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၂၁:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21581
1.21624
အမြတ်
0.25 USD
USDCAD
စာချုပ်
#14878249
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21581
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၂၁:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21624
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.25 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၂၃
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1825.45
1833.83
အမြတ်
8.18 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#14808961
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1825.45
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1833.83
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
8.18 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၀၅:၁၂
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.21818
1.216
အမြတ်
-3.79 USD
USDCAD
စာချုပ်
#14845033
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၀၅:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21818
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.216
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-3.79 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၁၂:၀၅
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၂၃
ရောင်းချမှု
0.01
1817.59
1825.45
အမြတ်
-8.06 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#14845860
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၁၂:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1817.59
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-7.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1825.45
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-8.06 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၀၄:၄၅
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၁၂:၄၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.20619
1.20591
အမြတ်
0.18 USD
EURUSD
စာချုပ်
#14844990
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၀၄:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20619
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၁၂:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20591
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.18 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၅၉:၄၀
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၅၉:၅၀
ရောင်းချမှု
0.02
1.20783
1.20657
အမြတ်
2.32 USD
EURUSD
စာချုပ်
#14834975
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၅၉:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20783
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၅၉:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.20657
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.32 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၃၆:၄၇
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၃၉:၅၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.39012
1.38965
အမြတ်
0.37 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#14841839
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၃၆:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.39012
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၃၉:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38965
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.37 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၁၃:၄၀
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၃၃:၁၅
ရောင်းချမှု
0.02
1.3922
1.39067
အမြတ်
2.86 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#14826000
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၁၃:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3922
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၃၃:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.39067
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.86 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၀၆:၅၇
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၁၄:၅၂
ရောင်းချမှု
0.01
0.65579
0.65525
အမြတ်
0.39 USD
NZDCHF
စာချုပ်
#14809659
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၀၆:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.65579
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၁၄:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.65525
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.39 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၀၉:၄၁
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၁၄:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.21617
1.21852
အမြတ်
3.66 USD
USDCAD
စာချုပ်
#14802448
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၀၉:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21617
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၁၄:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.21852
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.66 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၀၅:၅၄
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၂၀
ရောင်းချမှု
0.02
1.20615
1.20715
အမြတ်
-2.20 USD
EURUSD
စာချုပ်
#14802307
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၀၅:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20615
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.20715
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-2.20 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၂၅:၁၅
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၅၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.38995
1.3915
အမြတ်
-1.65 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#14810329
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၂၅:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38995
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3915
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.65 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၀၃:၂၈
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၀၁
ရောင်းချမှု
0.01
1819.68
1819.51
အမြတ်
-0.03 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#14809583
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၀၃:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1819.68
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1819.51
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၀၃:၄၄
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၇:၄၃:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1820
1819.81
အမြတ်
-0.39 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#14802204
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၀၃:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1820
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၇:၄၃:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1819.81
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.39 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၅၇:၀၇
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၂၁:၁၀:၃၅
ရောင်းချမှု
0.01
0.72007
0.723
အမြတ်
-3.03 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#14745411
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၅၇:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.72007
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.93 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၂၁:၁၀:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.723
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-3.03 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၅၄
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၄၉:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1801
1810.04
အမြတ်
8.84 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#14687825
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1801
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၄၉:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1810.04
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
8.84 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၅၇:၀၇
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၁၂:၄၉
ရောင်းချမှု
0.01
0.72007
0.72169
အမြတ်
-1.72 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#14711934
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၅၇:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.72007
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၁၂:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.72169
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.72 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၅၇:၄၅
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၄၄:၂၇
ရောင်းချမှု
0.2
65.84
65.283
အမြတ်
1.01 USD
USCrude_n
စာချုပ်
#14712003
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၅၇:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
65.84
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၄၄:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
65.283
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.01 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၅၈:၄၁
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၁၄:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.22596
1.225
အမြတ်
-0.88 USD
USDCAD
စာချုပ်
#14712074
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၅၈:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22596
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၁၄:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.225
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.88 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၄၆:၃၃
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၁၄:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.22865
1.225
အမြတ်
-3.08 USD
USDCAD
စာချုပ်
#14685978
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၄၆:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22865
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၁၄:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.225
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-3.08 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၀၁:၂၁
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၃၆
ရောင်းချမှု
0.2
65.527
65.805
အမြတ်
-0.66 USD
USCrude_n
စာချုပ်
#14704210
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၀၁:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
65.527
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
65.805
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.66 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၃:၀၅:၂၄
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၃၆
ရောင်းချမှု
0.2
64.975
65.805
အမြတ်
-1.76 USD
USCrude_n
စာချုပ်
#14679249
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၃:၀၅:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
64.975
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
65.805
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.76 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၀၀:၅၇
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၃၇:၅၅
ရောင်းချမှု
0.02
1.19981
1.20153
အမြတ်
-3.64 USD
EURUSD
စာချုပ်
#14688136
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၀၀:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.19981
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၃၇:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.20153
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-3.64 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၀၁:၃၈
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၄၂:၁၅
ရောင်းချမှု
0.01
1789.4
1791.03
အမြတ်
-1.83 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#14688192
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၀၁:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1789.4
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၄၂:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1791.03
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-1.83 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၄၆:၅၉
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၅၉:၅၆
ရောင်းချမှု
0.01
1788.01
1790.01
အမြတ်
-2.20 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#14686060
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၄၆:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1788.01
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၅၉:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1790.01
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-2.20 USD
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၁၀:၂၂
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၂၃:၄၁:၅၉
ရောင်းချမှု
0.01
57059.15
56743.35
အမြတ်
3.06 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#14655615
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၁၀:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
57059.15
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၂၃:၄၁:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
56743.35
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
3.06 USD
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၁၄
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၂၀:၀၀:၀၃
ရောင်းချမှု
0.01
131.121
131.088
အမြတ်
0.10 USD
EURJPY
စာချုပ်
#14641610
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
131.121
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၂၀:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
131.088
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.10 USD
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၉:၀၈:၄၇
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၉:၃၃:၄၇
ရောင်းချမှု
0.01
1784.33
1782.81
အမြတ်
1.32 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#14660311
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၉:၀၈:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1784.33
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၉:၃၃:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1782.81
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.32 USD
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၅၆:၂၁
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၅၄:၄၄
ရောင်းချမှု
0.3
66.189
65.813
အမြတ်
0.98 USD
USCrude_n
စာချုပ်
#14653572
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၅၆:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
66.189
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၅၄:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
65.813
ကော်မရှင်ခ
-0.15 USD
အမြတ်
0.98 USD
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၀၃:၄၂
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၄၈:၄၅
ရောင်းချမှု
0.2
66.377
65.931
အမြတ်
0.79 USD
USCrude_n
စာချုပ်
#14654864
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၀၃:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
66.377
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.89 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၄၈:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
65.931
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.79 USD
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၄၅:၅၀
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၄၉:၁၁
ရောင်းချမှု
0.5
66.364
65.834
အမြတ်
2.40 USD
USCrude_n
စာချုပ်
#14635022
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၄၅:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
66.364
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၄၉:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
65.834
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
2.40 USD
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၁၄:၄၂
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.2281
1.2265
အမြတ်
-1.40 USD
USDCAD
စာချုပ်
#14639233
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၁၄:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2281
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2265
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.40 USD
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၂၄
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၂၀:၀၂
ရောင်းချမှု
0.01
1782.31
1780.25
အမြတ်
1.86 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#14647640
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1782.31
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၂၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1780.25
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.86 USD
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၄၅:၅၀
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၄၂:၂၃
ရောင်းချမှု
0.5
66.364
66.537
အမြတ်
-1.12 USD
USCrude_n
စာချုပ်
#14621970
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၄၅:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
66.364
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၄၂:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
66.537
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
-1.12 USD