၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၀၂:၀၃
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၃၇:၀၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.39339
1.38909
အမြတ်
4.20 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#13458993
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၀၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.39339
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၃၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38909
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
4.20 USD
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၀၁:၀၅
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၃၆:၅၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.39347
1.38897
အမြတ်
4.40 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#13458978
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၀၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.39347
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၃၆:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38897
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
4.40 USD
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၂၃:၄၀
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၅၆:၁၁
ရောင်းချမှု
0.5
62.209
61.77
အမြတ်
1.95 USD
USCrude_n
စာချုပ်
#13496905
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၂၃:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
62.209
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၅၆:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
61.77
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
1.95 USD
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၀၈:၀၃
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၃၆:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1783.06
1782.93
အမြတ်
-0.33 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#13466463
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၀၈:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1783.06
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၃၆:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1782.93
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.33 USD
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၀၄:၁၄
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၃၉:၂၆
ရောင်းချမှု
0.01
1769.94
1782.12
အမြတ်
-12.38 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#13378879
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၀၄:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1769.94
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-12.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၃၉:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1782.12
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-12.38 USD
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၁၀:၅၀
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၀၄:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1778
1778.14
အမြတ်
-0.06 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#13335807
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၁၀:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1778
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၀၄:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1778.14
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.06 USD
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၁၂:၁၇
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၅၅:၁၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.3964
1.39569
အမြတ်
0.61 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#13413486
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၁၂:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3964
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၅၅:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.39569
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.61 USD
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၁၃:၀၇
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၀၄:၅၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.39835
1.39728
အမြတ်
0.97 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#13393796
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၁၃:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.39835
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၀၄:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.39728
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.97 USD
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၀၀:၃၀
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၃၁:၂၆
ရောင်းချမှု
0.02
1.20672
1.20524
အမြတ်
2.76 USD
EURUSD
စာချုပ်
#13392803
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၀၀:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20672
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၃၁:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.20524
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.76 USD
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၀၅:၀၂
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၄၂:၂၃
ရောင်းချမှု
0.02
1.20576
1.20753
အမြတ်
-3.74 USD
EURUSD
စာချုပ်
#13378930
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၀၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20576
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၄၂:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.20753
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-3.74 USD
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၀၃:၄၂
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၂၃:၄၅:၀၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.39725
1.39865
အမြတ်
-1.50 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#13345028
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၀၃:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.39725
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၂၃:၄၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.39865
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.50 USD
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၃၀:၂၃
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၃၅:၃၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.37755
1.39702
အမြတ်
-19.57 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#12943113
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၃၀:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37755
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-19.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၃၅:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.39702
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-19.57 USD
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၂၄:၀၆
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၃၅:၃၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.19676
1.20311
အမြတ်
-6.45 USD
EURUSD
စာချုပ်
#13275629
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၂၄:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.19676
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-6.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၃၅:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20311
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-6.45 USD
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၁၆:၃၇
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၂၆:၃၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.39165
1.397
အမြတ်
-5.45 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#13309368
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၁၆:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.39165
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၂၆:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.397
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-5.45 USD
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၀၉:၁၆
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၃၆:၃၃
ရောင်းချမှု
0.5
63.04
63.5
အမြတ်
-2.55 USD
USCrude_n
စာချုပ်
#13297856
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၀၉:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
63.04
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၃၆:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
63.5
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
-2.55 USD
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၁၆:၄၇
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၄၈:၄၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.20424
1.20356
အမြတ်
0.58 USD
EURUSD
စာချုပ်
#13309390
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၁၆:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20424
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၄၈:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20356
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.58 USD
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၀၄:၁၇
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၀၇:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.3908
1.38754
အမြတ်
-3.36 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#12858227
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၀၄:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3908
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၀၇:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38754
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-3.36 USD
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၄၈:၀၅
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၀၆:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1785.07
1786.57
အမြတ်
1.30 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#13249355
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၄၈:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1785.07
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၀၆:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1786.57
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.30 USD
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၄၈:၅၄
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၀၆:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.2002
1.20256
အမြတ်
2.26 USD
EURUSD
စာချုပ်
#13275662
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၄၈:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2002
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၀၆:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20256
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
2.26 USD
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၃၄:၁၆
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၀၉:၁၅
ရောင်းချမှု
0.02
0.77278
0.7735
အမြတ်
-1.64 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#13264872
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၃၄:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.77278
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၀၉:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.7735
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-1.64 USD
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၅၉:၄၃
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၁၂:၅၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.19599
1.19546
အမြတ်
0.43 USD
EURUSD
စာချုပ်
#13027727
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၅၉:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.19599
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၁၂:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.19546
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.43 USD
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၀၉
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၄၉:၄၇
ရောင်းချမှု
0.02
1.19799
1.19429
အမြတ်
7.20 USD
EURUSD
စာချုပ်
#13162969
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.19799
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၄၉:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.19429
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
7.20 USD
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၂၃:၅၈:၁၂
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၁၃:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1777.18
1778.9
အမြတ်
1.52 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#13206936
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၂၃:၅၈:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1777.18
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၁၃:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1778.9
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.52 USD
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၂၅:၅၀
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၁၅:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1780
1778.07
အမြတ်
-2.13 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#13166804
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၂၅:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1780
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.93 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၁၅:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1778.07
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-2.13 USD
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၀၈:၂၅
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၀၆:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1780
1779.37
အမြတ်
-0.83 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#13150047
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၀၈:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1780
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၀၆:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1779.37
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.83 USD
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၂၄:၀၃
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၀၈:၁၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.3776
1.38104
အမြတ်
-3.54 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#13013928
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၂၄:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3776
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၀၈:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38104
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-3.54 USD
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၃၁:၃၂
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၅၇:၃၁
ရောင်းချမှု
0.5
63.48
63.565
အမြတ်
-0.68 USD
USCrude_n
စာချုပ်
#13125197
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၃၁:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
63.48
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၅၇:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
63.565
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
-0.68 USD
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၁၃:၄၄
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၅၂:၂၄
ရောင်းချမှု
0.02
1.1974
1.199
အမြတ်
-3.40 USD
EURUSD
စာချုပ်
#13130491
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၁၃:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.1974
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၅၂:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.199
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-3.40 USD
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၂၁:၂၇
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၂၄:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1766.83
1772.08
အမြတ်
5.05 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#13123496
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၂၁:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1766.83
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၂၄:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1772.08
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
5.05 USD
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၁၇:၄၀
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၁:၂၂:၀၉
ရောင်းချမှု
0.01
1749.99
1764.98
အမြတ်
-15.19 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#13033281
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၁၇:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1749.99
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-14.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၁:၂၂:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1764.98
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-15.19 USD
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၁၁:၅၆
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၅၉:၃၇
ရောင်းချမှု
0.01
1767
1766.84
အမြတ်
-0.04 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#13055549
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၁၁:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1767
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၅၉:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1766.84
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.04 USD
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၀၇:၃၉
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၂၄:၄၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.19746
1.19645
အမြတ်
0.91 USD
EURUSD
စာချုပ်
#13055015
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၀၇:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.19746
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၂၄:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.19645
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.91 USD
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၀၈:၂၈
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၁၀:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1760
1760.63
အမြတ်
0.43 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#12961795
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၀၈:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1760
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၁၀:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1760.63
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.43 USD
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၃၂:၁၇
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၂၅
ရောင်းချမှု
0.5
62.292
63.113
အမြတ်
-4.36 USD
USCrude_n
စာချုပ်
#12903497
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၃၂:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
62.292
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
63.113
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
-4.36 USD
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၄၇:၁၅
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၀၄:၄၉
ရောင်းချမှု
0.2
61.083
63.103
အမြတ်
-4.14 USD
USCrude_n
စာချုပ်
#12889220
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၄၇:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
61.083
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၀၄:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
63.103
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-4.14 USD
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၁၀:၁၉
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၀၄:၄၅
ရောင်းချမှု
0.1
61.573
63.097
အမြတ်
-1.57 USD
USCrude_n
စာချုပ်
#12900501
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၁၀:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
61.573
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၀၄:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
63.097
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
-1.57 USD
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၁၁:၃၀
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၀၄:၄၁
ရောင်းချမှု
0.1
61.587
63.097
အမြတ်
-1.56 USD
USCrude_n
စာချုပ်
#12900612
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၁၁:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
61.587
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၀၄:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
63.097
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
-1.56 USD
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၁၆
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၀၃:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.25164
1.2516
အမြတ်
-0.13 USD
USDCAD
စာချုပ်
#13030274
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.25164
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၀၃:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2516
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.13 USD
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၃၁
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၀၃:၀၉
ရောင်းချမှု
0.3
62.792
63.084
အမြတ်
-1.03 USD
USCrude_n
စာချုပ်
#12905019
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
62.792
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၀၃:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
63.084
ကော်မရှင်ခ
-0.15 USD
အမြတ်
-1.03 USD
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၀၇:၀၅
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၀၃:၀၄
ရောင်းချမှု
0.3
62.864
63.09
အမြတ်
-0.83 USD
USCrude_n
စာချုပ်
#12909164
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၀၇:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
62.864
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၀၃:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
63.09
ကော်မရှင်ခ
-0.15 USD
အမြတ်
-0.83 USD
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၁၇
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၅၈:၄၆
ရောင်းချမှု
0.01
1750.74
1746.63
အမြတ်
3.91 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#13024065
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1750.74
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၅၈:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1746.63
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.91 USD
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၃၃:၄၄
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၀၇
ရောင်းချမှု
0.1
1751.92
1751.28
အမြတ်
4.40 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#13023874
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၃၃:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1751.92
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1751.28
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
4.40 USD
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၁၆:၀၆
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၂၅
ရောင်းချမှု
0.01
1750.99
1746.81
အမြတ်
3.98 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#13020838
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၁၆:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1750.99
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1746.81
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.98 USD
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၁၆:၁၅
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၅၃:၅၇
ရောင်းချမှု
0.01
1746.4
1744.86
အမြတ်
1.34 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#13013193
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၁၆:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1746.4
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၅၃:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1744.86
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.34 USD
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၁၀:၂၁
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၂၃:၀၀:၀၄
ရောင်းချမှု
0.01
1742.37
1736.79
အမြတ်
5.38 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#12791768
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၁၀:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1742.37
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၂၃:၀၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1736.79
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
5.38 USD
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၀၄:၅၁
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၀၇:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.73386
0.73505
အမြတ်
1.09 USD
CADCHF
စာချုပ်
#12891145
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၀၄:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.73386
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၀၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.73505
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.09 USD
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၂၃:၅၈:၀၂
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၄၆:၁၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.36977
1.37588
အမြတ်
-6.21 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#12654860
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၂၃:၅၈:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36977
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-6.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၄၆:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37588
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-6.21 USD
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၀၄:၁၇
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၄၀:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.3908
1.37913
အမြတ်
-11.77 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#12060200
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၀၄:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3908
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-11.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၄၀:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37913
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-11.77 USD
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၂၆:၀၆
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၃၉:၀၁
ရောင်းချမှု
0.01
1741.91
1740.59
အမြတ်
1.12 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#12772324
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၂၆:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1741.91
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၃၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1740.59
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.12 USD
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၈:၃၁
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၁၃:၁၀
ရောင်းချမှု
0.01
1747.98
1745.76
အမြတ်
2.02 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#12779236
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၈:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1747.98
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၁၃:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1745.76
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.02 USD