၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၀၂:၁၅
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၀၂:၁၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.38251
1.38153
အမြတ်
0.93 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#164598258
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၀၂:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38251
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၀၂:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38153
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
0.93 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၃:၅၇
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၃၃:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37486
1.37879
အမြတ်
3.88 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#164588029
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၃:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37486
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.93 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၃၃:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37879
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
3.88 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၃၅:၁၀
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၃၃:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37733
1.37879
အမြတ်
1.41 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#164584072
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၃၅:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37733
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၃၃:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37879
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
1.41 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၃၂:၅၁
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၃၃:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37634
1.37879
အမြတ်
2.40 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#164585502
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၃၂:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37634
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၃၃:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37879
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
2.40 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၁၁:၀၅
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၃၃:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37534
1.37879
အမြတ်
3.40 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#164587714
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၁၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37534
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၃၃:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37879
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
3.40 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၅၇
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၃၃:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37786
1.37879
အမြတ်
0.88 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#164580606
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37786
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.93 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၃၃:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37879
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
0.88 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၂၉:၂၈
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၃၃:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37683
1.37879
အမြတ်
1.91 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#164585108
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၂၉:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37683
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၃၃:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37879
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
1.91 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၂၆:၃၇
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၃၃:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37578
1.37879
အမြတ်
2.96 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#164585530
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၂၆:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37578
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၃၃:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37879
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
2.96 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၂၉:၀၄
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၅၃:၄၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.38003
1.37851
အမြတ်
1.47 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#164541993
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၂၉:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38003
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၅၃:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37851
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
1.47 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၀:၁၅
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၅၃:၄၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.38106
1.37851
အမြတ်
2.50 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#164542904
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၀:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38106
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၅၃:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37851
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
2.50 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၄၃:၄၀
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၅၃:၄၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.382
1.37851
အမြတ်
3.44 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#164543943
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၄၃:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.382
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၅၃:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37851
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
3.44 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၁၀:၃၄
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၅၃:၄၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.38051
1.37851
အမြတ်
1.95 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#164542264
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၁၀:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38051
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၅၃:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37851
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
1.95 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၄၃:၃၄
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၅၃:၄၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.38147
1.37851
အမြတ်
2.91 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#164543814
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၄၃:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38147
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၅၃:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37851
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
2.91 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၄၁:၁၉
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၅၃:၄၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.38249
1.37851
အမြတ်
3.93 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#164544278
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၄၁:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38249
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၅၃:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37851
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
3.93 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၁:၅၇
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၅၃:၄၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.37951
1.37851
အမြတ်
0.95 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#164541949
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၁:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37951
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၅၃:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37851
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
0.95 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၀:၁၆
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၃:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.3748
1.37917
အမြတ်
4.32 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#163472241
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3748
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၃:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37917
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
4.32 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၃၄:၃၂
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၃:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37829
1.37917
အမြတ်
0.83 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#163412270
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၃၄:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37829
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၃:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37917
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
0.83 USD
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၁၉:၃၁
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၃:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37189
1.37917
အမြတ်
7.23 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#164513357
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၁၉:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37189
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၃:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37917
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
7.23 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၅၈:၀၉
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၃:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37379
1.37917
အမြတ်
5.33 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#163482295
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၅၈:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37379
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၃:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37917
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
5.33 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၅:၄၉
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၃:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37728
1.37917
အမြတ်
1.84 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#163413584
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၅:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37728
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.89 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၃:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37917
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
1.84 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၂၄:၃၀
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၃:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37278
1.37917
အမြတ်
6.34 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#163491780
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၂၄:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37278
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၃:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37917
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
6.34 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၀:၅၁
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၃:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37628
1.37917
အမြတ်
2.84 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#163467805
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၀:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37628
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.89 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၃:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37917
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
2.84 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၄:၄၄
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၃:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37529
1.37917
အမြတ်
3.83 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#163471193
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၄:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37529
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၃:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37917
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
3.83 USD
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၄၃:၄၀
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၃:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37228
1.37917
အမြတ်
6.84 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#164501971
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၄၃:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37228
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.89 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၃:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37917
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
6.84 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၄၂:၂၅
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၃:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37428
1.37917
အမြတ်
4.84 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#163481153
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၄၂:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37428
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.89 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၃:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37917
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
4.84 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၄၂
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၃:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37778
1.37917
အမြတ်
1.34 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#163412415
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37778
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၃:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37917
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
1.34 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၅၆:၃၇
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၃:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37363
1.37917
အမြတ်
5.49 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#163482728
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၅၆:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37363
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၃:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37917
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
5.49 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၉:၀၄
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၃:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37685
1.37917
အမြတ်
2.27 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#163467354
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၉:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37685
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၃:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37917
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
2.27 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၉:၁၄
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၃:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37579
1.37917
အမြတ်
3.33 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#163469971
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၉:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37579
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၃:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37917
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
3.33 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၁၁:၄၄
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၅၈:၅၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.37602
1.37511
အမြတ်
0.86 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#164470570
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၁၁:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37602
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၅၈:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37511
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
0.86 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၀၁:၂၅
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၅၈:၅၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.37649
1.37511
အမြတ်
1.33 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#164470809
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၀၁:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37649
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၅၈:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37511
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
1.33 USD
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၂၁
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၁၁:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.36945
1.37317
အမြတ်
3.67 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#163780868
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36945
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၁၁:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37317
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
3.67 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၀၈:၄၀
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၁၁:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37028
1.37317
အမြတ်
2.84 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#163513061
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၀၈:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37028
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.89 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၁၁:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37317
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
2.84 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၄၇:၅၉
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၁၁:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37178
1.37317
အမြတ်
1.34 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#163497368
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၄၇:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37178
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၁၁:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37317
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
1.34 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၀၈:၂၀
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၁၁:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.36778
1.37317
အမြတ်
5.34 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#164442996
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၀၈:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36778
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၁၁:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37317
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
5.34 USD
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၂၆:၅၈
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၁၁:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.36988
1.37317
အမြတ်
3.24 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#163780484
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၂၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36988
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၁၁:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37317
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
3.24 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၄၇:၂၀
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၁၁:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37078
1.37317
အမြတ်
2.34 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#163500077
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၄၇:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37078
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၁၁:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37317
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
2.34 USD
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၂၂:၁၀
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၁၁:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.36883
1.37317
အမြတ်
4.29 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#163781113
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၂၂:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36883
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၁၁:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37317
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
4.29 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၅၅:၂၅
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၁၁:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37228
1.37317
အမြတ်
0.84 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#163495001
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၅၅:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37228
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.89 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၁၁:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37317
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
0.84 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၂၇:၅၉
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၁၁:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.36841
1.37317
အမြတ်
4.71 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#164438599
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၂၇:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36841
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၁၁:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37317
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
4.71 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၁၂:၅၄
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၁၁:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37128
1.37317
အမြတ်
1.84 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#163498913
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၁၂:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37128
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.89 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၁၁:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37317
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
1.84 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၂၃:၀၃:၁၀
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၁၁:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.36735
1.37317
အမြတ်
5.77 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#164443590
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၂၃:၀၃:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36735
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၁၁:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37317
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
5.77 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၂၈:၄၁
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၁:၄၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.37199
1.37108
အမြတ်
0.86 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#164429474
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၂၈:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37199
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၁:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37108
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
0.86 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၂၁:၄၄
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၁:၄၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.37244
1.37108
အမြတ်
1.31 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#164429584
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၂၁:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37244
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၁:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37108
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
1.31 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၃၄:၀၁
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၆:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.36278
1.36925
အမြတ်
6.42 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#163882359
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၃၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36278
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၆:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36925
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
6.42 USD
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၀၁:၁၂
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၆:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.36636
1.36925
အမြတ်
2.84 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#163879056
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၀၁:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36636
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.89 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၆:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36925
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
2.84 USD
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၅၈:၀၃
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၆:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.36182
1.36925
အမြတ်
7.38 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#164301939
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၅၈:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36182
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၆:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36925
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
7.38 USD
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၀:၄၈
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၆:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.36834
1.36924
အမြတ်
0.85 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#163783222
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၀:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36834
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၆:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36924
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
0.85 USD
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၀၇
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၆:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.36589
1.36925
အမြတ်
3.31 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#163880026
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36589
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၆:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36925
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
3.31 USD
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၄၃:၂၄
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၆:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.36085
1.36925
အမြတ်
8.35 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#164316408
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၄၃:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36085
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၆:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36925
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
8.35 USD