၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၂၃:၀၀:၀၄
၃၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၄:၄၄:၀၉
ရောင်းချမှု
0.03
1.19277
1.23036
အမြတ်
-112.77 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#65913652
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၂၃:၀၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.19277
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-112.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၄:၄၄:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.23036
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-112.77 USD
၃၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၁၃:၂၉
၃၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၁၄:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.22614
1.22619
အမြတ်
0.05 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#67205241
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၁၃:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22614
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၁၄:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.22619
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.05 USD
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၂၁:၂၆:၂၁
၃၀.၁၂.၂၀၂၀ ၀၃:၀၇:၁၁
ဝယ်ယူမှု
13
1.22711
1.22738
အမြတ်
351.00 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#66733783
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၂၁:၂၆:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22711
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
351.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၂.၂၀၂၀ ၀၃:၀၇:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
13
ပြင်ပ
1.22738
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
351.00 USD
၂၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၁၃:၅၉
၂၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၃၂:၄၀
ရောင်းချမှု
3.71
1.21445
1.21385
အမြတ်
222.60 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#66831255
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၁၃:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21445
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
222.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၃၂:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3.71
ပြင်ပ
1.21385
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
222.60 USD
၂၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၁၃:၁၁
၂၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၁၃:၅၃
ဝယ်ယူမှု
3.71
1.21496
1.2145
အမြတ်
-170.66 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#66830983
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၁၃:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21496
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-170.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၁၃:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3.71
ပြင်ပ
1.2145
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-170.66 USD
၁၆.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၃၉:၃၄
၂၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၁၂:၄၉
ရောင်းချမှု
3.71
1.21988
1.21523
အမြတ်
1 725.15 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#66633880
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၃၉:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21988
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1 725.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၁၂:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3.71
ပြင်ပ
1.21523
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1 725.15 USD
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၂၀:၁၂:၀၈
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၂၁:၂၂:၃၇
ဝယ်ယူမှု
10
1.22699
1.22712
အမြတ်
130.00 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#66732227
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၂၀:၁၂:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22699
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
130.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၂၁:၂၂:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1.22712
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
130.00 USD
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၉:၂၂:၁၆
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၂၀:၂၈:၀၇
ဝယ်ယူမှု
5
1.22658
1.22667
အမြတ်
45.00 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#66730841
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၉:၂၂:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22658
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
45.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၂၀:၂၈:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
1.22667
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
45.00 USD
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၂၀:၀၁:၀၃
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၂၀:၀၈:၄၄
ဝယ်ယူမှု
5
1.22644
1.22645
အမြတ်
5.00 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#66731968
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၂၀:၀၁:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22644
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၂၀:၀၈:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
1.22645
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.00 USD
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၉:၃၅:၄၇
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၉:၄၄:၀၁
ဝယ်ယူမှု
5
1.22644
1.22648
အမြတ်
20.00 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#66731275
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၉:၃၅:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22644
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
20.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၉:၄၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
1.22648
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
20.00 USD
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၅၇:၂၁
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၉:၁၈:၀၆
ဝယ်ယူမှု
5
1.22602
1.2262
အမြတ်
90.00 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#66729845
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၅၇:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22602
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
90.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၉:၁၈:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
1.2262
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
90.00 USD
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၅၉:၁၂
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၉:၁၄:၁၉
ဝယ်ယူမှု
5
1.22607
1.22623
အမြတ်
80.00 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#66729944
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၅၉:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22607
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
80.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၉:၁၄:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
1.22623
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
80.00 USD
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၅၀:၀၁
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၉:၀၈:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.22584
1.22624
အမြတ်
0.40 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#66729596
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၅၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22584
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၉:၀၈:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.22624
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.40 USD
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၄၈:၂၂
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၅၈:၁၁
ဝယ်ယူမှု
5
1.22577
1.22578
အမြတ်
5.00 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#66729525
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၄၈:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22577
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၅၈:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
1.22578
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.00 USD
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၄၇:၀၇
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၅၂:၃၄
ဝယ်ယူမှု
5
1.22557
1.22564
အမြတ်
35.00 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#66729444
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၄၇:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22557
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
35.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၅၂:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
1.22564
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
35.00 USD
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၃၅:၀၄
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၄၇:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.22501
1.22541
အမြတ်
0.40 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#66728973
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၃၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22501
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၄၇:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.22541
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.40 USD
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၄၀:၁၇
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၄၆:၀၉
ဝယ်ယူမှု
5
1.2252
1.2253
အမြတ်
50.00 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#66729192
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၄၀:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2252
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
50.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၄၆:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
1.2253
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
50.00 USD
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၈:၂၁
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၃၆:၅၆
ဝယ်ယူမှု
5
1.22479
1.2251
အမြတ်
155.00 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#66727228
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၈:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22479
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
155.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၃၆:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
1.2251
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
155.00 USD
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၂၅:၀၃
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၃၄:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.22437
1.22477
အမြတ်
0.40 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#66728596
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၂၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22437
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၃၄:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.22477
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.40 USD
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၄၅:၁၆
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၄၆:၃၄
ဝယ်ယူမှု
3
1.22614
1.22589
အမြတ်
-75.00 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#66726498
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၄၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22614
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-75.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၄၆:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3
ပြင်ပ
1.22589
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-75.00 USD
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၄၄:၅၉
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၄၆:၂၉
ဝယ်ယူမှု
3
1.22594
1.22584
အမြတ်
-30.00 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#66726422
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၄၄:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22594
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-30.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၄၆:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3
ပြင်ပ
1.22584
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-30.00 USD
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၂၉:၁၀
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၄၆:၂၄
ဝယ်ယူမှု
3
1.22558
1.22583
အမြတ်
75.00 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#66717309
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၂၉:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22558
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
75.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၄၆:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3
ပြင်ပ
1.22583
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
75.00 USD
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၅၀:၀၃
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၄၄:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.22547
1.22562
အမြတ်
0.15 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#66723142
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၅၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22547
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၄၄:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.22562
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.15 USD
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၂၅:၀၂
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၄၄:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.22496
1.22562
အမြတ်
0.66 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#66725529
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၂၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22496
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၄၄:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.22562
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.66 USD
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၀၉:၂၈
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၉:၅၄
ဝယ်ယူမှု
1
1.22509
1.22517
အမြတ်
8.00 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#66720812
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၀၉:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22509
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၉:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.22517
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
8.00 USD
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၁၀:၀၂
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၇:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.22506
1.22528
အမြတ်
0.22 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#66720893
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၁၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22506
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၇:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.22528
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.22 USD
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၂၀:၀၂
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၇:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.2247
1.22528
အမြတ်
0.58 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#66721370
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၂၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2247
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၇:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.22528
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.58 USD
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၀၅:၀၅
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၀၇:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.22436
1.22476
အမြတ်
0.40 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#66720541
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၀၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22436
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၀၇:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.22476
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.40 USD
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၃၈:၄၁
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၄၁:၅၃
ဝယ်ယူမှု
3
1.22515
1.22518
အမြတ်
9.00 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#66718375
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၃၈:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22515
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၄၁:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3
ပြင်ပ
1.22518
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
9.00 USD
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၃၃:၅၅
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၃၄:၂၃
ဝယ်ယူမှု
3
1.22598
1.22536
အမြတ်
-186.00 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#66718055
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၃၃:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22598
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-186.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၃၄:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3
ပြင်ပ
1.22536
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-186.00 USD
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၂၃:၂၇
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၃၄:၀၇
ဝယ်ယူမှု
3
1.22491
1.22557
အမြတ်
198.00 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#66716738
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၂၃:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22491
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
198.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၃၄:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3
ပြင်ပ
1.22557
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
198.00 USD
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၁၁:၂၁
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၁၆:၂၄
ဝယ်ယူမှု
3
1.22445
1.22464
အမြတ်
57.00 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#66715972
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၁၁:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22445
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
57.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၁၆:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3
ပြင်ပ
1.22464
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
57.00 USD
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၄:၅၅:၀၃
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၄:၅၈:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.22433
1.22473
အမြတ်
0.40 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#66714522
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၄:၅၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22433
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၄:၅၈:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.22473
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.40 USD
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၄:၅၄:၂၉
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၄:၅၈:၂၁
ဝယ်ယူမှု
2
1.22445
1.22463
အမြတ်
36.00 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#66714452
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၄:၅၄:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22445
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
36.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၄:၅၈:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.22463
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
36.00 USD
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၃:၂၉:၄၅
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၄:၅၄:၃၈
ဝယ်ယူမှု
2
1.22398
1.22417
အမြတ်
38.00 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#66710670
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၃:၂၉:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22398
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
38.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၄:၅၄:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.22417
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
38.00 USD
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၃:၃၀:၀၄
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၄:၅၄:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.22399
1.22418
အမြတ်
0.19 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#66710734
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၃:၃၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22399
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၄:၅၄:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.22418
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.19 USD
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၃:၅၀:၁၂
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၄:၅၄:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.22357
1.22418
အမြတ်
0.61 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#66711680
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၃:၅၀:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22357
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၄:၅၄:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.22418
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.61 USD
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၀၀:၀၄
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၃:၂၇:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.22346
1.22358
အမြတ်
0.12 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#66705755
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၀၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22346
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၃:၂၇:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.22358
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.12 USD
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၀၅:၀၅
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၃:၂၇:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.2229
1.22358
အမြတ်
0.68 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#66706072
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၀၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2229
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၃:၂၇:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.22358
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.68 USD
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၁:၅၅:၃၂
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၃:၂၇:၀၆
ဝယ်ယူမှု
2
1.22324
1.2235
အမြတ်
52.00 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#66705481
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၁:၅၅:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22324
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
52.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၃:၂၇:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.2235
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
52.00 USD
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၁:၁၉:၁၁
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၁:၄၁:၂၇
ဝယ်ယူမှု
2
1.22286
1.22294
အမြတ်
16.00 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#66703578
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၁:၁၉:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22286
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
16.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၁:၄၁:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.22294
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
16.00 USD
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၁:၀၄:၅၉
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၁:၁၂:၁၇
ဝယ်ယူမှု
2
1.2235
1.22376
အမြတ်
52.00 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#66702460
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၁:၀၄:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2235
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
52.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၁:၁၂:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.22376
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
52.00 USD
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၂၅:၂၀
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၅၉:၃၅
ဝယ်ယူမှု
1
1.2234
1.22347
အမြတ်
7.00 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#66699897
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၂၅:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2234
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၅၉:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.22347
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.00 USD
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၂၄:၀၄
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၅၉:၃၂
ဝယ်ယူမှု
1
1.22332
1.22348
အမြတ်
16.00 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#66699763
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၂၄:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22332
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
16.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၅၉:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.22348
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
16.00 USD
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၁၆:၀၁
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၅၉:၂၇
ဝယ်ယူမှု
1
1.22397
1.22355
အမြတ်
-42.00 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#66698855
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၁၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22397
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-42.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၅၉:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.22355
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-42.00 USD
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၀၅:၄၄
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၁၂:၀၀
ဝယ်ယူမှု
1
1.2242
1.2239
အမြတ်
-30.00 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#66697771
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၀၅:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2242
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-30.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၁၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.2239
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-30.00 USD
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၀၉:၃၇:၂၇
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၀၉:၅၃:၀၆
ဝယ်ယူမှု
1
1.2236
1.22358
အမြတ်
-2.00 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#66695943
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၀၉:၃၇:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2236
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၀၉:၅၃:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.22358
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.00 USD
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၀၈:၄၀:၀၁
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၀၉:၅၂:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.22307
1.22367
အမြတ်
0.60 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#66692404
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၀၈:၄၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22307
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၀၉:၅၂:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.22367
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.60 USD
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၀၈:၃၀:၃၁
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၀၉:၅၂:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.22346
1.22367
အမြတ်
0.21 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#66692033
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၀၈:၃၀:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22346
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၀၉:၅၂:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.22367
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.21 USD
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၀၉:၂၅:၀၅
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၀၉:၃၇:၅၉
ဝယ်ယူမှု
1
1.2231
1.22333
အမြတ်
23.00 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#66695158
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၀၉:၂၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2231
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
23.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၀၉:၃၇:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.22333
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
23.00 USD