၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၂၉:၂၄
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၃၈:၄၇
ဝယ်ယူမှု
3
1.9261
1.92772
အမြတ်
347.74 USD
GBPNZD.
စာချုပ်
#79988096
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၂၉:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.9261
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
347.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၃၈:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3
ပြင်ပ
1.92772
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
347.74 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၀၄:၁၇
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၂၂:၂၇
ဝယ်ယူမှု
2
1.93
1.93328
အမြတ်
469.00 USD
GBPNZD.
စာချုပ်
#80132424
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၀၄:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.93
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
469.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၂၂:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.93328
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
469.00 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၃၄:၂၁
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၅၈:၄၂
ရောင်းချမှု
2
1798.4
1763.74
အမြတ်
6 932.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#81886945
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၃၄:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1798.4
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6 932.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၅၈:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1763.74
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6 932.00 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၀၉:၄၀
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၅၈:၃၈
ရောင်းချမှု
1
1795.62
1763.55
အမြတ်
3 207.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#80837001
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၀၉:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1795.62
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3 207.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၅၈:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1763.55
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3 207.00 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၅:၁၂
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၅၈:၃၅
ရောင်းချမှု
1
1790.94
1763.76
အမြတ်
2 718.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#80836993
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၅:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1790.94
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2 718.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၅၈:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1763.76
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2 718.00 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၅၉
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၅၈:၃၃
ရောင်းချမှု
1
1785.51
1763.64
အမြတ်
2 187.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#80836992
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1785.51
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2 187.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၅၈:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1763.64
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2 187.00 USD
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၂၁:၂၈
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၅၈:၃၀
ရောင်းချမှု
1
1780.51
1763.55
အမြတ်
1 696.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#80836991
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၂၁:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1780.51
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1 696.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၅၈:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1763.55
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1 696.00 USD
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၄၂:၁၇
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၅၈:၂၇
ရောင်းချမှု
1
1776.68
1763.61
အမြတ်
1 307.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#80836987
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၄၂:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1776.68
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1 307.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၅၈:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1763.61
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1 307.00 USD
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၄၅:၂၁
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၂၀:၁၆
ရောင်းချမှု
2
1768
1754.76
အမြတ်
2 648.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#81225999
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၄၅:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1768
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2 648.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၂၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1754.76
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2 648.00 USD
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၁:၄၃
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၂၀:၁၄
ရောင်းချမှု
2
1762
1754.66
အမြတ်
1 468.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#81225989
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၁:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1762
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1 468.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၂၀:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1754.66
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1 468.00 USD
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၁၇:၅၀
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၃၈:၅၅
ရောင်းချမှု
2
1756.81
1755.91
အမြတ်
180.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#81225978
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၁၇:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1756.81
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
180.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၃၈:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1755.91
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
180.00 USD
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၄၀:၁၉
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၃၀:၂၅
ရောင်းချမှု
2
152.155
150.162
အမြတ်
3 577.14 USD
GBPJPY.
စာချုပ်
#81003841
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၄၀:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
152.155
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3 577.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၃၀:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
150.162
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3 577.14 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၅၅:၅၂
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၃၀:၂၂
ရောင်းချမှု
2
151.453
150.165
အမြတ်
2 311.78 USD
GBPJPY.
စာချုပ်
#80862062
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၅၅:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
151.453
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2 311.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၃၀:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
150.165
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2 311.78 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၅၆:၀၂
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၅၄:၄၃
ရောင်းချမှု
2
1.37485
1.3682
အမြတ်
1 330.00 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#80862065
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၅၆:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37485
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1 330.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၅၄:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.3682
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1 330.00 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၂၄:၀၃
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၉:၀၄
ဝယ်ယူမှု
2
1745
1757.51
အမြတ်
2 502.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#80503065
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၂၄:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1745
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2 502.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၉:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1757.51
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2 502.00 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၈:၄၇
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၅၇:၅၅
ဝယ်ယူမှု
2
1750
1758.17
အမြတ်
1 634.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#80460295
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၈:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1750
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1 634.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၅၇:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1758.17
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1 634.00 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၈:၀၇
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၄၂:၂၀
ရောင်းချမှု
2
1.94951
1.945
အမြတ်
640.34 USD
GBPNZD.
စာချုပ်
#80356584
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၈:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.94951
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
640.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၄၂:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.945
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
640.34 USD
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၅၈:၅၄
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၁၂:၀၃
ရောင်းချမှု
1
152.345
152.229
အမြတ်
105.49 USD
GBPJPY.
စာချုပ်
#79988437
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၅၈:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
152.345
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
105.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၁၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
152.229
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
105.49 USD
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၅၄:၃၆
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၁၂:၀၀
ဝယ်ယူမှု
2
1.94
1.94528
အမြတ်
751.45 USD
GBPNZD.
စာချုပ်
#80132414
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၅၄:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.94
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
751.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၁၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.94528
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
751.45 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၀၃:၁၆
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၁၁:၅၇
ဝယ်ယူမှု
2
1785
1795.56
အမြတ်
2 112.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#80162583
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၀၃:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1785
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2 112.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၁၁:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1795.56
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2 112.00 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၈:၃၃
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၃၀:၃၇
ဝယ်ယူမှု
2
1785
1793.91
အမြတ်
1 782.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#80132430
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၈:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1785
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1 782.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၃၀:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1793.91
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1 782.00 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၅၆:၅၉
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၅:၅၇
ဝယ်ယူမှု
3
1.93983
1.94222
အမြတ်
510.09 USD
GBPNZD.
စာချုပ်
#79988091
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၅၆:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.93983
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
510.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၅:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3
ပြင်ပ
1.94222
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
510.09 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၅၂:၃၆
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၅:၅၃
ဝယ်ယူမှု
4
1.37976
1.38195
အမြတ်
876.00 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#79988020
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၅၂:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37976
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
876.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၅:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4
ပြင်ပ
1.38195
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
876.00 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၅:၀၆
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၅:၅၀
ဝယ်ယူမှု
1
1799.29
1795.12
အမြတ်
-417.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#79990441
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၅:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1799.29
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-417.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၅:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1795.12
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-417.00 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၁:၀၄
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၅:၄၇
ဝယ်ယူမှု
1
1795.26
1795.02
အမြတ်
-24.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#79990447
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၁:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1795.26
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-24.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၅:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1795.02
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-24.00 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၄:၁၀
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၅:၄၄
ဝယ်ယူမှု
1
1791.91
1795.01
အမြတ်
310.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#79990446
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၄:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1791.91
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
310.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၅:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1795.01
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
310.00 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၂:၂၃
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၅:၄၁
ဝယ်ယူမှု
1
1808
1795.07
အမြတ်
-1 293.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#80007877
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၂:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1808
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1 293.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၅:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1795.07
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1 293.00 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၉:၄၀
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၅:၃၇
ဝယ်ယူမှု
2
1785.9
1795.07
အမြတ်
1 834.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#80086486
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၉:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1785.9
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1 834.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၅:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1795.07
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1 834.00 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၃:၃၇
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၁၅:၀၆
ရောင်းချမှု
2
1.74996
1.74424
အမြတ်
903.30 USD
GBPCAD.
စာချုပ်
#79988383
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၃:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.74996
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
903.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၁၅:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.74424
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
903.30 USD
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၄၉:၃၀
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၂၂:၁၁
ရောင်းချမှု
10
1826.69
1814.14
အမြတ်
12 550.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#79933331
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၄၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1826.69
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
12 550.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၂၂:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1814.14
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
12 550.00 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၃:၄၃
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၂၂:၁၀
ရောင်းချမှု
5
1813.36
1814.02
အမြတ်
-330.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#79855719
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၃:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1813.36
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-330.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၂၂:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
1814.02
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-330.00 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၅၄:၃၄
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၃၃
ဝယ်ယူမှု
1
1817.97
1819.3
အမြတ်
133.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#79988647
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၅၄:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1817.97
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
133.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1819.3
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
133.00 USD
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၂၂:၂၈:၃၁
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၄၅:၅၃
ဝယ်ယူမှု
20
1.38377
1.3621
အမြတ်
-43 340.00 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#78935065
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၂၂:၂၈:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38377
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-43 340.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၄၅:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
20
ပြင်ပ
1.3621
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-43 340.00 USD
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၁၆:၃၀
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၄၅:၅၃
ရောင်းချမှု
20
1786.03
1784.11
အမြတ်
3 840.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#78931252
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၁၆:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1786.03
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3 840.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၄၅:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
20
ပြင်ပ
1784.11
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3 840.00 USD
၁၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၃၅:၀၂
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၄၅:၅၂
ဝယ်ယူမှု
20
150.045
149.338
အမြတ်
-12 898.28 USD
GBPJPY.
စာချုပ်
#78197871
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၃၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
150.045
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-12 898.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၄၅:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
20
ပြင်ပ
149.338
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-12 898.28 USD
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၅၄:၀၆
၁၈.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၀၇:၄၇
ဝယ်ယူမှု
20
150.423
151.179
အမြတ်
13 767.61 USD
GBPJPY.
စာချုပ်
#78197903
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၅၄:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
150.423
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
13 767.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၀၇:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
20
ပြင်ပ
151.179
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
13 767.61 USD
၁၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၂၃:၁၃
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၅၇
ရောင်းချမှု
10
1748.5
1789.16
အမြတ်
-40 660.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#78721264
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၂၃:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1748.5
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-40 660.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1789.16
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-40 660.00 USD
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၀၈:၄၄
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၅၇
ရောင်းချမှု
100
1772.6
1789.16
အမြတ်
-165 600.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#78838519
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၀၈:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1772.6
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-165 600.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
100
ပြင်ပ
1789.16
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-165 600.00 USD
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၀၅:၀၇
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၅၇
ရောင်းချမှု
10
1770
1789.16
အမြတ်
-19 160.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#78529847
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၀၅:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1770
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-19 160.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1789.16
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-19 160.00 USD
၁၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၁၇:၀၇
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၅၇
ရောင်းချမှု
20
35252.2
35390.2
အမြတ်
-27 600.00 USD
US30.
စာချုပ်
#78647581
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၁၇:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
35252.2
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-27 600.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
20
ပြင်ပ
35390.2
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-27 600.00 USD
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၅၁:၂၅
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၅၇
ရောင်းချမှု
20
1764.03
1789.16
အမြတ်
-50 260.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#78836137
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၅၁:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1764.03
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-50 260.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
20
ပြင်ပ
1789.16
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-50 260.00 USD
၁၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၄၄:၀၂
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၅၇
ရောင်းချမှု
10
1750
1789.16
အမြတ်
-39 160.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#78694807
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၄၄:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1750
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-39 160.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1789.16
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-39 160.00 USD
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၂၉:၀၆
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၅၇
ရောင်းချမှု
10
1759
1789.16
အမြတ်
-30 160.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#78700934
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၂၉:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1759
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-30 160.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1789.16
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-30 160.00 USD
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၀၈:၃၄
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၅၇
ရောင်းချမှု
20
35116.1
35390.2
အမြတ်
-54 820.00 USD
US30.
စာချုပ်
#78584013
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၀၈:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
35116.1
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-54 820.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
20
ပြင်ပ
35390.2
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-54 820.00 USD
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၂၈:၅၁
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၅၇
ဝယ်ယူမှု
50
1.26954
1.26218
အမြတ်
-40 375.23 USD
GBPCHF.
စာချုပ်
#78841610
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၂၈:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.26954
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-40 375.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
50
ပြင်ပ
1.26218
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-40 375.23 USD
၁၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၃:၅၅:၀၀
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၃:၃၇:၄၈
ရောင်းချမှု
10
1.27711
1.27182
အမြတ်
5 738.65 USD
GBPCHF.
စာချုပ်
#78631049
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၃:၅၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27711
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5 738.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၃:၃၇:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1.27182
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5 738.65 USD
၁၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၄၁:၂၉
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၃:၃၇:၄၅
ရောင်းချမှု
100
1.27677
1.27185
အမြတ်
53 371.51 USD
GBPCHF.
စာချုပ်
#78702199
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၄၁:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27677
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
53 371.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၃:၃၇:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
100
ပြင်ပ
1.27185
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
53 371.51 USD
၁၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၃:၅၄:၄၆
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၃:၃၇:၄၃
ရောင်းချမှု
10
153.093
152.133
အမြတ်
8 706.07 USD
GBPJPY.
စာချုပ်
#78631037
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၃:၅၄:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
153.093
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8 706.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၃:၃၇:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
152.133
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
8 706.07 USD
၁၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၄၅:၃၄
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၃:၃၇:၄၀
ရောင်းချမှု
100
153.195
152.134
အမြတ်
96 220.12 USD
GBPJPY.
စာချုပ်
#78712536
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၄၅:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
153.195
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
96 220.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၃:၃၇:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
100
ပြင်ပ
152.134
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
96 220.12 USD
၁၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၁၈:၁၉
၁၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၂၂:၅၇
ရောင်းချမှု
5
46312.61
46771.79
အမြတ်
-2 295.90 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#78716060
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၁၈:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
46312.61
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2 295.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၂၂:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
46771.79
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2 295.90 USD