၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၁၃:၂၈
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၁၃:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.17287
1.17276
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#1517681253
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၁၃:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17287
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၁၃:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.17276
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၂၀:၂၁
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၂၁:၄၆
ရောင်းချမှု
0.13
1.27439
1.27434
အမြတ်
0.01 USD
USDCAD_S
စာချုပ်
#1517667906
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၂၀:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27439
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၂၁:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
1.27434
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၁၃:၁၀
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၂၀:၂၁
ရောင်းချမှု
0.05
1.27598
1.27448
အမြတ်
0.06 USD
USDCAD_S
စာချုပ်
#1517666094
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၁၃:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27598
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၂၀:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.27448
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.06 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၁၃:၁၂
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၂၀:၂၁
ရောင်းချမှု
0.19
1.27598
1.27448
အမြတ်
0.22 USD
USDCAD_S
စာချုပ်
#1517666514
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၁၃:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27598
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၂၀:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.19
ပြင်ပ
1.27448
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.22 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၇:၄၄
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၃:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.3
0.92427
0.92628
အမြတ်
0.47 USD
AUDCAD_S
စာချုပ်
#1517590253
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၇:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92427
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၃:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
0.92628
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.47 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၀၄:၄၆
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၀၄:၄၇
ရောင်းချမှု
0.03
0.92767
0.92778
အမြတ်
0.00 USD
USDCHF_S
စာချုပ်
#1517626872
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၀၄:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.92767
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၀၄:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.92778
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၇:၃၈
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၇:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.92424
0.9239
အမြတ်
-0.01 USD
AUDCAD_S
စာချုပ်
#1517589769
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၇:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92424
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၇:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.9239
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၃:၅၆
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၂၅:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.27
129.108
129.04
အမြတ်
-0.17 USD
EURJPY_S
စာချုပ်
#1517460714
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၃:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
129.108
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၂၅:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.27
ပြင်ပ
129.04
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.17 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၀:၅၈
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၂၅:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.11
128.966
129.04
အမြတ်
0.07 USD
EURJPY_S
စာချုပ်
#1517477399
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၀:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
128.966
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၂၅:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
129.04
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.07 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၅၆:၀၁
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၁၈:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.04
128.697
129.009
အမြတ်
0.11 USD
EURJPY_S
စာချုပ်
#1517511269
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၅၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
128.697
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၁၈:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
129.009
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.11 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၅၁:၃၀
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၁၈:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.1
128.851
129.01
အမြတ်
0.14 USD
EURJPY_S
စာချုပ်
#1517491109
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၅၁:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
128.851
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၁၈:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
129.01
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.14 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၅၇:၅၉
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၁၀:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.24
128.804
128.944
အမြတ်
0.31 USD
EURJPY_S
စာချုပ်
#1517498485
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၅၇:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
128.804
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၁၀:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.24
ပြင်ပ
128.944
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.31 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၄၃:၀၁
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၁၀:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.28
128.63
128.944
အမြတ်
0.80 USD
EURJPY_S
စာချုပ်
#1517509649
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၄၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
128.63
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၁၀:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.28
ပြင်ပ
128.944
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.80 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၅၆:၂၅
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.3
109.356
109.581
အမြတ်
0.62 USD
USDJPY_S
စာချုပ်
#1517492760
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၅၆:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.356
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
109.581
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.62 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၅၆:၂၄
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၅၆:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.03
109.355
109.343
အမြတ်
0.00 USD
USDJPY_S
စာချုပ်
#1517492595
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၅၆:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.355
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၅၆:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
109.343
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၄:၀၉
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၅၆:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.3
109.242
109.342
အမြတ်
0.27 USD
USDJPY_S
စာချုပ်
#1517461570
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၄:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.242
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၅၆:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
109.342
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.27 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၄:၀၈
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၄:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.03
109.242
109.229
အမြတ်
0.00 USD
USDJPY_S
စာချုပ်
#1517461533
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၄:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.242
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၄:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
109.229
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၃:၅၆
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၃:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
129.108
129.079
အမြတ်
-0.01 USD
EURJPY_S
စာချုပ်
#1517460567
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၃:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
129.108
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၃:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
129.079
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၀:၁၅
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၁၅:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.1
129.106
129.228
အမြတ်
0.11 USD
EURJPY_S
စာချုပ်
#1517420285
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၀:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
129.106
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၁၅:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
129.228
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.11 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၄၅
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၁၅:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.27
129.178
129.228
အမြတ်
0.12 USD
EURJPY_S
စာချုပ်
#1517415735
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
129.178
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၁၅:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.27
ပြင်ပ
129.228
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.12 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၅၁
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၁၄:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.1
80.087
80.193
အမြတ်
0.10 USD
AUDJPY_S
စာချုပ်
#1517418086
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
80.087
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၁၄:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
80.193
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.10 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၀:၀၃
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၁၄:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.3
80.144
80.193
အမြတ်
0.13 USD
AUDJPY_S
စာချုပ်
#1517416823
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
80.144
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၁၄:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
80.193
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.13 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၈:၀၃
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၅၇:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.32
109.242
109.414
အမြတ်
0.50 USD
USDJPY_S
စာချုပ်
#1517419140
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၈:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.242
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၅၇:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.32
ပြင်ပ
109.414
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.50 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၈:၀၃
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၈:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
109.24
109.231
အမြတ်
0.00 USD
USDJPY_S
စာချုပ်
#1517419016
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၈:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.24
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၈:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.231
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၀:၀၂
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၀:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.03
80.141
80.116
အမြတ်
-0.01 USD
AUDJPY_S
စာချုပ်
#1517416732
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
80.141
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
80.116
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၄၅
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
129.179
129.15
အမြတ်
-0.01 USD
EURJPY_S
စာချုပ်
#1517415673
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
129.179
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
129.15
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၇:၁၀
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၁:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.1
80.228
80.178
အမြတ်
-0.05 USD
AUDJPY_S
စာချုပ်
#1517369466
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၇:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
80.228
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၁:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
80.178
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.05 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၃:၀၉
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၁:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.3
80.294
80.175
အမြတ်
-0.33 USD
AUDJPY_S
စာချုပ်
#1517366637
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၃:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
80.294
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၁:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
80.175
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.33 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၀၉
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၁:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.1
151.489
151.397
အမြတ်
-0.08 USD
GBPJPY_S
စာချုပ်
#1517368868
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
151.489
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၁:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
151.397
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.08 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၃:၀၂
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၁:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.25
151.56
151.397
အမြတ်
-0.37 USD
GBPJPY_S
စာချုပ်
#1517365758
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၃:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
151.56
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၁:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
151.397
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.37 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၅၃:၃၆
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၁:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.15
151.34
151.407
အမြတ်
0.09 USD
GBPJPY_S
စာချုပ်
#1517371722
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၅၃:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
151.34
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၁:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
151.407
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.09 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၅၃:၃၀
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၁:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.15
80.109
80.191
အမြတ်
0.11 USD
AUDJPY_S
စာချုပ်
#1517371251
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၅၃:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
80.109
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၁:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
80.191
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.11 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၁၇:၁၁
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၁:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.3
80.013
80.196
အမြတ်
0.50 USD
AUDJPY_S
စာချုပ်
#1517390057
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၁၇:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
80.013
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၁:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
80.196
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.50 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၁၅:၀၂
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၁:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.29
151.162
151.404
အမြတ်
0.64 USD
GBPJPY_S
စာချုပ်
#1517380483
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၁၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
151.162
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၁:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.29
ပြင်ပ
151.404
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.64 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၃၂
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၁:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.29
79.924
80.196
အမြတ်
0.72 USD
AUDJPY_S
စာချုပ်
#1517395378
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
79.924
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၁:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.29
ပြင်ပ
80.196
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.72 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၁၂:၂၁
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၁:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.22
151.027
151.408
အမြတ်
0.77 USD
GBPJPY_S
စာချုပ်
#1517388597
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၁၂:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
151.027
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.22
ပြင်ပ
151.408
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.77 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၃:၀၈
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၃:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.03
80.297
80.266
အမြတ်
-0.01 USD
AUDJPY_S
စာချုပ်
#1517366634
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၃:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
80.297
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၃:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
80.266
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၃:၀၂
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၃:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
151.558
151.528
အမြတ်
-0.01 USD
GBPJPY_S
စာချုပ်
#1517365701
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၃:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
151.558
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၃:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
151.528
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၁၇:၃၁
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၂:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.3
80.154
80.265
အမြတ်
0.30 USD
AUDJPY_S
စာချုပ်
#1517357130
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၁၇:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
80.154
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၂:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
80.265
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.30 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၃၈:၃၃
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၂:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.25
151.345
151.525
အမြတ်
0.41 USD
GBPJPY_S
စာချုပ်
#1517327716
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၃၈:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
151.345
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၂:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
151.525
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.41 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၁၇:၃၁
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၁၇:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.03
80.152
80.123
အမြတ်
-0.01 USD
AUDJPY_S
စာချုပ်
#1517357044
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၁၇:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
80.152
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၁၇:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
80.123
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၃၆:၁၄
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၅၀:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.19
1.38184
1.38114
အမြတ်
-0.13 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1517318751
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၃၆:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38184
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၅၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.19
ပြင်ပ
1.38114
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.13 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၀၇:၅၈
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၅၀:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.26
1.38122
1.38115
အမြတ်
-0.02 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1517323909
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၀၇:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38122
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၅၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.26
ပြင်ပ
1.38115
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၂၂:၀၀
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၅၀:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.34
1.3807
1.38113
အမြတ်
0.15 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1517325483
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၂၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3807
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၅၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.34
ပြင်ပ
1.38113
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.15 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၀၁:၁၂
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၄၉:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.46
1.38019
1.38115
အမြတ်
0.44 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1517339654
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၀၁:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38019
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၄၉:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.46
ပြင်ပ
1.38115
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.44 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၈:၁၂
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၄၉:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.7
1.37957
1.38112
အမြတ်
1.09 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1517344851
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၈:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37957
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၄၉:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.7
ပြင်ပ
1.38112
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.09 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၃၈:၃၂
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၃၈:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
151.347
151.32
အမြတ်
0.00 USD
GBPJPY_S
စာချုပ်
#1517327542
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၃၈:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
151.347
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၃၈:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
151.32
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၀၉:၁၁
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၉:၁၀
ရောင်းချမှု
0.07
1.38738
1.38621
အမြတ်
0.08 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1517239374
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၀၉:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38738
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၉:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1.38621
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.08 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၅၉:၁၁
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၉:၀၈
ရောင်းချမှု
0.14
1.39045
1.38616
အမြတ်
0.60 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1517271330
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၅၉:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.39045
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၉:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.14
ပြင်ပ
1.38616
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.60 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၆:၁၇
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၉:၀၇
ရောင်းချမှု
0.28
1.38984
1.38616
အမြတ်
1.03 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1517265282
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၆:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38984
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၉:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.28
ပြင်ပ
1.38616
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.03 USD