၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၂၈:၄၄
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၂၈:၄၅
ရောင်းချမှု
0.02
152.763
152.793
အမြတ်
-0.01 USD
GBPJPY_S
စာချုပ်
#1510736173
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၂၈:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
152.763
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၂၈:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
152.793
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၃၈:၂၀
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၅၀:၅၅
ရောင်းချမှု
0.19
1.38858
1.38708
အမြတ်
0.29 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1510732313
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၃၈:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38858
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၅၀:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.19
ပြင်ပ
1.38708
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.29 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၁:၃၅
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၀၉:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.72
1.19202
1.18881
အမြတ်
-2.31 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#1510435143
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၁:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.19202
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၀၉:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.72
ပြင်ပ
1.18881
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.31 USD
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၀:၀၀:၃၁
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၀၉:၂၉
ဝယ်ယူမှု
2
1.18594
1.18884
အမြတ်
5.80 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#1510653974
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၀:၀၀:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18594
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၀၉:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.18884
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.80 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၂၅:၀၃
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၀၉:၂၈
ဝယ်ယူမှု
1.02
1.19323
1.18886
အမြတ်
-4.46 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#1510380239
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၂၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.19323
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၀၉:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.02
ပြင်ပ
1.18886
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.46 USD
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၀:၀၀:၃၈
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၀၉:၂၈
ဝယ်ယူမှု
1.74
1.18594
1.18886
အမြတ်
5.08 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#1510654318
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၀:၀၀:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18594
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၀၉:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.74
ပြင်ပ
1.18886
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.08 USD
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၀:၀၀:၁၈
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၀၉:၂၈
ဝယ်ယူမှု
2
1.18594
1.18886
အမြတ်
5.84 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#1510653249
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၀:၀၀:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18594
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၀၉:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.18886
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.84 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၄၆:၂၄
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၀၉:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.22
1.1997
1.18886
အမြတ်
-2.38 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#1510315861
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၄၆:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1997
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၀၉:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.22
ပြင်ပ
1.18886
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.38 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၈:၄၇
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၀၉:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.29
1.19727
1.18886
အမြတ်
-2.44 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#1510337672
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၈:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.19727
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၀၉:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.29
ပြင်ပ
1.18886
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.44 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၃:၃၁
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၀၉:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.57
1.19261
1.18886
အမြတ်
-2.14 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#1510422819
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၃:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.19261
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၀၉:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.57
ပြင်ပ
1.18886
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.14 USD
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၁၉
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၀၉:၂၇
ဝယ်ယူမှု
1.16
1.1898
1.18886
အမြတ်
-1.09 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#1510568748
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1898
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၀၉:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.16
ပြင်ပ
1.18886
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.09 USD
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၀:၀၀:၂၅
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၀၉:၂၇
ဝယ်ယူမှု
2
1.18594
1.18886
အမြတ်
5.84 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#1510653644
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၀:၀၀:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18594
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၀၉:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.18886
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.84 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၁၁:၂၄
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၀၉:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.23
1.19815
1.18886
အမြတ်
-2.14 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#1510325717
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၁၁:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.19815
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၀၉:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.23
ပြင်ပ
1.18886
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.14 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၁:၀၃
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၀၉:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.8
1.19494
1.18886
အမြတ်
-4.86 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#1510346870
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၁:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.19494
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၀၉:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.8
ပြင်ပ
1.18886
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.86 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၃၀:၅၉
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၀၉:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.28
1.2003
1.18886
အမြတ်
-3.20 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#1510312027
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၃၀:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2003
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၀၉:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.28
ပြင်ပ
1.18886
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.20 USD
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၁၆:၃၅
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၂၈:၁၁
ဝယ်ယူမှု
2
1.19041
1.18717
အမြတ်
-6.48 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#1510506816
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၁၆:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.19041
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-6.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၂၈:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.18717
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-6.48 USD
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၄၁:၃၈
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၅:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.61
1.1886
1.18757
အမြတ်
-0.63 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#1510580590
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၄၁:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1886
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၅:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.61
ပြင်ပ
1.18757
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.63 USD
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၄၁:၃၈
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၅:၄၇
ဝယ်ယူမှု
2
1.1886
1.18751
အမြတ်
-2.18 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#1510580566
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၄၁:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1886
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၅:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.18751
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.18 USD
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၉:၃၉
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၅:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.19
1.18784
1.18755
အမြတ်
-0.06 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#1510585910
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၉:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18784
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၅:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.19
ပြင်ပ
1.18755
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.06 USD
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၉:၃၉
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၅:၄၅
ဝယ်ယူမှု
2
1.18784
1.18756
အမြတ်
-0.56 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#1510585885
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၉:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18784
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၅:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.18756
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.56 USD
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၇:၄၅
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၅၂:၁၁
ဝယ်ယူမှု
2
130.854
130.824
အမြတ်
-0.54 USD
EURJPY_S
စာချုပ်
#1510605290
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၇:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
130.854
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၅၂:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
130.824
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.54 USD
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၄၀:၄၅
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၅၂:၀၉
ဝယ်ယူမှု
1.5
130.995
130.822
အမြတ်
-2.36 USD
EURJPY_S
စာချုပ်
#1510518748
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၄၀:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
130.995
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၅၂:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.5
ပြင်ပ
130.822
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.36 USD
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၄၀:၄၅
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၅၂:၀၈
ဝယ်ယူမှု
2
130.994
130.822
အမြတ်
-3.12 USD
EURJPY_S
စာချုပ်
#1510518719
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၄၀:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
130.994
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၅၂:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
130.822
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.12 USD
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၂၀:၀၆
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၅၂:၀၇
ဝယ်ယူမှု
2
131.151
130.824
အမြတ်
-5.94 USD
EURJPY_S
စာချုပ်
#1510507737
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၂၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
131.151
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၅၂:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
130.824
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-5.94 USD
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၄၈:၄၀
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၅၂:၀၆
ဝယ်ယူမှု
1.78
131.35
130.824
အမြတ်
-8.50 USD
EURJPY_S
စာချုပ်
#1510494286
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၄၈:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
131.35
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-8.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၅၂:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.78
ပြင်ပ
130.824
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-8.50 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၇:၁၈
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၅၂:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.96
131.548
130.824
အမြတ်
-6.31 USD
EURJPY_S
စာချုပ်
#1510437370
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၇:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
131.548
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-6.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၅၂:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.96
ပြင်ပ
130.824
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-6.31 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၉:၄၆
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၅၂:၀၃
ဝယ်ယူမှု
1.07
131.678
130.825
အမြတ်
-8.29 USD
EURJPY_S
စာချုပ်
#1510423731
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၉:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
131.678
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-8.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၅၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.07
ပြင်ပ
130.825
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-8.29 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၄:၁၁
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၅၂:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.52
131.899
130.823
အမြတ်
-5.08 USD
EURJPY_S
စာချုပ်
#1510412690
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၄:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
131.899
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၅၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.52
ပြင်ပ
130.823
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-5.08 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၇:၁၁
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၅၁:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.45
132.04
130.817
အမြတ်
-5.00 USD
EURJPY_S
စာချုပ်
#1510398765
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၇:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
132.04
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၅၁:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.45
ပြင်ပ
130.817
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-5.00 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၀၅:၄၄
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၅၁:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.18
132.105
130.817
အမြတ်
-2.10 USD
EURJPY_S
စာချုပ်
#1510393494
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၀၅:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
132.105
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၅၁:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.18
ပြင်ပ
130.817
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.10 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၄၀:၃၉
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၅၁:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.17
132.217
130.817
အမြတ်
-2.16 USD
EURJPY_S
စာချုပ်
#1510350629
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၄၀:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
132.217
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၅၁:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.17
ပြင်ပ
130.817
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.16 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၈:၅၁
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၅၁:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.48
132.256
130.817
အမြတ်
-6.27 USD
EURJPY_S
စာချုပ်
#1510349814
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၈:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
132.256
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-6.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၅၁:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.48
ပြင်ပ
130.817
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-6.27 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၀:၅၁:၃၉
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၅၁:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.1
132.738
130.818
အမြတ်
-1.74 USD
EURJPY_S
စာချုပ်
#1510287346
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၀:၅၁:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
132.738
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၅၁:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
130.818
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.74 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၅၄:၀၇
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၅၁:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.28
132.833
130.819
အမြတ်
-5.12 USD
EURJPY_S
စာချုပ်
#1510270706
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၅၄:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
132.833
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၅၁:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.28
ပြင်ပ
130.819
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-5.12 USD
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၇:၄၅
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၅၁:၅၂
ဝယ်ယူမှု
1.56
130.854
130.818
အမြတ်
-0.51 USD
EURJPY_S
စာချုပ်
#1510605316
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၇:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
130.854
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၅၁:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.56
ပြင်ပ
130.818
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.51 USD
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၄၂
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၀၁:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.07
1.18666
1.18729
အမြတ်
0.04 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#1510590811
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18666
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၀၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1.18729
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၄:၂၃
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၀၀:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.88
1.18597
1.18727
အမြတ်
1.14 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#1510597746
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၄:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18597
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၀၀:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.88
ပြင်ပ
1.18727
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.14 USD
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၄၁
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၀၀:၄၉
ဝယ်ယူမှု
2
1.18665
1.18727
အမြတ်
1.24 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#1510590739
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18665
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၀၀:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.18727
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.24 USD
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၄၁
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၀၀:၄၈
ဝယ်ယူမှု
2
1.18662
1.18727
အမြတ်
1.30 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#1510590779
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18662
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၀၀:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.18727
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.30 USD
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၄:၂၂
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၀၀:၄၆
ဝယ်ယူမှု
2
1.18604
1.18727
အမြတ်
2.46 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#1510597709
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၄:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18604
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၀၀:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.18727
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.46 USD
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၈:၄၀
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၁၀:၅၂
ရောင်းချမှု
2
1.24714
1.24237
အမြတ်
7.68 USD
USDCAD_S
စာချုပ်
#1510617683
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၈:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.24714
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၁၀:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.24237
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.68 USD
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၈:၄၁
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၁၀:၅၂
ရောင်းချမှု
0.48
1.24717
1.24237
အမြတ်
1.85 USD
USDCAD_S
စာချုပ်
#1510617729
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၈:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.24717
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၁၀:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.48
ပြင်ပ
1.24237
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.85 USD
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၆:၂၄
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၁၀:၅၂
ရောင်းချမှု
1.08
1.2418
1.24237
အမြတ်
-0.50 USD
USDCAD_S
စာချုပ်
#1510608780
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၆:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2418
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၁၀:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.08
ပြင်ပ
1.24237
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.50 USD
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၈:၄၀
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၁၀:၅၂
ရောင်းချမှု
2
1.24717
1.24237
အမြတ်
7.73 USD
USDCAD_S
စာချုပ်
#1510617712
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၈:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.24717
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၁၀:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.24237
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.73 USD
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၈:၅၉
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၁၀:၅၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.23779
1.24237
အမြတ်
-0.04 USD
USDCAD_S
စာချုပ်
#1510512396
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၈:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.23779
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၁၀:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.24237
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.04 USD
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၅၂:၀၀
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၁၀:၅၁
ရောင်းချမှု
0.75
1.24005
1.24237
အမြတ်
-1.40 USD
USDCAD_S
စာချုပ်
#1510595262
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၅၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.24005
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၁၀:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.75
ပြင်ပ
1.24237
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.40 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၁၄:၂၈
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၁၀:၅၁
ရောင်းချမှု
0.54
1.23294
1.24237
အမြတ်
-4.10 USD
USDCAD_S
စာချုပ်
#1510395079
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၁၄:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.23294
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၁၀:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.54
ပြင်ပ
1.24237
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.10 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၀၇:၅၀
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၁၀:၅၁
ရောင်းချမှု
0.24
1.23505
1.24237
အမြတ်
-1.41 USD
USDCAD_S
စာချုပ်
#1510445557
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၀၇:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.23505
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၁၀:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.24
ပြင်ပ
1.24237
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.41 USD
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၂၂:၀၀
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၁၀:၅၁
ရောင်းချမှု
0.58
1.23768
1.24237
အမြတ်
-2.19 USD
USDCAD_S
စာချုပ်
#1510508292
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၂၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.23768
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၁၀:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.58
ပြင်ပ
1.24237
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.19 USD
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၅၆:၅၉
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၁၀:၅၁
ရောင်းချမှု
0.29
1.23843
1.24237
အမြတ်
-0.92 USD
USDCAD_S
စာချုပ်
#1510522783
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၅၆:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.23843
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၁၀:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.29
ပြင်ပ
1.24237
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.92 USD