၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၂၃
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၀၉:၅၈
ရောင်းချမှု
0.18
0.77366
0.77389
အမြတ်
-0.04 USD
AUDUSD_S
စာချုပ်
#1504672483
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.77366
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၀၉:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.18
ပြင်ပ
0.77389
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.04 USD
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၁၄
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၀၉:၅၇
ရောင်းချမှု
0.18
1.38103
1.38238
အမြတ်
-0.24 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1504676886
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38103
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၀၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.18
ပြင်ပ
1.38238
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.24 USD
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၄၂
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၆:၀၃
ရောင်းချမှု
0.61
0.7734
0.77359
အမြတ်
-0.12 USD
AUDUSD_S
စာချုပ်
#1504670922
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.7734
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.61
ပြင်ပ
0.77359
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.12 USD
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၂၄
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၆:၀၂
ရောင်းချမှု
0.38
0.71374
0.71472
အမြတ်
-0.40 USD
NZDUSD_S
စာချုပ်
#1504492515
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.71374
လဲလှယ်ခြင်း
-0.03 USD
စုစုပေါင်း
-0.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၆:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.38
ပြင်ပ
0.71472
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.40 USD
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၁၆:၂၈
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၆:၀၁
ရောင်းချမှု
0.18
0.77196
0.77357
အမြတ်
-0.30 USD
AUDUSD_S
စာချုပ်
#1504537051
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၁၆:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.77196
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
-0.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.18
ပြင်ပ
0.77357
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.30 USD
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၀၆:၄၀
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၅၈
ရောင်းချမှု
0.18
0.7107
0.7147
အမြတ်
-0.74 USD
NZDUSD_S
စာချုပ်
#1504465932
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၀၆:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.7107
လဲလှယ်ခြင်း
-0.02 USD
စုစုပေါင်း
-0.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.18
ပြင်ပ
0.7147
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.74 USD
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၄၅:၀၄
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၅၅
ရောင်းချမှု
0.18
0.71261
0.71473
အမြတ်
-0.40 USD
NZDUSD_S
စာချုပ်
#1504484939
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၄၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.71261
လဲလှယ်ခြင်း
-0.02 USD
စုစုပေါင်း
-0.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.18
ပြင်ပ
0.71473
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.40 USD
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၃၇:၂၆
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၅၅
ရောင်းချမှု
0.24
0.77111
0.77358
အမြတ်
-0.62 USD
AUDUSD_S
စာချုပ်
#1504491616
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၃၇:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.77111
လဲလှယ်ခြင်း
-0.03 USD
စုစုပေါင်း
-0.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.24
ပြင်ပ
0.77358
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.62 USD
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၀၄:၀၅
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၅၃
ရောင်းချမှု
0.28
0.76873
0.77357
အမြတ်
-1.39 USD
AUDUSD_S
စာချုပ်
#1504465416
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၀၄:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.76873
လဲလှယ်ခြင်း
-0.04 USD
စုစုပေါင်း
-1.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.28
ပြင်ပ
0.77357
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.39 USD
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၄၁:၂၀
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၄၈
ရောင်းချမှု
0.43
0.77009
0.77355
အမြတ်
-1.54 USD
AUDUSD_S
စာချုပ်
#1504483662
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၄၁:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.77009
လဲလှယ်ခြင်း
-0.06 USD
စုစုပေါင်း
-1.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.43
ပြင်ပ
0.77355
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.54 USD
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၀၈:၁၈
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၃၈
ရောင်းချမှု
0.54
0.77322
0.77354
အမြတ်
-0.19 USD
AUDUSD_S
စာချုပ်
#1504540649
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၀၈:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.77322
လဲလှယ်ခြင်း
-0.02 USD
စုစုပေါင်း
-0.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.54
ပြင်ပ
0.77354
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.19 USD
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၀၆:၁၈
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၃၈
ရောင်းချမှု
0.34
0.77386
0.77354
အမြတ်
0.11 USD
AUDUSD_S
စာချုပ်
#1504625492
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၀၆:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.77386
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.34
ပြင်ပ
0.77354
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.11 USD
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၁၇:၅၃
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၃၇
ရောင်းချမှု
0.18
0.71647
0.7147
အမြတ်
0.32 USD
NZDUSD_S
စာချုပ်
#1504629683
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၁၇:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.71647
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.18
ပြင်ပ
0.7147
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.32 USD
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၀၃:၂၂
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၃၆
ရောင်းချမှု
0.48
0.77464
0.77354
အမြတ်
0.53 USD
AUDUSD_S
စာချုပ်
#1504652327
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၀၃:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.77464
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.48
ပြင်ပ
0.77354
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.53 USD
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၀၁:၂၀
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၃၅
ရောင်းချမှု
0.57
0.7754
0.77353
အမြတ်
1.07 USD
AUDUSD_S
စာချုပ်
#1504658614
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၀၁:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.7754
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.57
ပြင်ပ
0.77353
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.07 USD
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၁၉:၄၉
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၃၁
ရောင်းချမှု
0.45
0.71597
0.71472
အမြတ်
0.55 USD
NZDUSD_S
စာချုပ်
#1504564807
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၁၉:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.71597
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.45
ပြင်ပ
0.71472
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.55 USD
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၁၅:၅၃
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၂၈
ရောင်းချမှု
0.23
0.71707
0.71475
အမြတ်
0.53 USD
NZDUSD_S
စာချုပ်
#1504659472
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၁၅:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.71707
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.23
ပြင်ပ
0.71475
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.53 USD
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၀၈:၃၁
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၂၃
ရောင်းချမှု
0.18
0.96434
0.96846
အမြတ်
-0.61 USD
AUDCAD_S
စာချုပ်
#1504466193
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၀၈:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.96434
လဲလှယ်ခြင်း
-0.02 USD
စုစုပေါင်း
-0.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.18
ပြင်ပ
0.96846
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.61 USD
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၂၂:၀၄
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၂၀
ရောင်းချမှု
0.18
0.96737
0.96846
အမြတ်
-0.16 USD
AUDCAD_S
စာချုပ်
#1504565270
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၂၂:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.96737
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.18
ပြင်ပ
0.96846
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.16 USD
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၁၈:၅၀
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၁၇
ရောင်းချမှု
0.18
0.96943
0.96849
အမြတ်
0.13 USD
AUDCAD_S
စာချုပ်
#1504578202
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၁၈:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.96943
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.18
ပြင်ပ
0.96849
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.13 USD
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၀၄:၅၁
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၂၂:၂၈
ရောင်းချမှု
0.56
0.97148
0.97035
အမြတ်
0.49 USD
AUDCAD_S
စာချုပ်
#1504592259
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၀၄:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.97148
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၂၂:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.56
ပြင်ပ
0.97035
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.49 USD
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၀၆:၂၃
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၃၁:၃၆
ရောင်းချမှု
0.18
1.19553
1.19552
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#1504465724
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၀၆:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.19553
လဲလှယ်ခြင်း
0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၃၁:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.18
ပြင်ပ
1.19552
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၂၂:၀၂:၅၂
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၀၉:၀၄
ရောင်းချမှု
0.18
0.97213
0.97157
အမြတ်
0.08 USD
AUDCAD_S
စာချုပ်
#1504603600
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၂၂:၀၂:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.97213
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၀၉:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.18
ပြင်ပ
0.97157
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.08 USD
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၂၃:၃၀:၅၅
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၀၉:၀၀
ရောင်းချမှု
0.19
0.97274
0.9716
အမြတ်
0.17 USD
AUDCAD_S
စာချုပ်
#1504605380
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၂၃:၃၀:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.97274
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၀၉:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.19
ပြင်ပ
0.9716
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.17 USD
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၂၁:၀၂
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၀၈:၅၈
ရောင်းချမှု
0.57
0.77437
0.77373
အမြတ်
0.35 USD
AUDUSD_S
စာချုပ်
#1504565041
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၂၁:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.77437
လဲလှယ်ခြင်း
-0.02 USD
စုစုပေါင်း
0.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၀၈:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.57
ပြင်ပ
0.77373
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.35 USD
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၁၉:၄၁
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၀၈:၅၆
ရောင်းချမှု
0.38
0.71718
0.71613
အမြတ်
0.39 USD
NZDUSD_S
စာချုပ်
#1504587240
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၁၉:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.71718
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၀၈:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.38
ပြင်ပ
0.71613
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.39 USD
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၂၁:၁၀
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၀၈:၅၄
ရောင်းချမှု
0.68
0.77539
0.77371
အမြတ်
1.12 USD
AUDUSD_S
စာချုပ်
#1504587742
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၂၁:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.77539
လဲလှယ်ခြင်း
-0.02 USD
စုစုပေါင်း
1.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၀၈:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.68
ပြင်ပ
0.77371
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.12 USD
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၀၄:၅၁
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၀၄:၅၂
ရောင်းချမှု
0.03
0.97147
0.97182
အမြတ်
-0.01 USD
AUDCAD_S
စာချုပ်
#1504592244
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၀၄:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.97147
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၀၄:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.97182
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၀၃:၀၂
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၁၆:၄၀
ရောင်းချမှု
0.18
0.96811
0.96757
အမြတ်
0.08 USD
AUDCAD_S
စာချုပ်
#1504552650
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၀၃:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.96811
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၁၆:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.18
ပြင်ပ
0.96757
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.08 USD
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၀၈:၁၈
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၁၆:၃၈
ရောင်းချမှု
0.48
0.71617
0.71591
အမြတ်
0.12 USD
NZDUSD_S
စာချုပ်
#1504540645
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၀၈:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.71617
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၁၆:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.48
ပြင်ပ
0.71591
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.12 USD
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၃၂:၄၃
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၁၅:၅၄
ရောင်းချမှု
0.18
1.19732
1.19672
အမြတ်
0.12 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#1504500339
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၃၂:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.19732
လဲလှယ်ခြင်း
0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၁၅:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.18
ပြင်ပ
1.19672
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.12 USD
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၃၂:၅၆
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၁၅:၅၀
ရောင်းချမှု
0.74
0.77473
0.77448
အမြတ်
0.19 USD
AUDUSD_S
စာချုပ်
#1504544818
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၃၂:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.77473
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၁၅:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.74
ပြင်ပ
0.77448
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.19 USD
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၂၆
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၁၅:၄၈
ရောင်းချမှု
0.26
0.71693
0.71603
အမြတ်
0.23 USD
NZDUSD_S
စာချုပ်
#1504545189
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.71693
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၁၅:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.26
ပြင်ပ
0.71603
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.23 USD
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၀၃:၃၅
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၁၅:၄၅
ရောင်းချမှု
0.28
0.71762
0.71605
အမြတ်
0.44 USD
NZDUSD_S
စာချုပ်
#1504552901
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၀၃:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.71762
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၁၅:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.28
ပြင်ပ
0.71605
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.44 USD
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၀၀:၂၆
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၁၅:၄၁
ရောင်းချမှု
0.56
0.77549
0.77453
အမြတ်
0.54 USD
AUDUSD_S
စာချုပ်
#1504552255
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၀၀:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.77549
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၁၅:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.56
ပြင်ပ
0.77453
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.54 USD
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၅၇:၃၈
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၁၅:၁၈
ဝယ်ယူမှု
1.19
0.77134
0.77213
အမြတ်
0.94 USD
AUDUSD_S
စာချုပ်
#1504531459
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၅၇:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.77134
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၁၅:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.19
ပြင်ပ
0.77213
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.94 USD
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၅၁:၀၀
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၁၇:၂၇
ရောင်းချမှု
0.18
0.96619
0.96594
အမြတ်
0.02 USD
AUDCAD_S
စာချုပ်
#1504477018
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၅၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.96619
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၁၇:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.18
ပြင်ပ
0.96594
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၀၄:၂၆
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၀၈:၄၈
ရောင်းချမှု
0.24
0.77191
0.77113
အမြတ်
0.16 USD
AUDUSD_S
စာချုပ်
#1504497231
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၀၄:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.77191
လဲလှယ်ခြင်း
-0.02 USD
စုစုပေါင်း
0.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၀၈:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.24
ပြင်ပ
0.77113
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.16 USD
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၂၃:၀၉:၂၅
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၅၅:၀၉
ရောင်းချမှု
0.12
0.71426
0.71412
အမြတ်
0.01 USD
NZDUSD_S
စာချုပ်
#1504513460
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၂၃:၀၉:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.71426
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၅၅:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
0.71412
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၀၄:၄၆
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၄၈:၀၅
ရောင်းချမှု
0.18
0.96773
0.96714
အမြတ်
0.07 USD
AUDCAD_S
စာချုပ်
#1504497443
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၀၄:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.96773
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၄၈:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.18
ပြင်ပ
0.96714
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.07 USD
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၀၇:၃၆
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၄၅:၂၇
ရောင်းချမှု
0.23
0.71514
0.7143
အမြတ်
0.19 USD
NZDUSD_S
စာချုပ်
#1504522575
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၀၇:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.71514
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၄၅:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.23
ပြင်ပ
0.7143
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.19 USD
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၂၀:၂၄
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၄၅:၂၆
ရောင်းချမှု
0.18
1.19856
1.19759
အမြတ်
0.17 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#1504523447
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၂၀:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.19856
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၄၅:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.18
ပြင်ပ
1.19759
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.17 USD
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၀၇:၃၆
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၄၅:၂၁
ရောင်းချမှု
0.64
0.77362
0.77255
အမြတ်
0.68 USD
AUDUSD_S
စာချုပ်
#1504522569
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၀၇:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.77362
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၄၅:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.64
ပြင်ပ
0.77255
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.68 USD
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၃:၀၇:၄၃
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၀၄:၂၁
ရောင်းချမှု
0.18
0.71479
0.71578
အမြတ်
-0.18 USD
NZDUSD_S
စာချုပ်
#1504519080
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၃:၀၇:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.71479
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၀၄:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.18
ပြင်ပ
0.71578
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.18 USD
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၀၀:၄၉
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၀၄:၁၁
ရောင်းချမှု
0.78
0.77393
0.77431
အမြတ်
-0.30 USD
AUDUSD_S
စာချုပ်
#1504521645
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၀၀:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.77393
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၀၄:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.78
ပြင်ပ
0.77431
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.30 USD
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၂၃:၀၁:၂၇
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၂၃:၂၄:၂၂
ရောင်းချမှု
0.35
0.77285
0.77238
အမြတ်
0.16 USD
AUDUSD_S
စာချုပ်
#1504513117
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၂၃:၀၁:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.77285
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၂၃:၂၄:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.35
ပြင်ပ
0.77238
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.16 USD
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၃၀:၅၈
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၂၂:၅၃:၂၇
ရောင်းချမှု
0.38
0.77293
0.77252
အမြတ်
0.16 USD
AUDUSD_S
စာချုပ်
#1504499741
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၃၀:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.77293
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၂၂:၅၃:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.38
ပြင်ပ
0.77252
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.16 USD
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၃၇:၂၅
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၂၂:၅၃:၂၅
ရောင်းချမှု
0.21
0.71476
0.71393
အမြတ်
0.17 USD
NZDUSD_S
စာချုပ်
#1504500979
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၃၇:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.71476
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၂၂:၅၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.21
ပြင်ပ
0.71393
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.17 USD
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၅၈:၅၉
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၂၂:၅၃:၂၃
ရောင်းချမှု
0.26
0.77343
0.7725
အမြတ်
0.24 USD
AUDUSD_S
စာချုပ်
#1504507004
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၅၈:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.77343
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၂၂:၅၃:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.26
ပြင်ပ
0.7725
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.24 USD
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၂၃
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၂၄
ရောင်းချမှု
0.02
0.71379
0.71388
အမြတ်
0.00 USD
NZDUSD_S
စာချုပ်
#1504492497
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.71379
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.71388
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD