၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၂၄:၅၄
၃၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၂၃:၄၈
ကူးယူခြင်း
-39.17%
-98.7%
အမြတ်
-6 414.88 USD
son168
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၂၄:၅၄
အဝင်အမှတ်
-39.17%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၂၃:၄၈
ပြင်ပ
-98.7%
အမြတ်
-6 414.88 USD
၀၈.၀၁.၂၀၂၁ ၁၇:၂၃:၀၃
၁၂.၀၁.၂၀၂၁ ၁၀:၄၃:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.5
1852
1854.88
အမြတ်
144.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#67651501
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၁ ၁၇:၂၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1852
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
144.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၁.၂၀၂၁ ၁၀:၄၃:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1854.88
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
144.00 USD
၀၈.၀၁.၂၀၂၁ ၁၈:၁၆:၂၄
၁၂.၀၁.၂၀၂၁ ၁၀:၄၃:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.5
1853
1854.88
အမြတ်
94.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#67651528
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၁ ၁၈:၁၆:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1853
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
94.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၁.၂၀၂၁ ၁၀:၄၃:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1854.88
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
94.00 USD
၁၁.၀၁.၂၀၂၁ ၀၃:၁၆:၃၄
၁၁.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၂၂:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.5
1820.62
1842.94
အမြတ်
1 116.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#67690863
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၁.၂၀၂၁ ၀၃:၁၆:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1820.62
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1 116.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၂၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1842.94
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1 116.00 USD
၀၉.၀၁.၂၀၂၁ ၁၆:၀၉:၄၀
၁၀.၀၁.၂၀၂၁ ၁၃:၀၂:၂၅
ရောင်းချမှု
0.5
41300
40199.17
အမြတ်
550.42 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#67674469
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၁.၂၀၂၁ ၁၆:၀၉:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
41300
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
550.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၁.၂၀၂၁ ၁၃:၀၂:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
40199.17
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
550.42 USD
၀၈.၀၁.၂၀၂၁ ၁၆:၀၃:၄၄
၀၈.၀၁.၂၀၂၁ ၁၆:၅၆:၄၄
ရောင်းချမှု
0.5
1892
1860.81
အမြတ်
1 559.50 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#67641794
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၁ ၁၆:၀၃:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1892
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1 559.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၁ ၁၆:၅၆:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1860.81
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1 559.50 USD
၀၈.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၅၉:၁၇
၀၈.၀၁.၂၀၂၁ ၁၆:၅၆:၂၆
ရောင်းချမှု
1.5
1889.67
1861.86
အမြတ်
4 171.50 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#67641104
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၅၉:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1889.67
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4 171.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၁ ၁၆:၅၆:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.5
ပြင်ပ
1861.86
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4 171.50 USD
၀၈.၀၁.၂၀၂၁ ၁၂:၄၃:၀၀
၀၈.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၅၈:၅၇
ဝယ်ယူမှု
1
1890.97
1890.03
အမြတ်
-94.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#67629250
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၁ ၁၂:၄၃:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1890.97
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-94.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၅၈:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1890.03
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-94.00 USD
၀၈.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၁၇:၀၆
၀၈.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၅၈:၅၁
ဝယ်ယူမှု
1
1883
1889.34
အမြတ်
634.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#67635488
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၁၇:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1883
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
634.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၅၈:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1889.34
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
634.00 USD
၀၇.၀၁.၂၀၂၁ ၁၇:၅၀:၄၇
၀၈.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၁၇:၂၆
ရောင်းချမှု
0.5
38636.44
41124.18
အမြတ်
-1 243.87 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#67586104
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၁ ၁၇:၅၀:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
38636.44
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1 243.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၁၇:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
41124.18
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1 243.87 USD
၀၆.၀၁.၂၀၂၁ ၂၃:၂၇:၂၉
၀၈.၀၁.၂၀၂၁ ၁၂:၂၃:၃၉
ရောင်းချမှု
1
36100
39680.65
အမြတ်
-3 580.65 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#67487651
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၁.၂၀၂၁ ၂၃:၂၇:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
36100
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3 580.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၁ ၁၂:၂၃:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
39680.65
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3 580.65 USD
၀၅.၀၁.၂၀၂၁ ၂၃:၂၃:၀၉
၀၇.၀၁.၂၀၂၁ ၁၇:၂၈:၄၈
ရောင်းချမှု
1
33815.75
38350.13
အမြတ်
-4 534.38 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#67443095
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၁.၂၀၂၁ ၂၃:၂၃:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
33815.75
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4 534.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၁ ၁၇:၂၈:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
38350.13
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4 534.38 USD
၃၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၀၀:၅၂
၀၄.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၁၈:၂၈
ရောင်းချမှု
0.2
1.3577
1.3625
အမြတ်
-96.00 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#67209280
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၀၀:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3577
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-96.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၁၈:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.3625
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-96.00 USD
၃၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၂:၅၆:၄၇
၀၄.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၁၈:၂၈
ရောင်းချမှု
0.4
1.36453
1.3625
အမြတ်
81.20 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#67218138
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၂:၅၆:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36453
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
81.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၁၈:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.4
ပြင်ပ
1.3625
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
81.20 USD
၀၄.၀၁.၂၀၂၁ ၀၂:၅၄:၀၄
၀၄.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၁၈:၂၈
ရောင်းချမှု
0.9
1.36754
1.3625
အမြတ်
453.60 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#67264110
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၂၁ ၀၂:၅၄:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36754
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
453.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၁၈:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.9
ပြင်ပ
1.3625
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
453.60 USD
၃၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၁:၂၁:၂၇
၀၄.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၁၈:၂၈
ရောင်းချမှု
0.3
1.3575
1.3625
အမြတ်
-150.00 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#67209118
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၁:၂၁:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3575
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-150.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၁၈:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1.3625
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-150.00 USD
၃၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၃:၅၄:၂၃
၀၄.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၁၈:၂၈
ရောင်းချမှု
0.28
1.36124
1.3625
အမြတ်
-35.28 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#67211916
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၃:၅၄:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36124
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-35.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၁၈:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.28
ပြင်ပ
1.3625
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-35.28 USD
၃၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၃၁:၀၉
၀၄.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၁၈:၂၈
ရောင်းချမှု
0.55
1.3657
1.3625
အမြတ်
176.00 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#67247078
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၃၁:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3657
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
176.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၁၈:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.55
ပြင်ပ
1.3625
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
176.00 USD
၀၃.၀၁.၂၀၂၁ ၀၇:၁၈:၂၇
၀၄.၀၁.၂၀၂၁ ၁၂:၁၇:၅၇
ရောင်းချမှု
0.1
33768.8
28725.56
အမြတ်
504.32 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#67298236
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၂၁ ၀၇:၁၈:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
33768.8
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
504.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၂၁ ၁၂:၁၇:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
28725.56
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
504.32 USD
၀၃.၀၁.၂၀၂၁ ၀၇:၂၈:၅၄
၀၄.၀၁.၂၀၂၁ ၁၂:၁၇:၅၃
ရောင်းချမှု
0.1
33878.68
28847.69
အမြတ်
503.10 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#67298280
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၂၁ ၀၇:၂၈:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
33878.68
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
503.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၂၁ ၁၂:၁၇:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
28847.69
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
503.10 USD
၀၃.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၁၆:၃၆
၀၄.၀၁.၂၀၂၁ ၁၂:၁၇:၄၉
ရောင်းချမှု
0.1
34000
28754.59
အမြတ်
524.54 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#67298582
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၁၆:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
34000
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
524.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၂၁ ၁၂:၁၇:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
28754.59
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
524.54 USD
၂၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၃၆:၅၁
၂၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၁:၅၁:၁၇
ရောင်းချမှု
0.4
1.35209
1.348
အမြတ်
163.60 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#67150111
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၃၆:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.35209
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
163.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၁:၅၁:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.4
ပြင်ပ
1.348
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
163.60 USD
၂၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၀၇:၄၆
၂၈.၁၂.၂၀၂၀ ၁၃:၀၇:၁၆
ရောင်းချမှု
1
1.34833
1.34895
အမြတ်
-62.00 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#66973307
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၀၇:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.34833
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-62.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၂.၂၀၂၀ ၁၃:၀၇:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.34895
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-62.00 USD
၂၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၃၀:၅၆
၂၈.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၅၀:၅၈
ရောင်းချမှု
1.5
1.3534
1.35
အမြတ်
510.00 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#66975662
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၃၀:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3534
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
510.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၅၀:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.5
ပြင်ပ
1.35
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
510.00 USD
၂၄.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၃၃:၄၈
၂၄.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၄၈:၃၆
ရောင်းချမှု
1
1.3616
1.35263
အမြတ်
897.00 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#67019350
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၃၃:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3616
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
897.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၄၈:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.35263
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
897.00 USD
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၀၄:၃၁:၅၇
၂၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၄:၅၀:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.5
1863.52
1897.38
အမြတ်
1 693.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#66683901
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၀၄:၃၁:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1863.52
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1 693.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၄:၅၀:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1897.38
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1 693.00 USD
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၀၄:၃၁:၃၉
၂၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၄:၅၀:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.5
1863.42
1897.2
အမြတ်
1 689.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#66683887
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၀၄:၃၁:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1863.42
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1 689.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၄:၅၀:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1897.2
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1 689.00 USD
၀၈.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၁၂:၂၈
၂၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၄:၃၁:၅၅
ဝယ်ယူမှု
1
1863.96
1897.2
အမြတ်
3 324.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#66271653
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၁၂:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1863.96
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3 324.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၄:၃၁:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1897.2
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3 324.00 USD
၀၈.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၁၁:၅၉
၂၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၄:၃၁:၅၅
ဝယ်ယူမှု
1
1863.81
1897.2
အမြတ်
3 339.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#66271606
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၁၁:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1863.81
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3 339.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၄:၃၁:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1897.2
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3 339.00 USD
၀၇.၁၂.၂၀၂၀ ၀၀:၄၉:၅၃
၀၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၃၅:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.7
0.94993
0.95118
အမြတ်
68.40 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#66186647
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၂.၂၀၂၀ ၀၀:၄၉:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.94993
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
68.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၃၅:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.7
ပြင်ပ
0.95118
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
68.40 USD
၀၇.၁၂.၂၀၂၀ ၀၉:၅၇:၀၉
၀၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၃၅:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.56
0.94875
0.95103
အမြတ်
99.81 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#66204044
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၂.၂၀၂၀ ၀၉:၅၇:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.94875
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
99.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၃၅:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.56
ပြင်ပ
0.95103
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
99.81 USD
၀၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၁:၁၆:၂၃
၀၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၃၄:၄၂
ဝယ်ယူမှု
1.26
0.94673
0.95104
အမြတ်
424.55 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#66189474
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၁:၁၆:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.94673
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
424.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၃၄:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.26
ပြင်ပ
0.95104
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
424.55 USD
၀၄.၁၂.၂၀၂၀ ၂၃:၀၈:၂၃
၀၅.၁၂.၂၀၂၀ ၀၃:၃၃:၂၀
ကူးယူခြင်း
72.04%
72.04%
အမြတ်
0.00 USD
son168
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၀ ၂၃:၀၈:၂၃
အဝင်အမှတ်
72.04%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၂.၂၀၂၀ ၀၃:၃၃:၂၀
ပြင်ပ
72.04%
အမြတ်
0.00 USD
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၀၉:၃၀:၂၉
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၂၀:၃၈:၂၃
ရောင်းချမှု
0.21
0.95948
0.95728
အမြတ်
35.92 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#66080491
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၀၉:၃၀:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.95948
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
35.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၂၀:၃၈:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.21
ပြင်ပ
0.95728
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
35.92 USD
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၃:၃၃:၂၂
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၁:၅၈:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.14
0.95634
0.95426
အမြတ်
-22.52 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#65878969
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၃:၃၃:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.95634
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-22.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၁:၅၈:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.14
ပြင်ပ
0.95426
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-22.52 USD
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၁၀:၀၃
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၁:၅၈:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.07
0.95856
0.95426
အမြတ်
-23.28 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#65857196
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၁၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.95856
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-23.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၁:၅၈:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
0.95426
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-23.28 USD
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၃၅:၁၄
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၁:၅၈:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.21
0.95419
0.95426
အမြတ်
1.14 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#65893276
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၃၅:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.95419
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၁:၅၈:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.21
ပြင်ပ
0.95426
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.14 USD
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၂၃:၃၅:၀၃
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၁၀:၁၆
ရောင်းချမှု
0.07
0.95461
0.954
အမြတ်
3.30 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#65914467
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၂၃:၃၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.95461
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၁၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
0.954
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.30 USD
၂၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၅၀:၀၄
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၄၇:၀၀
ရောင်းချမှု
0.07
0.95818
0.95892
အမြတ်
-3.99 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#65760409
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၅၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.95818
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၄၇:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
0.95892
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.99 USD
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၄၁:၄၀
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၂၀:၅၅
ရောင်းချမှု
0.14
0.96039
0.95889
အမြတ်
16.16 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#65818939
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၄၁:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.96039
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
16.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၂၀:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.14
ပြင်ပ
0.95889
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
16.16 USD
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၂၄:၄၀
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၀၂:၂၀:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.07
0.95972
0.96087
အမြတ်
6.20 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#65817845
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၂၄:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.95972
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၀၂:၂၀:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
0.96087
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.20 USD
၂၆.၁၁.၂၀၂၀ ၀၄:၂၀:၀၆
၂၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၀၀:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.07
0.95693
0.95824
အမြတ်
7.05 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#65720869
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၁.၂၀၂၀ ၀၄:၂၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.95693
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၀၀:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
0.95824
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.05 USD
၂၅.၁၁.၂၀၂၀ ၀၇:၄၅:၀၇
၂၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၀:၁၉:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.07
0.95563
0.95657
အမြတ်
5.06 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#65655379
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၁.၂၀၂၀ ၀၇:၄၅:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.95563
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၀:၁၉:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
0.95657
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.06 USD
၂၅.၁၁.၂၀၂၀ ၀၂:၀၀:၂၈
၂၅.၁၁.၂၀၂၀ ၀၇:၅၄:၀၀
ရောင်းချမှု
0.07
0.95739
0.95542
အမြတ်
10.60 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#65642858
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၁.၂၀၂၀ ၀၂:၀၀:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.95739
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၁.၂၀၂၀ ၀၇:၅၄:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
0.95542
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
10.60 USD
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၁၀:၀၃:၁၆
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၁၄:၅၆
ရောင်းချမှု
0.08
0.95645
0.95647
အမြတ်
-0.13 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#65586720
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၁၀:၀၃:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.95645
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၁၄:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
0.95647
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.13 USD
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၁၀:၁၈:၁၉
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၁၄:၅၆
ရောင်းချမှု
0.12
0.95871
0.95647
အမြတ်
20.58 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#65589105
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၁၀:၁၈:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.95871
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
20.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၁၄:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
0.95647
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
20.58 USD
၀၉.၁၁.၂၀၂၀ ၀၅:၅၃:၅၄
၀၉.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၁၀:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.5
1959.86
1915.4
အမြတ်
-2 223.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#64849807
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၁.၂၀၂၀ ၀၅:၅၃:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1959.86
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2 223.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၁၀:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1915.4
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2 223.00 USD
၀၉.၁၁.၂၀၂၀ ၀၅:၅၁:၅၅
၀၉.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၁၀:၄၇
ဝယ်ယူမှု
1
1958.53
1915.4
အမြတ်
-4 313.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#64849729
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၁.၂၀၂၀ ၀၅:၅၁:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1958.53
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4 313.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၁၀:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1915.4
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4 313.00 USD
၀၉.၁၁.၂၀၂၀ ၀၅:၅၁:၃၆
၀၉.၁၁.၂၀၂၀ ၀၅:၅၂:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1957.94
1958.52
အမြတ်
0.58 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#64849721
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၁.၂၀၂၀ ၀၅:၅၁:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1957.94
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၁.၂၀၂၀ ၀၅:၅၂:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1958.52
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.58 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၀၆:၄၉:၀၈
၀၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၃:၁၁:၅၂
ဝယ်ယူမှု
1
1898.18
1954
အမြတ်
5 582.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#63758151
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၀၆:၄၉:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1898.18
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5 582.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၃:၁၁:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1954
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5 582.00 USD