၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၃၁:၀၅
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၃၄:၂၆
ရောင်းချမှု
1
1.37794
1.38256
အမြတ်
-4.62 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1503927974
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၃၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37794
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၃၄:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.38256
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.62 USD
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၂၉:၀၃
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၃၄:၂၅
ရောင်းချမှု
2
1.38057
1.38259
အမြတ်
-4.04 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1503942801
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၂၉:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38057
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၃၄:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.38259
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.04 USD
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၂၁:၅၃
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၃၃:၅၈
ဝယ်ယူမှု
5
1.38571
1.3825
အမြတ်
-16.05 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1503822571
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၂၁:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38571
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-16.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၃၃:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
1.3825
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-16.05 USD
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၂၀:၀၂:၀၂
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၃၃:၅၆
ဝယ်ယူမှု
13
1.38159
1.38249
အမြတ်
11.70 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1503884826
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၂၀:၀၂:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38159
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၃၃:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
13
ပြင်ပ
1.38249
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
11.70 USD
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၃၄
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၃၃:၅၄
ဝယ်ယူမှု
21
1.37949
1.38251
အမြတ်
63.42 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1503934977
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37949
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
63.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၃၃:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
21
ပြင်ပ
1.38251
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
63.42 USD
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၁၈:၁၆
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၃၃:၅၂
ဝယ်ယူမှု
8
1.38368
1.38253
အမြတ်
-9.20 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1503880169
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၁၈:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38368
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-9.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၃၃:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
8
ပြင်ပ
1.38253
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-9.20 USD
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၄၇
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၃၃:၅၁
ဝယ်ယူမှု
3
1.38778
1.38254
အမြတ်
-15.72 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1503811209
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38778
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-15.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၃၃:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3
ပြင်ပ
1.38254
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-15.72 USD
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၄၃:၂၇
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၃၃:၅၁
ဝယ်ယူမှု
2
1.38986
1.38253
အမြတ်
-14.66 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1503807543
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၄၃:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38986
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-14.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၃၃:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.38253
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-14.66 USD
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၄၉:၃၇
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၃၃:၅၀
ဝယ်ယူမှု
1
1.39189
1.3825
အမြတ်
-9.39 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1503804288
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၄၉:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.39189
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-9.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၃၃:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.3825
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-9.39 USD
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၁၀:၄၅
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၁၃:၂၅
ဝယ်ယူမှု
21
1.37891
1.37897
အမြတ်
1.26 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1503922643
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၁၀:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37891
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၁၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
21
ပြင်ပ
1.37897
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.26 USD
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၁၀:၃၆
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၃၁:၀၃
ရောင်းချမှု
1
1.37876
1.37805
အမြတ်
0.71 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1503922431
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၁၀:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37876
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၃၁:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.37805
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.71 USD
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၀၈:၅၆
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၁၀:၁၂
ရောင်းချမှု
1
1.38045
1.37971
အမြတ်
0.74 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1503921250
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၀၈:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38045
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၁၀:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.37971
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.74 USD
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၄၆:၄၂
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၀၈:၅၆
ရောင်းချမှု
1
1.38131
1.38061
အမြတ်
0.70 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1503918886
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၄၆:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38131
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၀၈:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.38061
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.70 USD
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၀:၀၀:၄၁
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၄၆:၄၁
ရောင်းချမှု
1
1.38219
1.38146
အမြတ်
0.73 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1503900087
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၀:၀၀:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38219
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၄၆:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.38146
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.73 USD
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၂၀:၀၂:၁၉
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၀:၀၀:၃၃
ရောင်းချမှု
1
1.38092
1.38232
အမြတ်
-1.40 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1503885151
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၂၀:၀၂:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38092
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၀:၀၀:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.38232
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.40 USD
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၂၂:၅၅:၅၅
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၀:၀၀:၂၇
ရောင်းချမှု
2
1.38291
1.38215
အမြတ်
1.52 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1503897266
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၂၂:၅၅:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38291
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၀:၀၀:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.38215
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.52 USD
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၂၀:၀၁:၅၆
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၂၀:၀၂:၁၄
ရောင်းချမှု
1
1.38175
1.38104
အမြတ်
0.71 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1503884679
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၂၀:၀၁:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38175
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၂၀:၀၂:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.38104
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.71 USD
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၄၀:၃၃
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၂၀:၀၁:၅၁
ရောင်းချမှု
1
1.38262
1.38189
အမြတ်
0.73 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1503881736
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၄၀:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38262
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၂၀:၀၁:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.38189
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.73 USD
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၁၈:၅၁
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၄၀:၃၂
ရောင်းချမှု
1
1.38347
1.38276
အမြတ်
0.71 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1503880233
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၁၈:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38347
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၄၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.38276
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.71 USD
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၃၄:၄၂
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၁၈:၅၀
ရောင်းချမှု
2
1.38486
1.3836
အမြတ်
2.52 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1503861603
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၃၄:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38486
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၁၈:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.3836
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.52 USD
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၁၀:၄၆
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၁၈:၅၀
ရောင်းချမှု
1
1.38286
1.3836
အမြတ်
-0.74 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1503857871
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၁၀:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38286
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၁၈:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.3836
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.74 USD
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၂၉:၄၀
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၅၉
ဝယ်ယူမှု
8
1.38372
1.3865
အမြတ်
22.24 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1503833035
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၂၉:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38372
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
22.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
8
ပြင်ပ
1.3865
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
22.24 USD
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၄၁:၄၉
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၁၀:၄၅
ရောင်းချမှု
1
1.38224
1.38299
အမြတ်
-0.75 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1503835952
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၄၁:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38224
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၁၀:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.38299
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.75 USD
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၂၀:၀၁
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၁၀:၄၄
ရောင်းချမှု
2
1.38426
1.383
အမြတ်
2.52 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1503847385
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၂၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38426
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၁၀:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.383
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.52 USD
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၃၀:၀၀
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၄၁:၄၈
ရောင်းချမှု
1
1.38312
1.38239
အမြတ်
0.73 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1503833207
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38312
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၄၁:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.38239
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.73 USD
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၃၉:၂၀
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၂၉:၅၇
ရောင်းချမှု
1
1.38398
1.38326
အမြတ်
0.72 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1503825956
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၃၉:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38398
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၂၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.38326
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.72 USD
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၃၆:၂၃
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၃၉:၁၈
ရောင်းချမှု
1
1.38493
1.38404
အမြတ်
0.89 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1503824961
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၃၆:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38493
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.89 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၃၉:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.38404
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.89 USD
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၁၈:၃၃
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၃၆:၂၂
ရောင်းချမှု
1
1.38579
1.38508
အမြတ်
0.71 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1503821776
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၁၈:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38579
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၃၆:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.38508
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.71 USD
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၀၉:၂၄
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၁၈:၃၂
ရောင်းချမှု
1
1.38672
1.38598
အမြတ်
0.74 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1503820411
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၀၉:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38672
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၁၈:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.38598
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.74 USD
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၀၅:၁၃
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၀၉:၂၄
ရောင်းချမှု
1
1.38754
1.38684
အမြတ်
0.70 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1503811591
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၀၅:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38754
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၀၉:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.38684
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.70 USD
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၅၄:၃၄
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၀၅:၀၇
ရောင်းချမှု
1
1.3884
1.38767
အမြတ်
0.73 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1503809201
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၅၄:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3884
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၀၅:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.38767
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.73 USD
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၀၂:၂၄
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၅၄:၃၃
ရောင်းချမှု
1
1.38155
1.38855
အမြတ်
-7.00 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1503724875
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၀၂:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38155
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-7.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၅၄:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.38855
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-7.00 USD
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၁၂:၁၂
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၅၄:၃၂
ရောင်းချမှု
3
1.38558
1.38855
အမြတ်
-8.91 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1503734937
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၁၂:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38558
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-8.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၅၄:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3
ပြင်ပ
1.38855
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-8.91 USD
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၀၈:၀၂
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၅၄:၃၂
ရောင်းချမှု
2
1.38356
1.38855
အမြတ်
-9.98 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1503729531
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၀၈:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38356
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-9.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၅၄:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.38855
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-9.98 USD
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၅၁:၁၄
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၅၄:၃၂
ရောင်းချမှု
5
1.38758
1.38855
အမြတ်
-4.85 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1503754494
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၅၁:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38758
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၅၄:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
1.38855
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.85 USD
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၀:၂၈
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၅၄:၃၁
ရောင်းချမှု
8
1.38959
1.38855
အမြတ်
8.32 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1503761533
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၀:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38959
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၅၄:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
8
ပြင်ပ
1.38855
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
8.32 USD
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၄၉:၃၆
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၅၄:၃၁
ရောင်းချမှု
13
1.39174
1.38855
အမြတ်
41.47 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1503804243
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၄၉:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.39174
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
41.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၅၄:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
13
ပြင်ပ
1.38855
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
41.47 USD
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၀၂:၃၂
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၄၉:၃၇
ဝယ်ယူမှု
1
1.39097
1.39176
အမြတ်
0.79 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1503802209
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၀၂:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.39097
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.79 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၄၉:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.39176
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.79 USD
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၂၂:၀၆
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၀၂:၃၁
ဝယ်ယူမှု
2
1.38957
1.39085
အမြတ်
2.56 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1503795869
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၂၂:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38957
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၀၂:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.39085
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.56 USD
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၁:၅၄:၀၀
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၀၂:၃၁
ဝယ်ယူမှု
1
1.3916
1.39084
အမြတ်
-0.76 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1503789283
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၁:၅၄:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3916
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၀၂:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.39084
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.76 USD
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၀၃:၅၈
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၅၈:၁၈
ဝယ်ယူမှု
2.01
1.97113
1.973
အမြတ်
2.65 USD
GBPNZDf
စာချုပ်
#1503799929
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၀၃:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.97113
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၅၈:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.01
ပြင်ပ
1.973
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.65 USD
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၁၄
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၁:၅၃:၂၆
ဝယ်ယူမှု
1
1.39071
1.39146
အမြတ်
0.75 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1503775125
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.39071
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၁:၅၃:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.39146
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.75 USD
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၁:၄၄
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၁၄
ဝယ်ယူမှု
1
1.38981
1.39052
အမြတ်
0.71 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1503761685
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၁:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38981
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.39052
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.71 USD
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၄၅:၄၀
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၁:၄၄
ဝယ်ယူမှု
1
1.38898
1.38969
အမြတ်
0.71 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1503759858
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၄၅:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38898
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၁:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.38969
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.71 USD
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၅၂:၁၉
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၄၅:၃၉
ဝယ်ယူမှု
1
1.38806
1.38889
အမြတ်
0.83 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1503754666
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၅၂:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38806
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၄၅:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.38889
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.83 USD
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၂၄:၁၁
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၅၂:၁၉
ဝယ်ယူမှု
1
1.38718
1.38794
အမြတ်
0.76 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1503746740
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၂၄:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38718
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၅၂:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.38794
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.76 USD
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၁၈:၃၃
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၂၄:၁၀
ဝယ်ယူမှု
1
1.38631
1.38705
အမြတ်
0.74 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1503736102
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၁၈:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38631
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၂၄:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.38705
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.74 USD
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၀၇:၅၄
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၁၈:၃၃
ဝယ်ယူမှု
1
1.38546
1.38618
အမြတ်
0.72 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1503734401
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၀၇:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38546
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၁၈:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.38618
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.72 USD
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၀၅:၅၆
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၀၇:၅၂
ဝယ်ယူမှု
1
1.3846
1.38534
အမြတ်
0.74 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1503733656
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၀၅:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3846
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၀၇:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.38534
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.74 USD
၀၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၂၅:၁၈
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၀၅:၅၃
ဝယ်ယူမှု
1
1.38503
1.38441
အမြတ်
-0.62 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1503662358
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၂၅:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38503
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၀၅:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.38441
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.62 USD