၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၃:၃၁
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၄၄:၄၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.50082
1.498
အမြတ်
2.00 USD
EURCAD
စာချုပ်
#29704430
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၃:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.50082
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၄၄:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.498
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.00 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၁၆:၀၅
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၃:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.7315
0.733
အမြတ်
1.40 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#29300078
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၁၆:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.7315
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.733
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.40 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၈:၁၅
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၁၄:၃၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.61063
1.6076
အမြတ်
2.03 USD
EURAUD
စာချုပ်
#29173068
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၈:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.61063
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၁၄:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.6076
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.03 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၈:၁၁
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၆:၅၈
ရောင်းချမှု
0.01
110.11
109.95
အမြတ်
1.36 USD
USDJPY
စာချုပ်
#29073164
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၈:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
110.11
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.95
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.36 USD
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၅:၁၂
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၄၁:၃၃
ရောင်းချမှု
0.01
130.013
129.8
အမြတ်
1.74 USD
EURJPY
စာချုပ်
#28864060
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၅:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.013
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၄၁:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
129.8
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.74 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၃၈:၁၇
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၀:၅၅:၅၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.87312
1.87963
အမြတ်
-4.99 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#28737648
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၃၈:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.87312
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.79 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၀:၅၅:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.87963
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-4.99 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၈:၂၅
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၂:၀၆
ရောင်းချမှု
0.01
110.4
110.25
အမြတ်
1.26 USD
USDJPY
စာချုပ်
#28619713
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၈:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
110.4
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၂:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
110.25
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.26 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၈:၂၇
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၆:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.86629
1.868
အမြတ်
1.06 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#28134426
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၈:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.86629
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၆:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.868
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.06 USD
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၃:၄၆:၅၃
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၅၂:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.879
1.885
အမြတ်
4.19 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#27865873
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၃:၄၆:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.879
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၅၂:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.885
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
4.19 USD
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၄၆:၂၃
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၃၁:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.2616
1.25699
အမြတ်
-3.77 USD
USDCAD
စာချုပ်
#27727514
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၄၆:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2616
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၃၁:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.25699
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-3.77 USD
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၂၄:၁၉
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၂၆:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
128.663
128.349
အမြတ်
-3.07 USD
EURJPY
စာချုပ်
#26275318
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၂၄:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
128.663
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၂၆:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
128.349
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-3.07 USD
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၄၄:၄၀
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၂၆:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
128.952
128.349
အမြတ်
-5.71 USD
EURJPY
စာချုပ်
#26274698
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၄၄:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
128.952
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၂၆:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
128.349
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-5.71 USD
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၃၂:၄၈
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၀၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.60915
1.61551
အမြတ်
-4.84 USD
EURAUD
စာချုပ်
#26264530
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၃၂:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.60915
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.61551
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-4.84 USD
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၂၅:၀၅
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၀၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.61223
1.61551
အမြတ်
-2.59 USD
EURAUD
စာချုပ်
#26264538
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၂၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.61223
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.61551
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-2.59 USD
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၅:၃၁:၃၅
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၀၂:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38295
1.37899
အမြတ်
-4.06 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#26404319
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၅:၃၁:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38295
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၀၂:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37899
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-4.06 USD
၁၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၅၄:၃၃
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.7335
0.7366
အမြတ်
3.00 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#25972244
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၅၄:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.7335
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.7366
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
3.00 USD
၁၂.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၀၃:၂၂
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.7362
0.7366
အမြတ်
0.30 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#25966695
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၀၃:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.7362
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.7366
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.30 USD
၁၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၅၅:၁၀
၁၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၃:၀၈:၀၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.88547
1.884
အမြတ်
0.88 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#25843799
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၅၅:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.88547
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၃:၀၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.884
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.88 USD
၁၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၃၈:၂၅
၁၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၃:၃၇:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.69773
0.69939
အမြတ်
1.56 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#25682694
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၃၈:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.69773
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၃:၃၇:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.69939
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.56 USD
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၁၀:၀၂
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၀၂:၂၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.38784
1.38608
အမြတ်
1.66 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#25523783
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၁၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38784
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၀၂:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38608
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.66 USD
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၄၀:၀၁
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
129.597
129.82
အမြတ်
1.82 USD
EURJPY
စာချုပ်
#25350968
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၄၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
129.597
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
129.82
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.82 USD
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၁၄:၃၂
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
129.719
129.738
အမြတ်
-0.02 USD
EURJPY
စာချုပ်
#25348698
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၁၄:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
129.719
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
129.738
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၄၉:၄၂
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၃:၅၂:၁၁
ရောင်းချမှု
0.01
152.511
152.41
အမြတ်
0.72 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#25149481
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၄၉:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
152.511
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၃:၅၂:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
152.41
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.72 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၀၉:၃၇
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၅၅:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.60079
1.6022
အမြတ်
0.84 USD
EURAUD
စာချုပ်
#25130482
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၀၉:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.60079
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၅၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.6022
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.84 USD
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၄၇:၂၄
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၁၆:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.90462
0.90493
အမြတ်
0.24 USD
USDCHF
စာချုပ်
#24697452
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၄၇:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90462
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၁၆:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.90493
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.24 USD
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၀၇:၅၄:၃၇
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၅၁:၃၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.61677
1.61496
အမြတ်
1.13 USD
EURAUD
စာချုပ်
#24597681
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၀၇:၅၄:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.61677
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၅၁:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.61496
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.13 USD
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၇:၁၇:၂၁
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၁၀:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
130.17
130.5
အမြတ်
2.80 USD
EURJPY
စာချုပ်
#24303990
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၇:၁၇:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
130.17
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၁၀:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
130.5
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.80 USD
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၃၇
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၃၅:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.7335
0.73396
အမြတ်
0.36 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#24234638
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.7335
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၃၅:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.73396
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.36 USD
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၃၆:၅၈
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၅၇:၀၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.38724
1.38457
အမြတ်
2.57 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#24148532
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၃၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38724
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၅၇:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38457
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
2.57 USD
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၀၆:၄၄:၀၂
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၀၃:၂၁
ရောင်းချမှု
0.01
152.322
152.19
အမြတ်
1.00 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#24133641
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၀၆:၄၄:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
152.322
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၀၃:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
152.19
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.00 USD
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၂၄:၄၄
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၁၀:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
129.75
129.861
အမြတ်
0.81 USD
EURJPY
စာချုပ်
#24003344
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၂၄:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
129.75
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၁၀:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
129.861
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.81 USD
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၂၄:၂၅
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၄၁:၅၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.60501
1.60276
အမြတ်
1.45 USD
EURAUD
စာချုပ်
#23856656
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၂၄:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.60501
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၄၁:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.60276
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.45 USD
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၂၅:၅၅
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၅:၁၅:၄၀
ရောင်းချမှု
0.01
110.5
110.341
အမြတ်
1.34 USD
USDJPY
စာချုပ်
#23727189
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၂၅:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
110.5
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၅:၁၅:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
110.341
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.34 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၄၃:၃၄
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၂၀:၂၆:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.7356
0.7371
အမြတ်
1.40 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#23547753
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၄၃:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.7356
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၂၀:၂၆:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.7371
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.40 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၁၄:၃၆
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၃၃:၀၈
ရောင်းချမှု
0.01
151.543
151.35
အမြတ်
1.55 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#23558732
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၁၄:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
151.543
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၃၃:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
151.35
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.55 USD
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၃၇:၂၄
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၄၄:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.3627
1.3665
အမြတ်
3.70 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#23295961
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၃၇:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3627
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၄၄:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3665
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
3.70 USD
၀၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၅၆
၀၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၂၂:၀၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.586
1.58801
အမြတ်
-1.69 USD
EURAUD
စာချုပ်
#21918880
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.586
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၂၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.58801
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-1.69 USD
၀၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၃၀:၀၀
၀၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၁၁
ရောင်းချမှု
0.01
77.795
77.821
အမြတ်
-0.43 USD
NZDJPY
စာချုပ်
#21751987
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
77.795
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
77.821
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.43 USD
၀၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၁၁:၃၂
၀၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၅၇:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38051
1.37801
အမြတ်
-2.60 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#21113659
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၁၁:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38051
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၅၇:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37801
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-2.60 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၄၉:၁၅
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၃၂:၅၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.4747
1.47671
အမြတ်
-1.82 USD
EURCAD
စာချုပ်
#20772002
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၄၉:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.4747
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၃၂:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.47671
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-1.82 USD
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၂၈:၄၄
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၂:၀၇
ရောင်းချမှု
0.01
0.70606
0.70444
အမြတ်
1.52 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#20165349
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၂၈:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.70606
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၂:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.70444
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.52 USD
၂၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၅၄:၃၈
၂၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၅၂:၅၄
ရောင်းချမှု
0.01
0.76004
0.75887
အမြတ်
1.07 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#19889167
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၅၄:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.76004
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၅၂:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.75887
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.07 USD
၂၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၄၇:၄၆
၂၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၃၃:၁၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.39605
1.3957
အမြတ်
0.25 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#19712108
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၄၇:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.39605
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၃၃:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3957
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.25 USD
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၅၄:၁၁
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၁၇:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.57701
1.57818
အမြတ်
0.69 USD
EURAUD
စာချုပ်
#19596513
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၅၄:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.57701
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.89 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၁၇:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.57818
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.69 USD
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၂:၄၄
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၄:၂၄
ရောင်းချမှု
0.01
0.9225
0.92163
အမြတ်
0.84 USD
USDCHF
စာချုပ်
#19199175
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၂:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.9225
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၄:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92163
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.84 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၂:၃၄
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၇:၀၉
ရောင်းချမှု
0.01
110.309
110.269
အမြတ်
0.26 USD
USDJPY
စာချုပ်
#18710166
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၂:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
110.309
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၇:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
110.269
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.26 USD
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၄၅:၅၄
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၀၃:၂၈
ရောင်းချမှု
0.01
122.674
122.582
အမြတ်
0.63 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#18455939
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၄၅:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
122.674
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၀၃:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
122.582
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.63 USD
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၀၄:၄၆
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၁၆:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.89622
0.89399
အမြတ်
-2.59 USD
USDCHF
စာချုပ်
#17491646
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၀၄:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.89622
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၁၆:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.89399
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-2.59 USD
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၀၅:၁၁
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၁၆:၂၉
ရောင်းချမှု
0.02
27.605
27.6
အမြတ်
0.10 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#17481673
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၀၅:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
27.605
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၁၆:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
27.6
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
0.10 USD
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၄၅:၃၉
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၇:၂၉
ရောင်းချမှု
0.02
0.77438
0.77383
အမြတ်
0.90 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#17302851
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၄၅:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.77438
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၇:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.77383
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.90 USD