၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၅၃
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၀၄:၃၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.23537
1.2348
အမြတ်
0.36 USD
USDCAD
စာချုပ်
#164573474
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.23537
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၀၄:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2348
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.36 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၅၆
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၁၉:၄၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.23664
1.23603
အမြတ်
0.39 USD
USDCAD
စာချုပ်
#164449333
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.23664
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၁၉:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.23603
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.39 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၄၄
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၁၀:၀၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.24776
1.247
အမြတ်
0.51 USD
USDCAD
စာချုပ်
#164367537
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.24776
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၁၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.247
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.51 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၅၀
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.36255
1.35762
အမြတ်
-5.03 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#164154109
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36255
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.93 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.35762
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-5.03 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၄၅:၃၄
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.36014
1.35761
အမြတ်
-2.63 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#164158939
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၄၅:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36014
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.35761
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-2.63 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၂၈:၃၆
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.36174
1.35766
အမြတ်
-4.18 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#164154971
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၂၈:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36174
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.35766
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-4.18 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၆:၅၅
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.35914
1.35766
အမြတ်
-1.58 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#164162913
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၆:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.35914
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.35766
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.58 USD
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၅၉:၅၄
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၅၃:၅၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.26048
1.26086
အမြတ်
-0.40 USD
USDCAD
စာချုပ်
#164097853
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၅၉:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26048
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၅၃:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.26086
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.40 USD
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၃၉:၁၄
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၅၃:၅၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.26112
1.26086
အမြတ်
0.11 USD
USDCAD
စာချုပ်
#164098745
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၃၉:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26112
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၅၃:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.26086
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.11 USD
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၃၄:၄၂
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၅၃:၅၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.26206
1.26095
အမြတ်
0.78 USD
USDCAD
စာချုပ်
#164099936
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၃၄:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26206
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၅၃:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.26095
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.78 USD
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၅၉:၅၅
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၆:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.27356
1.2738
အမြတ်
0.09 USD
USDCAD
စာချုပ်
#163960997
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၅၉:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.27356
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၆:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2738
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.09 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၄၀:၀၆
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၃၃
ကူးယူခြင်း
-40.72%
-62.55%
အမြတ်
-85.86 USD
TradeSingleEntry
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၄၀:၀၆
အဝင်အမှတ်
-40.72%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၃၃
ပြင်ပ
-62.55%
အမြတ်
-85.86 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၅၄
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၆:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.36955
1.36989
အမြတ်
0.24 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#163862894
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36955
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၆:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36989
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.24 USD
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၅၇
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၂၄:၁၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.36693
1.3669
အမြတ်
-0.07 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#163815490
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36693
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၂၄:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3669
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.07 USD
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၃:၃၂
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၂၄:၁၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.36793
1.3669
အမြတ်
0.93 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#163817878
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၃:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36793
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၂၄:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3669
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.93 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၅၂
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၅၈:၂၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.2776
1.27753
အမြတ်
-0.05 USD
USDCAD
စာချုပ်
#163706326
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2776
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၅၈:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.27753
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.05 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၂၄:၅၂
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၅၈:၀၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.27857
1.2776
အမြတ်
0.66 USD
USDCAD
စာချုပ်
#163707223
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၂၄:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27857
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၅၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2776
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.66 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၅၀
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၅:၄၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.37123
1.3706
အမြတ်
0.53 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#163497516
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37123
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၅:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3706
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.53 USD
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၄၀:၀၄
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၃၉:၄၆
ကူးယူခြင်း
-18.82%
-40.72%
အမြတ်
-24.39 USD
TradeSingleEntry
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၄၀:၀၄
အဝင်အမှတ်
-18.82%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၃၉:၄၆
ပြင်ပ
-40.72%
အမြတ်
-24.39 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၁:၅၉:၅၆
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၂:၀၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.38057
1.37999
အမြတ်
0.48 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#163327667
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၁:၅၉:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38057
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၂:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37999
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.48 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၀၂:၂၂
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၄၉:၁၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.26457
1.2643
အမြတ်
0.11 USD
USDCAD
စာချုပ်
#163274149
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၀၂:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26457
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၄၉:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2643
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.11 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၅၃
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၁၄:၀၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.37662
1.37619
အမြတ်
0.33 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#163137566
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37662
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၁၄:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37619
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.33 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၅၉:၅၆
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၁:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.26413
1.2647
အမြတ်
0.35 USD
USDCAD
စာချုပ်
#163087854
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၅၉:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.26413
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၁:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2647
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.35 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၅၆
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၁၅:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38367
1.38411
အမြတ်
0.34 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#162943015
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38367
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၁၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38411
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.34 USD
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၂၁:၀၀
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၅၇:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.17963
1.1805
အမြတ်
0.77 USD
EURUSD
စာချုပ်
#162845059
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၂၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17963
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၅၇:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1805
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.77 USD
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၅၂:၀၀
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၅၇:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.18026
1.1805
အမြတ်
0.14 USD
EURUSD
စာချုပ်
#162835561
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၅၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18026
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၅၇:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1805
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.14 USD
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၅၄
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၅၇:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.181
1.1805
အမြတ်
-0.60 USD
EURUSD
စာချုပ်
#162834029
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.181
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၅၇:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1805
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.60 USD
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၄၅
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၃:၄၄:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.17984
1.18016
အမြတ်
0.22 USD
EURUSD
စာချုပ်
#162740085
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17984
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၃:၄၄:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18016
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.22 USD
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၅၀
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၃:၀၉:၁၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.37
1.3695
အမြတ်
0.40 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#162696835
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၃:၀၉:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3695
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.40 USD
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၀၁:၅၉:၅၂
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၀၂:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.17457
1.17412
အမြတ်
-0.55 USD
EURUSD
စာချုပ်
#162585295
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၀၁:၅၉:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17457
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၀၂:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17412
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.55 USD
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၀၀:၄၇
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၀၂:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.17392
1.17412
အမြတ်
0.10 USD
EURUSD
စာချုပ်
#162586893
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၀၀:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17392
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၀၂:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17412
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.10 USD
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၅:၀၀:၀၁
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၁၄:၁၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.36242
1.36256
အမြတ်
-0.24 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#162510940
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၅:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36242
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၁၄:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36256
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.24 USD
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၇:၅၂:၄၃
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၁၄:၁၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.36329
1.36257
အမြတ်
0.62 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#162514193
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၇:၅၂:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36329
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၁၄:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36257
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.62 USD
၁၈.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၀၀:၀၀
၁၈.၀၈.၂၀၂၁ ၀၅:၀၀:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.26365
1.2637
အမြတ်
-0.06 USD
USDCAD
စာချုပ်
#162434605
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.26365
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၁ ၀၅:၀၀:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2637
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.06 USD
၁၈.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၁၅:၄၃
၁၈.၀၈.၂၀၂၁ ၀၅:၀၀:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.26276
1.2637
အမြတ်
0.64 USD
USDCAD
စာချုပ်
#162435080
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၁၅:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.26276
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၁ ၀၅:၀၀:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2637
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.64 USD
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၂:၀၀:၃၄
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၃:၀၂:၂၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.38422
1.38387
အမြတ်
0.25 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#162388422
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၂:၀၀:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38422
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၃:၀၂:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38387
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.25 USD
၁၂.၀၈.၂၀၂၁ ၀၆:၅၉:၅၈
၁၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၄၃:၅၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.25014
1.25102
အမြတ်
-0.80 USD
USDCAD
စာချုပ်
#162272728
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၁ ၀၆:၅၉:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.25014
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၄၃:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.25102
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.80 USD
၁၂.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၀၂:၁၂
၁၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၄၃:၄၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.25076
1.25102
အမြတ်
-0.31 USD
USDCAD
စာချုပ်
#162275027
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၀၂:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.25076
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၄၃:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.25102
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.31 USD
၁၂.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၄၁:၂၂
၁၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၄၃:၄၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.25193
1.25102
အမြတ်
0.63 USD
USDCAD
စာချုပ်
#162276056
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၄၁:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.25193
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၄၃:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.25102
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.63 USD
၁၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၅၇
၁၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၄၄:၄၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.38507
1.3844
အမြတ်
0.57 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#162194896
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38507
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၄၄:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3844
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.57 USD
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၀၃:၀၀:၃၂
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၀၃:၀၄:၃၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.3867
1.38621
အမြတ်
0.39 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#162153937
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၀၃:၀၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3867
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၀၃:၀၄:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38621
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.39 USD
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၅၉
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၂၉:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.39277
1.39211
အမြတ်
-0.76 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#162100157
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.39277
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၂၉:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.39211
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.76 USD
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၀၃:၄၅:၀၃
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၂၉:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.39212
1.3921
အမြတ်
-0.12 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#162100973
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၀၃:၄၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.39212
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၂၉:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3921
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.12 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၁၄:၄၆
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၂၂:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.39067
1.39107
အမြတ်
0.30 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#162014328
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၁၄:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.39067
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၂၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.39107
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.30 USD
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၅၆
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၀၅:၀၈:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.24842
1.24899
အမြတ်
0.36 USD
USDCAD
စာချုပ်
#161936380
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.24842
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၀၅:၀၈:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.24899
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.36 USD
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၀၀:၂၇
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၅:၁၈:၀၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.24614
1.246
အမြတ်
0.01 USD
USDCAD
စာချုပ်
#161883877
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၀၀:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.24614
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၅:၁၈:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.246
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.01 USD
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၂၉:၅၈
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၅:၁၅:၂၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.24714
1.24619
အမြတ်
0.66 USD
USDCAD
စာချုပ်
#161884535
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၂၉:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.24714
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၅:၁၅:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.24619
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.66 USD
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၅၈
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၀၀:၃၂
ရောင်းချမှု
0.13
1.24619
1.2462
အမြတ်
-1.40 USD
USDCAD
စာချုပ်
#161883797
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.24619
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၀၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
1.2462
ကော်မရှင်ခ
-1.30 USD
အမြတ်
-1.40 USD
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၅၇
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၄၄:၁၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.25202
1.25222
အမြတ်
-0.26 USD
USDCAD
စာချုပ်
#161844027
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.25202
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၄၄:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.25222
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.26 USD
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၄၃:၃၄
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၄၄:၀၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.25298
1.25224
အမြတ်
0.49 USD
USDCAD
စာချုပ်
#161844770
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၄၃:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.25298
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၄၄:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.25224
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.49 USD