၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၅၉:၃၀
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၅၃:၀၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.25534
1.25577
အမြတ်
-0.44 USD
USDCAD
စာချုပ်
#158845414
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၅၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.25534
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၅၃:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.25577
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.44 USD
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၅၇:၀၉
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၅၂:၅၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.2563
1.25577
အမြတ်
0.32 USD
USDCAD
စာချုပ်
#158846954
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၅၇:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2563
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၅၂:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.25577
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.32 USD
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၃:၁၄:၄၉
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၃:၅၇:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.26136
1.26189
အမြတ်
0.32 USD
USDCAD
စာချုပ်
#158783930
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၃:၁၄:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.26136
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၃:၅၇:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.26189
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.32 USD
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၅၉:၃၄
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၁၉:၃၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.25396
1.2536
အမြတ်
0.19 USD
USDCAD
စာချုပ်
#158723013
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၅၉:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.25396
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၁၉:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2536
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.19 USD
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၈:၄၀:၄၇
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၀၂:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.26181
1.2625
အမြတ်
0.45 USD
USDCAD
စာချုပ်
#158576863
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၈:၄၀:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.26181
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၀၂:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2625
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.45 USD
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၅:၅၉:၂၄
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၀၂:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.26241
1.2625
အမြတ်
-0.03 USD
USDCAD
စာချုပ်
#158574308
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၅:၅၉:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.26241
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၀၂:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2625
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၃၀.၀၃.၂၀၂၁ ၀၅:၅၉:၃၆
၃၀.၀၃.၂၀၂၁ ၀၈:၁၈:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.25904
1.25919
အမြတ်
0.02 USD
USDCAD
စာချုပ်
#158539805
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၁ ၀၅:၅၉:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.25904
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၁ ၀၈:၁၈:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.25919
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၉.၀၃.၂၀၂၁ ၀၂:၁၅:၁၇
၂၉.၀၃.၂၀၂၁ ၁၀:၀၃:၂၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.25807
1.26048
အမြတ်
-2.01 USD
USDCAD
စာချုပ်
#158451494
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၃.၂၀၂၁ ၀၂:၁၅:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.25807
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၃.၂၀၂၁ ၁၀:၀၃:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.26048
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-2.01 USD
၂၉.၀၃.၂၀၂၁ ၀၃:၁၅:၄၀
၂၉.၀၃.၂၀၂၁ ၁၀:၀၃:၂၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.2589
1.2605
အမြတ်
-1.37 USD
USDCAD
စာချုပ်
#158452114
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၃.၂၀၂၁ ၀၃:၁၅:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2589
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၃.၂၀၂၁ ၁၀:၀၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2605
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.37 USD
၂၉.၀၃.၂၀၂၁ ၀၃:၅၄:၂၄
၂၉.၀၃.၂၀၂၁ ၁၀:၀၃:၂၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.26046
1.26054
အမြတ်
-0.16 USD
USDCAD
စာချုပ်
#158452788
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၃.၂၀၂၁ ၀၃:၅၄:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26046
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၃.၂၀၂၁ ၁၀:၀၃:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.26054
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.16 USD
၂၉.၀၃.၂၀၂၁ ၀၇:၅၃:၂၆
၂၉.၀၃.၂၀၂၁ ၁၀:၀၃:၁၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.26166
1.26048
အမြတ်
0.84 USD
USDCAD
စာချုပ်
#158456384
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၃.၂၀၂၁ ၀၇:၅၃:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26166
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၃.၂၀၂၁ ၁၀:၀၃:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.26048
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.84 USD
၂၉.၀၃.၂၀၂၁ ၀၈:၅၀:၀၅
၂၉.၀၃.၂၀၂၁ ၁၀:၀၃:၁၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.26243
1.26048
အမြတ်
1.45 USD
USDCAD
စာချုပ်
#158457749
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၃.၂၀၂၁ ၀၈:၅၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26243
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၃.၂၀၂၁ ၁၀:၀၃:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.26048
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.45 USD
၂၆.၀၃.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၄၁
၂၆.၀၃.၂၀၂၁ ၀၅:၄၅:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37585
1.3764
အမြတ်
0.45 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#158403308
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၃.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37585
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၃.၂၀၂၁ ၀၅:၄၅:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3764
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.45 USD
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၁၈
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၀၃:၀၈:၃၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.36952
1.36894
အမြတ်
0.48 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#158353031
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36952
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၀၃:၀၈:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36894
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.48 USD
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၃၆
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၀၃:၅၇:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.2584
1.25876
အမြတ်
0.19 USD
USDCAD
စာချုပ်
#158295297
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2584
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၀၃:၅၇:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.25876
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.19 USD
၁၉.၀၃.၂၀၂၁ ၀၁:၅၉:၃၇
၁၉.၀၃.၂၀၂၁ ၀၂:၀၃:၂၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.39232
1.39181
အမြတ်
0.41 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#158166972
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၁ ၀၁:၅၉:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.39232
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၁ ၀၂:၀၃:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.39181
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.41 USD
၁၇.၀၃.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၀၀
၁၇.၀၃.၂၀၂၁ ၀၈:၃၄:၀၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.24502
1.24492
အမြတ်
-0.02 USD
USDCAD
စာချုပ်
#158035533
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၃.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.24502
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၃.၂၀၂၁ ၀၈:၃၄:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.24492
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၁၆.၀၃.၂၀၂၁ ၀၁:၅၀:၅၃
၁၆.၀၃.၂၀၂၁ ၀၂:၃၃:၅၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.3897
1.38916
အမြတ်
0.44 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#157944253
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၃.၂၀၂၁ ၀၁:၅၀:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3897
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၃.၂၀၂၁ ၀၂:၃၃:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38916
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.44 USD
၁၂.၀၃.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၂၃
၁၂.၀၃.၂၀၂၁ ၀၃:၀၈:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.39955
1.40032
အမြတ်
0.67 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#157833139
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.39955
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၂၁ ၀၃:၀၈:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.40032
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.67 USD
၁၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၁၄
၁၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၃:၂၈:၁၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.26199
1.26157
အမြတ်
0.23 USD
USDCAD
စာချုပ်
#157789888
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26199
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၃:၂၈:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.26157
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.23 USD
၀၈.၀၃.၂၀၂၁ ၀၄:၀၀:၁၅
၀၈.၀၃.၂၀၂၁ ၀၄:၂၅:၁၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.19273
1.19221
အမြတ်
0.42 USD
EURUSD
စာချုပ်
#157624535
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၃.၂၀၂၁ ၀၄:၀၀:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.19273
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၃.၂၀၂၁ ၀၄:၂၅:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.19221
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.42 USD
၀၄.၀၃.၂၀၂၁ ၀၂:၀၀:၀၅
၀၄.၀၃.၂၀၂၁ ၀၃:၂၆:၅၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.20474
1.20488
အမြတ်
-0.24 USD
EURUSD
စာချုပ်
#157532898
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၃.၂၀၂၁ ၀၂:၀၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20474
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၃.၂၀၂၁ ၀၃:၂၆:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20488
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.24 USD
၀၄.၀၃.၂၀၂၁ ၀၂:၀၇:၀၄
၀၄.၀၃.၂၀၂၁ ၀၃:၂၆:၂၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.20558
1.20488
အမြတ်
0.60 USD
EURUSD
စာချုပ်
#157533094
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၃.၂၀၂၁ ၀၂:၀၇:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20558
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၃.၂၀၂၁ ၀၃:၂၆:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20488
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.60 USD
၀၃.၀၃.၂၀၂၁ ၀၁:၅၉:၄၉
၀၃.၀၃.၂၀၂၁ ၀၂:၄၇:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.39543
1.39578
အမြတ်
0.25 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#157486422
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၃.၂၀၂၁ ၀၁:၅၉:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.39543
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၃.၂၀၂၁ ၀၂:၄၇:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.39578
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.25 USD
၀၂.၀၃.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၅၀
၀၂.၀၃.၂၀၂၁ ၀၄:၁၅:၁၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.26659
1.26605
အမြတ်
0.33 USD
USDCAD
စာချုပ်
#157443812
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၃.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26659
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၃.၂၀၂၁ ၀၄:၁၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.26605
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.33 USD
၀၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၅၉
၀၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၆:၀၄:၂၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.20837
1.20805
အမြတ်
0.22 USD
EURUSD
စာချုပ်
#157350277
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20837
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၆:၀၄:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20805
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.22 USD
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၃၆
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၀၅:၃၃:၅၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.39967
1.4001
အမြတ်
-0.53 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#157255078
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.39967
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၀၅:၃၃:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.4001
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.53 USD
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၁၁:၄၈
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၀၅:၃၃:၄၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.40034
1.40009
အမြတ်
0.15 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#157255559
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၁၁:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.40034
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၀၅:၃၃:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.40009
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.15 USD
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၁၆:၁၆
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၀၅:၃၃:၄၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.40126
1.40009
အမြတ်
1.07 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#157255780
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၁၆:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.40126
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၀၅:၃၃:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.40009
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.07 USD
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၁:၅၉:၃၄
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၂၄:၂၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.21515
1.215
အမြတ်
0.05 USD
EURUSD
စာချုပ်
#157083938
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၁:၅၉:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21515
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၂၄:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.215
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.05 USD
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၂:၄၆:၀၃
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၂၄:၂၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.21575
1.215
အမြတ်
0.65 USD
EURUSD
စာချုပ်
#157084531
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၂:၄၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21575
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၂၄:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.215
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.65 USD
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၀၅:၅၉:၂၇
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၀၇:၀၀:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21666
1.21717
အမြတ်
0.41 USD
EURUSD
စာချုပ်
#157053653
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၀၅:၅၉:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21666
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၀၇:၀၀:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21717
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.41 USD
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၀၆
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၄၁:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.39639
1.39534
အမြတ်
-1.15 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#156956636
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.39639
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၄၁:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.39534
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.15 USD
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၀၆:၁၀
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၄၁:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.39594
1.39534
အမြတ်
-0.70 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#156956841
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၀၆:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.39594
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၄၁:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.39534
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.70 USD
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၂၁:၄၈
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၄၁:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.39529
1.39533
အမြတ်
-0.06 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#156957143
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၂၁:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.39529
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၄၁:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.39533
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.06 USD
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၂၅
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၃၄:၄၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.38691
1.38657
အမြတ်
0.24 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#156920061
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38691
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၃၄:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38657
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.24 USD
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၀၁:၅၉:၃၀
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၀၅:၁၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.209
1.2086
အမြတ်
0.30 USD
EURUSD
စာချုပ်
#156876087
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၀၁:၅၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.209
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၀၅:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2086
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.30 USD
၁၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၃၁
၁၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၅:၄၇:၁၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.26738
1.26688
အမြတ်
0.29 USD
USDCAD
စာချုပ်
#156812706
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26738
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၅:၄၇:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.26688
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.29 USD
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၃၃:၅၁
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၄၅:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38043
1.3811
အမြတ်
0.57 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#156691351
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၃၃:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38043
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၄၅:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3811
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.57 USD
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၂၇
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၄၅:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38113
1.3811
အမြတ်
-0.13 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#156690720
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38113
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၄၅:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3811
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.13 USD
၀၉.၀၂.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၅၂
၀၉.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၁၂:၄၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.27322
1.27244
အမြတ်
0.51 USD
USDCAD
စာချုပ်
#156654368
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၂.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27322
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၁၂:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.27244
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.51 USD
၀၈.၀၂.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၄၀
၀၈.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37265
1.37318
အမြတ်
0.43 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#156598381
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၂.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37265
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37318
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.43 USD
၀၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၁:၅၉:၅၆
၀၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.27849
1.27894
အမြတ်
0.25 USD
USDCAD
စာချုပ်
#156511228
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၁:၅၉:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.27849
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.27894
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.25 USD
၀၃.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၀၀:၀၆
၀၃.၀၂.၂၀၂၁ ၀၅:၀၀:၁၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.36795
1.36734
အမြတ်
0.51 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#156478471
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၀၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36795
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၂.၂၀၂၁ ၀၅:၀၀:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36734
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.51 USD
၀၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၅:၃၀:၁၆
၀၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၅:၃၃:၀၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.36975
1.36905
အမြတ်
0.60 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#156432341
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၅:၃၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36975
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၅:၃၃:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36905
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.60 USD
၀၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၃၁
၀၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၅:၃၃:၀၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.3692
1.36907
အမြတ်
0.03 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#156431417
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3692
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၅:၃၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36907
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.03 USD
၀၁.၀၂.၂၀၂၁ ၀၁:၅၉:၂၇
၀၁.၀၂.၂၀၂၁ ၀၂:၁၇:၄၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.28023
1.27929
အမြတ်
0.63 USD
USDCAD
စာချုပ်
#156375158
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၂.၂၀၂၁ ၀၁:၅၉:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.28023
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၂.၂၀၂၁ ၀၂:၁၇:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.27929
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.63 USD
၂၈.၀၁.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၄၉
၂၈.၀၁.၂၀၂၁ ၀၅:၀၆:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.28191
1.28266
အမြတ်
0.48 USD
USDCAD
စာချုပ်
#156270886
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၁.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.28191
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၁.၂၀၂၁ ၀၅:၀၆:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.28266
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.48 USD
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၀၆:၃၀:၃၂
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၀:၁၉:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.26983
1.2707
အမြတ်
0.58 USD
USDCAD
စာချုပ်
#156122841
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၀၆:၃၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.26983
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၀:၁၉:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2707
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.58 USD
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၂၂
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၀:၁၉:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.27072
1.2707
အမြတ်
-0.12 USD
USDCAD
စာချုပ်
#156120905
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.27072
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၀:၁၉:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2707
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.12 USD