၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၃:၀၉
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၁၈:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.67812
0.67578
အမြတ်
-12.81 USD
AUDCHF.
စာချုပ်
#79812731
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၃:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.67812
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-12.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၁၈:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.67578
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-12.81 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၀၅:၀၀
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၁၈:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.1
0.67665
0.67578
အမြတ်
-9.53 USD
AUDCHF.
စာချုပ်
#79788190
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၀၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.67665
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
-9.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၁၈:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.67578
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-9.53 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၁၁
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၈:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.03
0.91634
0.91518
အမြတ်
-3.80 USD
USDCHF.
စာချုပ်
#79801341
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.91634
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၈:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.91518
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.80 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၀၀
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၃:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.37911
1.37888
အမြတ်
-0.69 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#79799267
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37911
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၃:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.37888
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.69 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၂၆:၃၃
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၄၂:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.1
0.91635
0.9153
အမြတ်
-11.47 USD
USDCHF.
စာချုပ်
#79797964
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၂၆:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.91635
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-11.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၄၂:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.9153
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-11.47 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၅၈:၅၈
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၀၁:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.37941
1.37886
အမြတ်
-5.50 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#79796953
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၅၈:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37941
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၀၁:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.37886
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-5.50 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၂၆
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၅၆:၂၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.94518
1.94476
အမြတ်
0.30 USD
GBPNZD.
စာချုပ်
#79785460
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.94518
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၅၆:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.94476
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.30 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၃၆:၃၄
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၄၄:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.37951
1.37888
အမြတ်
-6.30 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#79792945
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၃၆:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37951
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-6.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၄၄:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.37888
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-6.30 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၀:၅၇
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၂၂:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.1
0.72738
0.72692
အမြတ်
-5.02 USD
CADCHF.
စာချုပ်
#79788484
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၀:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.72738
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၂၂:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.72692
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-5.02 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၅၂:၄၂
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၃၈:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.03
87.39
87.264
အမြတ်
-3.44 USD
CADJPY.
စာချုပ်
#79787738
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၅၂:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
87.39
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၃၈:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
87.264
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.44 USD
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၀:၀၆
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၀:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.1
0.73504
0.73617
အမြတ်
11.30 USD
AUDUSD.
စာချုပ်
#79734193
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.73504
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၀:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.73617
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
11.30 USD
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၂၂:၄၆
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၂၆:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.1
0.92512
0.92639
အမြတ်
10.08 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#79730734
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၂၂:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92512
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၂၆:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.92639
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
10.08 USD
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၁၅
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၉:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.1
0.73526
0.73464
အမြတ်
-6.20 USD
AUDUSD.
စာချုပ်
#79721617
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.73526
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-6.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၉:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.73464
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-6.20 USD
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၅၉:၁၈
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၀၃:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.1
0.92512
0.92466
အမြတ်
-3.65 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#79727491
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၅၉:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92512
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၀၃:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.92466
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.65 USD
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၀၇:၂၆
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၃၃:၀၂
ရောင်းချမှု
0.02
1.37315
1.37591
အမြတ်
-5.52 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#79709098
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၀၇:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37315
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၃၃:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.37591
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-5.52 USD
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၂၀:၅၅
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၃၃:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.7273
0.72748
အမြတ်
0.20 USD
CADCHF.
စာချုပ်
#79705196
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၂၀:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.7273
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၃၃:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.72748
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.20 USD
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၁၉:၃၆
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၃၃:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.26072
1.26116
အမြတ်
0.48 USD
GBPCHF.
စာချုပ်
#79705152
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၁၉:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.26072
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၃၃:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.26116
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.48 USD
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၄၉:၅၄
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၃၃:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
151.354
151.385
အမြတ်
0.28 USD
GBPJPY.
စာချုပ်
#79697074
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၄၉:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
151.354
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၃၃:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
151.385
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.28 USD
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၅၁:၂၄
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၃၃:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
80.525
80.635
အမြတ်
1.00 USD
AUDJPY.
စာချုပ်
#79697094
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၅၁:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
80.525
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၃၃:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
80.635
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.00 USD
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၃၃:၀၈
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၂၇:၄၆
ရောင်းချမှု
0.01
1813.23
1812.47
အမြတ်
0.76 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#79658260
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၃၃:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1813.23
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၂၇:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1812.47
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.76 USD
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၀၃:၅၇
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၀၁:၀၅
ရောင်းချမှု
0.1
0.91376
0.9129
အမြတ်
9.42 USD
USDCHF.
စာချုပ်
#79649548
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၀၃:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.91376
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၀၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.9129
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
9.42 USD
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၀၃:၃၇:၁၁
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၃၆:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
77.188
77.469
အမြတ်
2.56 USD
NZDJPY.
စာချုပ်
#79624346
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၀၃:၃၇:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
77.188
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၃၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
77.469
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.56 USD
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၀၃:၃၆:၄၁
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၃၆:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.64404
0.64481
အမြတ်
0.84 USD
NZDCHF.
စာချုပ်
#79624330
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၀၃:၃၆:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.64404
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၃၆:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.64481
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.84 USD
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၀၅:၂၇:၂၆
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၃၆:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.18058
1.18269
အမြတ်
2.11 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#79628155
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၀၅:၂၇:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18058
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၃၆:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18269
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.11 USD
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၀၆:၅၉:၁၃
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၃၆:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.731
0.73281
အမြတ်
3.62 USD
AUDUSD.
စာချုပ်
#79631658
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၀၆:၅၉:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.731
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၃၆:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.73281
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.62 USD
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၀၇:၀၀:၄၄
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၃၆:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
151.378
151.367
အမြတ်
-0.20 USD
GBPJPY.
စာချုပ်
#79631838
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၀၇:၀၀:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
151.378
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၃၆:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
151.367
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.20 USD
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၅၄:၀၆
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၃၆:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.37828
1.37797
အမြတ်
-0.62 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#79645647
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၅၄:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37828
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၃၆:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.37797
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.62 USD
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၀၅:၅၇:၄၂
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၁၉:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.88799
1.88305
အမြတ်
-3.62 USD
GBPAUD.
စာချုပ်
#79629053
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၀၅:၅၇:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.88799
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၁၉:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.88305
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.62 USD
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၀၅:၅၇:၅၁
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၁၉:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.61933
1.61438
အမြတ်
-3.62 USD
EURAUD.
စာချုပ်
#79629063
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၀၅:၅၇:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.61933
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၁၉:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.61438
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.62 USD
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၃:၂၂:၁၁
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၃:၂၈:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.05
1816.06
1816.37
အမြတ်
1.55 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#79593683
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၃:၂၂:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1816.06
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၃:၂၈:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1816.37
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.55 USD
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၅၆:၃၉
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၃:၁၃:၄၄
ရောင်းချမှု
0.05
0.92034
0.91996
အမြတ်
1.51 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#79590460
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၅၆:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.92034
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၃:၁၃:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.91996
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.51 USD
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၅၃:၅၇
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၅၆:၃၂
ရောင်းချမှု
0.05
0.92032
0.92049
အမြတ်
-0.67 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#79590295
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၅၃:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.92032
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၅၆:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.92049
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.67 USD
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၀၅:၃၇
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၄၃:၁၉
ရောင်းချမှု
0.05
1.61591
1.61696
အမြတ်
-3.83 USD
EURAUD.
စာချုပ်
#79587740
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၀၅:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.61591
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၄၃:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.61696
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.83 USD
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၄၅:၃၄
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၀၅:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.91314
0.91377
အမြတ်
3.45 USD
USDCHF.
စာချုပ်
#79586731
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၄၅:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.91314
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၀၅:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.91377
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.45 USD
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၆:၀၆:၄၆
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၃၂:၁၂
ရောင်းချမှု
0.01
1814.51
1814.05
အမြတ်
0.46 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#79576400
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၆:၀၆:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1814.51
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၃၂:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1814.05
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.46 USD
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၁၉:၂၆
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၆:၄၀:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.37717
1.37728
အမြတ်
0.27 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#79534523
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၁၉:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37717
လဲလှယ်ခြင်း
-0.28 USD
စုစုပေါင်း
0.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၆:၄၀:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.37728
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.27 USD
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၂၀:၁၅:၁၆
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၆:၄၀:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.37707
1.37728
အမြတ်
0.31 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#79548533
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၂၀:၁၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37707
လဲလှယ်ခြင်း
-0.11 USD
စုစုပေါင်း
0.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၆:၄၀:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.37728
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.31 USD
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၅၁:၁၈
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၃:၀၃:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
151.08
151.176
အမြတ်
0.82 USD
GBPJPY.
စာချုပ်
#79515297
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၅၁:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
151.08
လဲလှယ်ခြင်း
-0.05 USD
စုစုပေါင်း
0.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၃:၀၃:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
151.176
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.82 USD
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၀၀:၅၄
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၂၃:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.72487
0.72374
အမြတ်
-1.24 USD
CADCHF.
စာချုပ်
#79508741
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၀၀:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.72487
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၂၃:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.72374
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.24 USD
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၁၇:၂၄
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၁၉:၁၂
ရောင်းချမှု
0.01
1791.96
1805.39
အမြတ်
-13.43 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#79522462
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၁၇:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1791.96
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-13.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၁၉:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1805.39
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-13.43 USD
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၀၀:၄၁
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၀၈:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.25849
1.25895
အမြတ်
0.51 USD
GBPCHF.
စာချုပ်
#79508730
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၀၀:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.25849
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၀၈:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.25895
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.51 USD
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၁၂:၀၀
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၀၈:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
79.772
80.117
အမြတ်
3.14 USD
AUDJPY.
စာချုပ်
#79501817
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၁၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
79.772
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၀၈:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
80.117
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.14 USD
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၀၅:၄၆
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၀၈:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.69537
0.69828
အမြတ်
2.91 USD
NZDUSD.
စာချုပ်
#79501559
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၀၅:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.69537
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၀၈:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.69828
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.91 USD
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၁၈
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၁၂:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.17707
1.17367
အမြတ်
-3.40 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#79501434
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17707
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၁၂:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17367
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.40 USD
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၃:၄၂:၀၄
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၂၁:၀၀
ရောင်းချမှု
0.01
1794.6
1794.62
အမြတ်
-0.02 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#79512669
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၃:၄၂:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1794.6
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၂၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1794.62
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၅၉:၂၇
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၃:၃၃:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
1797.33
1794.92
အမြတ်
-4.82 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#79508521
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၅၉:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1797.33
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၃:၃၃:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1794.92
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.82 USD
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၄၆:၅၃
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၀၅:၃၃
ရောင်းချမှု
0.01
1801.16
1799.47
အမြတ်
1.69 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#79503864
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၄၆:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1801.16
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၀၅:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1799.47
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.69 USD
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၀၃:၀၆
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၁၇:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.72714
0.72214
အမြတ်
-10.90 USD
CADCHF.
စာချုပ်
#79435935
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၀၃:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.72714
လဲလှယ်ခြင်း
0.01 USD
စုစုပေါင်း
-10.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၁၇:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.72214
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-10.90 USD
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၁၇:၃၁
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၅:၃၄:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1794.54
1798.1
အမြတ်
3.56 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#79486571
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၁၇:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1794.54
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၅:၃၄:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1798.1
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.56 USD
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၀၅
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၀၆:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1792.1
1795.51
အမြတ်
3.41 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#79462454
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1792.1
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၀၆:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1795.51
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.41 USD