၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၀:၀၈:၂၄
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၄၃:၂၂
ရောင်းချမှု
0.1
0.858
0.8572
အမြတ်
0.11 USD
EURGBP
စာချုပ်
#1510655077
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၀:၀၈:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.858
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၄၃:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.8572
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.11 USD
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၀:၀၀
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၂၁:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.1
0.85893
0.85973
အမြတ်
0.11 USD
EURGBP
စာချုပ်
#1510606225
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.85893
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၂၁:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.85973
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.11 USD
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၉:၀၀
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၉:၅၈
ရောင်းချမှု
0.12
110.431
110.174
အမြတ်
0.28 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1510593094
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၉:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
110.431
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၉:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
110.174
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.28 USD
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၂၀:၂၇
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၉:၅၈
ရောင်းချမှု
0.11
110.233
110.174
အမြတ်
0.06 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1510570625
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၂၀:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
110.233
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၉:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
110.174
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.06 USD
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၀:၀၀
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၉:၅၈
ရောင်းချမှု
0.1
110.031
110.174
အမြတ်
-0.13 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1510510968
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
110.031
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၉:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
110.174
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.13 USD
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၁၀:၁၆
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၄၈:၂၈
ရောင်းချမှု
0.1
131.17
131.091
အမြတ်
0.07 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1510504983
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၁၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
131.17
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၄၈:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
131.091
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.07 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၂:၄၃
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၁၀:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.11
0.85472
0.85638
အမြတ်
0.25 USD
EURGBP
စာချုပ်
#1510424680
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၂:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.85472
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၁၀:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
0.85638
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.25 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၅၅:၀၀
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၁၀:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.1
0.85674
0.85638
အမြတ်
-0.05 USD
EURGBP
စာချုပ်
#1510403158
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၅၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.85674
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၁၀:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.85638
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.05 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၄၀:၀၁
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၅၇:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.57466
1.57547
အမြတ်
0.06 USD
EURAUD
စာချုပ်
#1510383259
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၄၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.57466
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၅၇:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.57547
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.06 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၁၀:၀၃
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၂၁:၁၃
ရောင်းချမှု
0.1
1.396
1.39521
အမြတ်
0.08 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1510373416
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၁၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.396
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၂၁:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.39521
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.08 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၁၅:၀၀
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၅၂:၀၉
ရောင်းချမှု
0.1
1.19529
1.1945
အမြတ်
0.08 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1510367659
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၁၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.19529
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၅၂:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.1945
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.08 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၅၂:၂၇
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၅၄:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.22886
1.22976
အမြတ်
0.04 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1506077237
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၅၂:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22886
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၅၄:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.22976
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၁၅:၀၀
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၄၂:၄၇
ရောင်းချမှု
0.1
0.70691
0.70617
အမြတ်
0.07 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#1510327701
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၁၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.70691
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၄၂:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.70617
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.07 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၂:၁၀:၃၀
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၁၂:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.1
0.90882
0.90962
အမြတ်
0.09 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1510291770
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၂:၁၀:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90882
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၁၂:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.90962
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.09 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၄၀:၀၅
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၃၅:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.05
84.224
84.446
အမြတ်
0.10 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1510247012
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၄၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
84.224
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၃၅:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
84.446
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.10 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၄၁:၃၃
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၃၀:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.13
84.182
84.509
အမြတ်
0.38 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1510248883
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၄၁:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
84.182
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၃၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
84.509
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.38 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၄၉
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၃၀:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.11
84.53
84.509
အမြတ်
-0.02 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1510217655
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
84.53
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၃၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
84.509
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၀၀
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၃၀:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.1
84.737
84.509
အမြတ်
-0.21 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1510155753
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
84.737
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၃၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
84.509
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.21 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၁:၄၇
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၃၀:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.12
84.386
84.509
အမြတ်
0.13 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1510221273
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၁:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
84.386
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၃၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
84.509
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.13 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၁၄:၂၀
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၁၃:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.22634
1.22697
အမြတ်
0.03 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1506090123
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၁၄:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22634
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၁၃:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.22697
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၄၄:၂၁
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၄၄:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.22545
1.22627
အမြတ်
0.03 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1506093643
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၄၄:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22545
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၄၄:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.22627
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၃၃:၅၆
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၃၉:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.22427
1.22433
အမြတ်
0.00 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1506135093
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၃၃:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22427
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၃၉:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.22433
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၉:၃၁:၂၁
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၂၉:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.21945
1.22314
အမြတ်
0.15 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1506195525
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၉:၃၁:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21945
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၂၉:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.22314
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.15 USD
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၃၀:၀၄
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၀၂:၂၅
ရောင်းချမှု
0.13
1.21936
1.21586
အမြတ်
0.37 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1510066035
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၃၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21936
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၀၂:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
1.21586
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.37 USD
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၃၄:၂၅
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၀၂:၂၅
ရောင်းချမှု
0.11
1.21534
1.21586
အမြတ်
-0.05 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1510039252
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၃၄:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21534
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၀၂:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
1.21586
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.05 USD
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၃၅:၃၂
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၀၂:၂၅
ရောင်းချမှု
0.12
1.21734
1.21586
အမြတ်
0.15 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1510052141
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၃၅:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21734
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၀၂:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
1.21586
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.15 USD
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၀၀:၀၀
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၀၂:၂၅
ရောင်းချမှု
0.1
1.21333
1.21586
အမြတ်
-0.21 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1509976229
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21333
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၀၂:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.21586
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.21 USD
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၂၀:၀၁
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၅၃:၂၀
ရောင်းချမှု
0.1
0.85913
0.85948
အမြတ်
-0.05 USD
EURGBP
စာချုပ်
#1509961159
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၂၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.85913
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၅၃:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.85948
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.05 USD
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၀၈:၄၉
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၅၃:၂၀
ရောင်းချမှု
0.11
0.86114
0.85948
အမြတ်
0.26 USD
EURGBP
စာချုပ်
#1510048713
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၀၈:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.86114
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၅၃:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
0.85948
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.26 USD
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၁:၄၉
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၄၂:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.21448
1.21721
အမြတ်
0.22 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1509963312
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၁:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21448
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၄၂:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.21721
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.22 USD
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၁၀:၀၁
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၅:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.1
0.77157
0.77237
အမြတ်
0.08 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1509923703
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၁၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.77157
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.77237
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.08 USD
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၄၀:၀၁
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၂:၃၂
ရောင်းချမှု
0.1
1.21477
1.21514
အမြတ်
-0.03 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1509905745
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၄၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21477
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၂:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.21514
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၃၇:၃၁
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၂:၃၂
ရောင်းချမှု
0.11
1.21682
1.21514
အမြတ်
0.15 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1509946319
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၃၇:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21682
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၂:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
1.21514
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.15 USD
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၀:၀၀:၂၀
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၄၃:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.21101
1.2118
အမြတ်
0.08 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1509884622
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၀:၀၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21101
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၄၃:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.2118
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.08 USD
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၀:၀၅:၁၇
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၅၆:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.1
84.532
84.612
အမြတ်
0.07 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1509885110
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၀:၀၅:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
84.532
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၅၆:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
84.612
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.07 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၀:၀၅
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၃၂:၂၈
ရောင်းချမှု
0.1
132.804
132.726
အမြတ်
0.07 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1509853041
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
132.804
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၃၂:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
132.726
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.07 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၀၀
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၂၆:၅၅
ရောင်းချမှု
0.1
154.897
154.817
အမြတ်
0.07 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1509838258
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
154.897
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၂၆:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
154.817
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.07 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၂၃:၃၆:၅၂
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၂၄:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.21569
1.21619
အမြတ်
0.02 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1506207639
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၂၃:၃၆:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21569
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၂၄:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.21619
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၁၂
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၉:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.1
109.744
109.824
အမြတ်
0.07 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1509838641
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.744
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၉:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
109.824
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.07 USD
၂၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၄၀:၁၀
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၇:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.11
1.21219
1.21379
အမြတ်
0.15 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1507610906
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၄၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21219
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၇:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
1.21379
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.15 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၄၅:၀၁
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၅၆:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.57021
1.57099
အမြတ်
0.06 USD
EURAUD
စာချုပ်
#1509818546
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၄၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.57021
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၅၆:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.57099
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.06 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၃၀:၀၉
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၈:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.1
109.581
109.66
အမြတ်
0.07 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1509803153
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၃၀:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.581
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၈:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
109.66
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.07 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၀၅:၀၄
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၀၇:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.2103
1.21109
အမြတ်
0.07 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1509798939
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၀၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2103
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၀၇:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.21109
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.07 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၅၅:၀၁
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၃၀:၀၁
ရောင်းချမှု
0.1
0.7749
0.7741
အမြတ်
0.08 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1509797306
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၅၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.7749
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.7741
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.08 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၀:၁၀:၀၉
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၄၆:၄၁
ရောင်းချမှု
0.1
0.71896
0.71816
အမြတ်
0.08 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#1509732587
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၀:၁၀:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.71896
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၄၆:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.71816
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.08 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၂၅:၀၀
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၄၀:၃၇
ရောင်းချမှု
0.1
133.151
133.072
အမြတ်
0.07 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1509784612
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၂၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
133.151
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၄၀:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
133.072
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.07 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၂၄
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၉:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.1
109.387
109.467
အမြတ်
0.07 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1509765288
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.387
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၉:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
109.467
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.07 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၀၂:၂၀
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၂၀
ရောင်းချမှု
0.12
1.57216
1.56957
အမြတ်
0.24 USD
EURAUD
စာချုပ်
#1509748999
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၀၂:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.57216
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
1.56957
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.24 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၀:၀၀:၁၀
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၂၀
ရောင်းချမှု
0.1
1.56814
1.56957
အမြတ်
-0.11 USD
EURAUD
စာချုပ်
#1509732130
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၀:၀၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.56814
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.56957
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.11 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၁:၃၂:၄၆
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၂၀
ရောင်းချမှု
0.11
1.57014
1.56957
အမြတ်
0.05 USD
EURAUD
စာချုပ်
#1509740013
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၁:၃၂:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.57014
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
1.56957
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.05 USD