၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၁၉:၃၆
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၂၆:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.12
152.903
152.993
အမြတ်
0.10 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1506406693
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၁၉:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
152.903
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၂၆:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
152.993
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.10 USD
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၃:၁၅:၀၁
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၁၉:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.12
1.40365
1.40455
အမြတ်
0.11 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1506389594
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၃:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.40365
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၁၉:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
1.40455
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.11 USD
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၀:၀၅:၀၄
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၁:၃၉:၂၅
ရောင်းချမှု
0.12
0.86824
0.86734
အမြတ်
0.15 USD
EURGBP
စာချုပ်
#1506375958
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၀:၀၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.86824
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၁:၃၉:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
0.86734
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.15 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၂၅:၀၇
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၂၃:၁၈:၁၈
ရောင်းချမှု
0.12
0.90158
0.90068
အမြတ်
0.12 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1506324021
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၂၅:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.90158
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၂၃:၁၈:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
0.90068
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.12 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၄၃
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၄၂:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.13
131.77
131.918
အမြတ်
0.18 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1506275126
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
131.77
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၄၂:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
131.918
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.18 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၅၀:၀၁
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၄၂:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.12
131.933
131.918
အမြတ်
-0.02 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1506258538
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၅၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
131.933
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၄၂:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
131.918
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၀:၀၅:၀၉
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၀၇:၁၅
ရောင်းချမှု
0.12
0.8678
0.8669
အမြတ်
0.15 USD
EURGBP
စာချုပ်
#1506209246
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၀:၀၅:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.8678
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၀၇:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
0.8669
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.15 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၄၀:၀၂
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၂၃:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.12
84.767
84.733
အမြတ်
-0.04 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1506159623
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၄၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
84.767
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၂၃:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
84.733
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.04 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၃၅
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၂၃:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.13
84.567
84.733
အမြတ်
0.20 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1506168384
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
84.567
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၂၃:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
84.733
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.20 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၁၇:၀၅
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၃၈:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.12
84.669
84.758
အမြတ်
0.10 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1506104462
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၁၇:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
84.669
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၃၈:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
84.758
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.10 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၃၀:၀၁
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၁၇:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.12
0.86411
0.86499
အမြတ်
0.15 USD
EURGBP
စာချုပ်
#1506091166
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.86411
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၁၇:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
0.86499
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.15 USD
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၁၅:၁၂
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၄၉:၂၈
ရောင်းချမှု
0.1
83.933
84.323
အမြတ်
-0.36 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1505910204
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၁၅:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
83.933
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၄၉:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
84.323
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.36 USD
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၁:၄၉:၁၂
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၄၉:၂၈
ရောင်းချမှု
0.12
84.335
84.323
အမြတ်
0.01 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1505942581
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၁:၄၉:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
84.335
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၄၉:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
84.323
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၁၆:၀၂
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၄၉:၂၈
ရောင်းချမှု
0.18
84.738
84.323
အမြတ်
0.68 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1506066222
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၁၆:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
84.738
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၄၉:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.18
ပြင်ပ
84.323
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.68 USD
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၂၉:၃၆
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၄၉:၂၈
ရောင်းချမှု
0.11
84.135
84.323
အမြတ်
-0.19 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1505914941
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၂၉:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
84.135
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၄၉:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
84.323
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.19 USD
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၄၆:၁၄
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၄၉:၂၈
ရောင်းချမှု
0.13
84.538
84.323
အမြတ်
0.26 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1505951235
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၄၆:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
84.538
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၄၉:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
84.323
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.26 USD
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၅၂:၄၄
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၂၀:၃၄:၁၇
ရောင်းချမှု
0.1
65.056
65
အမြတ်
0.00 USD
USCrude_n
စာချုပ်
#1505901035
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၅၂:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
65.056
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၂၀:၃၄:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
65
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၀၀:၀၃
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၁၁:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.56155
1.56245
အမြတ်
0.07 USD
EURAUD
စာချုပ်
#1505903292
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.56155
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၁၁:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.56245
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.07 USD
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၂၆:၃၇
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.15
151.185
151.619
အမြတ်
0.60 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1505875287
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၂၆:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
151.185
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
151.619
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.60 USD
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၁၅:၀၄
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.1
151.991
151.619
အမြတ်
-0.34 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1505857294
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၁၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
151.991
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
151.619
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.34 USD
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၄၁:၃၃
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.12
151.588
151.619
အမြတ်
0.03 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1505864267
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၄၁:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
151.588
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
151.619
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၁၀:၁၂
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.13
151.385
151.619
အမြတ်
0.28 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1505872503
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၁၀:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
151.385
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
151.619
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.28 USD
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၃၄:၃၃
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.11
151.792
151.619
အမြတ်
-0.17 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1505862727
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၃၄:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
151.792
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
151.619
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.17 USD
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၀၆:၀၁
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၂၂:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.71226
0.71519
အမြတ်
0.15 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#1505871715
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၀၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.71226
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၂၂:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.71519
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.15 USD
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၅၇:၂၃
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၂၂:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.1
0.71389
0.7152
အမြတ်
0.13 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#1505854576
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၅၇:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.71389
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၂၂:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.7152
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.13 USD
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၁၀:၀၁
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၃၅:၄၁
ရောင်းချမှု
0.1
0.86602
0.86512
အမြတ်
0.13 USD
EURGBP
စာချုပ်
#1505841659
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၁၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.86602
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၃၅:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.86512
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.13 USD
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၂၅:၀၂
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၀၇:၂၃
ရောင်းချမှု
0.1
84.529
84.481
အမြတ်
0.04 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1505807821
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၂၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
84.529
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၀၇:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
84.481
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၁၅:၂၈
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၂၃:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.1
0.91382
0.91232
အမြတ်
-0.16 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1505698743
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၁၅:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.91382
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၂၃:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.91232
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.16 USD
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၂၁:၂၇
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၂၃:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.12
0.9097
0.91232
အမြတ်
0.34 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1505774519
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၂၁:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.9097
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၂၃:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
0.91232
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.34 USD
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၀၃
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၂၃:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.11
0.9117
0.91232
အမြတ်
0.07 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1505767290
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.9117
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၂၃:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
0.91232
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.07 USD
၃၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၅၈:၄၁
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၅၁:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.1
109.329
109.419
အမြတ်
0.08 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1505649382
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၅၈:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.329
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၅၁:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
109.419
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.08 USD
၃၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၀၀
၃၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၅၈:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.1
109.217
109.307
အမြတ်
0.08 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1505647198
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.217
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၅၈:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
109.307
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.08 USD
၃၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၀၅:၀၂
၃၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၁၈:၅၂
ရောင်းချမှု
0.1
0.77442
0.77356
အမြတ်
0.09 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1505636878
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၀၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.77442
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၁၈:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.77356
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.09 USD
၃၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၄၅:၀၂
၃၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၀၄:၁၀
ရောင်းချမှု
0.1
1.55839
1.55749
အမြတ်
0.07 USD
EURAUD
စာချုပ်
#1505627459
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၄၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.55839
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၀၄:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.55749
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.07 USD
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၃၅:၀၀
၃၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၀၈
ရောင်းချမှု
0.1
78.231
78.606
အမြတ်
-0.34 USD
NZDJPY
စာချုပ်
#1505384575
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၃၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
78.231
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
78.606
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.34 USD
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၁၂:၃၅
၃၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၀၈
ရောင်းချမှု
0.12
78.637
78.606
အမြတ်
0.03 USD
NZDJPY
စာချုပ်
#1505415386
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၁၂:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
78.637
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
78.606
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၂၀:၃၅:၄၁
၃၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၀၈
ရောင်းချမှု
0.13
78.837
78.606
အမြတ်
0.28 USD
NZDJPY
စာချုပ်
#1505444013
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၂၀:၃၅:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
78.837
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
78.606
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.28 USD
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၃၈:၂၅
၃၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၀၈
ရောင်းချမှု
0.15
79.041
78.606
အမြတ်
0.60 USD
NZDJPY
စာချုပ်
#1505504239
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၃၈:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
79.041
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
78.606
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.60 USD
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၄၇:၅၀
၃၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၀၈
ရောင်းချမှု
0.11
78.436
78.606
အမြတ်
-0.17 USD
NZDJPY
စာချုပ်
#1505387699
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၄၇:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
78.436
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
78.606
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.17 USD
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၀၄:၂၇
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၁၆:၂၆
ရောင်းချမှု
0.21
0.72403
0.7233
အမြတ်
0.15 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#1505439356
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၀၄:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.72403
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၁၆:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.21
ပြင်ပ
0.7233
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.15 USD
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၄၀:၀၁
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၅၃:၄၁
ရောင်းချမှု
0.11
0.72632
0.72512
အမြတ်
0.13 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#1505456197
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၄၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.72632
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၅၃:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
0.72512
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.13 USD
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၁၅:၀၁
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၃၀:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.5575
1.55838
အမြတ်
0.07 USD
EURAUD
စာချုပ်
#1505377867
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.5575
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၃၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.55838
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.07 USD
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၃:၂၀:၀၁
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၀၇:၃၉
ရောင်းချမှု
0.1
1.38962
1.38872
အမြတ်
0.09 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1505372964
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၃:၂၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38962
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၀၇:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.38872
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.09 USD
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၀:၀၅:၁၇
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၃:၁၆:၅၁
ရောင်းချမှု
0.1
0.7205
0.7196
အမြတ်
0.09 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#1505368192
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၀:၀၅:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.7205
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၃:၁၆:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.7196
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.09 USD
၂၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၅၁:၄၂
၂၇.၀၄.၂၀၂၁ ၂၂:၅၂:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.11
0.91261
0.91398
အမြတ်
0.16 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1505353646
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၅၁:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.91261
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၄.၂၀၂၁ ၂၂:၅၂:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
0.91398
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.16 USD
၂၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၂၄:၂၉
၂၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၄၀:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.1
78.18
78.27
အမြတ်
0.08 USD
NZDJPY
စာချုပ်
#1505301599
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၂၄:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
78.18
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၄၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
78.27
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.08 USD
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၅၃:၁၉
၂၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၄၄:၀၇
ရောင်းချမှု
0.11
0.72316
0.72055
အမြတ်
0.29 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#1505274244
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၅၃:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.72316
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၄၄:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
0.72055
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.29 USD
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၃၆:၃၂
၂၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၄၄:၀၄
ရောင်းချမှု
0.11
0.7222
0.72055
အမြတ်
0.18 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#1505271473
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၃၆:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.7222
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၄၄:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
0.72055
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.18 USD
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၄၅:၀၁
၂၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၂၄:၂၈
ရောင်းချမှု
0.1
0.72243
0.72153
အမြတ်
0.09 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#1505272203
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၄၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.72243
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၂၄:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.72153
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.09 USD
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၂၀:၀၄
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၀၆:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.1
0.77883
0.77973
အမြတ်
0.09 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1505234793
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၂၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.77883
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၀၆:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.77973
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.09 USD