၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၁:၄၉
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၄၂:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.21448
1.21721
အမြတ်
0.22 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1509963312
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၁:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21448
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၄၂:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.21721
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.22 USD
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၁၀:၀၁
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၅:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.1
0.77157
0.77237
အမြတ်
0.08 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1509923703
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၁၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.77157
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.77237
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.08 USD
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၄၀:၀၁
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၂:၃၂
ရောင်းချမှု
0.1
1.21477
1.21514
အမြတ်
-0.03 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1509905745
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၄၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21477
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၂:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.21514
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၃၇:၃၁
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၂:၃၂
ရောင်းချမှု
0.11
1.21682
1.21514
အမြတ်
0.15 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1509946319
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၃၇:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21682
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၂:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
1.21514
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.15 USD
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၀:၀၀:၂၀
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၄၃:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.21101
1.2118
အမြတ်
0.08 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1509884622
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၀:၀၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21101
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၄၃:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.2118
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.08 USD
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၀:၀၅:၁၇
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၅၆:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.1
84.532
84.612
အမြတ်
0.07 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1509885110
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၀:၀၅:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
84.532
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၅၆:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
84.612
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.07 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၀:၀၅
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၃၂:၂၈
ရောင်းချမှု
0.1
132.804
132.726
အမြတ်
0.07 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1509853041
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
132.804
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၃၂:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
132.726
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.07 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၀၀
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၂၆:၅၅
ရောင်းချမှု
0.1
154.897
154.817
အမြတ်
0.07 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1509838258
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
154.897
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၂၆:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
154.817
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.07 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၂၃:၃၆:၅၂
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၂၄:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.21569
1.21619
အမြတ်
0.02 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1506207639
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၂၃:၃၆:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21569
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၂၄:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.21619
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၁၂
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၉:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.1
109.744
109.824
အမြတ်
0.07 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1509838641
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.744
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၉:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
109.824
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.07 USD
၂၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၄၀:၁၀
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၇:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.11
1.21219
1.21379
အမြတ်
0.15 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1507610906
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၄၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21219
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၇:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
1.21379
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.15 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၄၅:၀၁
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၅၆:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.57021
1.57099
အမြတ်
0.06 USD
EURAUD
စာချုပ်
#1509818546
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၄၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.57021
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၅၆:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.57099
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.06 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၃၀:၀၉
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၈:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.1
109.581
109.66
အမြတ်
0.07 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1509803153
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၃၀:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.581
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၈:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
109.66
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.07 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၀၅:၀၄
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၀၇:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.2103
1.21109
အမြတ်
0.07 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1509798939
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၀၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2103
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၀၇:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.21109
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.07 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၅၅:၀၁
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၃၀:၀၁
ရောင်းချမှု
0.1
0.7749
0.7741
အမြတ်
0.08 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1509797306
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၅၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.7749
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.7741
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.08 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၀:၁၀:၀၉
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၄၆:၄၁
ရောင်းချမှု
0.1
0.71896
0.71816
အမြတ်
0.08 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#1509732587
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၀:၁၀:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.71896
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၄၆:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.71816
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.08 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၂၅:၀၀
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၄၀:၃၇
ရောင်းချမှု
0.1
133.151
133.072
အမြတ်
0.07 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1509784612
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၂၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
133.151
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၄၀:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
133.072
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.07 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၂၄
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၉:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.1
109.387
109.467
အမြတ်
0.07 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1509765288
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.387
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၉:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
109.467
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.07 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၀၂:၂၀
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၂၀
ရောင်းချမှု
0.12
1.57216
1.56957
အမြတ်
0.24 USD
EURAUD
စာချုပ်
#1509748999
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၀၂:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.57216
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
1.56957
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.24 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၀:၀၀:၁၀
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၂၀
ရောင်းချမှု
0.1
1.56814
1.56957
အမြတ်
-0.11 USD
EURAUD
စာချုပ်
#1509732130
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၀:၀၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.56814
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.56957
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.11 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၁:၃၂:၄၆
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၂၀
ရောင်းချမှု
0.11
1.57014
1.56957
အမြတ်
0.05 USD
EURAUD
စာချုပ်
#1509740013
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၁:၃၂:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.57014
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
1.56957
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.05 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၃၀:၀၈
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၄၁:၄၃
ရောင်းချမှု
0.1
0.85953
0.85912
အမြတ်
0.06 USD
EURGBP
စာချုပ်
#1509712716
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၃၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.85953
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၄၁:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.85912
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.06 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၉:၂၆
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၄၃:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.41354
1.41428
အမြတ်
0.07 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1509658265
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၉:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.41354
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၄၃:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.41428
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.07 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၀၀:၀၅:၁၈
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၄၂:၄၂
ရောင်းချမှု
0.1
0.89529
0.89538
အမြတ်
-0.01 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1509576971
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၀၀:၀၅:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89529
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၄၂:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.89538
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၁၂
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၄၂:၄၂
ရောင်းချမှု
0.11
0.89679
0.89538
အမြတ်
0.17 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1509651777
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89679
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၄၂:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
0.89538
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.17 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၀၂
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၉:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.41252
1.41335
အမြတ်
0.08 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1509655132
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.41252
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၉:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.41335
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.08 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၃၇:၂၅
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၃:၁၅
ရောင်းချမှု
0.11
0.86396
0.86233
အမြတ်
0.25 USD
EURGBP
စာချုပ်
#1509625052
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၃၇:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.86396
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၃:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
0.86233
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.25 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၀၀:၀၀:၁၂
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၃:၁၅
ရောင်းချမှု
0.1
0.862
0.86233
အမြတ်
-0.05 USD
EURGBP
စာချုပ်
#1509576496
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၀၀:၀၀:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.862
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၃:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.86233
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.05 USD
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၉:၁၁
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၅၈:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.20916
1.21127
အမြတ်
0.09 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1509457408
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၉:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20916
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၅၈:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.21127
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.09 USD
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၅၅:၀၀
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၃:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.1
133.466
133.547
အမြတ်
0.07 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1509518511
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၅၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
133.466
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၃:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
133.547
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.07 USD
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၆:၀၃
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၁:၀၆
ရောင်းချမှု
0.11
109.44
109.276
အမြတ်
0.17 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1509448246
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.44
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၁:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
109.276
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.17 USD
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၃၅:၀၀
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၁:၀၅
ရောင်းချမှု
0.1
109.243
109.276
အမြတ်
-0.03 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1509330115
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၃၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.243
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
109.276
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၀၇
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၄၆:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.16
133.307
133.421
အမြတ်
0.17 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1509209190
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
133.307
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၄၆:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
133.421
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.17 USD
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၁၀:၃၃
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၄၆:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.16
132.901
133.424
အမြတ်
0.76 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1509341124
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၁၀:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
132.901
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၄၆:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
133.424
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.76 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၅၉:၂၉
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၄၆:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.13
133.707
133.421
အမြတ်
-0.34 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1509056212
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၅၉:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
133.707
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၄၆:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
133.421
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.34 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၄၂:၀၁
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၄၆:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.15
133.508
133.419
အမြတ်
-0.12 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1509141401
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၄၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
133.508
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၄၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
133.419
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.12 USD
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၂၁:၅၂
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၄၆:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.18
133.104
133.418
အမြတ်
0.52 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1509290889
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၂၁:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
133.104
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၄၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.18
ပြင်ပ
133.418
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.52 USD
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၀:၀၁
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၄၆:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.12
133.902
133.418
အမြတ်
-0.53 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1508945223
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
133.902
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၄၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
133.418
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.53 USD
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၂:၀၁
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၅၈:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.20738
1.20881
အမြတ်
0.06 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1509359047
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20738
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၅၈:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.20881
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.06 USD
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၄၉:၂၃
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၅၅:၁၂
ရောင်းချမှု
0.11
109.444
109.389
အမြတ်
0.06 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1509403460
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၄၉:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.444
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၅၅:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
109.389
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.06 USD
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၃၉:၀၁
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၁၁:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.20735
1.20886
အမြတ်
0.06 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1509331705
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၃၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20735
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၁၁:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.20886
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.06 USD
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၀၅:၀၁
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၃၀:၅၀
ရောင်းချမှု
0.1
109.375
109.295
အမြတ်
0.07 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1509306145
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၀၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.375
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၃၀:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
109.295
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.07 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၅၉:၂၂
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၀၀:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.21085
1.21179
အမြတ်
0.04 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1509081364
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၅၉:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21085
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၀၀:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.21179
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၅:၄၃
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၆:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.20867
1.21074
အမြတ်
0.09 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1509061211
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၅:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20867
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၆:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.21074
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.09 USD
၃၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၄၇:၄၄
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.11
1.20706
1.20865
အမြတ်
0.14 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1508628650
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၄၇:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20706
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
1.20865
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.14 USD
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၄၇:၂၀
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၁၃:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.06
1.20337
1.20619
အမြတ်
0.14 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1508961471
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၄၇:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20337
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၁၃:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
1.20619
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.14 USD
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၃၈:၅၉
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၄:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.15
1.22094
1.22123
အမြတ်
0.04 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1508862275
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၃၈:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22094
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၄:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.22123
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၁၂:၃၆
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၄:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.18
1.21695
1.22123
အမြတ်
0.77 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1508902352
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၁၂:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21695
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၄:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.18
ပြင်ပ
1.22123
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.77 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၀၉:၀၁
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၄:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.13
1.22286
1.22123
အမြတ်
-0.21 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1508812974
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၀၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22286
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၄:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
1.22123
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.21 USD
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၃၅:၃၆
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၄:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.16
1.21894
1.22123
အမြတ်
0.37 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1508882842
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၃၅:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21894
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၄:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
1.22123
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.37 USD