၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၁၃:၄၃
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၁၃:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1855.78
1840.27
အမြတ်
-15.65 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#75192265
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၁၃:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1855.78
လဲလှယ်ခြင်း
-0.14 USD
စုစုပေါင်း
-15.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၁၃:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1840.27
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-15.65 USD
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၀၁:၄၅
၂၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၂၈:၅၂
ရောင်းချမှု
0.5
1811.02
1910.67
အမြတ်
-4 997.56 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73796729
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၀၁:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1811.02
လဲလှယ်ခြင်း
-15.06 USD
စုစုပေါင်း
-4 982.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၂၈:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1910.67
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4 997.56 USD
၁၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၄၄:၀၆
၂၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၂၈:၅၂
ရောင်းချမှု
0.5
1834.14
1910.67
အမြတ်
-3 840.19 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73856674
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၄၄:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1834.14
လဲလှယ်ခြင်း
-13.69 USD
စုစုပေါင်း
-3 826.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၂၈:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1910.67
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3 840.19 USD
၁၈.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၃၃:၃၆
၁၉.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၂၈:၂၆
ရောင်းချမှု
0.5
1870.31
1859.99
အမြတ်
514.63 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73958751
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၃၃:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1870.31
လဲလှယ်ခြင်း
-1.37 USD
စုစုပေါင်း
516.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၂၈:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1859.99
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
514.63 USD
၁၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၃၉:၅၁
၁၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၅၆:၁၀
ရောင်းချမှု
0.5
1849.79
1846.97
အမြတ်
141.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73917981
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၃၉:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1849.79
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
141.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၅၆:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1846.97
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
141.00 USD
၁၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၁၀:၅၉
၁၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၃၁:၁၁
ရောင်းချမှု
0.5
1852.73
1850.61
အမြတ်
106.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73916533
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၁၀:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1852.73
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
106.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၃၁:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1850.61
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
106.00 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၀၅:၃၄
၁၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၂၀:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.5
1840.41
1849.41
အမြတ်
428.89 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73662704
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၀၅:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1840.41
လဲလှယ်ခြင်း
-21.11 USD
စုစုပေါင်း
450.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၂၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1849.41
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
428.89 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၁၁:၀၈
၁၄.၀၅.၂၀၂၁ ၂၃:၄၆:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.5
1841.29
1845.47
အမြတ်
191.41 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73660557
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၁၁:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1841.29
လဲလှယ်ခြင်း
-17.59 USD
စုစုပေါင်း
209.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၅.၂၀၂၁ ၂၃:၄၆:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1845.47
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
191.41 USD
၁၄.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၃၆:၄၀
၁၄.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၀၉:၃၆
ရောင်းချမှု
0.5
1822.5
1820.88
အမြတ်
81.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73835238
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၃၆:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1822.5
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
81.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၀၉:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1820.88
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
81.00 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၄၅:၅၀
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၀၃:၀၇
ရောင်းချမှု
0.5
1813.21
1811
အမြတ်
100.92 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73481738
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၄၅:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1813.21
လဲလှယ်ခြင်း
-9.58 USD
စုစုပေါင်း
110.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၀၃:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1811
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
100.92 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၀၉:၃၄
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၂၃:၁၁:၂၇
ရောင်းချမှု
0.5
1820.85
1816.8
အမြတ်
198.39 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73501290
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၀၉:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1820.85
လဲလှယ်ခြင်း
-4.11 USD
စုစုပေါင်း
202.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၂၃:၁၁:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1816.8
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
198.39 USD
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၅၂:၅၃
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၁၉
ရောင်းချမှု
0.5
1833.66
1830.15
အမြတ်
175.50 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73720986
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၅၂:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1833.66
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
175.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1830.15
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
175.50 USD
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၅၅:၃၈
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၅၈:၀၁
ရောင်းချမှု
0.5
1830.27
1828.4
အမြတ်
92.13 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73574780
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၅၅:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1830.27
လဲလှယ်ခြင်း
-1.37 USD
စုစုပေါင်း
93.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၅၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1828.4
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
92.13 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၅၆:၅၇
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၀၉:၃၀
ဝယ်ယူမှု
1
1836.89
1838.81
အမြတ်
192.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73639204
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၅၆:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1836.89
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
192.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၀၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1838.81
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
192.00 USD
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၄၆:၅၁
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၁၈:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.5
1835.72
1837.65
အမြတ်
96.50 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73586492
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၄၆:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1835.72
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
96.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၁၈:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1837.65
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
96.50 USD
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၄၆:၂၀
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၅၅:၁၆
ရောင်းချမှု
0.5
1832.48
1830.46
အမြတ်
101.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73574493
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၄၆:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1832.48
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
101.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၅၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1830.46
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
101.00 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၄၀:၄၇
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၀၄:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.5
1793.64
1795
အမြတ်
68.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73451861
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၄၀:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1793.64
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
68.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၀၄:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1795
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
68.00 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၀၃:၀၉
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၅၄:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.5
1792.52
1794.74
အမြတ်
111.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73445613
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၀၃:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1792.52
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
111.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၅၄:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1794.74
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
111.00 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၁၂:၁၁
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၃၈:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.5
1792.3
1793.75
အမြတ်
72.50 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73446021
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၁၂:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1792.3
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
72.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၃၈:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1793.75
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
72.50 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၄၆:၀၈
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၁၂:၀၆
ရောင်းချမှု
0.5
1794.19
1792.29
အမြတ်
95.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73440266
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၄၆:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1794.19
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
95.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၁၂:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1792.29
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
95.00 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၇:၁၁:၃၁
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၅၂:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.5
1788.34
1791.9
အမြတ်
178.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73434104
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၇:၁၁:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1788.34
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
178.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၅၂:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1791.9
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
178.00 USD
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၄၂:၁၃
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၅၁:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.5
1783.04
1784.56
အမြတ်
76.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73372538
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၄၂:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1783.04
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
76.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၅၁:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1784.56
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
76.00 USD
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၄၇:၄၉
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၅၁:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.5
1779.62
1781.8
အမြတ်
109.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73391340
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၄၇:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1779.62
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
109.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၅၁:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1781.8
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
109.00 USD
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၂၀:၄၆
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၂၇:၃၂
ရောင်းချမှု
0.5
1775.91
1774.31
အမြတ်
80.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73386540
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၂၀:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1775.91
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
80.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၂၇:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1774.31
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
80.00 USD
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၇:၀၈:၂၈
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၇:၅၀:၀၆
ရောင်းချမှု
0.5
1782.47
1781.12
အမြတ်
67.50 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73373311
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၇:၀၈:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1782.47
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
67.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၇:၅၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1781.12
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
67.50 USD
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၀၇:၃၇
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၀၃:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.5
1788.44
1790.76
အမြတ်
116.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73313439
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၀၇:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1788.44
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
116.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၀၃:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1790.76
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
116.00 USD
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၀၃:၂၉
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၅၁:၁၁
ရောင်းချမှု
0.5
1783.76
1781.41
အမြတ်
117.50 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73325004
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၀၃:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1783.76
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
117.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၅၁:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1781.41
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
117.50 USD
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၅၇:၀၁
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၃၁:၂၆
ရောင်းချမှု
0.5
1786.59
1784.71
အမြတ်
94.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73312424
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၅၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1786.59
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
94.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၃၁:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1784.71
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
94.00 USD
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၀၇:၅၃
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၀၈:၂၉
ရောင်းချမှု
0.5
1790.58
1788.47
အမြတ်
105.50 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73298070
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၀၇:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1790.58
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
105.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၀၈:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1788.47
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
105.50 USD
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၁၈:၁၂
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၃၀:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.5
1789.11
1789.77
အမြတ်
25.96 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73119480
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၁၈:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1789.11
လဲလှယ်ခြင်း
-7.04 USD
စုစုပေါင်း
33.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၃၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1789.77
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
25.96 USD
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၅၉:၀၅
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၁၄:၂၂
ရောင်းချမှု
0.5
1773.69
1772.44
အမြတ်
62.50 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73146170
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၅၉:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1773.69
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
62.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၁၄:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1772.44
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
62.50 USD
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၃၉:၃၉
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၀၇:၄၅
ရောင်းချမှု
0.5
1776.63
1774.93
အမြတ်
85.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73148267
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၃၉:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1776.63
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
85.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၀၇:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1774.93
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
85.00 USD
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၄၆:၁၆
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၅၅:၀၃
ရောင်းချမှု
0.5
1773.73
1772.82
အမြတ်
45.50 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73145718
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၄၆:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1773.73
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
45.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၅၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1772.82
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
45.50 USD
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၃၀:၃၂
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၃၀:၅၀
ရောင်းချမှု
0.5
1777.09
1775.69
အမြတ်
70.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73138011
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၃၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1777.09
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
70.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၃၀:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1775.69
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
70.00 USD
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၅၂:၂၆
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၁၄:၅၈
ရောင်းချမှု
0.5
1780.86
1779.64
အမြတ်
61.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73135854
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၅၂:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1780.86
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
61.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၁၄:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1779.64
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
61.00 USD
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၁၇:၅၄
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၂၄:၃၃
ရောင်းချမှု
0.5
1788.96
1788.11
အမြတ်
42.50 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73119466
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၁၇:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1788.96
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
42.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၂၄:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1788.11
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
42.50 USD
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၁၃:၀၄
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၇:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.5
1770.85
1772.24
အမြတ်
69.50 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73086636
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၁၃:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1770.85
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
69.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၇:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1772.24
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
69.50 USD
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၅၇:၂၇
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၀၁:၁၂
ရောင်းချမှု
0.5
1766.09
1765.02
အမြတ်
53.50 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73080037
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၅၇:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1766.09
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
53.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၀၁:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1765.02
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
53.50 USD
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၀၂:၂၁
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၃၅:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.5
1766.77
1767.76
အမြတ်
49.50 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73080272
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၀၂:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1766.77
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
49.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၃၅:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1767.76
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
49.50 USD
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၄၅:၄၁
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၄၈:၂၁
ရောင်းချမှု
0.5
1766.32
1765.17
အမြတ်
57.50 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73077363
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၄၅:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1766.32
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
57.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၄၈:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1765.17
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
57.50 USD
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၂၉:၅၃
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၄၁:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.5
1764.52
1765.74
အမြတ်
61.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73076488
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၂၉:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1764.52
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
61.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၄၁:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1765.74
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
61.00 USD
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၄၇:၅၁
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၃၇:၃၅
ရောင်းချမှု
0.5
1771.97
1769.86
အမြတ်
105.50 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73060454
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၄၇:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1771.97
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
105.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၃၇:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1769.86
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
105.50 USD
၂၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၈:၃၉
၂၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၁၁:၀၁
ရောင်းချမှု
0.5
1782.72
1781.38
အမြတ်
67.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73037851
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၈:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1782.72
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
67.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၁၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1781.38
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
67.00 USD
၂၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၀၀:၂၄
၂၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၃၅:၄၈
ရောင်းချမှု
0.5
1781.6
1780.06
အမြတ်
77.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73022012
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၀၀:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1781.6
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
77.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၃၅:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1780.06
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
77.00 USD
၂၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၃၅:၂၆
၂၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၀၈:၁၆
ရောင်းချမှု
0.5
1778.63
1777.29
အမြတ်
67.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73005289
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၃၅:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1778.63
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
67.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၀၈:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1777.29
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
67.00 USD
၂၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၂၃:၃၉
၂၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၅၅:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.5
1780.39
1781.6
အမြတ်
60.50 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73006520
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၂၃:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1780.39
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
60.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၅၅:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1781.6
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
60.50 USD
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၅၃:၀၆
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၄၉
ရောင်းချမှု
0.5
1776.6
1773.99
အမြတ်
130.50 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#72976463
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၅၃:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1776.6
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
130.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1773.99
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
130.50 USD
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၃၈:၀၉
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၁၁:၃၉
ရောင်းချမှု
0.5
1776.07
1774.73
အမြတ်
67.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#72952925
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၃၈:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1776.07
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
67.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၁၁:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1774.73
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
67.00 USD
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၀၇:၄၀
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၃၇:၅၀
ရောင်းချမှု
0.5
1778.68
1776.31
အမြတ်
118.50 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#72951541
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၀၇:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1778.68
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
118.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၃၇:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1776.31
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
118.50 USD
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၅၂:၁၂
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၀၁:၃၄
ရောင်းချမှု
0.5
1780.76
1779.64
အမြတ်
56.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#72949281
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၅၂:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1780.76
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
56.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၀၁:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1779.64
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
56.00 USD