၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၄၆:၅၁
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၁၈:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.5
1835.72
1837.65
အမြတ်
96.50 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73586492
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၄၆:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1835.72
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
96.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၁၈:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1837.65
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
96.50 USD
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၄၆:၂၀
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၅၅:၁၆
ရောင်းချမှု
0.5
1832.48
1830.46
အမြတ်
101.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73574493
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၄၆:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1832.48
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
101.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၅၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1830.46
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
101.00 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၄၀:၄၇
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၀၄:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.5
1793.64
1795
အမြတ်
68.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73451861
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၄၀:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1793.64
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
68.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၀၄:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1795
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
68.00 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၀၃:၀၉
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၅၄:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.5
1792.52
1794.74
အမြတ်
111.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73445613
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၀၃:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1792.52
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
111.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၅၄:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1794.74
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
111.00 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၁၂:၁၁
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၃၈:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.5
1792.3
1793.75
အမြတ်
72.50 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73446021
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၁၂:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1792.3
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
72.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၃၈:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1793.75
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
72.50 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၄၆:၀၈
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၁၂:၀၆
ရောင်းချမှု
0.5
1794.19
1792.29
အမြတ်
95.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73440266
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၄၆:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1794.19
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
95.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၁၂:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1792.29
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
95.00 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၇:၁၁:၃၁
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၅၂:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.5
1788.34
1791.9
အမြတ်
178.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73434104
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၇:၁၁:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1788.34
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
178.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၅၂:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1791.9
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
178.00 USD
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၄၂:၁၃
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၅၁:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.5
1783.04
1784.56
အမြတ်
76.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73372538
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၄၂:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1783.04
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
76.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၅၁:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1784.56
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
76.00 USD
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၄၇:၄၉
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၅၁:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.5
1779.62
1781.8
အမြတ်
109.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73391340
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၄၇:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1779.62
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
109.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၅၁:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1781.8
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
109.00 USD
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၂၀:၄၆
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၂၇:၃၂
ရောင်းချမှု
0.5
1775.91
1774.31
အမြတ်
80.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73386540
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၂၀:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1775.91
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
80.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၂၇:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1774.31
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
80.00 USD
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၇:၀၈:၂၈
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၇:၅၀:၀၆
ရောင်းချမှု
0.5
1782.47
1781.12
အမြတ်
67.50 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73373311
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၇:၀၈:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1782.47
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
67.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၇:၅၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1781.12
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
67.50 USD
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၀၇:၃၇
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၀၃:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.5
1788.44
1790.76
အမြတ်
116.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73313439
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၀၇:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1788.44
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
116.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၀၃:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1790.76
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
116.00 USD
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၀၃:၂၉
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၅၁:၁၁
ရောင်းချမှု
0.5
1783.76
1781.41
အမြတ်
117.50 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73325004
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၀၃:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1783.76
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
117.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၅၁:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1781.41
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
117.50 USD
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၅၇:၀၁
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၃၁:၂၆
ရောင်းချမှု
0.5
1786.59
1784.71
အမြတ်
94.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73312424
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၅၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1786.59
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
94.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၃၁:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1784.71
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
94.00 USD
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၀၇:၅၃
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၀၈:၂၉
ရောင်းချမှု
0.5
1790.58
1788.47
အမြတ်
105.50 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73298070
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၀၇:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1790.58
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
105.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၀၈:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1788.47
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
105.50 USD
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၁၈:၁၂
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၃၀:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.5
1789.11
1789.77
အမြတ်
25.96 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73119480
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၁၈:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1789.11
လဲလှယ်ခြင်း
-7.04 USD
စုစုပေါင်း
33.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၃၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1789.77
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
25.96 USD
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၅၉:၀၅
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၁၄:၂၂
ရောင်းချမှု
0.5
1773.69
1772.44
အမြတ်
62.50 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73146170
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၅၉:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1773.69
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
62.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၁၄:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1772.44
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
62.50 USD
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၃၉:၃၉
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၀၇:၄၅
ရောင်းချမှု
0.5
1776.63
1774.93
အမြတ်
85.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73148267
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၃၉:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1776.63
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
85.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၀၇:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1774.93
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
85.00 USD
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၄၆:၁၆
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၅၅:၀၃
ရောင်းချမှု
0.5
1773.73
1772.82
အမြတ်
45.50 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73145718
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၄၆:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1773.73
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
45.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၅၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1772.82
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
45.50 USD
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၃၀:၃၂
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၃၀:၅၀
ရောင်းချမှု
0.5
1777.09
1775.69
အမြတ်
70.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73138011
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၃၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1777.09
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
70.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၃၀:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1775.69
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
70.00 USD
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၅၂:၂၆
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၁၄:၅၈
ရောင်းချမှု
0.5
1780.86
1779.64
အမြတ်
61.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73135854
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၅၂:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1780.86
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
61.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၁၄:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1779.64
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
61.00 USD
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၁၇:၅၄
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၂၄:၃၃
ရောင်းချမှု
0.5
1788.96
1788.11
အမြတ်
42.50 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73119466
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၁၇:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1788.96
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
42.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၂၄:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1788.11
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
42.50 USD
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၁၃:၀၄
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၇:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.5
1770.85
1772.24
အမြတ်
69.50 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73086636
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၁၃:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1770.85
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
69.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၇:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1772.24
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
69.50 USD
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၅၇:၂၇
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၀၁:၁၂
ရောင်းချမှု
0.5
1766.09
1765.02
အမြတ်
53.50 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73080037
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၅၇:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1766.09
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
53.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၀၁:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1765.02
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
53.50 USD
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၀၂:၂၁
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၃၅:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.5
1766.77
1767.76
အမြတ်
49.50 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73080272
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၀၂:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1766.77
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
49.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၃၅:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1767.76
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
49.50 USD
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၄၅:၄၁
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၄၈:၂၁
ရောင်းချမှု
0.5
1766.32
1765.17
အမြတ်
57.50 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73077363
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၄၅:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1766.32
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
57.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၄၈:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1765.17
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
57.50 USD
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၂၉:၅၃
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၄၁:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.5
1764.52
1765.74
အမြတ်
61.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73076488
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၂၉:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1764.52
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
61.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၄၁:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1765.74
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
61.00 USD
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၄၇:၅၁
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၃၇:၃၅
ရောင်းချမှု
0.5
1771.97
1769.86
အမြတ်
105.50 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73060454
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၄၇:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1771.97
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
105.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၃၇:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1769.86
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
105.50 USD
၂၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၈:၃၉
၂၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၁၁:၀၁
ရောင်းချမှု
0.5
1782.72
1781.38
အမြတ်
67.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73037851
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၈:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1782.72
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
67.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၁၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1781.38
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
67.00 USD
၂၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၀၀:၂၄
၂၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၃၅:၄၈
ရောင်းချမှု
0.5
1781.6
1780.06
အမြတ်
77.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73022012
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၀၀:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1781.6
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
77.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၃၅:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1780.06
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
77.00 USD
၂၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၃၅:၂၆
၂၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၀၈:၁၆
ရောင်းချမှု
0.5
1778.63
1777.29
အမြတ်
67.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73005289
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၃၅:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1778.63
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
67.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၀၈:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1777.29
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
67.00 USD
၂၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၂၃:၃၉
၂၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၅၅:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.5
1780.39
1781.6
အမြတ်
60.50 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73006520
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၂၃:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1780.39
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
60.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၅၅:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1781.6
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
60.50 USD
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၅၃:၀၆
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၄၉
ရောင်းချမှု
0.5
1776.6
1773.99
အမြတ်
130.50 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#72976463
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၅၃:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1776.6
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
130.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1773.99
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
130.50 USD
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၃၈:၀၉
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၁၁:၃၉
ရောင်းချမှု
0.5
1776.07
1774.73
အမြတ်
67.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#72952925
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၃၈:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1776.07
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
67.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၁၁:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1774.73
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
67.00 USD
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၀၇:၄၀
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၃၇:၅၀
ရောင်းချမှု
0.5
1778.68
1776.31
အမြတ်
118.50 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#72951541
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၀၇:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1778.68
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
118.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၃၇:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1776.31
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
118.50 USD
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၅၂:၁၂
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၀၁:၃၄
ရောင်းချမှု
0.5
1780.76
1779.64
အမြတ်
56.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#72949281
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၅၂:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1780.76
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
56.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၀၁:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1779.64
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
56.00 USD
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၂၆:၅၃
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၂၀:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.5
1780.98
1782.51
အမြတ်
76.50 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#72945118
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၂၆:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1780.98
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
76.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၂၀:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1782.51
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
76.50 USD
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၃၀:၂၃
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၃၀:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.5
1787.57
1788.47
အမြတ်
45.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#72883168
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၃၀:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1787.57
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
45.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၃၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1788.47
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
45.00 USD
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၀၉:၁၈
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၂၃:၅၄
ရောင်းချမှု
0.5
1785.09
1782.85
အမြတ်
112.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#72884070
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၀၉:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1785.09
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
112.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၂၃:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1782.85
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
112.00 USD
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၀၅:၁၆
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၃၂:၂၅
ရောင်းချမှု
0.5
1785.41
1783.55
အမြတ်
93.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#72883996
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၀၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1785.41
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
93.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၃၂:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1783.55
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
93.00 USD
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၂၁:၀၅
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၀၇:၀၄
ရောင်းချမှု
0.3
1766.04
1772.77
အမြတ်
-201.90 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#72581458
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၂၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1766.04
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-201.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၀၇:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1772.77
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-201.90 USD
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၂၀:၂၆
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၅၂:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.3
1766.47
1770.31
အမြတ်
115.20 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#72581426
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၂၀:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1766.47
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
115.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၅၂:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1770.31
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
115.20 USD
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၀၇:၁၂
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၅၄:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.3
1.37911
1.37274
အမြတ်
-200.85 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#72457234
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၀၇:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37911
လဲလှယ်ခြင်း
-9.75 USD
စုစုပေါင်း
-191.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၅၄:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1.37274
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-200.85 USD
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၁၆:၁၁
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၂၂:၁၀
ရောင်းချမှု
0.3
1744.4
1741.99
အမြတ်
72.30 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#72441908
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၁၆:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1744.4
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
72.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၂၂:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1741.99
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
72.30 USD
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၁၁:၁၈
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၀၄:၂၃
ရောင်းချမှု
0.5
1744.31
1742.73
အမြတ်
79.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#72441707
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၁၁:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1744.31
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
79.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၀၄:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1742.73
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
79.00 USD
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၅၀:၃၆
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၈:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.3
1746.44
1748.91
အမြတ်
69.88 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#72258363
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၅၀:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1746.44
လဲလှယ်ခြင်း
-4.22 USD
စုစုပေါင်း
74.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၈:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1748.91
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
69.88 USD
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၁၇:၅၉
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၃၇:၀၃
ရောင်းချမှု
0.3
1737.74
1735.57
အမြတ်
65.10 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#72310479
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၁၇:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1737.74
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
65.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၃၇:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1735.57
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
65.10 USD
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၁၀:၁၉
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၂၆:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.05
1733.55
1737.86
အမြတ်
21.55 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#72276150
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၁၀:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1733.55
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
21.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၂၆:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1737.86
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
21.55 USD
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၄၆:၅၆
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၀၈
ရောင်းချမှု
0.3
1745.19
1744.8
အမြတ်
11.70 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#72263915
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၄၆:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1745.19
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1744.8
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
11.70 USD
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၄၆:၃၇
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၁၀:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.3
1745.83
1747.65
အမြတ်
54.60 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#72263902
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၄၆:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1745.83
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
54.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၁၀:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1747.65
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
54.60 USD