၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၁၆:၁၁
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၂၂:၁၀
ရောင်းချမှု
0.3
1744.4
1741.99
အမြတ်
72.30 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#72441908
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၁၆:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1744.4
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
72.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၂၂:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1741.99
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
72.30 USD
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၁၁:၁၈
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၀၄:၂၃
ရောင်းချမှု
0.5
1744.31
1742.73
အမြတ်
79.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#72441707
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၁၁:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1744.31
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
79.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၀၄:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1742.73
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
79.00 USD
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၅၀:၃၆
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၈:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.3
1746.44
1748.91
အမြတ်
69.88 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#72258363
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၅၀:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1746.44
လဲလှယ်ခြင်း
-4.22 USD
စုစုပေါင်း
74.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၈:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1748.91
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
69.88 USD
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၁၇:၅၉
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၃၇:၀၃
ရောင်းချမှု
0.3
1737.74
1735.57
အမြတ်
65.10 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#72310479
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၁၇:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1737.74
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
65.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၃၇:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1735.57
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
65.10 USD
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၁၀:၁၉
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၂၆:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.05
1733.55
1737.86
အမြတ်
21.55 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#72276150
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၁၀:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1733.55
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
21.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၂၆:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1737.86
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
21.55 USD
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၄၆:၅၆
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၀၈
ရောင်းချမှု
0.3
1745.19
1744.8
အမြတ်
11.70 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#72263915
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၄၆:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1745.19
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1744.8
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
11.70 USD
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၄၆:၃၇
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၁၀:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.3
1745.83
1747.65
အမြတ်
54.60 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#72263902
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၄၆:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1745.83
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
54.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၁၀:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1747.65
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
54.60 USD
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၅၀:၄၈
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၀၉:၂၄
ရောင်းချမှု
0.3
1746.08
1744.45
အမြတ်
48.90 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#72258377
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၅၀:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1746.08
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
48.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၀၉:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1744.45
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
48.90 USD
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၃၈:၄၃
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၁၁:၀၁
ရောင်းချမှု
0.3
1747.72
1746
အမြတ်
51.60 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#72248714
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၃၈:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1747.72
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
51.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၁၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1746
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
51.60 USD
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၃၀:၂၈
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၄၉:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.3
83.664
83.286
အမြတ်
-104.01 USD
AUDJPY.
စာချုပ်
#72181912
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၃၀:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
83.664
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-104.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၄၉:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
83.286
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-104.01 USD
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၀၀:၅၂
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၃၇:၃၄
ရောင်းချမှု
0.3
1740.3
1743
အမြတ်
-81.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#72181518
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၀၀:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1740.3
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-81.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၃၇:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1743
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-81.00 USD
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၀၅:၅၁
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၀၀:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.3
1737.42
1740.32
အမြတ်
87.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#72179271
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၀၅:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1737.42
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
87.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၀၀:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1740.32
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
87.00 USD
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၁၇:၄၀
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၁၉:၅၃
ရောင်းချမှု
0.3
1736.01
1733.7
အမြတ်
66.84 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#72148085
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၁၇:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1736.01
လဲလှယ်ခြင်း
-2.46 USD
စုစုပေါင်း
69.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၁၉:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1733.7
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
66.84 USD
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၂၃:၃၁
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၀၀:၃၁
ရောင်းချမှု
0.3
1738.42
1735.55
အမြတ်
83.64 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#72156144
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၂၃:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1738.42
လဲလှယ်ခြင်း
-2.46 USD
စုစုပေါင်း
86.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၀၀:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1735.55
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
83.64 USD
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၁၇:၄၅
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၂၄:၅၉
ရောင်းချမှု
0.03
1731.61
1733.34
အမြတ်
-5.19 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#72141857
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၁၇:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1731.61
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၂၄:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1733.34
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-5.19 USD
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၁၈:၂၃
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၁၉:၅၆
ရောင်းချမှု
0.3
1730.73
1732.77
အမြတ်
-61.20 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#72141986
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၁၈:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1730.73
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-61.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၁၉:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1732.77
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-61.20 USD
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၁၆:၀၉
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၁၇:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.2
1733.26
1731.06
အမြတ်
-44.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#72141668
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၁၆:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1733.26
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-44.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၁၇:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1731.06
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-44.00 USD
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၀၆:၁၉
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၂၃:၃၄
ရောင်းချမှု
0.2
1738.83
1734.41
အမြတ်
88.40 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#72123822
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၀၆:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1738.83
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
88.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၂၃:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1734.41
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
88.40 USD
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၅၆:၅၉
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၁၂:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.2
1741.22
1736.95
အမြတ်
-85.40 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#72123067
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၅၆:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1741.22
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-85.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၁၂:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1736.95
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-85.40 USD
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၅၅:၂၅
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၃၅:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.2
1736.97
1741.35
အမြတ်
87.60 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#72104439
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၅၅:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1736.97
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
87.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၃၅:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1741.35
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
87.60 USD
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၃၁:၀၈
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၅၄:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.3
1733
1736.38
အမြတ်
101.40 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#72022805
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၃၁:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1733
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
101.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၅၄:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1736.38
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
101.40 USD
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၄၁
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၂၉:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.2
1.38797
1.38289
အမြတ်
-101.60 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#72039535
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38797
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-101.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၂၉:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.38289
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-101.60 USD
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၁၆:၀၅
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၄၄:၀၄
ရောင်းချမှု
0.3
1729.02
1731.88
အမြတ်
-85.80 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#72038037
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၁၆:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1729.02
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-85.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၄၄:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1731.88
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-85.80 USD
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၅၃:၁၅
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၀၇:၁၇
ရောင်းချမှု
0.3
1731.47
1728.59
အမြတ်
86.40 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#72033755
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၅၃:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1731.47
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
86.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၀၇:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1728.59
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
86.40 USD
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၂၀:၄၆
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၀၇:၅၄
ရောင်းချမှု
0.3
1733.58
1733.95
အမြတ်
-11.10 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#72023711
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၂၀:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1733.58
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-11.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၀၇:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1733.95
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-11.10 USD
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၄၃:၄၈
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၄၅:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.3
1.54491
1.54635
အမြတ်
32.96 USD
EURAUD.
စာချုပ်
#72022710
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၄၃:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.54491
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
32.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၄၅:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1.54635
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
32.96 USD
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၂၂:၄၅
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၄၈:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.3
1.54319
1.54503
အမြတ်
39.94 USD
EURAUD.
စာချုပ်
#71994641
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၂၂:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.54319
လဲလှယ်ခြင်း
-2.24 USD
စုစုပေါင်း
42.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၄၈:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1.54503
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
39.94 USD
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၄၆:၅၀
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၄၇:၄၂
ရောင်းချမှု
0.2
1.54094
1.54508
အမြတ်
-63.06 USD
EURAUD.
စာချုပ်
#71981764
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၄၆:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.54094
လဲလှယ်ခြင်း
0.22 USD
စုစုပေါင်း
-63.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၄၇:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.54508
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-63.06 USD
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၂၃:၀၂
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၃၈:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.1
1725.43
1729.57
အမြတ်
41.40 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#71980755
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၂၃:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1725.43
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
41.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၃၈:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1729.57
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
41.40 USD
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၀၃:၄၈
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၂၈:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.2
1726.76
1727.85
အမြတ်
21.80 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#71975414
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၀၃:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1726.76
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
21.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၂၈:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1727.85
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
21.80 USD
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၃၂:၃၁
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၀၇:၀၄
ရောင်းချမှု
0.2
1724.08
1725.57
အမြတ်
-29.80 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#71983425
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၃၂:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1724.08
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-29.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၀၇:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1725.57
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-29.80 USD
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၄၂:၄၈
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၅၅:၄၇
ရောင်းချမှု
0.2
1726.17
1725.47
အမြတ်
14.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#71978509
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၄၂:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1726.17
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၅၅:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1725.47
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
14.00 USD
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၃၃:၅၅
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၁၇:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.38383
1.38594
အမြတ်
21.10 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#71963035
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၃၃:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38383
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
21.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၁၇:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.38594
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
21.10 USD
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၃၂:၄၅
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၄၈:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.17691
1.17426
အမြတ်
-26.50 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#71963013
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၃၂:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17691
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-26.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၄၈:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.17426
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-26.50 USD
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၃၂:၁၁
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၁၂:၄၁
ရောင်းချမှု
0.1
1725.91
1724.16
အမြတ်
17.50 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#71963007
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၃၂:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1725.91
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
17.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၁၂:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1724.16
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
17.50 USD
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၅၁:၁၄
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၄၀:၁၉
ရောင်းချမှု
0.1
1710.98
1715.93
အမြတ်
-49.50 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#71873378
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၅၁:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1710.98
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-49.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၄၀:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1715.93
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-49.50 USD
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၁၆:၄၁
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၄၀:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.1
1713.01
1715.26
အမြတ်
22.50 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#71870950
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၁၆:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1713.01
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
22.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၄၀:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1715.26
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
22.50 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၃၁:၀၂
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၀၉:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.91
1.2926
1.29019
အမြတ်
-219.31 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#61769397
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၃၁:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2926
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-219.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၀၉:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.91
ပြင်ပ
1.29019
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-219.31 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၁၅:၄၀
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၀၉:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.57
1.29472
1.29004
အမြတ်
-266.76 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#61757562
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၁၅:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.29472
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-266.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၀၉:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.57
ပြင်ပ
1.29004
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-266.76 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၂၂:၀၂:၁၆
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၀၉:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.23
1.29872
1.29007
အမြတ်
-200.82 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#61723910
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၂၂:၀၂:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.29872
လဲလှယ်ခြင်း
-1.87 USD
စုစုပေါင်း
-198.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၀၉:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.23
ပြင်ပ
1.29007
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-200.82 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၁၇:၃၂
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၀၉:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.15
1.30072
1.29006
အမြတ်
-161.12 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#61722314
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၁၇:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.30072
လဲလှယ်ခြင်း
-1.22 USD
စုစုပေါင်း
-159.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၀၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.29006
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-161.12 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၅၇:၅၁
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၀၉:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.30264
1.28994
အမြတ်
-127.81 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#61713528
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၅၇:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.30264
လဲလှယ်ခြင်း
-0.81 USD
စုစုပေါင်း
-127.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၀၉:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.28994
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-127.81 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၀၇:၅၉
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၀၉:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.08
1.30461
1.2899
အမြတ်
-118.33 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#61691396
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၀၇:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.30461
လဲလှယ်ခြင်း
-0.65 USD
စုစုပေါင်း
-117.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၀၉:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
1.2899
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-118.33 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၄၁:၁၀
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၀၉:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.51
137.196
137.016
အမြတ်
-86.43 USD
GBPJPY.
စာချုပ်
#61766195
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၄၁:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
137.196
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-86.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၀၉:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.51
ပြင်ပ
137.016
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-86.43 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၀၂:၅၉:၅၇
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၀၉:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.23
137.398
137.009
အမြတ်
-84.24 USD
GBPJPY.
စာချုပ်
#61732386
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၀၂:၅၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
137.398
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-84.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၀၉:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.23
ပြင်ပ
137.009
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-84.24 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၀၀:၂၆:၁၅
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၀၉:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.23
137.599
137.005
အမြတ်
-128.62 USD
GBPJPY.
စာချုပ်
#61726737
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၀၀:၂၆:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
137.599
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-128.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၀၉:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.23
ပြင်ပ
137.005
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-128.62 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၀၁:၀၈:၄၅
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၀၉:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.34
1.29672
1.28999
အမြတ်
-228.82 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#61727949
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၀၁:၀၈:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.29672
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-228.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၀၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.34
ပြင်ပ
1.28999
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-228.82 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၃၇:၃၈
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၀၈:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.15
137.786
137.014
အမြတ်
-109.78 USD
GBPJPY.
စာချုပ်
#61723047
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၃၇:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
137.786
လဲလှယ်ခြင်း
-0.75 USD
စုစုပေါင်း
-109.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၀၈:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
137.014
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-109.78 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၃၄:၀၅
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၀၇:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.51
1.18794
1.18398
အမြတ်
-220.09 USD
GBPCHF.
စာချုပ်
#61765723
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၃၄:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18794
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-220.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၀၇:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.51
ပြင်ပ
1.18398
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-220.09 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၂၄:၄၆
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၀၇:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.23
1.19192
1.18396
အမြတ်
-199.90 USD
GBPCHF.
စာချုပ်
#61722533
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၂၄:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.19192
လဲလှယ်ခြင်း
-0.40 USD
စုစုပေါင်း
-199.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၀၇:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.23
ပြင်ပ
1.18396
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-199.90 USD