၁၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၀၅:၅၉
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၃၆:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
130.822
129.433
အမြတ်
-13.15 USD
EURJPY
စာချုပ်
#22404752
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၀၅:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
130.822
လဲလှယ်ခြင်း
-0.30 USD
စုစုပေါင်း
-12.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၃၆:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
129.433
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-13.15 USD
၁၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၀၅:၅၃
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၃၆:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
130.825
129.433
အမြတ်
-13.18 USD
EURJPY
စာချုပ်
#22404741
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၀၅:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
130.825
လဲလှယ်ခြင်း
-0.30 USD
စုစုပေါင်း
-12.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၃၆:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
129.433
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-13.18 USD
၁၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၃၅:၄၀
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၅၉:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.74824
0.74825
အမြတ်
-0.14 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#22432277
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၃၅:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.74824
လဲလှယ်ခြင်း
-0.05 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၅၉:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.74825
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.14 USD
၁၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၅၂:၃၁
၁၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၄၅:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.69687
0.69897
အမြတ်
2.00 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#22262095
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၅၂:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.69687
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၄၅:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.69897
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
2.00 USD
၁၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၅၂:၃၉
၁၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၄၅:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.69682
0.69899
အမြတ်
2.07 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#22262151
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၅၂:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.69682
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၄၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.69899
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
2.07 USD