၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၄၈:၁၃
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၅၆:၀၁
ဝယ်ယူမှု
2
1785.84
1806.26
အမြတ်
4 084.00 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#80335502
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၄၈:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1785.84
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4 084.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၅၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1806.26
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4 084.00 USD
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၂၇:၅၉
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၁၃:၁၀
ဝယ်ယူမှု
5
1772.33
1792.96
အမြတ်
9 998.56 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#78469568
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၂၇:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1772.33
လဲလှယ်ခြင်း
-316.44 USD
စုစုပေါင်း
10 315.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၁၃:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
1792.96
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
9 998.56 USD
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၄၀:၄၀
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၉:၄၆:၀၀
ဝယ်ယူမှု
5
1806.87
1809.2
အမြတ်
1 165.00 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#77269626
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၄၀:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1806.87
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1 165.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၉:၄၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
1809.2
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1 165.00 USD
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၄၂:၀၄
၀၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၅:၃၅
ရောင်းချမှု
1
33927.62
32719.51
အမြတ်
797.56 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#75690684
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၄၂:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
33927.62
လဲလှယ်ခြင်း
-410.55 USD
စုစုပေါင်း
1 208.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၅:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
32719.51
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
797.56 USD
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၂၄:၁၆
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၂:၄၇:၀၈
ဝယ်ယူမှု
1
1784.25
1784.45
အမြတ်
12.97 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#75568384
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၂၄:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1784.25
လဲလှယ်ခြင်း
-7.03 USD
စုစုပေါင်း
20.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၂:၄၇:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1784.45
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
12.97 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၄၈:၀၇
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၂၃:၁၉
ဝယ်ယူမှု
5
1771.9
1781
အမြတ်
4 550.00 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#75436929
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၄၈:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1771.9
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4 550.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၂၃:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
1781
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4 550.00 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၂၄:၃၅
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၅၅:၀၇
ဝယ်ယူမှု
1
1877.3
1899.05
အမြတ်
2 153.91 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#74817173
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၂၄:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1877.3
လဲလှယ်ခြင်း
-21.09 USD
စုစုပေါင်း
2 175.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၅၅:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1899.05
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2 153.91 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၂၄:၃၅
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၄၁:၁၈
ဝယ်ယူမှု
4
1877.3
1878.01
အမြတ်
255.87 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#74764205
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၂၄:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1877.3
လဲလှယ်ခြင်း
-28.13 USD
စုစုပေါင်း
284.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၄၁:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4
ပြင်ပ
1878.01
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
255.87 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၄:၅၅
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၉:၂၇
ဝယ်ယူမှု
5
1874.82
1876.63
အမြတ်
869.84 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#74765573
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၄:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1874.82
လဲလှယ်ခြင်း
-35.16 USD
စုစုပေါင်း
905.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၉:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
1876.63
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
869.84 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၆:၁၁
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၉:၁၈
ဝယ်ယူမှု
5
1869.9
1876.39
အမြတ်
3 209.84 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#74765972
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၆:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1869.9
လဲလှယ်ခြင်း
-35.16 USD
စုစုပေါင်း
3 245.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၉:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
1876.39
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3 209.84 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၅:၂၀
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၉:၁၃
ဝယ်ယူမှု
5
1868.49
1876.21
အမြတ်
3 824.84 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#74768233
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၅:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1868.49
လဲလှယ်ခြင်း
-35.16 USD
စုစုပေါင်း
3 860.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၉:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
1876.21
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3 824.84 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၀၄:၁၉
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၉:၀၈
ဝယ်ယူမှု
5
1862.11
1876.69
အမြတ်
7 290.00 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#74790514
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၀၄:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1862.11
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7 290.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၉:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
1876.69
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7 290.00 USD
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၁၆:၀၉
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၁:၂၈
ရောင်းချမှု
2
1.3726
1.41102
အမြတ်
-7 884.67 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#72265860
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၁၆:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3726
လဲလှယ်ခြင်း
-200.67 USD
စုစုပေါင်း
-7 684.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၁:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.41102
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-7 884.67 USD
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၁၀:၀၇
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၁:၁၉
ရောင်းချမှု
2
1.38208
1.411
အမြတ်
-5 959.13 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#72608252
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၁၀:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38208
လဲလှယ်ခြင်း
-175.13 USD
စုစုပေါင်း
-5 784.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၁:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.411
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-5 959.13 USD
၁၉.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၁၃:၁၆
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၆:၀၉
ရောင်းချမှု
2
1.41441
1.41182
အမြတ်
455.98 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#74059819
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၁၃:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41441
လဲလှယ်ခြင်း
-62.02 USD
စုစုပေါင်း
518.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၆:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.41182
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
455.98 USD
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၄၄:၂၀
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၃၉:၀၂
ရောင်းချမှု
2
1.37382
1.36857
အမြတ်
1 050.00 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#72239378
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၄၄:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37382
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1 050.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၃၉:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.36857
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1 050.00 USD