၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၀:၃၆:၁၅
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၅၇:၁၂
ရောင်းချမှု
0.02
1915.67
1928.59
အမြတ်
-25.84 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#64745674
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၀:၃၆:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1915.67
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-25.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၅၇:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1928.59
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-25.84 USD
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၃၅:၃၅
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၅၇:၁၂
ရောင်းချမှု
0.01
1924.15
1928.59
အမြတ်
-4.44 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#64759972
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၃၅:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1924.15
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၅၇:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1928.59
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.44 USD
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၀:၅၂:၅၃
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၃:၁၁:၄၄
ရောင်းချမှု
0.02
1917.51
1915.53
အမြတ်
3.96 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#64746591
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၀:၅၂:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1917.51
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၃:၁၁:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1915.53
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.96 USD
၀၄.၁၁.၂၀၂၀ ၁၃:၅၉:၀၂
၀၄.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၄၁:၂၂
ရောင်းချမှု
0.02
1901.7
1900.91
အမြတ်
1.58 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#64694363
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၁.၂၀၂၀ ၁၃:၅၉:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1901.7
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၄၁:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1900.91
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.58 USD
၀၄.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၀၀:၄၈
၀၄.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၀၉:၅၈
ရောင်းချမှု
0.02
1902.74
1901.42
အမြတ်
2.64 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#64694594
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၀၀:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1902.74
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၀၉:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1901.42
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.64 USD
၀၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၃၄:၅၉
၀၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၄၀:၀၁
ရောင်းချမှု
0.02
1906.87
1906.53
အမြတ်
0.68 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#64627547
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၃၄:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1906.87
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၄၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1906.53
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.68 USD
၀၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၃၅:၄၇
၀၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၃၉:၅၃
ရောင်းချမှု
0.02
1907.55
1906.26
အမြတ်
2.58 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#64627621
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၃၅:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1907.55
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၃၉:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1906.26
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.58 USD
၀၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၂:၂၁:၂၄
၀၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၂:၄၁:၃၉
ရောင်းချမှု
0.02
0.66726
0.66706
အမြတ်
0.40 USD
NZDUSD.
စာချုပ်
#64618754
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၂:၂၁:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.66726
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၂:၄၁:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.66706
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.40 USD
၀၂.၁၁.၂၀၂၀ ၀၅:၀၆:၁၇
၀၂.၁၁.၂၀၂၀ ၀၈:၄၀:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1882.73
1885
အမြတ်
2.27 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#64548008
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၁.၂၀၂၀ ၀၅:၀၆:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1882.73
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၁.၂၀၂၀ ၀၈:၄၀:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1885
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.27 USD
၀၂.၁၁.၂၀၂၀ ၀၄:၅၉:၄၂
၀၂.၁၁.၂၀၂၀ ၀၈:၂၁:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1884.21
1884.66
အမြတ်
0.45 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#64547604
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၁.၂၀၂၀ ၀၄:၅၉:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1884.21
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၁.၂၀၂၀ ၀၈:၂၁:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1884.66
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.45 USD
၀၂.၁၁.၂၀၂၀ ၀၅:၀၉:၃၆
၀၂.၁၁.၂၀၂၀ ၀၆:၂၇:၂၅
ရောင်းချမှု
0.02
1881.87
1880.85
အမြတ်
2.04 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#64548094
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၁.၂၀၂၀ ၀၅:၀၉:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1881.87
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၁.၂၀၂၀ ၀၆:၂၇:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1880.85
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.04 USD
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၅၅:၄၄
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၄၅:၅၂
ရောင်းချမှု
0.01
1887.07
1885.85
အမြတ်
1.22 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#64519336
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၅၅:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1887.07
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၄၅:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1885.85
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.22 USD
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၅၄:၄၁
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၄၁:၄၂
ရောင်းချမှု
0.02
1885.78
1886.22
အမြတ်
-0.88 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#64519155
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၅၄:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1885.78
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၄၁:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1886.22
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.88 USD
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၄၉:၄၆
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၅၁:၃၄
ရောင်းချမှု
0.02
1885.83
1885.14
အမြတ်
1.38 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#64518646
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၄၉:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1885.83
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၅၁:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1885.14
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.38 USD
၂၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၃၆:၅၁
၂၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၃၉:၁၇
ရောင်းချမှု
0.02
1866.95
1866.25
အမြတ်
1.40 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#64462839
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၃၆:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1866.95
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၃၉:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1866.25
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.40 USD
၂၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၃၀:၂၀
၂၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၃၀:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
1865.02
1865.97
အမြတ်
1.90 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#64462123
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၃၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1865.02
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၃၀:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1865.97
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.90 USD
၂၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၁၆:၅၀
၂၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၂၄:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1864.6
1866
အမြတ်
1.40 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#64461149
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၁၆:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1864.6
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၂၄:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1866
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.40 USD
၂၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၀၆:၄၄
၂၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၁၅:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1860.99
1862.65
အမြတ်
1.66 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#64460167
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၀၆:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1860.99
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၁၅:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1862.65
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.66 USD
၂၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၄၈:၃၉
၂၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၀၄:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
1900.09
1860.45
အမြတ်
-79.28 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#64374833
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၄၈:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1900.09
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-79.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၀၄:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1860.45
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-79.28 USD
၂၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၀၀:၅၃
၂၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၀၄:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
1890.56
1860.45
အမြတ်
-60.22 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#64386067
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၀၀:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1890.56
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-60.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၀၄:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1860.45
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-60.22 USD
၂၈.၁၀.၂၀၂၀ ၀၈:၄၄:၀၃
၂၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၀၄:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
1908.31
1860.45
အမြတ်
-95.72 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#64357296
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၀.၂၀၂၀ ၀၈:၄၄:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1908.31
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-95.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၀၄:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1860.45
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-95.72 USD
၂၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၃၁:၅၅
၂၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၀၄:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
1901.14
1860.45
အမြတ်
-81.38 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#64373308
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၃၁:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1901.14
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-81.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၀၄:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1860.45
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-81.38 USD
၂၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၄၉:၁၂
၂၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၀၄:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
1896.9
1860.45
အမြတ်
-72.90 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#64379669
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၄၉:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1896.9
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-72.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၀၄:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1860.45
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-72.90 USD
၂၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၂၁:၁၇
၂၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၀၄:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
1902.81
1860.45
အမြတ်
-84.72 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#64366315
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၂၁:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1902.81
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-84.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၀၄:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1860.45
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-84.72 USD
၂၈.၁၀.၂၀၂၀ ၀၈:၄၈:၃၁
၂၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၂၀:၃၀
ရောင်းချမှု
0.02
1907.77
1902.88
အမြတ်
9.78 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#64357495
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၀.၂၀၂၀ ၀၈:၄၈:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1907.77
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၂၀:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1902.88
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
9.78 USD
၂၈.၁၀.၂၀၂၀ ၀၃:၀၈:၅၅
၂၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၁၇:၅၄
ရောင်းချမှု
0.01
1905.44
1904.75
အမြတ်
0.69 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#64343815
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၀.၂၀၂၀ ၀၃:၀၈:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1905.44
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၁၇:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1904.75
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.69 USD
၂၈.၁၀.၂၀၂၀ ၀၃:၃၂:၅၀
၂၈.၁၀.၂၀၂၀ ၀၅:၀၇:၁၄
ရောင်းချမှု
0.01
1908.06
1905
အမြတ်
3.06 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#64344714
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၀.၂၀၂၀ ၀၃:၃၂:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1908.06
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၀.၂၀၂၀ ၀၅:၀၇:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1905
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.06 USD
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၅၆:၅၆
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၄၈:၀၃
ရောင်းချမှု
0.03
0.90925
0.90832
အမြတ်
3.07 USD
USDCHF.
စာချုပ်
#64300177
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၅၆:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.90925
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၄၈:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.90832
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.07 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၀၃:၃၁
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၂၁:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.03
0.91189
0.90966
အမြတ်
-7.35 USD
USDCHF.
စာချုပ်
#63913696
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၀၃:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.91189
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-7.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၂၁:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.90966
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-7.35 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၄၇:၀၃
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၂၁:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.03
0.90996
0.90968
အမြတ်
-0.92 USD
USDCHF.
စာချုပ်
#63921200
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၄၇:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90996
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၂၁:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.90968
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.92 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၅၈:၄၇
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၅၆:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.04
0.90911
0.90931
အမြတ်
0.88 USD
USDCHF.
စာချုပ်
#63981512
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၅၈:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90911
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၅၆:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
0.90931
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.88 USD
၂၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၁၆:၁၅
၂၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၂၁:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.90604
0.907
အမြတ်
2.12 USD
USDCHF.
စာချုပ်
#64228828
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၁၆:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90604
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၂၁:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.907
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.12 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၂၈:၁၉
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၁၄:၀၇
ရောင်းချမှု
0.04
0.90556
0.90537
အမြတ်
0.84 USD
USDCHF.
စာချုပ်
#64107485
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၂၈:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.90556
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၁၄:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
0.90537
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.84 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၃၄:၄၈
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၃:၃၁:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.04
0.90818
0.90893
အမြတ်
3.30 USD
USDCHF.
စာချုပ်
#63985230
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၃၄:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90818
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၃:၃၁:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
0.90893
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.30 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၃၅:၃၇
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၃၆:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.05
1895.92
1897
အမြတ်
5.40 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#64132859
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၃၅:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1895.92
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၃၆:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1897
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.40 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၁၉:၂၂
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၄၁:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
1906.39
1907.34
အမြတ်
1.90 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#64123044
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၁၉:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1906.39
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၄၁:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1907.34
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.90 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၃၁:၄၇
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၃၄:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
1904.07
1905.67
အမြတ်
3.20 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#64123995
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၃၁:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1904.07
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၃၄:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1905.67
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.20 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၂၀:၄၃
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၂၄:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
1905.8
1906.31
အမြတ်
1.02 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#64123173
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၂၀:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1905.8
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၂၄:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1906.31
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.02 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၀၂:၄၄:၃၂
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၅၉:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.12
0.90704
0.9075
အမြတ်
6.08 USD
USDCHF.
စာချုပ်
#64023880
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၀၂:၄၄:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90704
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၅၉:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
0.9075
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.08 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၄၁:၂၄
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၄၆:၁၁
ရောင်းချမှု
0.04
1.18631
1.18607
အမြတ်
0.96 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#64108519
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၄၁:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18631
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၄၆:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.18607
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.96 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၀၆:၁၃:၄၆
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၃:၁၃:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.11
0.90594
0.90633
အမြတ်
4.73 USD
USDCHF.
စာချုပ်
#64032303
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၀၆:၁၃:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90594
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၃:၁၃:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
0.90633
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.73 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၂၀:၅၄
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၂:၀၆:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.11
0.90487
0.90562
အမြတ်
9.11 USD
USDCHF.
စာချုပ်
#64039374
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၂၀:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90487
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၂:၀၆:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
0.90562
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
9.11 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၄၃:၃၆
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၉:၅၄:၄၄
ရောင်းချမှု
0.03
1926.05
1925.23
အမြတ်
2.46 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#64080025
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၄၃:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1926.05
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၉:၅၄:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1925.23
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.46 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၉:၂၁:၁၆
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၉:၃၄:၀၄
ရောင်းချမှု
0.03
1928.22
1927.38
အမြတ်
2.52 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#64081804
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၉:၂၁:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1928.22
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၉:၃၄:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1927.38
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.52 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၅၈:၀၃
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၀၆:၀၉
ရောင်းချမှု
0.02
1925.44
1924.8
အမြတ်
1.28 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#64070838
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၅၈:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1925.44
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၀၆:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1924.8
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.28 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၃၂:၄၈
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၀၂:၂၁
ရောင်းချမှု
0.05
1927.93
1926.8
အမြတ်
5.65 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#64074330
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၃၂:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1927.93
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၀၂:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1926.8
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.65 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၄၀:၀၃
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၄၁:၃၅
ရောင်းချမှု
0.11
1930.38
1930
အမြတ်
4.18 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#64075338
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၄၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1930.38
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၄၁:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
1930
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.18 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၁၃:၁၂
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၂၆:၅၈
ရောင်းချမှု
0.02
1927.55
1926.73
အမြတ်
1.64 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#64072541
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၁၃:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1927.55
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၂၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1926.73
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.64 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၀၅:၀၆
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၀၈:၀၇
ရောင်းချမှု
0.02
1927.07
1925.49
အမြတ်
3.16 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#64071795
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၀၅:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1927.07
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၀၈:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1925.49
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.16 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၄၆:၁၃
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၄၇:၃၆
ရောင်းချမှု
0.02
1924.77
1923.75
အမြတ်
2.04 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#64070008
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၄၆:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1924.77
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၄၇:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1923.75
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.04 USD