၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၂၁:၂၉
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၄:၀၅
ရောင်းချမှု
1
1.41265
1.40519
အမြတ်
7.46 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1510184935
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၂၁:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41265
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၄:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.40519
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.46 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၂၂:၅၇
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၄:၀၁
ဝယ်ယူမှု
1
1.21752
1.22198
အမြတ်
3.65 USD
USDCAD_S
စာချုပ်
#1510185174
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၂၂:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21752
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.22198
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.65 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၈:၂၄
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၃:၅၇
ရောင်းချမှု
10
1.41154
1.40516
အမြတ်
63.80 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1510198422
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၈:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41154
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
63.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၃:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1.40516
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
63.80 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၈:၃၁
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၃:၅၂
ဝယ်ယူမှု
10
1.2184
1.22232
အမြတ်
32.07 USD
USDCAD_S
စာချုပ်
#1510198485
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၈:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2184
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
32.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၃:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1.22232
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
32.07 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၅၆:၀၁
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၃:၄၈
ဝယ်ယူမှု
10
1.21664
1.22194
အမြတ်
43.37 USD
USDCAD_S
စာချုပ်
#1510208739
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၅၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21664
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
43.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၃:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1.22194
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
43.37 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၂၀:၃၉
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၀၈:၅၂
ရောင်းချမှု
1
1.21204
1.21259
အမြတ်
-0.55 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#1510133133
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၂၀:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21204
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၀၈:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.21259
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.55 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၅၂:၁၀
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၀၈:၅၁
ဝယ်ယူမှု
1
1.21825
1.21813
အမြတ်
-0.10 USD
USDCAD_S
စာချုပ်
#1510131661
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၅၂:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21825
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၀၈:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.21813
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.10 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၂၀:၂၃
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၀၈:၃၃
ရောင်းချမှု
1
1.40763
1.41015
အမြတ်
-2.52 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1510133067
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၂၀:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.40763
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၀၈:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.41015
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.52 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၇:၄၂
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၀၈:၃၃
ရောင်းချမှု
2
1.40906
1.41015
အမြတ်
-2.18 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1510142293
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၇:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.40906
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၀၈:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.41015
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.18 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၀၅:၂၀
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၀၈:၃၂
ရောင်းချမှု
4
1.40981
1.41015
အမြတ်
-1.36 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1510144400
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၀၅:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.40981
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၀၈:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4
ပြင်ပ
1.41015
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.36 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၄၀:၃၄
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၀၈:၃၂
ရောင်းချမှု
3
1.41002
1.41014
အမြတ်
-0.36 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1510150534
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၄၀:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41002
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၀၈:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3
ပြင်ပ
1.41014
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.36 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၄၈:၂၆
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၀၈:၃၁
ရောင်းချမှု
10
1.41113
1.41015
အမြတ်
9.80 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1510153506
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၄၈:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41113
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၀၈:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1.41015
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
9.80 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၂၀:၀၂
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၆:၀၉
ရောင်းချမှု
1
155
155.198
အမြတ်
-1.80 USD
GBPJPY_S
စာချုပ်
#1510132989
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၂၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
155
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၆:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
155.198
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.80 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၀၀:၅၂
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၆:၀၇
ရောင်းချမှု
2
155.132
155.192
အမြတ်
-1.09 USD
GBPJPY_S
စာချုပ်
#1510143125
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၀၀:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
155.132
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၆:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
155.192
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.09 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၀၅:၅၂
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၆:၀၃
ရောင်းချမှု
4
155.192
155.193
အမြတ်
-0.04 USD
GBPJPY_S
စာချုပ်
#1510144545
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၀၅:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
155.192
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4
ပြင်ပ
155.193
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.04 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၄၀:၄၁
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၆:၀၁
ရောင်းချမှု
3
155.224
155.189
အမြတ်
0.96 USD
GBPJPY_S
စာချုပ်
#1510150625
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၄၀:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
155.224
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3
ပြင်ပ
155.189
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.96 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၄၈:၂၅
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၆:၀၀
ရောင်းချမှု
10
155.323
155.189
အမြတ်
12.19 USD
GBPJPY_S
စာချုပ်
#1510153445
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၄၈:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
155.323
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
12.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
155.189
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
12.19 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၁၇:၃၅
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၄၁:၀၂
ဝယ်ယူမှု
1
1.4769
1.47722
အမြတ်
0.26 USD
EURCAD_S
စာချုပ်
#1510137777
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၁၇:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.4769
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၄၁:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.47722
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.26 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၂၀:၄၆
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၄၁:၀၁
ဝယ်ယူမှု
1
1.57656
1.57666
အမြတ်
0.08 USD
EURAUD_S
စာချုပ်
#1510137880
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၂၀:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.57656
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၄၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.57666
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.08 USD
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၅၁:၅၅
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၁:၂၁
ဝယ်ယူမှု
1
1.21936
1.21947
အမြတ်
0.09 USD
USDCAD_S
စာချုပ်
#1510114365
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၅၁:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21936
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၁:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.21947
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.09 USD
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၅၃:၃၇
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၅၅:၅၆
ဝယ်ယူမှု
4
1.21934
1.21935
အမြတ်
0.03 USD
USDCAD_S
စာချုပ်
#1510114468
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၅၃:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21934
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၅၅:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4
ပြင်ပ
1.21935
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၅၀
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၄၅:၄၅
ဝယ်ယူမှု
1
1.41124
1.41153
အမြတ်
0.29 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1510030382
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.41124
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၄၅:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.41153
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.29 USD
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၃၅
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၂၄
ဝယ်ယူမှု
1
1.41093
1.41151
အမြတ်
0.58 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1510027080
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.41093
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.41151
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.58 USD
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၁၃:၄၄
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၃၉:၁၃
ဝယ်ယူမှု
1
1863.23
1862.49
အမြတ်
-0.74 USD
XAUUSD_S
စာချုပ်
#1510003095
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၁၃:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1863.23
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၃၉:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1862.49
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.74 USD
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၂၀:၅၈
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၃၉:၁၃
ဝယ်ယူမှု
1
1862.39
1862.47
အမြတ်
0.08 USD
XAUUSD_S
စာချုပ်
#1510003471
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၂၀:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1862.39
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၃၉:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1862.47
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.08 USD
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၃၀:၀၆
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၃၉:၁၂
ဝယ်ယူမှု
1
1861.3
1862.47
အမြတ်
1.17 USD
XAUUSD_S
စာချုပ်
#1510003757
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၃၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1861.3
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၃၉:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1862.47
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.17 USD
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၄၄:၀၈
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၃၉:၁၂
ဝယ်ယူမှု
1
1859.3
1862.47
အမြတ်
3.17 USD
XAUUSD_S
စာချုပ်
#1510003774
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၄၄:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1859.3
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၃၉:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1862.47
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.17 USD
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၄၁:၂၄
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၃၉:၁၂
ဝယ်ယူမှု
1
1860.3
1862.47
အမြတ်
2.17 USD
XAUUSD_S
စာချုပ်
#1510003772
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၄၁:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1860.3
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၃၉:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1862.47
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.17 USD
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၃၉:၁၅
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.1
1864.68
1867.83
အမြတ်
0.32 USD
XAUUSD_S
စာချုပ်
#1509896389
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၃၉:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1864.68
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1867.83
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.32 USD
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၉:၁၅
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.1
1858.68
1868.01
အမြတ်
0.93 USD
XAUUSD_S
စာချုပ်
#1509896465
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၉:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1858.68
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.93 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1868.01
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.93 USD
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၀၄:၂၉
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.1
1860.68
1867.91
အမြတ်
0.72 USD
XAUUSD_S
စာချုပ်
#1509896427
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၀၄:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1860.68
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1867.91
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.72 USD
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၃၂:၄၄
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.1
1856.68
1868
အမြတ်
1.13 USD
XAUUSD_S
စာချုပ်
#1509896484
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၃၂:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1856.68
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1868
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.13 USD
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၃၁:၀၂
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၃:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.1
1854.68
1868.03
အမြတ်
1.34 USD
XAUUSD_S
စာချုပ်
#1509896532
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၃၁:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1854.68
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၃:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1868.03
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.34 USD
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၁၀:၀၁
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၃:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.1
1850.68
1868
အမြတ်
1.73 USD
XAUUSD_S
စာချုပ်
#1509896546
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၁၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1850.68
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၃:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1868
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.73 USD
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၀၁:၃၀
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၃:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.1
1852.68
1868.02
အမြတ်
1.53 USD
XAUUSD_S
စာချုပ်
#1509896541
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၀၁:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1852.68
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၃:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1868.02
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.53 USD
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၂၀:၂၅
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၃:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.1
1848.68
1867.04
အမြတ်
1.84 USD
XAUUSD_S
စာချုပ်
#1509896547
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၂၀:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1848.68
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၃:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1867.04
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.84 USD
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၄၆:၁၁
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၃:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.2
1846.68
1867.04
အမြတ်
4.07 USD
XAUUSD_S
စာချုပ်
#1509946179
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၄၆:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1846.68
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၃:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1867.04
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.07 USD
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၃၄:၂၈
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၃:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.1
1866.68
1866.86
အမြတ်
0.02 USD
XAUUSD_S
စာချုပ်
#1509896322
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၃၄:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1866.68
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၃:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1866.86
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၀၂:၁၆
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၃:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.1
1862.68
1867.06
အမြတ်
0.44 USD
XAUUSD_S
စာချုပ်
#1509896425
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၀၂:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1862.68
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၃:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1867.06
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.44 USD
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၄၄:၀၄
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၃၇:၀၉
ဝယ်ယူမှု
5
1.40954
1.40953
အမြတ်
-0.05 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1509919425
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၄၄:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.40954
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၃၇:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
1.40953
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.05 USD
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၃၇:၃၆
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၃၇:၀၉
ဝယ်ယူမှု
10
1.40745
1.40953
အမြတ်
20.80 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1509928991
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၃၇:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.40745
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
20.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၃၇:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1.40953
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
20.80 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၁၅:၂၄
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၀၂:၅၈
ဝယ်ယူမှု
10
1888.51
1890.88
အမြတ်
23.70 USD
XAUUSD_S
စာချုပ်
#1509800946
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၁၅:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1888.51
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
23.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၀၂:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1890.88
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
23.70 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၂၇:၄၇
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၃၄:၂၀
ဝယ်ယူမှု
10
1892.08
1892.65
အမြတ်
5.70 USD
XAUUSD_S
စာချုပ်
#1509785029
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၂၇:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1892.08
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၃၄:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1892.65
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.70 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၂၈:၀၄
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၃၄:၁၉
ဝယ်ယူမှု
10
1890.82
1892.65
အမြတ်
18.30 USD
XAUUSD_S
စာချုပ်
#1509785212
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၂၈:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1890.82
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
18.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၃၄:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1892.65
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
18.30 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၁၄:၅၂
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၀၈:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.1
1892.3
1890.21
အမြတ်
-0.21 USD
XAUUSD_S
စာချုပ်
#1509039507
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၁၄:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1892.3
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၀၈:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1890.21
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.21 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၁၇:၃၄
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၀၈:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.1
1891
1890.26
အမြတ်
-0.07 USD
XAUUSD_S
စာချုပ်
#1509041032
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၁၇:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1891
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၀၈:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1890.26
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.07 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၂၅:၄၅
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၀၈:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.1
1890
1890.28
အမြတ်
0.03 USD
XAUUSD_S
စာချုပ်
#1509039627
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၂၅:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1890
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၀၈:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1890.28
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၃၅
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၀၈:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.1
1886
1890.28
အမြတ်
0.43 USD
XAUUSD_S
စာချုပ်
#1509040153
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1886
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၀၈:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1890.28
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.43 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၃:၅၇
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၀၈:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.1
1885
1890.28
အမြတ်
0.53 USD
XAUUSD_S
စာချုပ်
#1509040194
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၃:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1885
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၀၈:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1890.28
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.53 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၀၀
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၀၈:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.1
1882
1890.25
အမြတ်
0.83 USD
XAUUSD_S
စာချုပ်
#1509041205
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1882
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၀၈:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1890.25
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.83 USD