၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၁၅
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၂၄:၅၀
ရောင်းချမှု
10
155.063
157.829
အမြတ်
-242.35 USD
GBPJPY_S
စာချုပ်
#1519497466
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
155.063
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-242.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၂၄:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
157.829
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-242.35 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၂၀:၁၇
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၂၄:၄၉
ရောင်းချမှု
10
155.722
157.826
အမြတ်
-184.35 USD
GBPJPY_S
စာချုပ်
#1519547598
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၂၀:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
155.722
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-184.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၂၄:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
157.826
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-184.35 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၃:၁၈
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၂၄:၄၉
ရောင်းချမှု
10
156.447
157.833
အမြတ်
-121.43 USD
GBPJPY_S
စာချုပ်
#1519589236
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၃:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
156.447
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-121.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၂၄:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
157.833
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-121.43 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၄၀:၂၄
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၂၄:၄၉
ရောင်းချမှု
10
155.383
157.833
အမြတ်
-214.66 USD
GBPJPY_S
စာချုပ်
#1519509591
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၄၀:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
155.383
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-214.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၂၄:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
157.833
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-214.66 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၅၃:၁၂
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၂၄:၄၉
ရောင်းချမှု
10
156.089
157.833
အမြတ်
-152.80 USD
GBPJPY_S
စာချုပ်
#1519585606
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၅၃:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
156.089
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-152.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၂၄:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
157.833
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-152.80 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၂၁:၅၁:၁၈
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၁၈:၄၃
ဝယ်ယူမှု
50
157.131
157.227
အမြတ်
42.00 USD
GBPJPY_S
စာချုပ်
#1519639638
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၂၁:၅၁:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
157.131
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
42.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၁၈:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
50
ပြင်ပ
157.227
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
42.00 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၅၄:၃၂
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၅၄:၅၈
ဝယ်ယူမှု
20
157.096
157.226
အမြတ်
22.75 USD
GBPJPY_S
စာချုပ်
#1519609927
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၅၄:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
157.096
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
22.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၅၄:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
20
ပြင်ပ
157.226
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
22.75 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၅၆:၅၀
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၅၄:၅၇
ဝယ်ယူမှု
30
157.11
157.226
အမြတ်
30.45 USD
GBPJPY_S
စာချုပ်
#1519610323
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၅၆:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
157.11
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
30.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၅၄:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
30
ပြင်ပ
157.226
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
30.45 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၄၅:၅၆
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၃:၂၇
ဝယ်ယူမှု
10
1774.65
1774.8
အမြတ်
1.50 USD
XAUUSD_S
စာချုပ်
#1519620891
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၄၅:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1774.65
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၃:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1774.8
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.50 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၆:၂၄
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၅၇:၄၇
ရောင်းချမှု
0.1
1791.45
1791.12
အမြတ်
0.03 USD
XAUUSD_S
စာချုပ်
#1519464968
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၆:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1791.45
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၅၇:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1791.12
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၇:၅၄
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၉:၂၆
ဝယ်ယူမှု
1
1784.24
1785.34
အမြတ်
1.10 USD
XAUUSD_S
စာချုပ်
#1519462678
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၇:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1784.24
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၉:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1785.34
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.10 USD
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၅၇:၀၅
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၅:၁၀
ရောင်းချမှု
10
1.36024
1.35976
အမြတ်
4.80 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1519346501
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၅၇:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36024
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၅:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1.35976
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.80 USD
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၇:၂၂
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၅:၁၀
ရောင်းချမှု
10
1.36324
1.35983
အမြတ်
34.10 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1519363149
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၇:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36324
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
34.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၅:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1.35983
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
34.10 USD
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၀၂:၅၉
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၅:၀၈
ရောင်းချမှု
10
1.35846
1.35976
အမြတ်
-13.00 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1519342050
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၀၂:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.35846
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-13.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၅:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1.35976
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-13.00 USD
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၁၁:၁၀
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၅:၀၈
ရောင်းချမှု
10
1.36184
1.35975
အမြတ်
20.90 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1519358558
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၁၁:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36184
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
20.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၅:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1.35975
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
20.90 USD
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၄၀:၀၁
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၀၂:၃၈
ရောင်းချမှု
1
1.36028
1.35875
အမြတ်
1.53 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1519333782
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၄၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36028
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၀၂:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.35875
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.53 USD
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၀၄:၅၇
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၅၉:၁၅
ရောင်းချမှု
1
1.36
1.35874
အမြတ်
1.26 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1519324291
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၀၄:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၅၉:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.35874
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.26 USD
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၅၇:၄၄
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၅၉:၀၇
ရောင်းချမှု
1
1.35885
1.35874
အမြတ်
0.11 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1519340689
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၅၇:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.35885
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၅၉:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.35874
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.11 USD
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၄၀:၀၀
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၅၆:၂၃
ရောင်းချမှု
1
90.653
90.576
အမြတ်
0.68 USD
CADJPY_S
စာချုပ်
#1519333531
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၄၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
90.653
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၅၆:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
90.576
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.68 USD
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၁၆:၀၄
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၅၆:၂၁
ရောင်းချမှု
1
90.693
90.575
အမြတ်
1.04 USD
CADJPY_S
စာချုပ်
#1519332014
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၁၆:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
90.693
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၅၆:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
90.575
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.04 USD
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၃၆:၀၄
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၃:၃၅
ရောင်းချမှု
1
1.36688
1.36607
အမြတ်
0.81 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1519251364
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၃၆:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36688
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၃:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.36607
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.81 USD
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၀၉:၀၆
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၃:၃၅
ရောင်းချမှု
1
1.36554
1.36607
အမြတ်
-0.53 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1519249040
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၀၉:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36554
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၃:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.36607
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.53 USD
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၀၃:၀၅
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၃:၃၅
ရောင်းချမှု
1
1.3662
1.36607
အမြတ်
0.13 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1519248279
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၀၃:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3662
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၃:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.36607
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.13 USD
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၁၈:၀၀
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၀၃:၂၇
ရောင်းချမှု
1
1.36008
1.36013
အမြတ်
-0.05 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1519094334
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၁၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36008
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၀၃:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.36013
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.05 USD
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၅၄:၁၄
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၀၃:၂၇
ရောင်းချမှု
10
1.3607
1.36013
အမြတ်
5.70 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1519113207
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၅၄:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3607
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၀၃:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1.36013
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.70 USD
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၁၈:၀၀
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၀၃:၂၇
ရောင်းချမှု
1
1.35718
1.36013
အမြတ်
-2.95 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1519090058
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၁၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.35718
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၀၃:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.36013
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.95 USD
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၃:၁၄
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၀၃:၂၇
ရောင်းချမှု
10
1.3592
1.36013
အမြတ်
-9.30 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1519108257
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၃:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3592
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-9.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၀၃:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1.36013
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-9.30 USD
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၂၂:၅၉
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၀၃:၂၇
ရောင်းချမှု
10
1.36207
1.36013
အမြတ်
19.40 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1519116366
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၂၂:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36207
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
19.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၀၃:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1.36013
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
19.40 USD
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၄၆:၀၀
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၀၃:၂၆
ရောင်းချမှု
1
1.36348
1.36004
အမြတ်
3.44 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1519119976
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၄၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36348
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၀၃:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.36004
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.44 USD
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၃၆:၀၁
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၂၇:၁၄
ရောင်းချမှု
1
1.15646
1.15504
အမြတ်
1.42 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#1519087172
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၃၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.15646
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၂၇:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.15504
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.42 USD
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၀၀
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၁၇:၃၃
ရောင်းချမှု
1
1.35947
1.35738
အမြတ်
2.09 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1519086779
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.35947
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၁၇:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.35738
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.09 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၆:၃၇
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၀၀:၀၅
ဝယ်ယူမှု
10
151.866
151.442
အမြတ်
-37.97 USD
GBPJPY_S
စာချုပ်
#1518447673
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၆:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
151.866
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-37.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၀၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
151.442
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-37.97 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၁:၅၉
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၀၀:၀၅
ဝယ်ယူမှု
10
151.762
151.441
အမြတ်
-28.75 USD
GBPJPY_S
စာချုပ်
#1518448490
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၁:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
151.762
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-28.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၀၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
151.441
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-28.75 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၃၀:၄၈
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၀၀:၀၄
ရောင်းချမှု
10
151.614
151.494
အမြတ်
10.75 USD
GBPJPY_S
စာချုပ်
#1518451444
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၃၀:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
151.614
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၀၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
151.494
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
10.75 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၃:၅၉
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၀၀:၀၄
ဝယ်ယူမှု
10
151.709
151.443
အမြတ်
-23.82 USD
GBPJPY_S
စာချုပ်
#1518449529
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၃:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
151.709
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-23.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၀၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
151.443
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-23.82 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၃၀:၄၈
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၀၀:၀၄
ရောင်းချမှု
10
151.614
151.494
အမြတ်
10.75 USD
GBPJPY_S
စာချုပ်
#1518451438
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၃၀:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
151.614
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၀၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
151.494
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
10.75 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၃၀:၄၈
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၀၀:၀၃
ရောင်းချမှု
10
151.614
151.494
အမြတ်
10.75 USD
GBPJPY_S
စာချုပ်
#1518451483
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၃၀:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
151.614
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
151.494
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
10.75 USD
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၄၇:၀၆
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၅၉:၁၁
ရောင်းချမှု
10
1.35521
1.35656
အမြတ်
-13.50 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1518815891
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၄၇:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.35521
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-13.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၅၉:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1.35656
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-13.50 USD
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၆:၄၀
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၅၉:၀၉
ရောင်းချမှု
10
1.35612
1.35656
အမြတ်
-4.40 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1518819037
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၆:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.35612
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၅၉:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1.35656
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.40 USD
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၀၆:၃၈
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၅၉:၀၈
ရောင်းချမှု
10
1.35695
1.35656
အမြတ်
3.90 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1518830102
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၀၆:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.35695
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၅၉:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1.35656
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.90 USD
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၅၀:၃၃
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၅၉:၀၇
ရောင်းချမှု
10
1.35843
1.35656
အမြတ်
18.70 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1518833383
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၅၀:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.35843
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
18.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၅၉:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1.35656
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
18.70 USD
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၄၉:၁၄
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၅၆:၃၇
ရောင်းချမှု
10
1.36026
1.36146
အမြတ်
-12.00 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1518843386
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၄၉:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36026
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-12.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၅၆:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1.36146
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-12.00 USD
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၃၆:၃၀
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၅၆:၃၃
ရောင်းချမှု
10
1.36424
1.36147
အမြတ်
27.70 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1518955760
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၃၆:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36424
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
27.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၅၆:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1.36147
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
27.70 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၃၀:၅၀
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၅၆:၂၅
ရောင်းချမှု
10
1.36159
1.36149
အမြတ်
1.00 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1518451475
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၃၀:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36159
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၅၆:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1.36149
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.00 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၃၀:၅၀
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၅၆:၁၉
ရောင်းချမှု
10
1.36159
1.36151
အမြတ်
0.80 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1518450996
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၃၀:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36159
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၅၆:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1.36151
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.80 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၆:၁၄
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၃၅:၅၉
ဝယ်ယူမှု
10
1.36428
1.36436
အမြတ်
0.80 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1518445113
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၆:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36428
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၃၅:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1.36436
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.80 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၃:၅၅
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၃၅:၅၇
ဝယ်ယူမှု
10
1.36246
1.36434
အမြတ်
18.80 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1518449251
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၃:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36246
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
18.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၃၅:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1.36434
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
18.80 USD
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၃၀:၃၀
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၁၅:၃၁
ရောင်းချမှု
1
1.35483
1.35408
အမြတ်
0.75 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1518811695
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၃၀:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.35483
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၁၅:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.35408
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.75 USD
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၃၉:၀၀
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၄၀:၃၇
ရောင်းချမှု
1
1.35495
1.35493
အမြတ်
0.02 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1518780809
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၃၉:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.35495
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၄၀:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.35493
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၂၀:၀၀
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၃၈:၅၂
ရောင်းချမှု
2
1.35572
1.35513
အမြတ်
1.18 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1518760901
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၂၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.35572
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၃၈:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.35513
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.18 USD