၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၁:၃၃:၃၄
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၀၂:၁၃:၂၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.17691
1.17375
အမြတ်
3.06 USD
EURUSD
စာချုပ်
#143611869
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၁:၃၃:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17691
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၀၂:၁၃:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17375
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
3.06 USD
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၀၅:၃၇
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၃၄:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
106.314
106.44
အမြတ်
1.08 USD
USDJPY
စာချုပ်
#142714900
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၀၅:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
106.314
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၃၄:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
106.44
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.08 USD
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၀၇:၄၅:၃၇
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၁:၃၃:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.17524
1.17689
အမြတ်
1.55 USD
EURUSD
စာချုပ်
#143588697
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၀၇:၄၅:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17524
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၁:၃၃:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17689
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.55 USD
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၀၃:၃၆:၀၆
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၀၆:၀၁:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.17316
1.17449
အမြတ်
1.23 USD
EURUSD
စာချုပ်
#143579209
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၀၃:၃၆:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17316
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၀၆:၀၁:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17449
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.23 USD
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၅၂:၅၀
၀၄.၀၈.၂၀၂၀ ၀၄:၀၀:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.1743
1.1755
အမြတ်
1.10 USD
EURUSD
စာချုပ်
#142727103
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၅၂:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1743
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၀ ၀၄:၀၀:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1755
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.10 USD
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၃၁:၃၈
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၃၄:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.17348
1.17396
အမြတ်
0.38 USD
EURUSD
စာချုပ်
#142719385
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၃၁:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17348
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၃၄:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17396
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.38 USD
၂၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၁၁:၅၁
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၃၂:၁၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.17259
1.17089
အမြတ်
1.60 USD
EURUSD
စာချုပ်
#142120333
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၁၁:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17259
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၃၂:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17089
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.60 USD
၂၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၂၂:၃၄
၃၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၅၈:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
105.433
105.683
အမြတ်
2.27 USD
USDJPY
စာချုပ်
#141932639
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၂၂:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
105.433
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၅၈:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
105.683
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
2.27 USD
၂၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၅၉:၃၉
၂၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၃၈:၄၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.17446
1.17305
အမြတ်
1.31 USD
EURUSD
စာချုပ်
#141961542
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၅၉:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17446
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၃၈:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17305
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.31 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၀၅:၄၉:၅၁
၂၈.၀၇.၂၀၂၀ ၀၆:၀၇:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.13936
1.17328
အမြတ်
33.82 USD
EURUSD
စာချုပ်
#137355215
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၀၅:၄၉:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.13936
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
33.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၇.၂၀၂၀ ၀၆:၀၇:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17328
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
33.82 USD
၂၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၅၉:၁၇
၂၇.၀၇.၂၀၂၀ ၂၀:၀၀:၃၅
ရောင်းချမှု
0.01
105.303
105.283
အမြတ်
0.09 USD
USDJPY
စာချုပ်
#141961519
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၅၉:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
105.303
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၀ ၂၀:၀၀:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
105.283
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.09 USD
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၀၃:၁၆:၂၈
၂၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၁၉:၁၀
ရောင်းချမှု
0.01
106.124
105.337
အမြတ်
7.37 USD
USDJPY
စာချုပ်
#128137371
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၀၃:၁၆:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
106.124
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၁၉:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
105.337
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
7.37 USD
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၅၉:၁၁
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၈:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
107.46
107.548
အမြတ်
0.72 USD
USDJPY
စာချုပ်
#137631431
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၅၉:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
107.46
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၈:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
107.548
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.72 USD
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၈:၄၂:၁၁
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၅၄:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
107.152
107.463
အမြတ်
2.79 USD
USDJPY
စာချုပ်
#137509138
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၈:၄၂:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
107.152
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.89 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၅၄:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
107.463
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
2.79 USD
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၂၁:၅၃
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၄၁:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.13597
1.13847
အမြတ်
2.40 USD
EURUSD
စာချုပ်
#137144749
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၂၁:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.13597
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၄၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.13847
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
2.40 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၁၄:၃၉
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၁၆:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
107.687
108.031
အမြတ်
3.08 USD
USDJPY
စာချုပ်
#134218204
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၁၄:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
107.687
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၁၆:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.031
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
3.08 USD
၀၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၀၇:၂၄
၀၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၄၇:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.12974
1.13011
အမြတ်
0.27 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136829544
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၀၇:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12974
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၄၇:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.13011
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.27 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၃၃:၁၆
၀၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၀၇:၀၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.132
1.12953
အမြတ်
2.37 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136718609
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၃၃:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.132
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၀၇:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.12953
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
2.37 USD
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၂၈:၄၁
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၃၃:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.12476
1.13199
အမြတ်
7.13 USD
EURUSD
စာချုပ်
#128193031
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၂၈:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12476
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၃၃:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.13199
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
7.13 USD
၁၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၀၉:၂၁
၁၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၀၆:၀၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.07951
1.09423
အမြတ်
-14.82 USD
EURUSD
စာချုပ်
#134658439
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၀၉:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07951
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-14.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၀၆:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09423
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-14.82 USD
၁၅.၀၅.၂၀၂၀ ၀၁:၄၉:၂၄
၁၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၃:၂၉:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.0804
1.08141
အမြတ်
0.91 USD
EURUSD
စာချုပ်
#134603500
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၂၀ ၀၁:၄၉:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.0804
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၃:၂၉:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08141
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.91 USD
၁၄.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၅၆:၃၉
၁၄.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၅၀:၂၃
ရောင်းချမှု
0.01
0.90539
0.90482
အမြတ်
0.20 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#134568994
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၅၆:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.90539
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၅၀:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.90482
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.20 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၃၄:၄၂
၁၄.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၁၇:၄၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.0815
1.07953
အမြတ်
1.87 USD
EURUSD
စာချုပ်
#133868450
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၃၄:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0815
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၁၇:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07953
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.87 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၁၅:၃၃
၁၂.၀၅.၂၀၂၀ ၀၅:၂၁:၅၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.08108
1.07958
အမြတ်
1.40 USD
EURUSD
စာချုပ်
#134218241
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၁၅:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08108
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၀ ၀၅:၂၁:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07958
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.40 USD
၀၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၃၅:၄၉
၁၁.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၂၄:၄၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.08412
1.08349
အမြတ်
0.53 USD
EURUSD
စာချုပ်
#134043287
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၃၅:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08412
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၂၄:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08349
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.53 USD
၀၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၁၄:၁၃
၀၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၃၅:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.0823
1.08403
အမြတ်
1.63 USD
EURUSD
စာချုပ်
#134037754
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၁၄:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.0823
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၃၅:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08403
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.63 USD
၀၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၃၅:၅၆
၀၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၁၃:၄၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.08403
1.08233
အမြတ်
1.60 USD
EURUSD
စာချုပ်
#134027241
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၃၅:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08403
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၁၃:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08233
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.60 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၅:၀၆:၂၀
၀၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၅၅:၁၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.08355
1.08136
အမြတ်
2.09 USD
EURUSD
စာချုပ်
#133795434
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၅:၀၆:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08355
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၅၅:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08136
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
2.09 USD
၀၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၂၀:၂၂
၀၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၀၂:၃၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.08648
1.08444
အမြတ်
1.94 USD
EURUSD
စာချုပ်
#133761976
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၂၀:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08648
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၀၂:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08444
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.94 USD
၃၀.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၃၄:၂၅
၀၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၄၄:၂၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.08917
1.08756
အမြတ်
1.51 USD
EURUSD
စာချုပ်
#133397489
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၃၄:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08917
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၄၄:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08756
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.51 USD
၃၀.၀၄.၂၀၂၀ ၁၈:၁၀:၀၈
၃၀.၀၄.၂၀၂၀ ၁၉:၅၀:၁၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.09432
1.09331
အမြတ်
0.91 USD
EURUSD
စာချုပ်
#133407561
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၂၀ ၁၈:၁၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09432
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၂၀ ၁၉:၅၀:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09331
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.91 USD
၃၀.၀၄.၂၀၂၀ ၁၄:၄၇:၀၀
၃၀.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၁၅:၃၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.08706
1.08651
အမြတ်
0.45 USD
EURUSD
စာချုပ်
#133367270
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၂၀ ၁၄:၄၇:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08706
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၁၅:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08651
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.45 USD
၂၉.၀၄.၂၀၂၀ ၁၆:၀၀:၄၀
၂၉.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၁၅:၅၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.0856
1.0854
အမြတ်
0.10 USD
EURUSD
စာချုပ်
#133284291
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၂၀ ၁၆:၀၀:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0856
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၁၅:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.0854
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.10 USD
၂၉.၀၄.၂၀၂၀ ၁၃:၀၉:၂၅
၂၉.၀၄.၂၀၂၀ ၁၆:၀၀:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.08552
1.0857
အမြတ်
0.08 USD
EURUSD
စာချုပ်
#133272867
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၂၀ ၁၃:၀၉:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08552
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၂၀ ၁၆:၀၀:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.0857
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.08 USD
၂၈.၀၄.၂၀၂၀ ၁၁:၃၀:၂၇
၂၈.၀၄.၂၀၂၀ ၁၉:၅၄:၂၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.08523
1.08375
အမြတ်
1.38 USD
EURUSD
စာချုပ်
#133152910
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၄.၂၀၂၀ ၁၁:၃၀:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08523
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၄.၂၀၂၀ ၁၉:၅၄:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08375
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.38 USD
၁၅.၀၄.၂၀၂၀ ၀၅:၀၅:၅၃
၂၈.၀၄.၂၀၂၀ ၁၃:၂၀:၃၅
ရောင်းချမှု
0.01
107.025
106.694
အမြတ်
3.00 USD
USDJPY
စာချုပ်
#131843108
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၀ ၀၅:၀၅:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
107.025
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၄.၂၀၂၀ ၁၃:၂၀:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
106.694
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
3.00 USD
၂၃.၀၄.၂၀၂၀ ၁၅:၁၆:၁၉
၂၄.၀၄.၂၀၂၀ ၁၂:၁၁:၁၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.07694
1.07553
အမြတ်
1.31 USD
EURUSD
စာချုပ်
#132827066
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၀ ၁၅:၁၆:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07694
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၄.၂၀၂၀ ၁၂:၁၁:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07553
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.31 USD
၂၃.၀၄.၂၀၂၀ ၁၅:၃၂:၀၃
၂၄.၀၄.၂၀၂၀ ၀၂:၃၈:၃၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.07851
1.07775
အမြတ်
0.66 USD
EURUSD
စာချုပ်
#132829359
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၀ ၁၅:၃၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07851
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၄.၂၀၂၀ ၀၂:၃၈:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07775
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.66 USD
၀၇.၀၄.၂၀၂၀ ၀၃:၁၃:၂၈
၂၃.၀၄.၂၀၂၀ ၁၅:၂၆:၅၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.07976
1.07824
အမြတ်
1.42 USD
EURUSD
စာချုပ်
#130975877
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၀ ၀၃:၁၃:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07976
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၀ ၁၅:၂၆:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07824
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.42 USD
၁၆.၀၄.၂၀၂၀ ၁၄:၀၀:၁၇
၁၇.၀၄.၂၀၂၀ ၁၃:၄၀:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
107.662
107.831
အမြတ်
1.47 USD
USDJPY
စာချုပ်
#132026914
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၀ ၁၄:၀၀:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
107.662
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၂၀ ၁၃:၄၀:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
107.831
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.47 USD
၁၅.၀၄.၂၀၂၀ ၁၈:၁၀:၄၈
၁၆.၀၄.၂၀၂၀ ၀၈:၂၀:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
107.489
107.896
အမြတ်
3.67 USD
USDJPY
စာချုပ်
#131925764
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၀ ၁၈:၁၀:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
107.489
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၀ ၀၈:၂၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
107.896
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
3.67 USD
၁၅.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၀၂:၃၁
၁၅.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၂၇:၅၇
ရောင်းချမှု
0.01
107.756
107.586
အမြတ်
1.48 USD
USDJPY
စာချုပ်
#131919603
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၀၂:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
107.756
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၂၇:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
107.586
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.48 USD
၁၅.၀၄.၂၀၂၀ ၁၁:၅၀:၀၉
၁၅.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၀၂:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
107.444
107.756
အမြတ်
2.80 USD
USDJPY
စာချုပ်
#131884892
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၀ ၁၁:၅၀:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
107.444
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၀၂:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
107.756
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
2.80 USD
၁၅.၀၄.၂၀၂၀ ၁၁:၀၀:၁၂
၁၅.၀၄.၂၀၂၀ ၁၂:၁၂:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
107.359
107.418
အမြတ်
0.45 USD
USDJPY
စာချုပ်
#131877581
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၀ ၁၁:၀၀:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
107.359
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၀ ၁၂:၁၂:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
107.418
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.45 USD
၁၅.၀၄.၂၀၂၀ ၁၀:၃၃:၄၂
၁၅.၀၄.၂၀၂၀ ၁၂:၀၀:၁၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.09498
1.09318
အမြတ်
1.70 USD
EURUSD
စာချုပ်
#131873359
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၀ ၁၀:၃၃:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09498
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၀ ၁၂:၀၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09318
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.70 USD
၀၉.၀၄.၂၀၂၀ ၁၈:၃၂:၂၂
၁၀.၀၄.၂၀၂၀ ၀၅:၄၀:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
108.443
108.508
အမြတ်
0.50 USD
USDJPY
စာချုပ်
#131441595
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၀ ၁၈:၃၂:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.443
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၄.၂၀၂၀ ၀၅:၄၀:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.508
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.50 USD
၀၇.၀၄.၂၀၂၀ ၀၇:၁၀:၁၉
၀၉.၀၄.၂၀၂၀ ၁၈:၃၁:၅၀
ရောင်းချမှု
0.01
108.775
108.449
အမြတ်
2.91 USD
USDJPY
စာချုပ်
#131011603
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၀ ၀၇:၁၀:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
108.775
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၀ ၁၈:၃၁:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.449
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
2.91 USD
၀၆.၀၄.၂၀၂၀ ၁၁:၀၄:၄၀
၀၇.၀၄.၂၀၂၀ ၀၇:၁၀:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
109.229
108.78
အမြတ်
-4.23 USD
USDJPY
စာချုပ်
#130874701
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၀ ၁၁:၀၄:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.229
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၀ ၀၇:၁၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.78
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-4.23 USD
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၁၅:၃၁:၀၁
၀၆.၀၄.၂၀၂၀ ၀၀:၀၀:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.84932
0.85512
အမြတ်
7.76 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#130749983
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၁၅:၃၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.84932
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၀ ၀၀:၀၀:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.85512
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
7.76 USD
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၁၃:၄၄
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၁၆:၀၁:၂၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.07913
1.07793
အမြတ်
1.10 USD
EURUSD
စာချုပ်
#126578800
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၁၃:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07913
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၁၆:၀၁:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07793
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.10 USD