၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၉:၅၀:၁၀
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၄၁:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.11
1498.68
1503.27
အမြတ်
49.06 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#49363949
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၉:၅၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1498.68
လဲလှယ်ခြင်း
-1.43 USD
စုစုပေါင်း
50.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၄၁:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
1503.27
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
49.06 USD
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၉:၅၀:၁၈
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၄၁:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.11
1498.98
1502.91
အမြတ်
41.80 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#49363959
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၉:၅၀:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1498.98
လဲလှယ်ခြင်း
-1.43 USD
စုစုပေါင်း
43.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၄၁:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
1502.91
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
41.80 USD
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၉:၅၅:၄၉
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၄၁:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.11
1498.68
1502.86
အမြတ်
44.55 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#49364019
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၉:၅၅:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1498.68
လဲလှယ်ခြင်း
-1.43 USD
စုစုပေါင်း
45.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၄၁:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
1502.86
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
44.55 USD
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၉:၅၆:၀၀
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၄၁:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.11
1498.77
1502.9
အမြတ်
44.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#49364030
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၉:၅၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1498.77
လဲလှယ်ခြင်း
-1.43 USD
စုစုပေါင်း
45.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၄၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
1502.9
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
44.00 USD
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၅၉:၄၁
၁၁.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၀၇:၂၄
ရောင်းချမှု
0.01
1494.23
1491.14
အမြတ်
3.13 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#49291199
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၅၉:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1494.23
လဲလှယ်ခြင်း
0.04 USD
စုစုပေါင်း
3.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၀၇:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1491.14
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.13 USD
၀၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၁၆:၃၄
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၄၅:၃၂
ရောင်းချမှု
0.5
1.06903
1.0689
အမြတ်
-3.86 USD
AUDNZD.
စာချုပ်
#49170987
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၁၆:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06903
လဲလှယ်ခြင်း
-8.01 USD
စုစုပေါင်း
4.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၄၅:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.0689
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.86 USD
၃၀.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၀၃:၅၈
၃၀.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၀၄:၁၃
ဝယ်ယူမှု
1
1.21876
1.22108
အမြတ်
232.00 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#49119283
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၀၃:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21876
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
232.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၀၄:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.22108
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
232.00 USD
၂၇.၀၈.၂၀၁၉ ၀၂:၀၈:၁၀
၂၇.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၂၅:၄၈
ရောင်းချမှု
0.1
106.088
105.865
အမြတ်
21.06 USD
USDJPY.
စာချုပ်
#49028866
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၁၉ ၀၂:၀၈:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
106.088
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
21.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၂၅:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
105.865
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
21.06 USD
၂၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၂၂:၁၂
၂၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၅၃:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.22225
1.22239
အမြတ်
7.00 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#49023941
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၂၂:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22225
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၅၃:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.22239
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.00 USD
၂၃.၀၈.၂၀၁၉ ၀၈:၄၈:၅၆
၂၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၅၉:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.5
0.67559
0.67711
အမြတ်
76.00 USD
AUDUSD.
စာချုပ်
#48982885
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၈.၂၀၁၉ ၀၈:၄၈:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.67559
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
76.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၅၉:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
0.67711
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
76.00 USD
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၁၃:၅၇
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၂၁:၀၀:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.10995
1.108
အမြတ်
-97.50 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#48951527
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၁၃:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10995
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-97.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၂၁:၀၀:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.108
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-97.50 USD
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၄၁:၃၇
၂၀.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၀၉:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.2
0.64325
0.64264
အမြတ်
-12.14 USD
NZDUSD.
စာချုပ်
#48896919
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၄၁:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.64325
လဲလှယ်ခြင်း
0.06 USD
စုစုပေါင်း
-12.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၀၉:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.64264
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-12.14 USD
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၁၄:၀၄
၂၀.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၀၉:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.2
0.67857
0.67924
အမြတ်
13.56 USD
AUDUSD.
စာချုပ်
#48897277
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၁၄:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.67857
လဲလှယ်ခြင်း
0.16 USD
စုစုပေါင်း
13.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၀၉:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.67924
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
13.56 USD
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၁၈:၂၈
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၁၈:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.2
1.1083
1.10959
အမြတ်
25.80 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#48896585
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၁၈:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1083
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
25.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၁၈:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.10959
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
25.80 USD
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၁၀:၄၂
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၂၃:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.2
106.453
106.122
အမြတ်
-60.17 USD
USDJPY.
စာချုပ်
#48857854
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၁၀:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
106.453
လဲလှယ်ခြင်း
2.21 USD
စုစုပေါင်း
-62.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၂၃:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
106.122
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-60.17 USD
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၄၂:၀၀
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၀၁:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.2
105.939
106.274
အမြတ်
65.25 USD
USDJPY.
စာချုပ်
#48861375
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၄၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
105.939
လဲလှယ်ခြင်း
2.21 USD
စုစုပေါင်း
63.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၀၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
106.274
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
65.25 USD
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၀၆:၁၆:၂၁
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၀၆:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.2
106.372
106.382
အမြတ်
1.88 USD
USDJPY.
စာချုပ်
#48855064
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၀၆:၁၆:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
106.372
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၀၆:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
106.382
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.88 USD
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၀၈:၂၅:၃၇
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၀:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.4
105.448
106.181
အမြတ်
277.61 USD
USDJPY.
စာချုပ်
#48820753
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၀၈:၂၅:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
105.448
လဲလှယ်ခြင်း
1.48 USD
စုစုပေါင်း
276.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၀:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.4
ပြင်ပ
106.181
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
277.61 USD
၀၈.၀၈.၂၀၁၉ ၀၃:၁၀:၂၅
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၀:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.2
106.143
106.168
အမြတ်
6.93 USD
USDJPY.
စာချုပ်
#48784247
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၁၉ ၀၃:၁၀:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
106.143
လဲလှယ်ခြင်း
2.22 USD
စုစုပေါင်း
4.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၀:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
106.168
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.93 USD
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၂၄:၃၆
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၀:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.2
105.912
106.111
အမြတ်
38.99 USD
USDJPY.
စာချုပ်
#48802487
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၂၄:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
105.912
လဲလှယ်ခြင်း
1.48 USD
စုစုပေါင်း
37.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၀:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
106.111
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
38.99 USD
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၂၉:၄၆
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၀၈:၂၅:၂၇
ရောင်းချမှု
0.4
105.431
105.448
အမြတ်
-11.56 USD
USDJPY.
စာချုပ်
#48811422
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၂၉:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
105.431
လဲလှယ်ခြင်း
-5.11 USD
စုစုပေါင်း
-6.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၀၈:၂၅:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.4
ပြင်ပ
105.448
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-11.56 USD
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၄၉:၁၂
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၂၁:၃၇:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.2
1.21079
1.20488
အမြတ်
-118.20 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#48806321
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၄၉:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21079
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-118.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၂၁:၃၇:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.20488
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-118.20 USD
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၄၈:၃၉
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၃၂:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.2
128.372
128.039
အမြတ်
-62.95 USD
GBPJPY.
စာချုပ်
#48805227
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၄၈:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
128.372
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-62.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၃၂:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
128.039
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-62.95 USD
၀၈.၀၈.၂၀၁၉ ၀၃:၁၀:၄၄
၀၈.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၁၁:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.2
0.97496
0.97744
အမြတ်
50.74 USD
USDCHF.
စာချုပ်
#48784264
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၁၉ ၀၃:၁၀:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.97496
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
50.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၁၁:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.97744
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
50.74 USD
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၄၂:၂၂
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၂၂:၅၀:၂၁
ရောင်းချမှု
0.2
1.33093
1.33016
အမြတ်
11.58 USD
USDCAD.
စာချုပ်
#48779032
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၄၂:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.33093
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၂၂:၅၀:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.33016
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
11.58 USD
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၄၆:၁၂
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၅၈:၅၇
ရောင်းချမှု
0.2
1.12212
1.12175
အမြတ်
7.40 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#48779221
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၄၆:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.12212
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၅၈:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.12175
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.40 USD
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၄၈:၀၉
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၅၄:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.5
0.9736
0.97432
အမြတ်
36.95 USD
USDCHF.
စာချုပ်
#48779309
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၄၈:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.9736
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
36.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၅၄:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
0.97432
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
36.95 USD
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၀၈:၄၇
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၃၀:၀၀
ရောင်းချမှု
0.2
1.33188
1.33211
အမြတ်
-3.45 USD
USDCAD.
စာချုပ်
#48777917
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၀၈:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.33188
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.33211
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.45 USD
၀၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၀၇:၅၄
၀၆.၀၈.၂၀၁၉ ၂၁:၄၁:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.5
119.213
119.295
အမြတ်
38.47 USD
EURJPY.
စာချုပ်
#48756697
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၀၇:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
119.213
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
38.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၁၉ ၂၁:၄၁:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
119.295
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
38.47 USD
၀၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၅၆:၁၃
၀၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၀၆:၀၃
ရောင်းချမှု
0.2
1471.28
1473.08
အမြတ်
-36.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#48759207
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၅၆:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1471.28
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-36.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၀၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1473.08
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-36.00 USD
၀၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၃၂:၄၂
၀၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၀၇:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.5
106.487
106.538
အမြတ်
23.94 USD
USDJPY.
စာချုပ်
#48754334
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၃၂:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
106.487
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
23.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၀၇:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
106.538
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
23.94 USD
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၂၁:၅၉
၀၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၆:၀၀:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.2
0.65326
0.65184
အမြတ်
-28.37 USD
NZDUSD.
စာချုပ်
#48746133
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၂၁:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.65326
လဲလှယ်ခြင်း
0.03 USD
စုစုပေါင်း
-28.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၆:၀၀:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.65184
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-28.37 USD
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၂၁:၅၉
၀၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၁:၄၈:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.3
0.65326
0.65692
အမြတ်
109.84 USD
NZDUSD.
စာချုပ်
#48742041
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၂၁:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.65326
လဲလှယ်ခြင်း
0.04 USD
စုစုပေါင်း
109.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၁:၄၈:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
0.65692
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
109.84 USD
၂၅.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၀၇:၂၇
၃၁.၀၇.၂၀၁၉ ၂၁:၀၃:၁၄
ရောင်းချမှု
0.5
108.445
108.827
အမြတ်
-200.34 USD
USDJPY.
စာချုပ်
#48622597
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၀၇:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
108.445
လဲလှယ်ခြင်း
-24.83 USD
စုစုပေါင်း
-175.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၇.၂၀၁၉ ၂၁:၀၃:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
108.827
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-200.34 USD
၂၅.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၀၉:၁၂
၃၁.၀၇.၂၀၁၉ ၂၁:၀၃:၁၄
ရောင်းချမှု
0.5
108.171
108.843
အမြတ်
-333.53 USD
USDJPY.
စာချုပ်
#48619967
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၀၉:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
108.171
လဲလှယ်ခြင်း
-24.83 USD
စုစုပေါင်း
-308.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၇.၂၀၁၉ ၂၁:၀၃:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
108.843
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-333.53 USD
၂၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၁:၃၄:၅၅
၃၁.၀၇.၂၀၁၉ ၂၁:၀၃:၁၄
ရောင်းချမှု
0.5
107.85
108.843
အမြတ်
-512.21 USD
USDJPY.
စာချုပ်
#48568808
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၁:၃၄:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
107.85
လဲလှယ်ခြင်း
-56.05 USD
စုစုပေါင်း
-456.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၇.၂၀၁၉ ၂၁:၀၃:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
108.843
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-512.21 USD
၃၁.၀၇.၂၀၁၉ ၁၀:၅၀:၂၁
၃၁.၀၇.၂၀၁၉ ၁၃:၄၄:၄၇
ရောင်းချမှု
0.5
0.91625
0.91604
အမြတ်
12.78 USD
EURGBP.
စာချုပ်
#48676090
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၇.၂၀၁၉ ၁၀:၅၀:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.91625
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
12.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၇.၂၀၁၉ ၁၃:၄၄:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
0.91604
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
12.78 USD
၂၆.၀၇.၂၀၁၉ ၁၂:၀၇:၃၅
၂၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၀:၁၁:၅၈
ရောင်းချမှု
0.5
0.89529
0.90079
အမြတ်
-338.71 USD
EURGBP.
စာချုပ်
#48633292
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၁၉ ၁၂:၀၇:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89529
လဲလှယ်ခြင်း
0.87 USD
စုစုပေါင်း
-339.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၀:၁၁:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
0.90079
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-338.71 USD
၂၆.၀၇.၂၀၁၉ ၁၄:၃၂:၂၀
၂၆.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၄၁:၁၆
ဝယ်ယူမှု
1
135.1
134.888
အမြတ်
-195.19 USD
GBPJPY.
စာချုပ်
#48634898
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၁၉ ၁၄:၃၂:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
135.1
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-195.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၄၁:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
134.888
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-195.19 USD
၂၅.၀၇.၂၀၁၉ ၁၂:၀၄:၄၁
၂၅.၀၇.၂၀၁၉ ၁၂:၂၈:၅၃
ဝယ်ယူမှု
1
1.09766
1.09788
အမြတ်
22.30 USD
EURCHF.
စာချုပ်
#48613416
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၇.၂၀၁၉ ၁၂:၀၄:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09766
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
22.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၇.၂၀၁၉ ၁၂:၂၈:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.09788
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
22.30 USD
၂၄.၀၇.၂၀၁၉ ၀၈:၂၁:၀၄
၂၄.၀၇.၂၀၁၉ ၁၀:၀၄:၂၃
ရောင်းချမှု
0.5
0.896
0.89595
အမြတ်
3.11 USD
EURGBP.
စာချုပ်
#48596888
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၇.၂၀၁၉ ၀၈:၂၁:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.896
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၇.၂၀၁၉ ၁၀:၀၄:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
0.89595
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.11 USD
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၅၆:၄၃
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၁၈:၂၃:၅၈
ရောင်းချမှု
0.5
0.89648
0.8963
အမြတ်
11.21 USD
EURGBP.
စာချုပ်
#48591231
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၅၆:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89648
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၁၈:၂၃:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
0.8963
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
11.21 USD
၂၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၁:၁၈:၁၉
၂၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၄:၀၆:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.5
0.70393
0.70518
အမြတ်
62.50 USD
AUDUSD.
စာချုပ်
#48568612
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၁:၁၈:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.70393
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
62.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၄:၀၆:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
0.70518
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
62.50 USD
၂၂.၀၇.၂၀၁၉ ၀၉:၁၂:၂၉
၂၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၁:၁၂:၅၈
ရောင်းချမှု
0.5
1.10237
1.10224
အမြတ်
6.61 USD
EURCHF.
စာချုပ်
#48566307
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၁၉ ၀၉:၁၂:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10237
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၁:၁၂:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.10224
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.61 USD
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၁:၄၁:၄၄
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၃:၄၇:၁၇
ရောင်းချမှု
0.5
107.677
107.635
အမြတ်
19.51 USD
USDJPY.
စာချုပ်
#48549410
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၁:၄၁:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
107.677
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
19.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၃:၄၇:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
107.635
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
19.51 USD
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၁:၀၄:၀၇
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၃:၄၅:၄၈
ရောင်းချမှု
0.5
0.98286
0.98282
အမြတ်
2.03 USD
USDCHF.
စာချုပ်
#48548924
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၁:၀၄:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.98286
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၃:၄၅:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
0.98282
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.03 USD
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၁၂:၀၃
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၂၁:၄၀:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.24791
1.25243
အမြတ်
226.00 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#48536965
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၁၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.24791
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
226.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၂၁:၄၀:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.25243
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
226.00 USD
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၁၁:၂၈:၅၇
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၁၃:၄၆:၀၃
ရောင်းချမှု
0.2
1420.09
1420.26
အမြတ်
-3.40 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#48531330
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၁၁:၂၈:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1420.09
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၁၃:၄၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1420.26
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.40 USD
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၁၂:၄၁:၂၈
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၁၃:၃၄:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.24673
1.24753
အမြတ်
40.00 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#48532481
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၁၂:၄၁:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.24673
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
40.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၁၃:၃၄:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.24753
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
40.00 USD
၁၇.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၀၈:၄၈
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၁၀:၄၅:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.30685
1.30563
အမြတ်
-45.46 USD
USDCAD.
စာချုပ်
#48520618
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၀၈:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.30685
လဲလှယ်ခြင်း
1.26 USD
စုစုပေါင်း
-46.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၁၀:၄၅:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.30563
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-45.46 USD