၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၄၁:၁၆
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၂၉:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.5
1716.14
1718.85
အမြတ်
106.87 EUR
XAUUSD
စာချုပ်
#158632886
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၄၁:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1716.14
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
115.40 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၂၉:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1718.85
ကော်မရှင်ခ
-8.53 EUR
အမြတ်
106.87 EUR
၂၄.၀၇.၂၀၂၀ ၀၄:၄၀:၄၇
၀၃.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၄၃:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.05
106.487
106.871
အမြတ်
1.24 EUR
USDJPY
စာချုပ်
#141635892
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၇.၂၀၂၀ ၀၄:၄၀:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
106.487
လဲလှယ်ခြင်း
-13.18 EUR
စုစုပေါင်း
14.85 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၄၃:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
106.871
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
1.24 EUR
၁၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၁၄:၄၅
၀၃.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၄၃:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.05
107.118
106.871
အမြတ်
-23.40 EUR
USDJPY
စာချုပ်
#140752115
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၁၄:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
107.118
လဲလှယ်ခြင်း
-13.42 EUR
စုစုပေါင်း
-9.55 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၄၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
106.871
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
-23.40 EUR
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၀၄:၀၈
၀၃.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၄၂:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.05
107.491
106.872
အမြတ်
-38.38 EUR
USDJPY
စာချုပ်
#139901224
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၀၄:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
107.491
လဲလှယ်ခြင်း
-14.03 EUR
စုစုပေါင်း
-23.92 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၄၂:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
106.872
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
-38.38 EUR
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၅၀:၅၈
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၀၃
ရောင်းချမှု
1
1.38509
1.38888
အမြတ်
-333.16 EUR
GBPUSD
စာချုပ်
#156899281
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၅၀:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38509
လဲလှယ်ခြင်း
-10.23 EUR
စုစုပေါင်း
-314.40 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.38888
ကော်မရှင်ခ
-8.53 EUR
အမြတ်
-333.16 EUR
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၄:၅၅:၁၆
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၃၄:၃၈
ရောင်းချမှု
10
13992.8
13924.9
အမြတ်
62.90 EUR
FDAX
စာချုပ်
#156895170
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၄:၅၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
13992.8
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
67.90 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၃၄:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
13924.9
ကော်မရှင်ခ
-5.00 EUR
အမြတ်
62.90 EUR
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၀၉:၂၆:၂၀
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၃:၄၉:၃၃
ဝယ်ယူမှု
1
1.20757
1.20577
အမြတ်
-157.81 EUR
EURUSD
စာချုပ်
#156883674
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၀၉:၂၆:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20757
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
-149.28 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၃:၄၉:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.20577
ကော်မရှင်ခ
-8.53 EUR
အမြတ်
-157.81 EUR
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၄၀:၅၆
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၂၀:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.05
107.863
105.99
အမြတ်
-89.32 EUR
USDJPY
စာချုပ်
#136965932
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၄၀:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
107.863
လဲလှယ်ခြင်း
-15.72 EUR
စုစုပေါင်း
-73.17 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၂၀:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
105.99
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
-89.32 EUR
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၅၆:၁၉
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၂၀:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.94357
0.89507
အမြတ်
-211.62 EUR
USDCHF
စာချုပ်
#139267551
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၅၆:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.94357
လဲလှယ်ခြင်း
13.15 EUR
စုစုပေါင်း
-224.34 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၂၀:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.89507
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
-211.62 EUR
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၅၇:၂၀
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၂၀:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.96177
0.89507
အမြတ်
-295.29 EUR
USDCHF
စာချုပ်
#133869491
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၅၇:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.96177
လဲလှယ်ခြင်း
13.67 EUR
စုစုပေါင်း
-308.53 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၂၀:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.89507
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
-295.29 EUR
၂၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၀၅:၀၇
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၂၀:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.34066
1.27131
အမြတ်
-243.68 EUR
USDCAD
စာချုပ်
#141410534
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၀၅:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.34066
လဲလှယ်ခြင်း
-17.40 EUR
စုစုပေါင်း
-225.85 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၂၀:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.27131
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
-243.68 EUR
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၅၃:၅၆
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၂၀:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.35943
1.27131
အမြတ်
-306.11 EUR
USDCAD
စာချုပ်
#139266924
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၅၃:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.35943
လဲလှယ်ခြင်း
-18.70 EUR
စုစုပေါင်း
-286.98 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၂၀:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.27131
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
-306.11 EUR
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၁၃:၁၇
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၂၀:၁၀
ရောင်းချမှု
0.05
1.24526
1.3881
အမြတ်
-617.12 EUR
GBPUSD
စာချုပ်
#139371567
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၁၃:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.24526
လဲလှယ်ခြင်း
-25.29 EUR
စုစုပေါင်း
-591.40 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၂၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.3881
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
-617.12 EUR
၂၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၀၅:၁၄
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၂၀:၀၈
ရောင်းချမှု
0.05
1.15882
1.20764
အမြတ်
-193.50 EUR
EURUSD
စာချုပ်
#141410583
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၀၅:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.15882
လဲလှယ်ခြင်း
9.06 EUR
စုစုပေါင်း
-202.13 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၂၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.20764
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
-193.50 EUR
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၁၂:၅၇
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၂၀:၀၈
ရောင်းချမှု
0.05
1.123
1.20764
အမြတ်
-341.35 EUR
EURUSD
စာချုပ်
#139371525
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၁၂:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.123
လဲလှယ်ခြင်း
9.52 EUR
စုစုပေါင်း
-350.44 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၂၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.20764
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
-341.35 EUR
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၃၅:၁၉
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၂၀:၀၆
ရောင်းချမှု
0.05
1.10074
1.20764
အမြတ်
-434.06 EUR
EURUSD
စာချုပ်
#135960165
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၃၅:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10074
လဲလှယ်ခြင်း
8.97 EUR
စုစုပေါင်း
-442.60 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၂၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.20764
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
-434.06 EUR
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၁၄:၄၈
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၂၀:၀၆
ရောင်းချမှု
0.05
120.697
128.001
အမြတ်
-297.15 EUR
EURJPY
စာချုပ်
#139371679
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၁၄:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
120.697
လဲလှယ်ခြင်း
-10.99 EUR
စုစုပေါင်း
-285.31 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၂၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
128.001
ကော်မရှင်ခ
-0.85 EUR
အမြတ်
-297.15 EUR
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၁၄:၁၀
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၂၀:၀၅
ရောင်းချမှု
0.1
0.66395
0.77466
အမြတ်
-987.64 EUR
AUDUSD
စာချုပ်
#135726088
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၁၄:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.66395
လဲလှယ်ခြင်း
-70.02 EUR
စုစုပေါင်း
-916.77 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၂၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.77466
ကော်မရှင်ခ
-0.85 EUR
အမြတ်
-987.64 EUR
၀၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၁၀:၁၉
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၂၀:၀၄
ရောင်းချမှု
0.05
0.64512
0.77464
အမြတ်
-575.08 EUR
AUDUSD
စာချုပ်
#133714478
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၁၀:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.64512
လဲလှယ်ခြင်း
-38.38 EUR
စုစုပေါင်း
-536.27 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၂၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.77464
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
-575.08 EUR
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၅၃:၅၉
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၂၀:၀၄
ရောင်းချမှု
0.1
0.65315
0.77464
အမြတ်
-1 078.69 EUR
AUDUSD
စာချုပ်
#135091297
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၅၃:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.65315
လဲလှယ်ခြင်း
-71.81 EUR
စုစုပေါင်း
-1 006.03 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၂၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.77464
ကော်မရှင်ခ
-0.85 EUR
အမြတ်
-1 078.69 EUR
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၁၄:၁၇
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၂၀:၀၃
ရောင်းချမှု
0.1
71.452
82.108
အမြတ်
-901.91 EUR
AUDJPY
စာချုပ်
#135726127
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၁၄:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
71.452
လဲလှယ်ခြင်း
-67.70 EUR
စုစုပေါင်း
-832.50 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၂၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
82.108
ကော်မရှင်ခ
-1.71 EUR
အမြတ်
-901.91 EUR
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၅၅:၁၉
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၂၀:၀၂
ရောင်းချမှု
0.05
70.302
82.109
အမြတ်
-496.51 EUR
AUDJPY
စာချုပ်
#135091533
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၅၅:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
70.302
လဲလှယ်ခြင်း
-34.46 EUR
စုစုပေါင်း
-461.20 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၂၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
82.109
ကော်မရှင်ခ
-0.85 EUR
အမြတ်
-496.51 EUR
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၅၅:၁၆
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၂၀:၀၁
ရောင်းချမှု
0.05
70.306
82.111
အမြတ်
-496.43 EUR
AUDJPY
စာချုပ်
#135091502
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၅၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
70.306
လဲလှယ်ခြင်း
-34.46 EUR
စုစုပေါင်း
-461.12 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၂၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
82.111
ကော်မရှင်ခ
-0.85 EUR
အမြတ်
-496.43 EUR
၀၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၁၅:၅၈
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၂၀:၀၀
ရောင်းချမှု
0.05
69.416
82.111
အမြတ်
-532.17 EUR
AUDJPY
စာချုပ်
#134024930
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၁၅:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
69.416
လဲလှယ်ခြင်း
-35.43 EUR
စုစုပေါင်း
-495.89 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၂၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
82.111
ကော်မရှင်ခ
-0.85 EUR
အမြတ်
-532.17 EUR
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၀၉:၅၂:၀၁
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၁၂:၅၄
ရောင်းချမှု
1
14045.3
13955.2
အမြတ်
8.51 EUR
FDAX
စာချုပ်
#156884889
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၀၉:၅၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
14045.3
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
9.01 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၁၂:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
13955.2
ကော်မရှင်ခ
-0.50 EUR
အမြတ်
8.51 EUR
၁၁.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၄၁:၃၅
၁၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၂:၂၃:၅၇
ရောင်းချမှု
1
1.38246
1.38735
အမြတ်
-418.75 EUR
GBPUSD
စာချုပ်
#156747161
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၄၁:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38246
လဲလှယ်ခြင်း
-6.77 EUR
စုစုပေါင်း
-403.45 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၂:၂၃:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.38735
ကော်မရှင်ခ
-8.53 EUR
အမြတ်
-418.75 EUR
၂၇.၀၁.၂၀၂၁ ၁၆:၂၂:၁၆
၂၇.၀၁.၂၀၂၁ ၁၆:၃၆:၅၀
ဝယ်ယူမှု
1
1.21028
1.20759
အမြတ်
-231.29 EUR
EURUSD
စာချုပ်
#156237602
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၁.၂၀၂၁ ၁၆:၂၂:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21028
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
-222.76 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၁.၂၀၂၁ ၁၆:၃၆:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.20759
ကော်မရှင်ခ
-8.53 EUR
အမြတ်
-231.29 EUR
၂၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၁၂:၅၈
၀၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၆:၂၆:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.21774
1.22722
အမြတ်
32.24 EUR
EURUSD
စာချုပ်
#154312657
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၁၂:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21774
လဲလှယ်ခြင်း
-5.95 EUR
စုစုပေါင်း
38.62 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၆:၂၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.22722
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
32.24 EUR
၂၉.၀၄.၂၀၂၀ ၂၁:၄၅:၀၇
၀၈.၁၂.၂၀၂၀ ၂၀:၂၈:၅၄
ဝယ်ယူမှု
1
38.28
42.23
အမြတ်
3.05 EUR
#PFE
စာချုပ်
#133301825
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၂၀ ၂၁:၄၅:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
38.28
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
3.26 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၂.၂၀၂၀ ၂၀:၂၈:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
42.23
ကော်မရှင်ခ
-0.21 EUR
အမြတ်
3.05 EUR
၂၃.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၄၅:၄၃
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၄၆:၅၉
ရောင်းချမှု
0.05
9502.22
17072.76
အမြတ်
-345.92 EUR
BTCUSD
စာချုပ်
#141491083
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၄၅:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
9502.22
လဲလှယ်ခြင်း
-26.55 EUR
စုစုပေါင်း
-318.94 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၄၆:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
17072.76
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
-345.92 EUR
၂၃.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၄၇:၅၀
၂၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၂၅:၄၅
ရောင်းချမှု
0.05
1.07508
1.06879
အမြတ်
9.12 EUR
EURCHF
စာချုပ်
#141491258
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၄၇:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07508
လဲလှယ်ခြင်း
-19.46 EUR
စုစုပေါင်း
29.43 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၂၅:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.06879
ကော်မရှင်ခ
-0.85 EUR
အမြတ်
9.12 EUR
၂၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၀၄:၃၄
၁၀.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၁၇:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.91057
0.92394
အမြတ်
56.96 EUR
EURGBP
စာချုပ်
#141410353
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၀၄:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.91057
လဲလှယ်ခြင်း
-14.54 EUR
စုစုပေါင်း
72.35 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၁၇:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.92394
ကော်မရှင်ခ
-0.85 EUR
အမြတ်
56.96 EUR
၂၃.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၄၆:၁၁
၀၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၈:၁၁:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.71512
0.73151
အမြတ်
62.23 EUR
AUDUSD
စာချုပ်
#141491122
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၄၆:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.71512
လဲလှယ်ခြင်း
-6.74 EUR
စုစုပေါင်း
69.40 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၈:၁၁:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.73151
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
62.23 EUR
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၃:၅၂:၅၁
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၁၂:၂၀:၀၃
ကူးယူခြင်း
-18.52%
-19.84%
အမြတ်
24.57 EUR
SolidEq
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၃:၅၂:၅၁
အဝင်အမှတ်
-18.52%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၁၂:၂၀:၀၃
ပြင်ပ
-19.84%
အမြတ်
24.57 EUR
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၀၁:၃၂:၂၇
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၀၄:၃၅:၀၂
ကူးယူခြင်း
22.54%
22.25%
အမြတ်
97.78 EUR
ProCapitalTrust+
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၀၁:၃၂:၂၇
အဝင်အမှတ်
22.54%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၀၄:၃၅:၀၂
ပြင်ပ
22.25%
အမြတ်
97.78 EUR