၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၅၅:၂၇
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၁:၃၀:၃၈
ရောင်းချမှု
0.05
107.441
107.187
အမြတ်
7.89 EUR
USDJPY
စာချုပ်
#139155536
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၅၅:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
107.441
လဲလှယ်ခြင်း
-2.18 EUR
စုစုပေါင်း
10.50 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၁:၃၀:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
107.187
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
7.89 EUR
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၀၈:၅၂
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၁:၃၀:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.35382
1.35827
အမြတ်
13.80 EUR
USDCAD
စာချုပ်
#139902228
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၀၈:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.35382
လဲလှယ်ခြင်း
-0.29 EUR
စုစုပေါင်း
14.52 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၁:၃၀:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.35827
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
13.80 EUR
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၀၃:၄၁
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၁:၃၀:၂၆
ရောင်းချမှု
0.05
1.13312
1.12873
အမြတ်
18.99 EUR
EURUSD
စာချုပ်
#139901166
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၀၃:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.13312
လဲလှယ်ခြင်း
-0.03 EUR
စုစုပေါင်း
19.45 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၁:၃၀:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.12873
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
18.99 EUR
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၀၅:၅၁
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၁:၃၀:၂၀
ရောင်းချမှု
0.05
121.847
120.983
အမြတ်
34.42 EUR
EURJPY
စာချုပ်
#139901499
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၀၅:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
121.847
လဲလှယ်ခြင်း
-0.44 EUR
စုစုပေါင်း
35.71 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၁:၃၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
120.983
ကော်မရှင်ခ
-0.85 EUR
အမြတ်
34.42 EUR
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၅၅:၅၉
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၀:၀၀:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.06364
1.06035
အမြတ်
-17.13 EUR
EURCHF
စာချုပ်
#139155660
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၅၅:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06364
လဲလှယ်ခြင်း
-0.77 EUR
စုစုပေါင်း
-15.51 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၀:၀၀:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.06035
ကော်မရှင်ခ
-0.85 EUR
အမြတ်
-17.13 EUR
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၀၈:၁၅
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၀၇:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.05
9379.5
9436.79
အမြတ်
1.83 EUR
BTCUSD
စာချုပ်
#137456453
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၀၈:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
9379.5
လဲလှယ်ခြင်း
-0.27 EUR
စုစုပေါင်း
2.53 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၀၇:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
9436.79
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
1.83 EUR
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၁၂:၂၄
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၀၇:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.05
9136.94
9437.29
အမြတ်
12.77 EUR
BTCUSD
စာချုပ်
#139371468
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၁၂:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
9136.94
လဲလှယ်ခြင်း
-0.05 EUR
စုစုပေါင်း
13.25 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၀၇:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
9437.29
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
12.77 EUR
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၀၇:၅၆
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၀၆:၃၅
ရောင်းချမှု
1
48.15
58.39
အမြတ်
-57.28 EUR
#EBAY
စာချုပ်
#137456424
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၀၇:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
48.15
လဲလှယ်ခြင်း
-48.04 EUR
စုစုပေါင်း
-9.03 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၀၆:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
58.39
ကော်မရှင်ခ
-0.21 EUR
အမြတ်
-57.28 EUR
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၅၅:၄၃
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၁၇:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.25157
1.25696
အမြတ်
22.72 EUR
GBPUSD
စာချုပ်
#139267386
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၅၅:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.25157
လဲလှယ်ခြင်း
-0.72 EUR
စုစုပေါင်း
23.87 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၁၇:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.25696
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
22.72 EUR
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၅၂:၀၂
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၁၇:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.24679
1.257
အမြတ်
44.06 EUR
GBPUSD
စာချုပ်
#139266878
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၅၂:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.24679
လဲလှယ်ခြင်း
-0.72 EUR
စုစုပေါင်း
45.21 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၁၇:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.257
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
44.06 EUR
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၅၅:၂၃
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၁၇:၃၆
ရောင်းချမှု
0.05
0.90174
0.89822
အမြတ်
18.38 EUR
EURGBP
စာချုပ်
#139267299
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၅၅:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.90174
လဲလှယ်ခြင်း
-0.36 EUR
စုစုပေါင်း
19.59 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၁၇:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.89822
ကော်မရှင်ခ
-0.85 EUR
အမြတ်
18.38 EUR
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၅၄:၄၉
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၁၇:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.69276
0.69728
အမြတ်
19.05 EUR
AUDUSD
စာချုပ်
#139267143
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၅၄:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.69276
လဲလှယ်ခြင်း
-0.54 EUR
စုစုပေါင်း
20.02 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၁၇:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.69728
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
19.05 EUR
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၅၅:၅၇
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၀၄:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.18088
1.17808
အမြတ်
-14.03 EUR
GBPCHF
စာချုပ်
#139267450
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၅၅:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18088
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
-13.18 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၀၄:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.17808
ကော်မရှင်ခ
-0.85 EUR
အမြတ်
-14.03 EUR
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၅၃:၁၆
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၄၀:၀၆
ရောင်းချမှု
0.05
1.12869
1.12378
အမြတ်
21.42 EUR
EURUSD
စာချုပ်
#139266799
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၅၃:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.12869
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
21.85 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၄၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.12378
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
21.42 EUR
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၅၆:၁၂
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၄၈:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.05
74.05
74.669
အမြတ်
24.41 EUR
AUDJPY
စာချုပ်
#138316610
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၅၆:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
74.05
လဲလှယ်ခြင်း
-0.26 EUR
စုစုပေါင်း
25.52 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၄၈:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
74.669
ကော်မရှင်ခ
-0.85 EUR
အမြတ်
24.41 EUR
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၄၃:၅၅
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၁၄:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.68775
0.69221
အမြတ်
18.70 EUR
AUDUSD
စာချုပ်
#138623674
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၄၃:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.68775
လဲလှယ်ခြင်း
-0.66 EUR
စုစုပေါင်း
19.79 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၁၄:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.69221
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
18.70 EUR
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၅၆:၄၀
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၁၃:၅၁
ရောင်းချမှု
0.05
1779.6
1762.81
အမြတ်
73.69 EUR
XAUUSD
စာချုပ်
#139155788
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၅၆:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1779.6
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
74.54 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၁၃:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1762.81
ကော်မရှင်ခ
-0.85 EUR
အမြတ်
73.69 EUR
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၅၅:၁၇
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၁၃:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.12183
1.12606
အမြတ်
18.35 EUR
EURUSD
စာချုပ်
#139155482
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၅၅:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12183
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
18.78 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၁၃:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.12606
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
18.35 EUR
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၅၅:၃၁
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၁၃:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.24125
1.24539
အမြတ်
17.95 EUR
GBPUSD
စာချုပ်
#139155564
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၅၅:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.24125
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
18.38 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၁၃:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.24539
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
17.95 EUR
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၅၆:၂၀
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၄၉:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.94802
0.94486
အမြတ်
-15.28 EUR
USDCHF
စာချုပ်
#139155726
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၅၆:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.94802
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
-14.85 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၄၉:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.94486
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
-15.28 EUR
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၅၉:၃၀
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၅၈:၀၈
ရောင်းချမှု
0.05
0.69685
0.69137
အမြတ်
23.66 EUR
AUDUSD
စာချုပ်
#138405770
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၅၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.69685
လဲလှယ်ခြင်း
-0.14 EUR
စုစုပေါင်း
24.23 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၅၈:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.69137
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
23.66 EUR
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၅၅:၅၅
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၅၈:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.69237
0.69673
အမြတ်
18.82 EUR
AUDUSD
စာချုပ်
#138316582
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၅၅:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.69237
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
19.25 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၅၈:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.69673
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
18.82 EUR
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၅၅:၅၈
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၆:၀၂:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.05
1750.54
1751.19
အမြတ်
-7.33 EUR
XAUUSD
စာချုပ်
#135091659
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၅၅:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1750.54
လဲလှယ်ခြင်း
-9.38 EUR
စုစုပေါင်း
2.90 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၆:၀၂:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1751.19
ကော်မရှင်ခ
-0.85 EUR
အမြတ်
-7.33 EUR
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၀၅:၁၂:၁၇
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၅၅:၂၆
ရောင်းချမှု
0.05
0.69458
0.68816
အမြတ်
28.08 EUR
AUDUSD
စာချုပ်
#137754660
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၀၅:၁၂:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.69458
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
28.51 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၅၅:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.68816
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
28.08 EUR
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၀၅:၁၂:၄၁
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၅၅:၂၁
ရောင်းချမှု
0.05
74.559
73.84
အမြတ်
28.90 EUR
AUDJPY
စာချုပ်
#137754696
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၀၅:၁၂:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
74.559
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
29.75 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၅၅:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
73.84
ကော်မရှင်ခ
-0.85 EUR
အမြတ်
28.90 EUR
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၄၁:၀၀
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၅၄:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.89277
0.89613
အမြတ်
17.90 EUR
EURGBP
စာချုပ်
#137404156
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၄၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.89277
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
18.75 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၅၄:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.89613
ကော်မရှင်ခ
-0.85 EUR
အမြတ်
17.90 EUR
၁၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၀၇:၁၈
၁၅.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၃၉:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.05
73.413
74.19
အမြတ်
31.14 EUR
AUDJPY
စာချုပ်
#137703326
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၀၇:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
73.413
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
31.99 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၃၉:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
74.19
ကော်မရှင်ခ
-0.85 EUR
အမြတ်
31.14 EUR
၁၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၀၇:၃၁
၁၅.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၃၉:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.68324
0.69091
အမြတ်
33.47 EUR
AUDUSD
စာချုပ်
#137703364
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၀၇:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.68324
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
33.90 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၃၉:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.69091
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
33.47 EUR
၁၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၀၆:၄၀
၁၅.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၃၉:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.05
1709.19
1725.38
အမြတ်
70.72 EUR
XAUUSD
စာချုပ်
#137703272
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၀၆:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1709.19
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
71.57 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၃၉:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1725.38
ကော်မရှင်ခ
-0.85 EUR
အမြတ်
70.72 EUR
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၁၂:၄၀
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၂၄:၁၇
ရောင်းချမှု
0.05
73.745
73.318
အမြတ်
16.84 EUR
AUDJPY
စာချုပ်
#137456389
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၁၂:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
73.745
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
17.69 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၂၄:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
73.318
ကော်မရှင်ခ
-0.85 EUR
အမြတ်
16.84 EUR
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၁၁:၄၇
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၂၄:၀၈
ရောင်းချမှု
0.05
0.68807
0.68219
အမြတ်
25.76 EUR
AUDUSD
စာချုပ်
#137456325
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၁၁:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68807
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
26.19 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၂၄:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.68219
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
25.76 EUR
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၁၁:၄၇
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၂၄:၀၃
ရောင်းချမှု
0.05
0.68804
0.68215
အမြတ်
25.81 EUR
AUDUSD
စာချုပ်
#137456368
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၁၁:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68804
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
26.24 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၂၄:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.68215
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
25.81 EUR
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၅၅:၅၂
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၃၆:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.94119
0.94919
အမြတ်
36.94 EUR
USDCHF
စာချုပ်
#137401597
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၅၅:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.94119
လဲလှယ်ခြင်း
0.01 EUR
စုစုပေါင်း
37.36 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၃၆:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.94919
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
36.94 EUR
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၁၅:၀၉
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၀၆:၂၂
ရောင်းချမှု
0.1
0.69303
0.68646
အမြတ်
54.27 EUR
AUDUSD
စာချုပ်
#136607410
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၁၅:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.69303
လဲလှယ်ခြင်း
-2.89 EUR
စုစုပေါင်း
58.01 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၀၆:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.68646
ကော်မရှင်ခ
-0.85 EUR
အမြတ်
54.27 EUR
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၃၁:၂၀
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၀၆:၂၁
ရောင်းချမှု
0.1
0.68834
0.68646
အမြတ်
12.57 EUR
AUDUSD
စာချုပ်
#136483018
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၃၁:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68834
လဲလှယ်ခြင်း
-3.18 EUR
စုစုပေါင်း
16.60 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၀၆:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.68646
ကော်မရှင်ခ
-0.85 EUR
အမြတ်
12.57 EUR
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၅၆:၃၂
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၅၅:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.07168
1.06879
အမြတ်
-14.37 EUR
EURCHF
စာချုပ်
#137401641
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၅၆:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.07168
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
-13.52 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၅၅:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.06879
ကော်မရှင်ခ
-0.85 EUR
အမြတ်
-14.37 EUR
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၅၆:၅၇
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၁၇:၁၃
ရောင်းချမှု
0.05
1.34588
1.35194
အမြတ်
-20.11 EUR
USDCAD
စာချုပ်
#137401680
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၅၆:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.34588
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
-19.68 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၁၇:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.35194
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
-20.11 EUR
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၅၅:၁၈
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၀၀:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.19493
1.19098
အမြတ်
-19.32 EUR
GBPCHF
စာချုပ်
#137401529
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၅၅:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.19493
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
-18.47 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၀၀:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.19098
ကော်မရှင်ခ
-0.85 EUR
အမြတ်
-19.32 EUR
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၅၅:၂၉
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၅၄:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.05
135.843
135.138
အမြတ်
-29.90 EUR
GBPJPY
စာချုပ်
#137401560
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၅၅:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
135.843
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
-29.05 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၅၄:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
135.138
ကော်မရှင်ခ
-0.85 EUR
အမြတ်
-29.90 EUR
၀၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၅၁:၀၈
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၅၆:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.89121
0.89662
အမြတ်
27.92 EUR
EURGBP
စာချုပ်
#136965385
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၅၁:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.89121
လဲလှယ်ခြင်း
-1.40 EUR
စုစုပေါင်း
30.17 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၅၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.89662
ကော်မရှင်ခ
-0.85 EUR
အမြတ်
27.92 EUR
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၃၁:၁၀
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၀၇:၅၄:၃၈
ရောင်းချမှု
0.1
74.777
74.19
အမြတ်
44.61 EUR
AUDJPY
စာချုပ်
#136482954
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၃၁:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
74.777
လဲလှယ်ခြင်း
-2.00 EUR
စုစုပေါင်း
48.32 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၀၇:၅၄:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
74.19
ကော်မရှင်ခ
-1.71 EUR
အမြတ်
44.61 EUR
၀၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၅၂:၂၅
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၀၇:၅၃:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.34152
1.34659
အမြတ်
15.61 EUR
USDCAD
စာချုပ်
#136965481
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၅၂:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.34152
လဲလှယ်ခြင်း
-0.54 EUR
စုစုပေါင်း
16.58 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၀၇:၅၃:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.34659
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
15.61 EUR
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၁၁:၀၉
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၀၇:၅၃:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.33341
1.34636
အမြတ်
41.62 EUR
USDCAD
စာချုပ်
#136965478
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၁၁:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.33341
လဲလှယ်ခြင်း
-0.32 EUR
စုစုပေါင်း
42.37 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၀၇:၅၃:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.34636
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
41.62 EUR
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၁၀:၄၀
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၂၈:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.05
1706.99
1720.21
အမြတ်
56.15 EUR
XAUUSD
စာချုပ်
#136659673
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၁၀:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1706.99
လဲလှယ်ခြင်း
-1.12 EUR
စုစုပေါင်း
58.12 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၂၈:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1720.21
ကော်မရှင်ခ
-0.85 EUR
အမြတ်
56.15 EUR
၀၇.၀၄.၂၀၂၀ ၂၂:၃၁:၄၈
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၁၂:၅၇
ရောင်းချမှု
0.05
0.61868
0.69222
အမြတ်
-336.35 EUR
AUDUSD
စာချုပ်
#131127183
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၀ ၂၂:၃၁:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.61868
လဲလှယ်ခြင်း
-9.54 EUR
စုစုပေါင်း
-326.38 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၁၂:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.69222
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
-336.35 EUR
၂၄.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၁၇:၂၅
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၁၂:၄၆
ရောင်းချမှု
0.05
0.59126
0.69237
အမြတ်
-460.70 EUR
AUDUSD
စာချုပ်
#129802843
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၁၇:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.59126
လဲလှယ်ခြင်း
-11.53 EUR
စုစုပေါင်း
-448.74 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၁၂:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.69237
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
-460.70 EUR
၀၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၅၁:၅၅
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၁၂:၃၃
ရောင်းချမှု
0.05
1.08564
1.07649
အမြတ်
41.49 EUR
EURCHF
စာချုပ်
#136965435
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၅၁:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08564
လဲလှယ်ခြင်း
-0.16 EUR
စုစုပေါင်း
42.50 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၁၂:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.07649
ကော်မရှင်ခ
-0.85 EUR
အမြတ်
41.49 EUR
၀၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၅၀:၅၄
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၀၅:၃၅:၀၅
ရောင်းချမှု
0.05
123.391
122.083
အမြတ်
52.66 EUR
EURJPY
စာချုပ်
#136965347
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၅၀:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
123.391
လဲလှယ်ခြင်း
-0.06 EUR
စုစုပေါင်း
53.57 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၀၅:၃၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
122.083
ကော်မရှင်ခ
-0.85 EUR
အမြတ်
52.66 EUR
၀၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၅၄:၁၇
၀၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၄၈:၁၁
ရောင်းချမှု
0.05
109.418
108.717
အမြတ်
28.10 EUR
USDJPY
စာချုပ်
#136965898
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၅၄:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.418
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
28.53 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၄၈:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
108.717
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
28.10 EUR
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၄၃:၂၁
၀၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၄၇:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.1
33.292
38.515
အမြတ်
4.29 EUR
USCrude_n
စာချုပ်
#135175666
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၄၃:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
33.292
လဲလှယ်ခြင်း
-0.29 EUR
စုစုပေါင်း
4.62 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၄၇:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
38.515
ကော်မရှင်ခ
-0.04 EUR
အမြတ်
4.29 EUR