၂၃.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၄၅:၄၃
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၄၆:၅၉
ရောင်းချမှု
0.05
9502.22
17072.76
အမြတ်
-345.92 EUR
BTCUSD
စာချုပ်
#141491083
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၄၅:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
9502.22
လဲလှယ်ခြင်း
-26.55 EUR
စုစုပေါင်း
-318.94 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၄၆:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
17072.76
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
-345.92 EUR
၂၃.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၄၇:၅၀
၂၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၂၅:၄၅
ရောင်းချမှု
0.05
1.07508
1.06879
အမြတ်
9.12 EUR
EURCHF
စာချုပ်
#141491258
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၄၇:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07508
လဲလှယ်ခြင်း
-19.46 EUR
စုစုပေါင်း
29.43 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၂၅:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.06879
ကော်မရှင်ခ
-0.85 EUR
အမြတ်
9.12 EUR
၂၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၀၄:၃၄
၁၀.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၁၇:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.91057
0.92394
အမြတ်
56.96 EUR
EURGBP
စာချုပ်
#141410353
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၀၄:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.91057
လဲလှယ်ခြင်း
-14.54 EUR
စုစုပေါင်း
72.35 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၁၇:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.92394
ကော်မရှင်ခ
-0.85 EUR
အမြတ်
56.96 EUR
၂၃.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၄၆:၁၁
၀၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၈:၁၁:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.71512
0.73151
အမြတ်
62.23 EUR
AUDUSD
စာချုပ်
#141491122
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၄၆:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.71512
လဲလှယ်ခြင်း
-6.74 EUR
စုစုပေါင်း
69.40 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၈:၁၁:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.73151
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
62.23 EUR
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၀၇:၂၃
၂၈.၀၈.၂၀၂၀ ၂၁:၀၀:၂၉
ဝယ်ယူမှု
1
98.26
102.29
အမြတ်
3.18 EUR
#JPM
စာချုပ်
#137456396
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၀၇:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
98.26
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
3.39 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၈.၂၀၂၀ ၂၁:၀၀:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
102.29
ကော်မရှင်ခ
-0.21 EUR
အမြတ်
3.18 EUR
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၂၀:၅၂:၅၁
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၁၉:၂၀:၀၃
ကူးယူခြင်း
-18.52%
-19.84%
အမြတ်
24.57 EUR
SolidEq
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၂၀:၅၂:၅၁
အဝင်အမှတ်
-18.52%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၁၉:၂၀:၀၃
ပြင်ပ
-19.84%
အမြတ်
24.57 EUR
၂၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၆:၁၅:၅၅
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၅၁:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.05
105.489
106.527
အမြတ်
40.54 EUR
USDJPY
စာချုပ်
#133871302
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၆:၁၅:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
105.489
လဲလှယ်ခြင်း
-0.44 EUR
စုစုပေါင်း
41.41 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၅၁:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
106.527
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
40.54 EUR
၂၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၀၇:၅၄
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၅၁:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.05
106.065
106.525
အမြတ်
17.45 EUR
USDJPY
စာချုပ်
#133925311
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၀၇:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
106.065
လဲလှယ်ခြင်း
-0.47 EUR
စုစုပေါင်း
18.35 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၅၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
106.525
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
17.45 EUR
၂၃.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၄၆:၅၈
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၅၁:၀၆
ရောင်းချမှု
0.05
1.34027
1.32987
အမြတ်
30.09 EUR
USDCAD
စာချုပ်
#141491185
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၄၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.34027
လဲလှယ်ခြင်း
-2.71 EUR
စုစုပေါင်း
33.23 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၅၁:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.32987
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
30.09 EUR
၁၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၁၈:၀၉
၃၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၅၉:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.18928
1.19497
အမြတ်
24.51 EUR
GBPCHF
စာချုပ်
#140753308
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၁၈:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18928
လဲလှယ်ခြင်း
-1.07 EUR
စုစုပေါင်း
26.43 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၅၉:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.19497
ကော်မရှင်ခ
-0.85 EUR
အမြတ်
24.51 EUR
၂၃.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၄၆:၅၂
၃၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၂၇:၄၀
ရောင်းချမှု
0.05
0.90869
0.90409
အမြတ်
23.82 EUR
EURGBP
စာချုပ်
#141491169
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၄၆:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.90869
လဲလှယ်ခြင်း
-0.77 EUR
စုစုပေါင်း
25.44 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၂၇:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.90409
ကော်မရှင်ခ
-0.85 EUR
အမြတ်
23.82 EUR
၂၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၀၂:၂၆
၂၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၅၂:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.07642
1.08175
အမြတ်
23.48 EUR
EURCHF
စာချုပ်
#141409756
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၀၂:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.07642
လဲလှယ်ခြင်း
-0.31 EUR
စုစုပေါင်း
24.64 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၅၂:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.08175
ကော်မရှင်ခ
-0.85 EUR
အမြတ်
23.48 EUR
၂၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၃၃:၂၄
၂၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၅၂:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.0737
1.08173
အမြတ်
36.15 EUR
EURCHF
စာချုပ်
#141491275
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၃၃:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.0737
လဲလှယ်ခြင်း
-0.12 EUR
စုစုပေါင်း
37.12 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၅၂:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.08173
ကော်မရှင်ခ
-0.85 EUR
အမြတ်
36.15 EUR
၂၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၀၀:၀၆
၂၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၅၂:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.17824
1.18605
အမြတ်
35.11 EUR
GBPCHF
စာချုပ်
#141491418
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၀၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17824
လဲလှယ်ခြင်း
-0.14 EUR
စုစုပေါင်း
36.10 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၅၂:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.18605
ကော်မရှင်ခ
-0.85 EUR
အမြတ်
35.11 EUR
၂၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၁၀:၄၃
၂၄.၀၇.၂၀၂၀ ၂၁:၀၇:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.15804
1.16439
အမြတ်
25.56 EUR
EURUSD
စာချုပ်
#141409704
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၁၀:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.15804
လဲလှယ်ခြင်း
-1.28 EUR
စုစုပေါင်း
27.27 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၇.၂၀၂၀ ၂၁:၀၇:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.16439
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
25.56 EUR
၂၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၀၄:၅၇
၂၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၃၀:၁၆
ရောင်းချမှု
0.05
0.71452
0.70782
အမြတ်
27.87 EUR
AUDUSD
စာချုပ်
#141410477
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၀၄:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.71452
လဲလှယ်ခြင်း
-0.56 EUR
စုစုပေါင်း
28.86 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၃၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.70782
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
27.87 EUR
၂၃.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၄၉:၅၂
၂၄.၀၇.၂၀၂၀ ၀၄:၄၁:၀၂
ရောင်းချမှု
0.05
0.92844
0.92411
အမြတ်
19.41 EUR
USDCHF
စာချုပ်
#141491438
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၄၉:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.92844
လဲလှယ်ခြင်း
-0.34 EUR
စုစုပေါင်း
20.18 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၇.၂၀၂၀ ၀၄:၄၁:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.92411
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
19.41 EUR
၂၃.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၄၉:၃၇
၂၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၀၅:၅၃
ရောင်းချမှု
0.05
1.18304
1.17644
အမြတ်
29.91 EUR
GBPCHF
စာချုပ်
#141491406
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၄၉:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18304
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
30.76 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၀၅:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.17644
ကော်မရှင်ခ
-0.85 EUR
အမြတ်
29.91 EUR
၂၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၀၀:၂၄
၂၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၃၈:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.90454
0.91129
အမြတ်
35.63 EUR
EURGBP
စာချုပ်
#140753707
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၀၀:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90454
လဲလှယ်ခြင်း
-0.56 EUR
စုစုပေါင်း
37.04 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၃၈:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.91129
ကော်မရှင်ခ
-0.85 EUR
အမြတ်
35.63 EUR
၁၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၂၀:၀၁
၂၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၃၈:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.90688
0.91121
အမြတ်
21.79 EUR
EURGBP
စာချုပ်
#140753904
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၂၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90688
လဲလှယ်ခြင်း
-1.12 EUR
စုစုပေါင်း
23.76 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၃၈:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.91121
ကော်မရှင်ခ
-0.85 EUR
အမြတ်
21.79 EUR
၁၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၁၇:၅၈
၂၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၅၇:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.05
122.385
122.758
အမြတ်
13.77 EUR
EURJPY
စာချုပ်
#140753228
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၁၇:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
122.385
လဲလှယ်ခြင်း
-0.57 EUR
စုစုပေါင်း
15.19 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၅၇:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
122.758
ကော်မရှင်ခ
-0.85 EUR
အမြတ်
13.77 EUR
၁၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၁၉:၃၅
၂၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၅၇:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.14268
1.14899
အမြတ်
26.06 EUR
EURUSD
စာချုပ်
#140753756
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၁၉:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.14268
လဲလှယ်ခြင်း
-0.97 EUR
စုစုပေါင်း
27.46 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၅၇:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.14899
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
26.06 EUR
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၀၇:၅၂
၂၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၅၇:၂၂
ရောင်းချမှု
0.05
0.9383
0.93419
အမြတ်
14.76 EUR
USDCHF
စာချုပ်
#139901943
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၀၇:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.9383
လဲလှယ်ခြင်း
-3.95 EUR
စုစုပေါင်း
19.14 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၅၇:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.93419
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
14.76 EUR
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၀၈:၀၆
၂၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၂၀:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.05
135.341
135.67
အမြတ်
10.16 EUR
GBPJPY
စာချုပ်
#139902025
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၀၈:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
135.341
လဲလှယ်ခြင်း
-2.40 EUR
စုစုပေါင်း
13.41 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၂၀:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
135.67
ကော်မရှင်ခ
-0.85 EUR
အမြတ်
10.16 EUR
၁၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၁၇:၃၂
၂၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၂၀:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.26016
1.2656
အမြတ်
22.61 EUR
GBPUSD
စာချုပ်
#140753087
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၁၇:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.26016
လဲလှယ်ခြင်း
-0.72 EUR
စုစုပေါင်း
23.76 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၂၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.2656
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
22.61 EUR
၁၆.၀၇.၂၀၂၀ ၂၁:၀၄:၁၁
၂၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၁၉:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.25541
1.2656
အမြတ်
43.37 EUR
GBPUSD
စာချုပ်
#140753165
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၂၀ ၂၁:၀၄:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.25541
လဲလှယ်ခြင်း
-0.72 EUR
စုစုပေါင်း
44.52 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၁၉:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.2656
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
43.37 EUR
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၄၇:၃၄
၁၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၅၅:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.1
38.036
41.187
အမြတ်
2.32 EUR
USCrude_n
စာချုပ်
#136986762
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၄၇:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
38.036
လဲလှယ်ခြင်း
-0.40 EUR
စုစုပေါင်း
2.76 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၅၅:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
41.187
ကော်မရှင်ခ
-0.04 EUR
အမြတ်
2.32 EUR
၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၃၉:၁၃
၁၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၅၅:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.05
122.352
122.496
အမြတ်
4.45 EUR
EURJPY
စာချုပ်
#140561030
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၃၉:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
122.352
လဲလှယ်ခြင်း
-0.58 EUR
စုစုပေါင်း
5.88 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၅၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
122.496
ကော်မရှင်ခ
-0.85 EUR
အမြတ်
4.45 EUR
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၀၈:၄၂
၁၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၅၄:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.69723
0.70102
အမြတ်
14.40 EUR
AUDUSD
စာချုပ်
#139902172
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၀၈:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.69723
လဲလှယ်ခြင်း
-1.74 EUR
စုစုပေါင်း
16.57 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၅၄:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.70102
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
14.40 EUR
၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၃၉:၃၄
၁၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၅၄:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.05
106.988
107.121
အမြတ်
4.91 EUR
USDJPY
စာချုပ်
#140561140
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၃၉:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
106.988
လဲလှယ်ခြင်း
-0.09 EUR
စုစုပေါင်း
5.43 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၅၄:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
107.121
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
4.91 EUR
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၅၅:၂၇
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၁:၃၀:၃၈
ရောင်းချမှု
0.05
107.441
107.187
အမြတ်
7.89 EUR
USDJPY
စာချုပ်
#139155536
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၅၅:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
107.441
လဲလှယ်ခြင်း
-2.18 EUR
စုစုပေါင်း
10.50 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၁:၃၀:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
107.187
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
7.89 EUR
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၀၈:၅၂
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၁:၃၀:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.35382
1.35827
အမြတ်
13.80 EUR
USDCAD
စာချုပ်
#139902228
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၀၈:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.35382
လဲလှယ်ခြင်း
-0.29 EUR
စုစုပေါင်း
14.52 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၁:၃၀:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.35827
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
13.80 EUR
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၀၃:၄၁
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၁:၃၀:၂၆
ရောင်းချမှု
0.05
1.13312
1.12873
အမြတ်
18.99 EUR
EURUSD
စာချုပ်
#139901166
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၀၃:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.13312
လဲလှယ်ခြင်း
-0.03 EUR
စုစုပေါင်း
19.45 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၁:၃၀:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.12873
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
18.99 EUR
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၀၅:၅၁
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၁:၃၀:၂၀
ရောင်းချမှု
0.05
121.847
120.983
အမြတ်
34.42 EUR
EURJPY
စာချုပ်
#139901499
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၀၅:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
121.847
လဲလှယ်ခြင်း
-0.44 EUR
စုစုပေါင်း
35.71 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၁:၃၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
120.983
ကော်မရှင်ခ
-0.85 EUR
အမြတ်
34.42 EUR
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၅၅:၅၉
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၀:၀၀:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.06364
1.06035
အမြတ်
-17.13 EUR
EURCHF
စာချုပ်
#139155660
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၅၅:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06364
လဲလှယ်ခြင်း
-0.77 EUR
စုစုပေါင်း
-15.51 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၀:၀၀:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.06035
ကော်မရှင်ခ
-0.85 EUR
အမြတ်
-17.13 EUR
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၀၈:၁၅
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၀၇:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.05
9379.5
9436.79
အမြတ်
1.83 EUR
BTCUSD
စာချုပ်
#137456453
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၀၈:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
9379.5
လဲလှယ်ခြင်း
-0.27 EUR
စုစုပေါင်း
2.53 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၀၇:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
9436.79
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
1.83 EUR
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၁၂:၂၄
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၀၇:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.05
9136.94
9437.29
အမြတ်
12.77 EUR
BTCUSD
စာချုပ်
#139371468
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၁၂:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
9136.94
လဲလှယ်ခြင်း
-0.05 EUR
စုစုပေါင်း
13.25 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၀၇:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
9437.29
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
12.77 EUR
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၀၇:၅၆
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၀၆:၃၅
ရောင်းချမှု
1
48.15
58.39
အမြတ်
-57.28 EUR
#EBAY
စာချုပ်
#137456424
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၀၇:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
48.15
လဲလှယ်ခြင်း
-48.04 EUR
စုစုပေါင်း
-9.03 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၀၆:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
58.39
ကော်မရှင်ခ
-0.21 EUR
အမြတ်
-57.28 EUR
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၅၅:၄၃
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၁၇:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.25157
1.25696
အမြတ်
22.72 EUR
GBPUSD
စာချုပ်
#139267386
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၅၅:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.25157
လဲလှယ်ခြင်း
-0.72 EUR
စုစုပေါင်း
23.87 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၁၇:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.25696
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
22.72 EUR
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၅၂:၀၂
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၁၇:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.24679
1.257
အမြတ်
44.06 EUR
GBPUSD
စာချုပ်
#139266878
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၅၂:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.24679
လဲလှယ်ခြင်း
-0.72 EUR
စုစုပေါင်း
45.21 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၁၇:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.257
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
44.06 EUR
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၅၅:၂၃
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၁၇:၃၆
ရောင်းချမှု
0.05
0.90174
0.89822
အမြတ်
18.38 EUR
EURGBP
စာချုပ်
#139267299
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၅၅:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.90174
လဲလှယ်ခြင်း
-0.36 EUR
စုစုပေါင်း
19.59 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၁၇:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.89822
ကော်မရှင်ခ
-0.85 EUR
အမြတ်
18.38 EUR
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၅၄:၄၉
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၁၇:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.69276
0.69728
အမြတ်
19.05 EUR
AUDUSD
စာချုပ်
#139267143
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၅၄:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.69276
လဲလှယ်ခြင်း
-0.54 EUR
စုစုပေါင်း
20.02 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၁၇:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.69728
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
19.05 EUR
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၅၅:၅၇
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၀၄:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.18088
1.17808
အမြတ်
-14.03 EUR
GBPCHF
စာချုပ်
#139267450
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၅၅:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18088
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
-13.18 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၀၄:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.17808
ကော်မရှင်ခ
-0.85 EUR
အမြတ်
-14.03 EUR
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၅၃:၁၆
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၄၀:၀၆
ရောင်းချမှု
0.05
1.12869
1.12378
အမြတ်
21.42 EUR
EURUSD
စာချုပ်
#139266799
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၅၃:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.12869
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
21.85 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၄၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.12378
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
21.42 EUR
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၅၆:၁၂
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၄၈:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.05
74.05
74.669
အမြတ်
24.41 EUR
AUDJPY
စာချုပ်
#138316610
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၅၆:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
74.05
လဲလှယ်ခြင်း
-0.26 EUR
စုစုပေါင်း
25.52 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၄၈:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
74.669
ကော်မရှင်ခ
-0.85 EUR
အမြတ်
24.41 EUR
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၄၃:၅၅
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၁၄:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.68775
0.69221
အမြတ်
18.70 EUR
AUDUSD
စာချုပ်
#138623674
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၄၃:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.68775
လဲလှယ်ခြင်း
-0.66 EUR
စုစုပေါင်း
19.79 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၁၄:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.69221
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
18.70 EUR
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၅၆:၄၀
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၁၃:၅၁
ရောင်းချမှု
0.05
1779.6
1762.81
အမြတ်
73.69 EUR
XAUUSD
စာချုပ်
#139155788
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၅၆:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1779.6
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
74.54 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၁၃:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1762.81
ကော်မရှင်ခ
-0.85 EUR
အမြတ်
73.69 EUR
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၅၅:၁၇
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၁၃:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.12183
1.12606
အမြတ်
18.35 EUR
EURUSD
စာချုပ်
#139155482
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၅၅:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12183
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
18.78 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၁၃:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.12606
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
18.35 EUR
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၅၅:၃၁
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၁၃:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.24125
1.24539
အမြတ်
17.95 EUR
GBPUSD
စာချုပ်
#139155564
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၅၅:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.24125
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
18.38 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၁၃:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.24539
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
17.95 EUR
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၅၆:၂၀
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၄၉:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.94802
0.94486
အမြတ်
-15.28 EUR
USDCHF
စာချုပ်
#139155726
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၅၆:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.94802
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
-14.85 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၄၉:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.94486
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
-15.28 EUR