၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၁၁:၀၈:၀၄
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၁၃:၃၉:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.87522
0.8807
အမြတ်
30.26 EUR
EURGBP
စာချုပ်
#130721013
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၁၁:၀၈:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.87522
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
31.11 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၁၃:၃၉:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.8807
ကော်မရှင်ခ
-0.85 EUR
အမြတ်
30.26 EUR
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၁၄:၂၇
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၁၃:၃၈:၁၄
ရောင်းချမှု
0.05
0.60454
0.59946
အမြတ်
21.99 EUR
AUDUSD
စာချုပ်
#130031574
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၁၄:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.60454
လဲလှယ်ခြင်း
-1.08 EUR
စုစုပေါင်း
23.50 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၁၃:၃၈:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.59946
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
21.99 EUR
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၀၉:၀၂:၁၂
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၁၃:၃၈:၁၃
ရောင်းချမှု
0.05
0.60993
0.59945
အမြတ်
47.92 EUR
AUDUSD
စာချုပ်
#130587410
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၀၉:၀၂:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.60993
လဲလှယ်ခြင်း
-0.14 EUR
စုစုပေါင်း
48.49 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၁၃:၃၈:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.59945
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
47.92 EUR
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၁၈:၀၅
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၁၃:၃၇:၂၈
ရောင်းချမှု
0.05
1.2177
1.22745
အမြတ်
-46.62 EUR
GBPUSD
စာချုပ်
#130112951
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၁၈:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2177
လဲလှယ်ခြင်း
-1.07 EUR
စုစုပေါင်း
-45.12 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၁၃:၃၇:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.22745
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
-46.62 EUR
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၃၇:၃၉
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၁၃:၃၇:၂၇
ရောင်းချမှု
0.05
1.23824
1.22744
အမြတ်
48.47 EUR
GBPUSD
စာချုပ်
#130172605
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၃၇:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.23824
လဲလှယ်ခြင်း
-1.07 EUR
စုစုပေါင်း
49.97 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၁၃:၃၇:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.22744
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
48.47 EUR
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၁၆:၀၂
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၁၃:၃၇:၂၆
ရောင်းချမှု
0.1
1.24719
1.22746
အမြတ်
179.56 EUR
GBPUSD
စာချုပ်
#130176110
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၁၆:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.24719
လဲလှယ်ခြင်း
-2.14 EUR
စုစုပေါင်း
182.55 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၁၃:၃၇:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.22746
ကော်မရှင်ခ
-0.85 EUR
အမြတ်
179.56 EUR
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၂၇:၂၄
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၁၈:၅၀:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.05
107.101
107.868
အမြတ်
32.34 EUR
USDJPY
စာချုပ်
#130531171
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၂၇:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
107.101
လဲလှယ်ခြင်း
0.02 EUR
စုစုပေါင်း
32.75 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၁၈:၅၀:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
107.868
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
32.34 EUR
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၁၀:၁၂
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၁၈:၅၀:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.05
107.669
107.871
အမြတ်
8.21 EUR
USDJPY
စာချုပ်
#130450121
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၁၀:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
107.669
လဲလှယ်ခြင်း
0.02 EUR
စုစုပေါင်း
8.62 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၁၈:၅၀:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
107.871
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
8.21 EUR
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၁၅:၅၃
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၂၂:၀၀:၂၉
ရောင်းချမှု
0.15
0.61951
0.60727
အမြတ်
165.74 EUR
AUDUSD
စာချုပ်
#130176091
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၁၅:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.61951
လဲလှယ်ခြင်း
-0.93 EUR
စုစုပေါင်း
167.95 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၂၂:၀၀:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
0.60727
ကော်မရှင်ခ
-1.28 EUR
အမြတ်
165.74 EUR
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၁၂:၄၃:၂၉
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၂၂:၀၀:၁၃
ရောင်းချမှု
0.05
75.54
75.421
အမြတ်
4.23 EUR
CADJPY
စာချုပ်
#130503356
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၁၂:၄၃:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
75.54
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
5.08 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၂၂:၀၀:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
75.421
ကော်မရှင်ခ
-0.85 EUR
အမြတ်
4.23 EUR
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၁၂:၄၂:၅၁
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၂၁:၅၉:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.42401
1.42153
အမြတ်
-8.41 EUR
USDCAD
စာချုပ်
#130503251
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၁၂:၄၂:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.42401
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
-7.98 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၂၁:၅၉:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.42153
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
-8.41 EUR
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၅၉
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၂၁:၅၉:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.41484
1.42152
အမြတ်
21.07 EUR
USDCAD
စာချုပ်
#130528644
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.41484
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
21.50 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၂၁:၅၉:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.42152
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
21.07 EUR
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၅၄:၄၈
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၂၀:၅၅:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.19918
1.19942
အမြတ်
0.56 EUR
GBPCHF
စာချုပ်
#130452468
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၅၄:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.19918
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
2.27 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၂၀:၅၅:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.19942
ကော်မရှင်ခ
-1.71 EUR
အမြတ်
0.56 EUR
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၁၂:၀၈:၅၈
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၂၈:၂၉
ရောင်းချမှု
0.05
111.33
110.829
အမြတ်
20.55 EUR
CHFJPY
စာချုပ်
#130500019
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၁၂:၀၈:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
111.33
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
21.40 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၂၈:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
110.829
ကော်မရှင်ခ
-0.85 EUR
အမြတ်
20.55 EUR
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၁၅:၀၁
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၁၅:၅၀:၅၃
ရောင်းချမှု
0.05
0.8815
0.88247
အမြတ်
-6.35 EUR
EURGBP
စာချုပ်
#130423453
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.8815
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
-5.50 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၁၅:၅၀:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.88247
ကော်မရှင်ခ
-0.85 EUR
အမြတ်
-6.35 EUR
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၄၅:၅၄
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၁၁:၀၃:၅၆
ရောင်းချမှု
0.05
134.046
133.007
အမြတ်
41.97 EUR
GBPJPY
စာချုပ်
#130173376
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၄၅:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
134.046
လဲလှယ်ခြင်း
-1.22 EUR
စုစုပေါင်း
44.04 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၁၁:၀၃:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
133.007
ကော်မရှင်ခ
-0.85 EUR
အမြတ်
41.97 EUR
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၃၀:၂၈
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၁၁:၀၃:၁၁
ရောင်းချမှု
0.1
1.19707
1.19154
အမြတ်
50.60 EUR
GBPCHF
စာချုပ်
#130410123
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၃၀:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.19707
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
52.31 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၁၁:၀၃:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.19154
ကော်မရှင်ခ
-1.71 EUR
အမြတ်
50.60 EUR
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၂၄:၂၇
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၁၁:၀၁:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.40191
1.41946
အမြတ်
55.95 EUR
USDCAD
စာချုပ်
#130456795
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၂၄:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.40191
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
56.38 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၁၁:၀၁:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.41946
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
55.95 EUR
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၁၄:၂၂
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၂၄:၂၆
ရောင်းချမှု
0.05
1.40799
1.40174
အမြတ်
19.80 EUR
USDCAD
စာချုပ်
#130450358
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၁၄:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.40799
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
20.23 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၂၄:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.40174
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
19.80 EUR
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၀၇:၃၆
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၂၇:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.09366
1.09411
အမြတ်
1.63 EUR
EURUSD
စာချုပ်
#130401035
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၀၇:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09366
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
2.06 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၂၇:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.09411
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
1.63 EUR
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၁၆:၃၅
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၂၅:၃၈
ရောင်းချမှု
0.15
0.60562
0.59292
အမြတ်
169.73 EUR
NZDUSD
စာချုပ်
#130176162
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၁၆:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.60562
လဲလှယ်ခြင်း
-3.13 EUR
စုစုပေါင်း
174.14 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၂၅:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
0.59292
ကော်မရှင်ခ
-1.28 EUR
အမြတ်
169.73 EUR
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၃၄:၂၆
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၂၅:၃၇
ရောင်းချမှု
0.05
0.59614
0.59292
အမြတ်
12.73 EUR
NZDUSD
စာချုပ်
#130058728
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၃၄:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.59614
လဲလှယ်ခြင်း
-1.56 EUR
စုစုပေါင်း
14.72 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၂၅:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.59292
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
12.73 EUR
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၃၉:၄၇
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၂၅:၃၆
ရောင်းချမှု
0.05
0.58993
0.59292
အမြတ်
-15.66 EUR
NZDUSD
စာချုပ်
#130026431
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၃၉:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.58993
လဲလှယ်ခြင်း
-1.56 EUR
စုစုပေါင်း
-13.67 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၂၅:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.59292
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
-15.66 EUR
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၃၀:၅၃
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၂၅:၃၄
ရောင်းချမှု
0.05
0.58191
0.59295
အမြတ်
-54.05 EUR
NZDUSD
စာချုပ်
#129917808
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၃၀:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.58191
လဲလှယ်ခြင်း
-3.16 EUR
စုစုပေါင်း
-50.46 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၂၅:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.59295
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
-54.05 EUR
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၃၅:၅၉
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၂၁:၄၂
ရောင်းချမှု
0.05
1.10756
1.0981
အမြတ်
42.70 EUR
EURUSD
စာချုပ်
#130172451
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၃၅:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10756
လဲလှယ်ခြင်း
0.06 EUR
စုစုပေါင်း
43.07 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၂၁:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.0981
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
42.70 EUR
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၁၆:၂၆
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၂၁:၄၂
ရောင်းချမှု
0.05
1.11202
1.0981
အမြတ်
63.01 EUR
EURUSD
စာချုပ်
#130176144
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၁၆:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11202
လဲလှယ်ခြင်း
0.06 EUR
စုစုပေါင်း
63.38 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၂၁:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.0981
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
63.01 EUR
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၄၂:၂၄
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၂၁:၄၀
ရောင်းချမှု
0.05
1.09576
1.09812
အမြတ်
-11.12 EUR
EURUSD
စာချုပ်
#130149200
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၄၂:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09576
လဲလှယ်ခြင်း
0.06 EUR
စုစုပေါင်း
-10.75 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၂၁:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.09812
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
-11.12 EUR
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၁၉:၃၅
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၁၅:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.05
113.206
112.733
အမြတ်
-20.69 EUR
CHFJPY
စာချုပ်
#130176240
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၁၉:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
113.206
လဲလှယ်ခြင်း
-0.03 EUR
စုစုပေါင်း
-19.81 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၁၅:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
112.733
ကော်မရှင်ခ
-0.85 EUR
အမြတ်
-20.69 EUR
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၅၄:၅၅
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၂၈:၅၂
ရောင်းချမှု
0.05
108.048
107.917
အမြတ်
5.04 EUR
USDJPY
စာချုပ်
#130156051
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၅၄:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
108.048
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
5.47 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၂၈:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
107.917
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
5.04 EUR
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၅၄:၃၈
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၂၆:၃၀
ရောင်းချမှု
0.15
1.40158
1.39951
အမြတ်
18.45 EUR
USDCAD
စာချုပ်
#130076126
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၅၄:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.40158
လဲလှယ်ခြင်း
-0.26 EUR
စုစုပေါင်း
19.99 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၂၆:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.39951
ကော်မရှင်ခ
-1.28 EUR
အမြတ်
18.45 EUR
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၅၆:၁၃
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၃၇:၅၃
ရောင်းချမှု
0.05
1.40998
1.40509
အမြတ်
15.28 EUR
USDCAD
စာချုပ်
#130156176
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၅၆:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.40998
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
15.71 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၃၇:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.40509
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
15.28 EUR
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၅၅:၁၂
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၃၇:၁၁
ရောင်းချမှု
0.05
0.96079
0.95542
အမြတ်
24.95 EUR
USDCHF
စာချုပ်
#130156105
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၅၅:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.96079
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
25.38 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၃၇:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.95542
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
24.95 EUR
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၅၅:၀၅
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၃၆:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.05709
1.05823
အမြတ်
4.54 EUR
EURCHF
စာချုပ်
#130156084
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၅၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.05709
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
5.39 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၃၆:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.05823
ကော်မရှင်ခ
-0.85 EUR
အမြတ်
4.54 EUR
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၁၈:၂၅
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၃၆:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.05
112.584
113.109
အမြတ်
21.08 EUR
CHFJPY
စာချုပ်
#130153495
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၁၈:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
112.584
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
21.93 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၃၆:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
113.109
ကော်မရှင်ခ
-0.85 EUR
အမြတ်
21.08 EUR
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၀၄:၀၈:၄၅
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၃၆:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.05
112.886
113.109
အမြတ်
8.47 EUR
CHFJPY
စာချုပ်
#130083317
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၀၄:၀၈:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
112.886
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
9.32 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၃၆:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
113.109
ကော်မရှင်ခ
-0.85 EUR
အမြတ်
8.47 EUR
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၄၀:၂၅
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၃၆:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.15
0.8909
0.89424
အမြတ်
53.47 EUR
EURGBP
စာချုပ်
#130167908
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၄၀:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.8909
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
56.03 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၃၆:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
0.89424
ကော်မရှင်ခ
-2.56 EUR
အမြတ်
53.47 EUR
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၃၀:၂၉
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၃၆:၁၆
ရောင်းချမှု
0.05
0.89539
0.89428
အမြတ်
5.36 EUR
EURGBP
စာချုပ်
#130154646
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၃၀:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89539
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
6.21 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၃၆:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.89428
ကော်မရှင်ခ
-0.85 EUR
အမြတ်
5.36 EUR
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၂၁:၅၀
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၃၅:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.10252
1.10767
အမြတ်
22.82 EUR
EURUSD
စာချုပ်
#130113488
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၂၁:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10252
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
23.25 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၃၅:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.10767
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
22.82 EUR
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၂၉:၄၁
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၃၅:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.22727
1.23897
အမြတ်
52.38 EUR
GBPUSD
စာချုပ်
#130154556
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၂၉:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22727
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
52.81 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၃၅:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.23897
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
52.38 EUR
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၂၈:၁၉
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၃၅:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.1
0.59858
0.60269
အမြတ်
36.25 EUR
NZDUSD
စာချုပ်
#130158155
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၂၈:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.59858
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
37.10 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၃၅:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.60269
ကော်မရှင်ခ
-0.85 EUR
အမြတ်
36.25 EUR
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၂၈:၁၀
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၃၅:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.1
0.60883
0.61445
အမြတ်
49.88 EUR
AUDUSD
စာချုပ်
#130158131
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၂၈:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.60883
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
50.73 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၃၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.61445
ကော်မရှင်ခ
-0.85 EUR
အမြတ်
49.88 EUR
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၀၉:၂၀
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၅၆:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.15
1.4064
1.40999
အမြတ်
32.96 EUR
USDCAD
စာချုပ်
#130055735
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၀၉:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.4064
လဲလှယ်ခြင်း
-0.48 EUR
စုစုပေါင်း
34.72 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၅၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.40999
ကော်မရှင်ခ
-1.28 EUR
အမြတ်
32.96 EUR
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၃၉:၂၉
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၅၆:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.15
1.41214
1.40999
အမြတ်
-22.55 EUR
USDCAD
စာချုပ်
#130011478
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၃၉:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.41214
လဲလှယ်ခြင်း
-0.48 EUR
စုစုပေါင်း
-20.79 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၅၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.40999
ကော်မရှင်ခ
-1.28 EUR
အမြတ်
-22.55 EUR
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၄၅:၀၁
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၅၅:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.42129
1.40998
အမြတ်
-37.52 EUR
USDCAD
စာချုပ်
#129924432
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၄၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.42129
လဲလှယ်ခြင်း
-0.64 EUR
စုစုပေါင်း
-36.45 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၅၅:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.40998
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
-37.52 EUR
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၀၈:၁၇:၃၆
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၅၅:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.43496
1.41015
အမြတ်
-81.04 EUR
USDCAD
စာချုပ်
#129844976
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၀၈:၁၇:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.43496
လဲလှယ်ခြင်း
-0.64 EUR
စုစုပေါင်း
-79.97 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၅၅:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.41015
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
-81.04 EUR
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၂၁:၄၅
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၄၅
ရောင်းချမှု
0.05
77.419
76.924
အမြတ်
19.87 EUR
CADJPY
စာချုပ်
#130113460
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၂၁:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
77.419
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
20.72 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
76.924
ကော်မရှင်ခ
-0.85 EUR
အမြတ်
19.87 EUR
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၂၂:၀၃
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၃၅
ရောင်းချမှု
0.05
66.075
65.629
အမြတ်
17.81 EUR
AUDJPY
စာချုပ်
#130113536
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၂၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
66.075
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
18.66 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
65.629
ကော်မရှင်ခ
-0.85 EUR
အမြတ်
17.81 EUR
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၂၂:၁၅
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၃၈:၅၉
ရောင်းချမှု
0.05
119.987
119.515
အမြတ်
18.90 EUR
EURJPY
စာချုပ်
#130113578
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၂၂:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
119.987
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
19.75 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၃၈:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
119.515
ကော်မရှင်ခ
-0.85 EUR
အမြတ်
18.90 EUR
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၂၂:၂၀
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၂၂:၃၂
ရောင်းချမှု
0.05
1.06146
1.0596
အမြတ်
7.93 EUR
EURCHF
စာချုပ်
#130113604
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၂၂:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06146
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
8.78 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၂၂:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.0596
ကော်မရှင်ခ
-0.85 EUR
အမြတ်
7.93 EUR
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၄၁:၅၉
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၃၂:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.05
113.95
113.762
အမြတ်
-8.70 EUR
CHFJPY
စာချုပ်
#129918751
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၄၁:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
113.95
လဲလှယ်ခြင်း
-0.08 EUR
စုစုပေါင်း
-7.77 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၃၂:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
113.762
ကော်မရှင်ခ
-0.85 EUR
အမြတ်
-8.70 EUR