၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၂၀:၀၄
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၄၂:၀၀
ရောင်းချမှု
0.15
1.0708
1.06945
အမြတ်
16.37 EUR
EURCHF
စာချုပ်
#164614163
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၂၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0708
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
18.93 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၄၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.06945
ကော်မရှင်ခ
-2.56 EUR
အမြတ်
16.37 EUR
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၉:၃၄
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၄၅:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.15
1.70246
1.70148
အမြတ်
-12.79 EUR
GBPCAD
စာချုပ်
#164612851
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၉:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.70246
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
-10.23 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၄၅:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.70148
ကော်မရှင်ခ
-2.56 EUR
အမြတ်
-12.79 EUR
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၁၄:၅၆
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၅၄:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.15
1.16552
1.16467
အမြတ်
-12.23 EUR
EURUSD
စာချုပ်
#164611095
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၁၄:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.16552
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
-10.95 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၅၄:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.16467
ကော်မရှင်ခ
-1.28 EUR
အမြတ်
-12.23 EUR
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၁၉:၄၄
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၅၁:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.15
124.194
123.953
အမြတ်
-29.80 EUR
CHFJPY
စာချုပ်
#164611210
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၁၉:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
124.194
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
-27.24 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၅၁:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
123.953
ကော်မရှင်ခ
-2.56 EUR
အမြတ်
-29.80 EUR
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၁၆:၂၆
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၄၃:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.15
0.75048
0.74941
အမြတ်
-15.06 EUR
AUDUSD
စာချုပ်
#164611129
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၁၆:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.75048
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
-13.78 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၄၃:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
0.74941
ကော်မရှင်ခ
-1.28 EUR
အမြတ်
-15.06 EUR
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၁၈:၀၈
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၄၂:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.15
0.71939
0.71837
အမြတ်
-14.41 EUR
NZDUSD
စာချုပ်
#164611170
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၁၈:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.71939
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
-13.13 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၄၂:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
0.71837
ကော်မရှင်ခ
-1.28 EUR
အမြတ်
-14.41 EUR
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၁၅:၃၀
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၃၇:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.15
1.38179
1.38025
အမြတ်
-21.10 EUR
GBPUSD
စာချုပ်
#164611109
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၁၅:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38179
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
-19.82 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၃၇:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.38025
ကော်မရှင်ခ
-1.28 EUR
အမြတ်
-21.10 EUR
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၄၂:၅၂
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၁၅:၃၅
ရောင်းချမှု
0.15
0.92424
0.92171
အမြတ်
34.09 EUR
USDCHF
စာချုပ်
#164583252
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၄၂:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.92424
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
35.37 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၁၅:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
0.92171
ကော်မရှင်ခ
-1.28 EUR
အမြတ်
34.09 EUR
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၄၆:၀၄
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၂၀:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.15
157.657
157.391
အမြတ်
-32.55 EUR
GBPJPY
စာချုပ်
#164583359
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၄၆:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
157.657
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
-29.99 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၂၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
157.391
ကော်မရှင်ခ
-2.56 EUR
အမြတ်
-32.55 EUR
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၄၄:၅၃
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၃၂:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.15
1.07491
1.07416
အမြတ်
-13.03 EUR
EURCHF
စာချုပ်
#164583321
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၄၄:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.07491
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
-10.47 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၃၂:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.07416
ကော်မရှင်ခ
-2.56 EUR
အမြတ်
-13.03 EUR
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၈:၀၆
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၄၈:၅၉
ရောင်းချမှု
0.15
0.84564
0.84354
အမြတ်
34.78 EUR
EURGBP
စာချုပ်
#164537046
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၈:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.84564
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
37.34 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၄၈:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
0.84354
ကော်မရှင်ခ
-2.56 EUR
အမြတ်
34.78 EUR
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၀၈:၃၃
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၃၁:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.15
156.865
157.499
အမြတ်
68.22 EUR
GBPJPY
စာချုပ်
#164494046
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၀၈:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
156.865
လဲလှယ်ခြင်း
-0.69 EUR
စုစုပေါင်း
71.47 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၃၁:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
157.499
ကော်မရှင်ခ
-2.56 EUR
အမြတ်
68.22 EUR
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၀၆:၂၄
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၃၈:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.15
0.92441
0.92254
အမြတ်
-27.45 EUR
USDCHF
စာချုပ်
#164513345
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၀၆:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92441
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
-26.17 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၃၈:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
0.92254
ကော်မရှင်ခ
-1.28 EUR
အမြတ်
-27.45 EUR
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၈:၂၃
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၂၂:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.15
1.15804
1.16054
အမြတ်
31.03 EUR
EURUSD
စာချုပ်
#164499561
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၈:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.15804
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
32.31 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၂၂:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.16054
ကော်မရှင်ခ
-1.28 EUR
အမြတ်
31.03 EUR
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၅၅:၁၁
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၉:၂၉
ရောင်းချမှု
0.15
1.07111
1.07214
အမြတ်
-16.97 EUR
EURCHF
စာချုပ်
#164496074
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၅၅:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07111
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
-14.41 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၉:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.07214
ကော်မရှင်ခ
-2.56 EUR
အမြတ်
-16.97 EUR
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၃၄:၅၀
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၄၉:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.15
0.7065
0.70579
အမြတ်
-10.48 EUR
NZDUSD
စာချုပ်
#164498257
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၃၄:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.7065
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
-9.20 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၄၉:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
0.70579
ကော်မရှင်ခ
-1.28 EUR
အမြတ်
-10.48 EUR
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၀၀:၃၄
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၃၆:၃၈
ရောင်းချမှု
0.15
1.23778
1.2406
အမြတ်
-30.73 EUR
USDCAD
စာချုပ်
#164493897
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၀၀:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.23778
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
-29.45 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၃၆:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.2406
ကော်မရှင်ခ
-1.28 EUR
အမြတ်
-30.73 EUR
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၄၁:၀၆
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၃၆:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.15
0.8434
0.8429
အမြတ်
-11.46 EUR
EURGBP
စာချုပ်
#164495803
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၄၁:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.8434
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
-8.90 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၃၆:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
0.8429
ကော်မရှင်ခ
-2.56 EUR
အမြတ်
-11.46 EUR
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၀၀:၀၅
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၀၂:၂၉
ရောင်းချမှု
0.15
0.74147
0.73981
အမြတ်
20.22 EUR
AUDUSD
စာချုပ်
#164493884
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၀၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.74147
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
21.50 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၀၂:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
0.73981
ကော်မရှင်ခ
-1.28 EUR
အမြတ်
20.22 EUR
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၅၈:၃၀
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၃၈:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.15
1.15909
1.15803
အမြတ်
-15.01 EUR
EURUSD
စာချုပ်
#164493814
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၅၈:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.15909
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
-13.73 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၃၈:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.15803
ကော်မရှင်ခ
-1.28 EUR
အမြတ်
-15.01 EUR
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၀၇:၄၂
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၃၆:၅၀
ရောင်းချမှု
0.15
123.536
123.678
အမြတ်
-18.63 EUR
CHFJPY
စာချုပ်
#164494032
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၀၇:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
123.536
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
-16.07 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၃၆:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
123.678
ကော်မရှင်ခ
-2.56 EUR
အမြတ်
-18.63 EUR
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၅၁:၂၉
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၃၂:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.15
0.92909
0.92838
အမြတ်
-11.21 EUR
USDCHF
စာချုပ်
#164381045
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၅၁:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92909
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
-9.93 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၃၂:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
0.92838
ကော်မရှင်ခ
-1.28 EUR
အမြတ်
-11.21 EUR
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၁၉:၂၆
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၂၃:၄၀:၃၇
ရောင်းချမှု
0.15
0.84919
0.84852
အမြတ်
9.28 EUR
EURGBP
စာချုပ်
#164338208
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၁၉:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.84919
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
11.84 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၂၃:၄၀:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
0.84852
ကော်မရှင်ခ
-2.56 EUR
အမြတ်
9.28 EUR
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၂၀:၄၈
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၂၃:၄၀:၃၇
ရောင်းချမှု
0.15
1.15531
1.15305
အမြတ်
28.12 EUR
EURUSD
စာချုပ်
#164338252
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၂၀:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.15531
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
29.40 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၂၃:၄၀:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.15305
ကော်မရှင်ခ
-1.28 EUR
အမြတ်
28.12 EUR
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၂၃:၀၈
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.15
130.927
131.142
အမြတ်
22.03 EUR
EURJPY
စာချုပ်
#164338302
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၂၃:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
130.927
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
24.59 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
131.142
ကော်မရှင်ခ
-2.56 EUR
အမြတ်
22.03 EUR
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၂၃:၄၉
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၄၅:၅၇
ရောင်းချမှု
0.15
1.69616
1.6975
အမြတ်
-16.51 EUR
GBPCAD
စာချုပ်
#164338315
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၂၃:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.69616
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
-13.95 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၄၅:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.6975
ကော်မရှင်ခ
-2.56 EUR
အမြတ်
-16.51 EUR
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၃၃:၂၁
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၁:၁၈
ရောင်းချမှု
0.15
1.07449
1.0731
အမြတ်
16.87 EUR
EURCHF
စာချုပ်
#164252563
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၃၃:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07449
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
19.43 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၁:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.0731
ကော်မရှင်ခ
-2.56 EUR
အမြတ်
16.87 EUR
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၃၀:၄၉
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၁:၁၇
ရောင်းချမှု
0.15
0.84942
0.84826
အမြတ်
17.95 EUR
EURGBP
စာချုပ်
#164252509
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၃၀:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.84942
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
20.51 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၁:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
0.84826
ကော်မရှင်ခ
-2.56 EUR
အမြတ်
17.95 EUR
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၃၄:၃၇
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၁:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.15
152.239
152.648
အမြတ်
44.82 EUR
GBPJPY
စာချုပ်
#164252574
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၃၄:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
152.239
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
47.38 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
152.648
ကော်မရှင်ခ
-2.56 EUR
အမြတ်
44.82 EUR
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၅၅:၃၇
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၃:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.15
1.35784
1.36288
အမြတ်
61.16 EUR
GBPUSD
စာချုပ်
#164182566
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၅၅:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.35784
လဲလှယ်ခြင်း
-2.92 EUR
စုစုပေါင်း
65.36 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၃:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.36288
ကော်မရှင်ခ
-1.28 EUR
အမြတ်
61.16 EUR
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၃၁:၅၇
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၂:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.15
1.35982
1.36284
အမြတ်
37.88 EUR
GBPUSD
စာချုပ်
#164252528
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၃၁:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.35982
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
39.16 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၂:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.36284
ကော်မရှင်ခ
-1.28 EUR
အမြတ်
37.88 EUR
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၃၂:၃၆
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၄၉:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.15
1.25491
1.25431
အမြတ်
-7.49 EUR
USDCAD
စာချုပ်
#164252546
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၃၂:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.25491
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
-6.21 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၄၉:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.25431
ကော်မရှင်ခ
-1.28 EUR
အမြတ်
-7.49 EUR
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၂၂:၅၃
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၀၇:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.15
0.69375
0.69293
အမြတ်
-11.93 EUR
NZDUSD
စာချုပ်
#164246939
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၂၂:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.69375
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
-10.65 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၀၇:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
0.69293
ကော်မရှင်ခ
-1.28 EUR
အမြတ်
-11.93 EUR
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၂၆:၀၆
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၁၆:၁၁
ရောင်းချမှု
0.15
1.71114
1.70761
အမြတ်
33.43 EUR
GBPCAD
စာချုပ်
#164228356
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၂၆:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.71114
လဲလှယ်ခြင်း
-0.55 EUR
စုစုပေါင်း
36.54 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၁၆:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.70761
ကော်မရှင်ခ
-2.56 EUR
အမြတ်
33.43 EUR
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၂၃:၄၃
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၀၃:၄၂
ရောင်းချမှု
0.15
0.69144
0.69455
အမြတ်
-41.95 EUR
NZDUSD
စာချုပ်
#164228186
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၂၃:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.69144
လဲလှယ်ခြင်း
-0.31 EUR
စုစုပေါင်း
-40.36 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၀၃:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
0.69455
ကော်မရှင်ခ
-1.28 EUR
အမြတ်
-41.95 EUR
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၅၄:၄၉
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၂၈:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.15
0.7256
0.73163
အမြတ်
75.13 EUR
AUDUSD
စာချုပ်
#164182494
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၅၄:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.7256
လဲလှယ်ခြင်း
-1.79 EUR
စုစုပေါင်း
78.20 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၂၈:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
0.73163
ကော်မရှင်ခ
-1.28 EUR
အမြတ်
75.13 EUR
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၂၄:၄၀
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၃:၅၈
ရောင်းချမှု
0.15
1.07112
1.07188
အမြတ်
-13.20 EUR
EURCHF
စာချုပ်
#164228243
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၂၄:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07112
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
-10.64 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၃:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.07188
ကော်မရှင်ခ
-2.56 EUR
အမြတ်
-13.20 EUR
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၅၁:၅၆
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၄၃:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.15
119.89
120.116
အမြတ်
23.77 EUR
CHFJPY
စာချုပ်
#164182325
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၅၁:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
119.89
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
26.33 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၄၃:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
120.116
ကော်မရှင်ခ
-2.56 EUR
အမြတ်
23.77 EUR
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၄၁:၃၁
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၄၂:၃၂
ရောင်းချမှု
0.15
1.26377
1.25937
အမြတ်
44.06 EUR
USDCAD
စာချုပ်
#164178220
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၄၁:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26377
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
45.34 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၄၂:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.25937
ကော်မရှင်ခ
-1.28 EUR
အမြတ်
44.06 EUR
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၄၁:၃၇
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၄၁:၂၈
ရောင်းချမှု
0.15
1.26376
1.25933
အမြတ်
44.38 EUR
USDCAD
စာချုပ်
#164178223
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၄၁:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26376
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
45.66 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၄၁:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.25933
ကော်မရှင်ခ
-1.28 EUR
အမြတ်
44.38 EUR
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၄၂:၂၅
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၄၁:၀၉
ရောင်းချမှု
0.15
0.92959
0.92746
အမြတ်
28.53 EUR
USDCHF
စာချုပ်
#164178237
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၄၂:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.92959
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
29.81 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၄၁:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
0.92746
ကော်မရှင်ခ
-1.28 EUR
အမြတ်
28.53 EUR
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၅၂:၅၀
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၅၇:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.15
1.71362
1.70948
အမြတ်
-45.25 EUR
GBPCAD
စာချုပ်
#164182353
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၅၂:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.71362
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
-42.69 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၅၇:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.70948
ကော်မရှင်ခ
-2.56 EUR
အမြတ်
-45.25 EUR
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၅၈:၃၁
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၅၁:၄၁
ရောင်းချမှု
0.15
0.85078
0.85163
အမြတ်
-17.53 EUR
EURGBP
စာချုပ်
#164186857
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၅၈:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.85078
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
-14.97 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၅၁:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
0.85163
ကော်မရှင်ခ
-2.56 EUR
အမြတ်
-17.53 EUR
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၄၀:၀၃
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၀၁:၂၅
ရောင်းချမှု
0.15
151.187
150.843
အမြတ်
37.63 EUR
GBPJPY
စာချုပ်
#164178198
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၄၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
151.187
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
40.19 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၀၁:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
150.843
ကော်မရှင်ခ
-2.56 EUR
အမြတ်
37.63 EUR
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၃၀:၅၂
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၄၇:၀၁
ရောင်းချမှု
0.15
0.85951
0.86051
အမြတ်
-20.34 EUR
EURGBP
စာချုပ်
#163995698
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၃၀:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.85951
လဲလှယ်ခြင်း
-0.35 EUR
စုစုပေါင်း
-17.43 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၄၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
0.86051
ကော်မရှင်ခ
-2.56 EUR
အမြတ်
-20.34 EUR
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၀၅:၃၀
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၀၂:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.15
1.34759
1.34663
အမြတ်
-14.45 EUR
GBPUSD
စာချုပ်
#163999617
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၀၅:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.34759
လဲလှယ်ခြင်း
-0.73 EUR
စုစုပေါင်း
-12.44 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၀၂:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.34663
ကော်မရှင်ခ
-1.28 EUR
အမြတ်
-14.45 EUR
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၂၉:၅၄
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၀၄:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.2
0.72121
0.72293
အမြတ်
27.99 EUR
AUDUSD
စာချုပ်
#163995641
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၂၉:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.72121
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
29.70 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၀၄:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.72293
ကော်မရှင်ခ
-1.71 EUR
အမြတ်
27.99 EUR
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၄၈:၄၉
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၃၁:၄၇
ရောင်းချမှု
0.15
1.34656
1.34739
အမြတ်
-12.04 EUR
GBPUSD
စာချုပ်
#163996411
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၄၈:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.34656
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
-10.76 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၃၁:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.34739
ကော်မရှင်ခ
-1.28 EUR
အမြတ်
-12.04 EUR
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၄၁:၁၆
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၂၉:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.5
1716.14
1718.85
အမြတ်
106.87 EUR
XAUUSD
စာချုပ်
#158632886
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၄၁:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1716.14
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
115.40 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၂၉:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1718.85
ကော်မရှင်ခ
-8.53 EUR
အမြတ်
106.87 EUR
၂၄.၀၇.၂၀၂၀ ၀၄:၄၀:၄၇
၀၃.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၄၃:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.05
106.487
106.871
အမြတ်
1.24 EUR
USDJPY
စာချုပ်
#141635892
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၇.၂၀၂၀ ၀၄:၄၀:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
106.487
လဲလှယ်ခြင်း
-13.18 EUR
စုစုပေါင်း
14.85 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၄၃:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
106.871
ကော်မရှင်ခ
-0.43 EUR
အမြတ်
1.24 EUR