၂၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၂၀:၁၅
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၂၆:၃၃
ရောင်းချမှု
0.03
1.423
1.41514
အမြတ်
23.28 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#157087926
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၂၀:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.423
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
23.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၂၆:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.41514
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
23.28 USD
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၂၃:၂၅
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၁၃:၂၂
ရောင်းချမှု
0.01
153.327
152.596
အမြတ်
6.43 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#158718300
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၂၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
153.327
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၁၃:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
152.596
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
6.43 USD
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၃၆:၄၇
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၄၂:၀၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.38576
1.3823
အမြတ်
3.36 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#158683527
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၃၆:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38576
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၄၂:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3823
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
3.36 USD
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၁၂:၂၈:၄၅
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၀၀:၅၉:၄၇
ရောင်းချမှု
0.03
1.40233
1.40143
အမြတ်
2.40 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#157029901
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၁၂:၂၈:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.40233
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၀၀:၅၉:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.40143
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
2.40 USD
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၅၄:၀၉
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၀၀:၅၉:၄၃
ရောင်းချမှု
0.03
1.39556
1.40132
အမြတ်
-17.58 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#156957595
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၅၄:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.39556
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-17.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၀၀:၅၉:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.40132
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-17.58 USD
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၁၃:၁၇:၀၂
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၀၀:၅၉:၃၇
ရောင်းချမှု
0.03
1.40003
1.40132
အမြတ်
-4.17 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#156975691
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၁၃:၁၇:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.40003
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၀၀:၅၉:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.40132
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-4.17 USD
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၁၄:၅၅:၀၇
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၀၀:၅၉:၃၂
ရောင်းချမှု
0.03
1.40246
1.4015099999999998
အမြတ်
2.55 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#157034537
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၁၄:၅၅:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.40246
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၀၀:၅၉:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.4015099999999998
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
2.55 USD
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၂:၂၃:၄၆
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၀၀:၅၉:၂၇
ရောင်းချမှု
0.03
1.40323
1.4014799999999998
အမြတ်
4.95 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#157009880
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၂:၂၃:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.40323
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၀၀:၅၉:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.4014799999999998
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
4.95 USD
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၃၄:၃၇
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၀၀:၅၉:၁၇
ရောင်းချမှု
0.03
1.41373
1.4015199999999999
အမြတ်
36.33 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#157142370
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၃၄:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41373
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
36.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၀၀:၅၉:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.4015199999999999
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
36.33 USD
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၃၁:၄၆
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၀၀:၅၉:၀၄
ရောင်းချမှု
0.03
1.41625
1.40132
အမြတ်
44.49 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#157164148
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၃၁:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41625
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
44.79 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၀၀:၅၉:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.40132
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
44.49 USD
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၀၂:၅၆
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၃၇:၃၃
ရောင်းချမှု
0.03
1.41113
1.41148
အမြတ်
-1.35 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#157077750
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၀၂:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41113
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၃၇:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.41148
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-1.35 USD
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၂၇:၂၃
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၀၅:၄၉
ရောင်းချမှု
0.03
1.40868
1.415
အမြတ်
-19.26 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#157071788
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၂၇:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.40868
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-18.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၀၅:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.415
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-19.26 USD
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၀၆:၄၀:၁၇
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၃၀:၁၀
ရောင်းချမှု
0.03
1.40795
1.41102
အမြတ်
-9.51 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#157054342
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၀၆:၄၀:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.40795
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-9.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၃၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.41102
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-9.51 USD
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၄၃:၃၂
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၂၆:၅၆
ရောင်းချမှု
0.03
1.398
1.39333
အမြတ်
13.71 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#156942054
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၄၃:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.398
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၂၆:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.39333
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
13.71 USD
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၁၄:၄၃
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၂၆:၅၃
ရောင်းချမှု
0.03
1.39608
1.39318
အမြတ်
8.40 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#156940754
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၁၄:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.39608
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၂၆:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.39318
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
8.40 USD
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၁၄:၃၇:၃၀
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၂၆:၄၉
ရောင်းချမှု
0.03
1.3941
1.39322
အမြတ်
2.34 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#156938981
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၁၄:၃၇:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3941
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၂၆:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.39322
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
2.34 USD
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၁၃:၀၀:၃၂
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၄၃:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.03
117.807
117.934
အမြတ်
3.01 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#156936345
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၁၃:၀၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
117.807
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၄၃:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
117.934
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
3.01 USD
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၁၃:၁၃:၀၁
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၁၄:၄၈:၀၃
ရောင်းချမှု
0.03
1.3935
1.39658
အမြတ်
-9.54 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#156936042
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၁၃:၁၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3935
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-9.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၁၄:၄၈:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.39658
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-9.54 USD
၁၆.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၀၀:၄၆
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၄:၀၀:၄၀
ရောင်းချမှု
0.03
1.39223
1.38628
အမြတ်
17.55 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#156835644
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၀၀:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.39223
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
17.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၄:၀၀:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.38628
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
17.55 USD
၁၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၂:၄၁:၀၈
၁၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၄:၅၈:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.2662
1.26498
အမြတ်
-3.19 USD
USDCAD
စာချုပ်
#156823838
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၂:၄၁:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2662
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.89 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၄:၅၈:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.26498
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-3.19 USD
၀၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၃:၃၃:၄၃
၀၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၃:၃၃:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.87987
0.87983
အမြတ်
-0.73 USD
USDCHF
စာချုပ်
#154971477
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၃:၃၃:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.87987
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၃:၃၃:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.87983
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-0.73 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၄:၃၈:၁၈
၂၅.၀၉.၂၀၂၀ ၀၂:၅၂:၁၃
ရောင်းချမှု
0.03
1.33044
1.33472
အမြတ်
-9.92 USD
USDCAD
စာချုပ်
#147474640
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၄:၃၈:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.33044
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-9.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၉.၂၀၂၀ ၀၂:၅၂:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.33472
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-9.92 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၄:၁၀:၃၅
၂၅.၀၉.၂၀၂၀ ၀၂:၅၂:၀၇
ရောင်းချမှု
0.03
1.33099
1.33479
အမြတ်
-8.84 USD
USDCAD
စာချုပ်
#147473801
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၄:၁၀:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.33099
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-8.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၉.၂၀၂၀ ၀၂:၅၂:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.33479
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-8.84 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၈:၀၀:၃၂
၂၅.၀၉.၂၀၂၀ ၀၂:၅၂:၀၂
ရောင်းချမှု
0.03
1.33284
1.33479
အမြတ်
-4.68 USD
USDCAD
စာချုပ်
#147482787
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၈:၀၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.33284
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၉.၂၀၂၀ ၀၂:၅၂:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.33479
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-4.68 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၃၆:၂၅
၂၅.၀၉.၂၀၂၀ ၀၂:၅၁:၅၃
ရောင်းချမှု
0.03
1.33415
1.33479
အမြတ်
-1.74 USD
USDCAD
စာချုပ်
#147532141
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၃၆:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.33415
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၉.၂၀၂၀ ၀၂:၅၁:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.33479
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-1.74 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၂၄:၄၆
၂၅.၀၉.၂၀၂၀ ၀၂:၅၁:၅၁
ရောင်းချမှု
0.03
1.33462
1.33479
အမြတ်
-0.68 USD
USDCAD
စာချုပ်
#147538304
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၂၄:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.33462
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၉.၂၀၂၀ ၀၂:၅၁:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.33479
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-0.68 USD
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၂၁:၃၄
၂၅.၀၉.၂၀၂၀ ၀၂:၅၁:၄၅
ရောင်းချမှု
0.03
1.33985
1.33479
အမြတ်
11.07 USD
USDCAD
စာချုပ်
#147633494
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၂၁:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.33985
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၉.၂၀၂၀ ၀၂:၅၁:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.33479
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
11.07 USD
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၄၄:၅၅
၂၅.၀၉.၂၀၂၀ ၀၂:၅၁:၄၁
ရောင်းချမှု
0.05
1.33993
1.33479
အမြတ်
18.75 USD
USDCAD
စာချုပ်
#147660211
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၄၄:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.33993
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
19.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၉.၂၀၂၀ ၀၂:၅၁:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.33479
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
18.75 USD
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၃၂:၅၄
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၀၄:၃၄
ရောင်းချမှု
0.05
1.70921
1.70527
အမြတ်
13.95 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#147202015
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၃၂:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.70921
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၀၄:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.70527
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
13.95 USD
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၀၉:၃၅
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၀၄:၃၀
ရောင်းချမှု
0.05
1.70728
1.70532
အမြတ်
6.44 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#147189325
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၀၉:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.70728
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၀၄:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.70532
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
6.44 USD
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၅:၀၁:၀၇
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၀၄:၂၇
ရောင်းချမှု
0.05
1.70521
1.70518
အမြတ်
-0.89 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#147177491
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၅:၀၁:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.70521
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၀၄:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.70518
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-0.89 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၀၅:၂၉
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၀၁:၂၄
ရောင်းချမှု
0.05
1.56445
1.56233
အမြတ်
7.06 USD
EURCAD
စာချုပ်
#146888676
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၀၅:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.56445
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၀၁:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.56233
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
7.06 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၀၅:၂၃
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၀၁:၂၁
ရောင်းချမှု
0.05
1.56441
1.56227
အမြတ်
7.13 USD
EURCAD
စာချုပ်
#146888648
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၀၅:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.56441
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၀၁:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.56227
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
7.13 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၀၁:၃၃:၃၈
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၂၃:၅၇:၀၃
ရောင်းချမှု
0.05
1.32421
1.3147
အမြတ်
35.67 USD
USDCAD
စာချုပ်
#146356424
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၀၁:၃၃:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.32421
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
36.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၂၃:၅၇:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.3147
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
35.67 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၃၀:၁၃
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၂၃:၅၆:၅၈
ရောင်းချမှု
0.05
1.31792
1.3147
အမြတ်
11.75 USD
USDCAD
စာချုပ်
#146282443
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၃၀:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31792
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
12.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၂၃:၅၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.3147
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
11.75 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၀၆:၂၆:၄၂
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၂၉:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.1778
1.1757
အမြတ်
-6.60 USD
EURUSD
စာချုပ်
#146382402
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၀၆:၂၆:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1778
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-6.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၂၉:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.1757
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-6.60 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၅၇:၁၃
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၃၂:၅၈
ရောင်းချမှု
0.05
1.31652
1.32159
အမြတ်
-19.68 USD
USDCAD
စာချုပ်
#146261004
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၅၇:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31652
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-19.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၃၂:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.32159
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-19.68 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၂၀:၁၀
၀၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၅၅:၂၉
ရောင်းချမှု
0.05
125.932
125.67
အမြတ်
11.33 USD
EURJPY
စာချုပ်
#145919772
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၂၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
125.932
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
12.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၅၅:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
125.67
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
11.33 USD
၀၁.၀၉.၂၀၂၀ ၀၅:၃၉:၀၇
၀၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၄၀:၄၆
ရောင်းချမှု
0.05
1.5603
1.55809
အမြတ်
7.47 USD
EURCAD
စာချုပ်
#145559868
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၀ ၀၅:၃၉:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.5603
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၄၀:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.55809
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
7.47 USD
၀၁.၀၉.၂၀၂၀ ၀၄:၅၆:၃၃
၀၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၄၀:၄၂
ရောင်းချမှု
0.05
1.5589
1.55807
အမြတ်
2.19 USD
EURCAD
စာချုပ်
#145549682
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၀ ၀၄:၅၆:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.5589
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၄၀:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.55807
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
2.19 USD
၀၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၄၄:၁၅
၀၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၀၆:၂၃
ရောင်းချမှု
0.05
1.34717
1.34211
အမြတ်
24.80 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#145619030
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၄၄:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.34717
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
25.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၀၆:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.34211
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
24.80 USD
၃၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၄၃:၃၆
၀၁.၀၉.၂၀၂၀ ၀၁:၀၆:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.90168
0.90358
အမြတ်
10.01 USD
USDCHF
စာချုပ်
#145502712
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၄၃:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90168
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၀ ၀၁:၀၆:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.90358
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
10.01 USD
၃၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၁:၄၇:၃၈
၀၁.၀၉.၂၀၂၀ ၀၁:၀၆:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.90358
0.90358
အမြတ်
-0.50 USD
USDCHF
စာချုပ်
#145470458
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၁:၄၇:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90358
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၀ ၀၁:၀၆:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.90358
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-0.50 USD
၃၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၀၀:၂၀
၀၁.၀၉.၂၀၂၀ ၀၁:၀၆:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.90357
0.90358
အမြတ်
-0.44 USD
USDCHF
စာချုပ်
#145464772
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၀၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90357
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၀ ၀၁:၀၆:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.90358
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-0.44 USD