၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၁၃:၄၃
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၅၀:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.25253
1.24511
အမြတ်
-14.14 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#49171549
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၁၃:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.25253
လဲလှယ်ခြင်း
-6.72 USD
စုစုပေါင်း
-7.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၅၀:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.24511
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-14.14 USD
၂၆.၀၇.၂၀၁၉ ၁၄:၀၉:၁၃
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၅၀:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.2
1.24302
1.24521
အမြတ်
-73.80 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#48634615
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၁၉ ၁၄:၀၉:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.24302
လဲလှယ်ခြင်း
-117.60 USD
စုစုပေါင်း
43.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၅၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.24521
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-73.80 USD
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၁၃:၄၃
၀၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၃၇:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.25253
1.20578
အမြတ်
-52.03 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#48552363
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၁၃:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.25253
လဲလှယ်ခြင်း
-5.28 USD
စုစုပေါင်း
-46.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၃၇:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20578
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-52.03 USD
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၀:၁၄
၀၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၃၆:၀၉
ရောင်းချမှု
0.1
1.20773
1.2059
အမြတ်
22.90 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#48810568
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၀:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20773
လဲလှယ်ခြင်း
4.60 USD
စုစုပေါင်း
18.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၃၆:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.2059
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
22.90 USD
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၁:၀၅
၀၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၃၅:၄၆
ရောင်းချမှု
0.1
1.20714
1.20586
အမြတ်
17.40 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#48810614
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20714
လဲလှယ်ခြင်း
4.60 USD
စုစုပေါင်း
12.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၃၅:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.20586
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
17.40 USD
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၃၀:၀၁
၀၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၃၅:၁၅
ရောင်းချမှု
0.02
1.20599
1.20594
အမြတ်
0.98 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#48822637
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20599
လဲလှယ်ခြင်း
0.88 USD
စုစုပေါင်း
0.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၃၅:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.20594
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.98 USD
၂၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၂၃:၅၇
၂၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၁၀:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.22029
1.22128
အမြတ်
0.99 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#48984892
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၂၃:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22029
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၁၀:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.22128
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.99 USD
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၇:၂၀
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၃၀:၃၂
ရောင်းချမှု
0.02
1.22533
1.22402
အမြတ်
2.62 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#48973054
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၇:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.22533
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၃၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.22402
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.62 USD
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၀၀:၄၃
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၁၂:၅၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.22374
1.22237
အမြတ်
1.37 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#48971584
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၀၀:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.22374
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၁၂:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.22237
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.37 USD
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၅၃:၂၂
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၅၄:၂၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.22312
1.22147
အမြတ်
1.65 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#48971330
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၅၃:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.22312
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၅၄:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.22147
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.65 USD
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၀၉:၀၃
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၂၄:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21464
1.21633
အမြတ်
1.33 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#48943402
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၀၉:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21464
လဲလှယ်ခြင်း
-0.36 USD
စုစုပေါင်း
1.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၂၄:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21633
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.33 USD
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၁၅:၅၂
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၃၉:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21248
1.21374
အမြတ်
0.90 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#48950575
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၁၅:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21248
လဲလှယ်ခြင်း
-0.36 USD
စုစုပေါင်း
1.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၃၉:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21374
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.90 USD
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၀၂:၅၆
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၂၄:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21238
1.21291
အမြတ်
0.53 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#48947803
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၀၂:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21238
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၂၄:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21291
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.53 USD
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၃၂:၃၀
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၂၇:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21335
1.21468
အမြတ်
1.33 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#48944691
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၃၂:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21335
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၂၇:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21468
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.33 USD
၂၀.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၀၆:၅၄
၂၀.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၇:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.20979
1.21762
အမြတ်
7.83 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#48927140
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၀၆:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20979
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၇:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21762
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.83 USD
၁၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၁၁:၃၉
၂၀.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၇:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21381
1.217
အမြတ်
3.07 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#48909128
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၁၁:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21381
လဲလှယ်ခြင်း
-0.12 USD
စုစုပေါင်း
3.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၇:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.217
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.07 USD
၁၉.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၂၆:၂၆
၁၉.၀၈.၂၀၁၉ ၀၈:၅၃:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.2142
1.21606
အမြတ်
1.86 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#48905463
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၂၆:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2142
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၁၉ ၀၈:၅၃:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21606
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.86 USD
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၄၇:၅၄
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၅၆:၀၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.21238
1.21196
အမြတ်
0.42 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#48880208
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၄၇:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21238
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၅၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21196
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.42 USD
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၃၅:၄၂
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၃၆:၁၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.20784
1.20642
အမြတ်
1.42 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#48847956
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၃၅:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20784
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၃၆:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20642
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.42 USD
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၄၇:၂၀
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၃၃:၁၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.20616
1.20568
အမြတ်
0.50 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#48829830
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၄၇:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20616
လဲလှယ်ခြင်း
0.02 USD
စုစုပေါင်း
0.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၃၃:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20568
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.50 USD
၂၄.၀၇.၂၀၁၉ ၁၈:၀၃:၂၇
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၁၅:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.25036
1.20439
အမြတ်
-96.50 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#48605851
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၇.၂၀၁၉ ၁၈:၀၃:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.25036
လဲလှယ်ခြင်း
-4.56 USD
စုစုပေါင်း
-91.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၁၅:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.20439
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-96.50 USD
၀၈.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၀၀:၄၆
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၀၂:၃၄:၅၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.21123
1.20185
အမြတ်
9.42 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#48792707
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၀၀:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21123
လဲလှယ်ခြင်း
0.04 USD
စုစုပေါင်း
9.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၀၂:၃၄:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20185
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
9.42 USD
၀၈.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၅၉:၁၄
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၀၂:၃၄:၄၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.2109
1.20177
အမြတ်
9.17 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#48792511
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၅၉:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2109
လဲလှယ်ခြင်း
0.04 USD
စုစုပေါင်း
9.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၀၂:၃၄:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20177
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
9.17 USD
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၂:၂၃
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၀၂:၂၉:၅၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.20703
1.20172
အမြတ်
5.33 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#48810653
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၂:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20703
လဲလှယ်ခြင်း
0.02 USD
စုစုပေါင်း
5.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၀၂:၂၉:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20172
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.33 USD
၀၈.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၁၂:၀၂
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၂၂:၃၈:၁၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.21104
1.204
အမြတ်
7.06 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#48793352
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၁၂:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21104
လဲလှယ်ခြင်း
0.02 USD
စုစုပေါင်း
7.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၂၂:၃၈:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.204
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.06 USD
၂၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၄:၀၇:၀၅
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၀:၃၅
ရောင်းချမှု
0.25
1.231
1.2077
အမြတ်
589.00 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#48650861
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၄:၀၇:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.231
လဲလှယ်ခြင်း
6.50 USD
စုစုပေါင်း
582.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၀:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.2077
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
589.00 USD
၁၅.၀၇.၂၀၁၉ ၁၀:၃၂:၄၇
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၀:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.25667
1.20745
အမြတ်
-104.92 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#48487229
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၁၉ ၁၀:၃၂:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.25667
လဲလှယ်ခြင်း
-6.48 USD
စုစုပေါင်း
-98.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.20745
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-104.92 USD
၂၅.၀၆.၂၀၁၉ ၀၅:၃၅:၃၀
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၀:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.06
1.27512
1.20773
အမြတ်
-438.18 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#48270972
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၁၉ ၀၅:၃၅:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.27512
လဲလှယ်ခြင်း
-33.84 USD
စုစုပေါင်း
-404.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၀:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
1.20773
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-438.18 USD
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၅၂:၂၁
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၃၁:၂၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.2115
1.2067
အမြတ်
4.80 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#48805299
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၅၂:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2115
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၃၁:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2067
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.80 USD
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၀၁:၄၀
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၁၂:၂၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.20747
1.20656
အမြတ်
0.91 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#48808890
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၀၁:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20747
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၁၂:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20656
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.91 USD
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၁၅:၂၅
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၅၆:၀၄
ရောင်းချမှု
0.03
1.20797
1.2064
အမြတ်
4.71 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#48711714
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၁၅:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20797
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၅၆:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.2064
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.71 USD
၀၈.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၀၁:၀၆
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၃၃:၄၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.21081
1.21029
အမြတ်
0.54 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#48792841
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၀၁:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21081
လဲလှယ်ခြင်း
0.02 USD
စုစုပေါင်း
0.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၃၃:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21029
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.54 USD
၀၈.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၅၉:၂၉
၀၈.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၀၀:၂၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.21147
1.21118
အမြတ်
0.29 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#48792554
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၅၉:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21147
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၀၀:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21118
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.29 USD
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၂၃:၄၃:၀၉
၀၈.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၅၄:၄၃
ရောင်းချမှု
0.04
1.212
1.21073
အမြတ်
5.64 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#48704914
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၂၃:၄၃:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.212
လဲလှယ်ခြင်း
0.56 USD
စုစုပေါင်း
5.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၅၄:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.21073
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.64 USD
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၉:၄၀:၂၀
၀၈.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၄၉:၀၃
ရောင်းချမှု
0.02
1.21516
1.21423
အမြတ်
1.98 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#48781330
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၉:၄၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21516
လဲလှယ်ခြင်း
0.12 USD
စုစုပေါင်း
1.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၄၉:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.21423
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.98 USD
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၀၅:၃၉:၅၂
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၀၆:၀၃:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21609
1.21676
အမြတ်
0.67 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#48766492
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၀၅:၃၉:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21609
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၀၆:၀၃:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21676
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.67 USD
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၀၃:၃၆:၁၇
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၀၇:၅၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.21863
1.21828
အမြတ်
0.35 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#48764244
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၀၃:၃၆:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21863
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၀၇:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21828
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.35 USD
၀၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၂၁:၄၆
၀၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၃၅:၁၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.21945
1.21845
အမြတ်
1.00 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#48758493
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၂၁:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21945
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၃၅:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21845
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.00 USD
၀၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၈:၁၃:၃၈
၀၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၈:၅၇:၀၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.21626
1.21538
အမြတ်
0.88 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#48751593
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၈:၁၃:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21626
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၈:၅၇:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21538
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.88 USD
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၃၁:၂၃
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၃၃:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21313
1.21456
အမြတ်
1.43 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#48734535
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၃၁:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21313
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၃၃:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21456
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.43 USD
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၅:၃၀:၀၈
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၆:၂၂:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21437
1.21542
အမြတ်
1.05 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#48729959
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၅:၃၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21437
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၆:၂၂:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21542
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.05 USD
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၂၃:၄၃:၀၉
၀၂.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၁၉:၀၀
ရောင်းချမှု
0.03
1.212
1.21085
အမြတ်
3.51 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#48704918
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၂၃:၄၃:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.212
လဲလှယ်ခြင်း
0.06 USD
စုစုပေါင်း
3.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၁၉:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.21085
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.51 USD
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၀၅:၄၀
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၉:၁၃:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.21449
1.21383
အမြတ်
-1.32 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#48703847
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၀၅:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21449
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၉:၁၃:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.21383
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.32 USD
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၅၁:၅၀
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၉:၁၃:၄၅
ရောင်းချမှု
0.05
1.20947
1.21409
အမြတ်
-23.10 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#48694025
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၅၁:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20947
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-23.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၉:၁၃:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.21409
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-23.10 USD
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၀၅:၁၃:၃၆
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၀၀:၄၃
ရောင်းချမှု
0.02
1.21278
1.21178
အမြတ်
2.00 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#48693846
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၀၅:၁၃:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21278
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၀၀:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.21178
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.00 USD
၃၀.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၅၀:၀၈
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၄၁:၁၉
ရောင်းချမှု
0.07
1.21398
1.21274
အမြတ်
9.24 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#48667131
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၅၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21398
လဲလှယ်ခြင်း
0.56 USD
စုစုပေါင်း
8.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၄၁:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1.21274
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
9.24 USD
၃၁.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၁၀:၁၉
၃၁.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၂၈:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.2192
1.21981
အမြတ်
1.22 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#48679478
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၁၀:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2192
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၂၈:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.21981
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.22 USD
၃၀.၀၇.၂၀၁၉ ၁၃:၅၉:၁၈
၃၀.၀၇.၂၀၁၉ ၁၄:၁၈:၀၁
ရောင်းချမှု
0.07
1.2167
1.21585
အမြတ်
5.95 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#48666831
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၁၉ ၁၃:၅၉:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2167
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၁၉ ၁၄:၁၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1.21585
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.95 USD
၃၀.၀၇.၂၀၁၉ ၀၇:၄၁:၄၂
၃၀.၀၇.၂၀၁၉ ၀၇:၄၆:၂၃
ရောင်းချမှု
0.07
1.21397
1.21317
အမြတ်
5.60 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#48662122
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၁၉ ၀၇:၄၁:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21397
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၁၉ ၀၇:၄၆:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1.21317
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.60 USD
၃၀.၀၇.၂၀၁၉ ၀၄:၁၈:၄၄
၃၀.၀၇.၂၀၁၉ ၀၇:၀၂:၄၂
ရောင်းချမှု
0.07
1.22
1.21608
အမြတ်
27.44 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#48657054
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၁၉ ၀၄:၁၈:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.22
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
27.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၁၉ ၀၇:၀၂:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1.21608
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
27.44 USD