၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၂၇:၅၂
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၁၁:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.23773
1.24374
အမြတ်
11.72 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#138091333
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၂၇:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.23773
လဲလှယ်ခြင်း
-0.10 USD
စုစုပေါင်း
12.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၁၁:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.24374
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
11.72 USD
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၀၂:၃၂
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၁၁:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.24562
1.24374
အမြတ်
-4.16 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#138022877
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၀၂:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.24562
လဲလှယ်ခြင်း
-0.20 USD
စုစုပေါင်း
-3.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၁၁:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.24374
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-4.16 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၅၉:၀၀
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၃၅:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.06635
1.0677
အမြတ်
2.56 USD
EURCHF
စာချုပ်
#137867540
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၅၉:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06635
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၃၅:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.0677
ကော်မရှင်ခ
-0.28 USD
အမြတ်
2.56 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၀၅:၃၄:၁၆
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၁:၂၈
ရောင်းချမှု
0.02
1.26589
1.26069
အမြတ်
10.20 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#137755815
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၀၅:၃၄:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26589
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၁:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.26069
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
10.20 USD
၁၅.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၁၅:၂၄
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၁:၂၈
ရောင်းချမှု
0.02
1.25956
1.26069
အမြတ်
-2.55 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#137740011
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၁၅:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.25956
လဲလှယ်ခြင်း
-0.09 USD
စုစုပေါင်း
-2.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၁:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.26069
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-2.55 USD
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၄၁:၄၇
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၀၆:၀၁
ရောင်းချမှု
0.02
0.94993
0.94792
အမြတ်
3.84 USD
USDCHF
စာချုပ်
#137591906
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၄၁:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.94993
လဲလှယ်ခြင်း
-0.20 USD
စုစုပေါင်း
4.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၀၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.94792
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.84 USD
၁၅.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၀၄:၅၀
၁၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၂၂:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.24635
1.24843
အမြတ်
3.96 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#137670850
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၀၄:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.24635
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၂၂:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.24843
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.96 USD
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၂၅:၀၂
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၂၃:၃၂:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.251
1.25305
အမြတ်
3.90 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#137611785
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၂၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.251
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၂၃:၃၂:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.25305
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.90 USD
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၀၁:၅၀
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၅၉:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.12324
1.1253
အမြတ်
3.92 USD
EURUSD
စာချုပ်
#137619969
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၀၁:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12324
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၅၉:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.1253
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.92 USD
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၀၆:၀၉
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၀၁:၄၆
ရောင်းချမှု
0.02
1.11279
1.12329
အမြတ်
-21.34 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136176462
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၀၆:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11279
လဲလှယ်ခြင်း
-0.14 USD
စုစုပေါင်း
-21.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၀၁:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.12329
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-21.34 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၀:၀၀
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၀၁:၄၆
ရောင်းချမှု
0.04
1.12888
1.12329
အမြတ်
21.80 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136705655
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.12888
လဲလှယ်ခြင်း
-0.16 USD
စုစုပေါင်း
22.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၀၁:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.12329
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
21.80 USD
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၁၀:၄၃
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၀၁:၄၆
ရောင်းချမှု
0.02
1.10737
1.12329
အမြတ်
-32.19 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136051057
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၁၀:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10737
လဲလှယ်ခြင်း
-0.15 USD
စုစုပေါင်း
-31.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၀၁:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.12329
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-32.19 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၃၂:၂၇
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၀၁:၄၆
ရောင်းချမှု
0.02
1.12291
1.12329
အမြတ်
-1.07 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136591130
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၃၂:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.12291
လဲလှယ်ခြင်း
-0.11 USD
စုစုပေါင်း
-0.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၀၁:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.12329
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-1.07 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၀၉:၅၉
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၀၁:၄၆
ရောင်းချမှု
0.02
1.1396
1.12329
အမြတ်
32.38 USD
EURUSD
စာချုပ်
#137306058
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၀၉:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.1396
လဲလှယ်ခြင်း
-0.04 USD
စုစုပေါင်း
32.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၀၁:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.12329
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
32.38 USD
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၁၀:၃၀
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၀၁:၄၆
ရောင်းချမှု
0.02
1.11821
1.12329
အမြတ်
-10.48 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136440795
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၁၀:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11821
လဲလှယ်ခြင်း
-0.12 USD
စုစုပေါင်း
-10.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၀၁:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.12329
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-10.48 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၅၄:၁၈
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၀၁:၄၆
ရောင်းချမှု
0.04
1.13423
1.12329
အမြတ်
43.20 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136713412
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၅၄:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.13423
လဲလှယ်ခြင်း
-0.16 USD
စုစုပေါင်း
43.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၀၁:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.12329
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
43.20 USD
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၅၇:၀၄
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၀၇:၁၆
ရောင်းချမှု
0.02
107.53
107.319
အမြတ်
3.73 USD
USDJPY
စာချုပ်
#137542208
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၅၇:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
107.53
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.93 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၀၇:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
107.319
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.73 USD
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၁:၀၅:၄၃
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၇:၀၄:၀၀
ရောင်းချမှု
0.02
1.36354
1.36148
အမြတ်
2.83 USD
USDCAD
စာချုပ်
#137468046
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၁:၀၅:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36354
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၇:၀၄:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.36148
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.83 USD
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၂၅:၅၁
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၁:၀၅:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.35513
1.36348
အမြတ်
22.92 USD
USDCAD
စာချုပ်
#136392826
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၂၅:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.35513
လဲလှယ်ခြင်း
-1.18 USD
စုစုပေါင်း
24.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၁:၀၅:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.36348
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
22.92 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၁၀:၁၁
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၁:၀၅:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.33407
1.36348
အမြတ်
42.74 USD
USDCAD
စာချုပ်
#137306093
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၁၀:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.33407
လဲလှယ်ခြင်း
-0.20 USD
စုစုပေါင်း
43.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၁:၀၅:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.36348
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
42.74 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၅၆:၀၆
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၁:၀၅:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.36214
1.36348
အမြတ်
1.12 USD
USDCAD
စာချုပ်
#136339368
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၅၆:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36214
လဲလှယ်ခြင်း
-0.65 USD
စုစုပေါင်း
1.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၁:၀၅:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.36348
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.12 USD
၀၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၃၀:၃၈
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၁:၀၅:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.34117
1.36348
အမြတ်
32.18 USD
USDCAD
စာချုပ်
#136807314
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၃၀:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.34117
လဲလှယ်ခြင်း
-0.35 USD
စုစုပေါင်း
32.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၁:၀၅:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.36348
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
32.18 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၄၃:၀၉
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၁:၀၅:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.36906
1.36348
အမြတ်
-9.03 USD
USDCAD
စာချုပ်
#136283329
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၄၃:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36906
လဲလှယ်ခြင်း
-0.65 USD
စုစုပေါင်း
-8.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၁:၀၅:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.36348
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-9.03 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၀၂:၂၉
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၁:၀၅:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.34811
1.36348
အမြတ်
21.80 USD
USDCAD
စာချုပ်
#136514683
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၀၂:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.34811
လဲလှယ်ခြင်း
-0.55 USD
စုစုပေါင်း
22.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၁:၀၅:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.36348
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
21.80 USD
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၂၁:၅၆:၁၄
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၁:၀၅:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.37614
1.36348
အမြတ်
-19.71 USD
USDCAD
စာချုပ်
#135756764
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၂၁:၅၆:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37614
လဲလှယ်ခြင်း
-0.94 USD
စုစုပေါင်း
-18.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၁:၀၅:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.36348
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-19.71 USD
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၄၉:၀၆
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၁:၀၅:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.38321
1.36348
အမြတ်
-30.08 USD
USDCAD
စာချုပ်
#135712755
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၄၉:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38321
လဲလှယ်ခြင်း
-0.94 USD
စုစုပေါင်း
-28.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၁:၀၅:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.36348
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-30.08 USD
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၄၁:၄၇
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၁:၀၅:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.3902
1.36348
အမြတ်
-40.33 USD
USDCAD
စာချုပ်
#135683221
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၄၁:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3902
လဲလှယ်ခြင်း
-0.94 USD
စုစုပေါင်း
-39.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၁:၀၅:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.36348
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-40.33 USD
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၀၇:၅၅:၅၃
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၂၇:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
107.17
107.374
အမြတ်
3.60 USD
USDJPY
စာချုပ်
#136140366
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၀၇:၅၅:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
107.17
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၂၇:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
107.374
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.60 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၃၆:၂၂
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၂၆:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.22621
1.22825
အမြတ်
3.59 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#135852128
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၃၆:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22621
လဲလှယ်ခြင်း
-0.29 USD
စုစုပေါင်း
4.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၂၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.22825
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.59 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၄၀:၃၂
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၂၃:၄၀:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.65948
0.66159
အမြတ်
4.02 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#135852611
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၄၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.65948
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၂၃:၄၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.66159
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
4.02 USD
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၅၇:၂၈
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၃၉:၄၂
ရောင်းချမှု
0.02
0.6622
0.65993
အမြတ်
4.27 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#135685999
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၅၇:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.6622
လဲလှယ်ခြင်း
-0.07 USD
စုစုပေါင်း
4.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၃၉:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.65993
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
4.27 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၀၆:၀၅
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၃၂:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.22707
1.22877
အမြတ်
3.20 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#135844015
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၀၆:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22707
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၃၂:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.22877
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.20 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၀၃:၄၇
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၂၇:၀၇
ရောင်းချမှု
0.02
0.97179
0.96974
အမြတ်
4.03 USD
USDCHF
စာချုပ်
#135823278
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၀၃:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.97179
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၂၇:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.96974
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
4.03 USD
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၁၀:၀၀
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၀၈:၃၈
ရောင်းချမှု
0.02
1.22737
1.22847
အမြတ်
-2.49 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#135678808
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၁၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.22737
လဲလှယ်ခြင်း
-0.09 USD
စုစုပေါင်း
-2.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၀၈:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.22847
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-2.49 USD
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၄:၅၁:၁၀
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၀၈:၃၈
ရောင်းချမှု
0.02
1.23361
1.22847
အမြတ်
9.99 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#135704549
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၄:၅၁:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.23361
လဲလှယ်ခြင်း
-0.09 USD
စုစုပေါင်း
10.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၀၈:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.22847
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
9.99 USD
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၁၀:၁၄
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၀၃:၅၂
ရောင်းချမှု
0.02
1.09671
1.09474
အမြတ်
3.73 USD
EURUSD
စာချုပ်
#135688954
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၁၀:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09671
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
3.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၀၃:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.09474
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.73 USD
၂၁.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၀၀:၀၄
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၀၃:၁၀
ရောင်းချမှု
0.02
0.97107
0.96902
အမြတ်
3.73 USD
USDCHF
စာချုပ်
#135294155
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၀၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.97107
လဲလှယ်ခြင်း
-0.30 USD
စုစုပေါင်း
4.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၀၃:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.96902
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.73 USD
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၅၃:၀၈
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၆:၃၅:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.08966
1.09171
အမြတ်
3.72 USD
EURUSD
စာချုပ်
#135373258
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၅၃:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08966
လဲလှယ်ခြင်း
-0.18 USD
စုစုပေါင်း
4.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၆:၃၅:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.09171
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.72 USD
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၀၈:၀၉:၄၃
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၂၁:၁၄:၁၀
ရောင်းချမှု
0.02
1.40091
1.39885
အမြတ်
2.75 USD
USDCAD
စာချုပ်
#135351071
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၀၈:၀၉:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.40091
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၂၁:၁၄:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.39885
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.75 USD
၁၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၅၇:၃၀
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၃၃:၂၁
ရောင်းချမှု
0.02
0.65694
0.65123
အမြတ်
10.88 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#135001630
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၅၇:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.65694
လဲလှယ်ခြင်း
-0.34 USD
စုစုပေါင်း
11.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၃၃:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.65123
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
10.88 USD
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၃၇:၁၉
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၃၃:၂၁
ရောင်းချမှု
0.02
0.64947
0.65123
အမြတ်
-4.13 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#134821040
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၃၇:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.64947
လဲလှယ်ခြင်း
-0.41 USD
စုစုပေါင်း
-3.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၃၃:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.65123
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-4.13 USD
၁၉.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၂၇:၂၁
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၄၈:၃၅
ရောင်းချမှု
0.02
1.09318
1.09117
အမြတ်
3.77 USD
EURUSD
စာချုပ်
#134919196
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၂၇:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09318
လဲလှယ်ခြင်း
-0.05 USD
စုစုပေါင်း
4.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၄၈:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.09117
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.77 USD
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၁၉:၅၉
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၄၈:၃၅
ရောင်းချမှု
0.02
1.08785
1.09117
အမြတ်
-6.90 USD
EURUSD
စာချုပ်
#134842354
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၁၉:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08785
လဲလှယ်ခြင်း
-0.06 USD
စုစုပေါင်း
-6.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၄၈:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.09117
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-6.90 USD
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၀၄:၅၀
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၄၈:၃၅
ရောင်းချမှု
0.02
1.09857
1.09117
အမြတ်
14.56 USD
EURUSD
စာချုပ်
#135143046
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၀၄:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09857
လဲလှယ်ခြင်း
-0.04 USD
စုစုပေါင်း
14.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၄၈:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.09117
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
14.56 USD
၁၉.၀၅.၂၀၂၀ ၀၃:၀၂:၄၄
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၀၆:၂၂:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.39349
1.39905
အမြတ်
7.51 USD
USDCAD
စာချုပ်
#134886420
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၀ ၀၃:၀၂:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.39349
လဲလှယ်ခြင်း
-0.24 USD
စုစုပေါင်း
7.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၀၆:၂၂:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.39905
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
7.51 USD
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၄၁:၄၅
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၀၆:၂၂:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.40058
1.39905
အမြတ်
-2.68 USD
USDCAD
စာချုပ်
#134822900
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၄၁:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.40058
လဲလှယ်ခြင်း
-0.29 USD
စုစုပေါင်း
-2.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၀၆:၂၂:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.39905
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-2.68 USD
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၃၆:၃၆
၂၁.၀၅.၂၀၂၀ ၀၄:၁၂:၀၃
ရောင်းချမှု
0.02
1.21922
1.22037
အမြတ်
-2.96 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#134820695
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၃၆:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21922
လဲလှယ်ခြင်း
-0.46 USD
စုစုပေါင်း
-2.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၂၀ ၀၄:၁၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.22037
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-2.96 USD
၁၉.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၃၂:၂၉
၂၁.၀၅.၂၀၂၀ ၀၄:၁၂:၀၃
ရောင်းချမှု
0.02
1.22554
1.22037
အမြတ်
9.77 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#134920409
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၃၂:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.22554
လဲလှယ်ခြင်း
-0.37 USD
စုစုပေါင်း
10.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၂၀ ၀၄:၁၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.22037
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
9.77 USD
၁၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၂၀:၅၀
၁၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၄၇:၀၇
ရောင်းချမှု
0.02
108.076
107.863
အမြတ်
3.75 USD
USDJPY
စာချုပ်
#134984177
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၂၀:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
108.076
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၄၇:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
107.863
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.75 USD
၁၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၄၃:၃၆
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၄:၅၅:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.21327
1.21555
အမြတ်
4.26 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#134682531
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၄၃:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21327
လဲလှယ်ခြင်း
-0.10 USD
စုစုပေါင်း
4.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၄:၅၅:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.21555
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
4.26 USD