၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၂၀:၅၀:၁၂
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၂၁:၃၄:၄၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.41564
1.41403
အမြတ်
1.02 USD
USDCAD
စာချုပ်
#130797648
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၂၀:၅၀:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41564
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၂၁:၃၄:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.41403
ကော်မရှင်ခ
-0.12 USD
အမြတ်
1.02 USD
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၁၅:၀၅:၀၅
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၁၉:၄၅:၃၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.4165
1.41412
အမြတ်
1.53 USD
USDCAD
စာချုပ်
#130623676
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၁၅:၀၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.4165
လဲလှယ်ခြင်း
-0.03 USD
စုစုပေါင်း
1.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၁၉:၄၅:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.41412
ကော်မရှင်ခ
-0.12 USD
အမြတ်
1.53 USD
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၁၆:၅၇:၁၄
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၁၆:၁၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.42636
1.4198
အမြတ်
4.50 USD
USDCAD
စာချုပ်
#130641193
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၁၆:၅၇:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.42636
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၁၆:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.4198
ကော်မရှင်ခ
-0.12 USD
အမြတ်
4.50 USD
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၂၀:၃၂:၁၄
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၁၁:၁၁:၀၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.42399
1.41399
အမြတ်
6.77 USD
USDCAD
စာချုပ်
#130547326
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၂၀:၃၂:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.42399
လဲလှယ်ခြင်း
-0.18 USD
စုစုပေါင်း
7.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၁၁:၁၁:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.41399
ကော်မရှင်ခ
-0.12 USD
အမြတ်
6.77 USD
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၁၅:၁၆:၂၉
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၃၆:၄၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.4257
1.4207
အမြတ်
3.40 USD
USDCAD
စာချုပ်
#130518205
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၁၅:၁၆:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.4257
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၃၆:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.4207
ကော်မရှင်ခ
-0.12 USD
အမြတ်
3.40 USD
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၃၄:၄၈
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၅၂:၂၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.41662
1.40657
အမြတ်
7.01 USD
USDCAD
စာချုပ်
#130244297
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၃၄:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41662
လဲလှယ်ခြင်း
-0.02 USD
စုစုပေါင်း
7.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၅၂:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.40657
ကော်မရှင်ခ
-0.12 USD
အမြတ်
7.01 USD
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၅၀:၁၄
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၂၆:၅၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.42988
1.42389
အမြတ်
4.09 USD
USDCAD
စာချုပ်
#130419607
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၅၀:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.42988
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၂၆:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.42389
ကော်မရှင်ခ
-0.12 USD
အမြတ်
4.09 USD
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၂၀:၀၆
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၂၉:၁၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.40778
1.39362
အမြတ်
10.04 USD
USDCAD
စာချုပ်
#130140605
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၂၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.40778
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၂၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.39362
ကော်မရှင်ခ
-0.12 USD
အမြတ်
10.04 USD
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၀၈:၃၁:၂၉
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၃၄:၃၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.39897
1.39826
အမြတ်
0.16 USD
USDCAD
စာချုပ်
#129116701
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၀၈:၃၁:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.39897
လဲလှယ်ခြင်း
-0.23 USD
စုစုပေါင်း
0.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၃၄:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.39826
ကော်မရှင်ခ
-0.12 USD
အမြတ်
0.16 USD
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၄၇:၄၃
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၅၅:၂၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.41412
1.4041
အမြတ်
7.02 USD
USDCAD
စာချုပ်
#130036597
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၄၇:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41412
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၅၅:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.4041
ကော်မရှင်ခ
-0.12 USD
အမြတ်
7.02 USD
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၁၃:၀၄
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၂၆:၀၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.41921
1.41659
အမြတ်
1.67 USD
USDCAD
စာချုပ်
#129940732
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၁၃:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41921
လဲလှယ်ခြင်း
-0.06 USD
စုစုပေါင်း
1.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၂၆:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.41659
ကော်မရှင်ခ
-0.12 USD
အမြတ်
1.67 USD
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၀၂:၂၃
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၂၆:၁၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.42241
1.42096
အမြတ်
0.84 USD
USDCAD
စာချုပ်
#129569251
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၀၂:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.42241
လဲလှယ်ခြင်း
-0.06 USD
စုစုပေါင်း
1.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၂၆:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.42096
ကော်မရှင်ခ
-0.12 USD
အမြတ်
0.84 USD
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၄၃:၃၇
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၄၃:၀၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.43626
1.42332
အမြတ်
8.91 USD
USDCAD
စာချုပ်
#129615780
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၄၃:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.43626
လဲလှယ်ခြင်း
-0.06 USD
စုစုပေါင်း
9.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၄၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.42332
ကော်မရှင်ခ
-0.12 USD
အမြတ်
8.91 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၃၄:၅၉
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၄၂:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
121.717
120.896
အမြတ်
-9.30 USD
EURJPY
စာချုပ်
#124859031
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၃၄:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
121.717
လဲလှယ်ခြင်း
-1.80 USD
စုစုပေါင်း
-7.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၄၂:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
120.896
ကော်မရှင်ခ
-0.12 USD
အမြတ်
-9.30 USD
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၂၁:၂၆
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၂၅:၂၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.43053
1.42053
အမြတ်
6.85 USD
USDCAD
စာချုပ်
#129299381
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၂၁:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.43053
လဲလှယ်ခြင်း
-0.07 USD
စုစုပေါင်း
7.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၂၅:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.42053
ကော်မရှင်ခ
-0.12 USD
အမြတ်
6.85 USD
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၂၉:၄၄
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၀၅:၀၈:၀၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.44791
1.44291
အမြတ်
3.28 USD
USDCAD
စာချုပ်
#129391134
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၂၉:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.44791
လဲလှယ်ခြင်း
-0.07 USD
စုစုပေါင်း
3.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၀၅:၀၈:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.44291
ကော်မရှင်ခ
-0.12 USD
အမြတ်
3.28 USD
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၁၁:၃၉
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၄၃:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.16462
1.1757
အမြတ်
10.63 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#129389863
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၁၁:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.16462
လဲလှယ်ခြင်း
-0.33 USD
စုစုပေါင်း
11.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၄၃:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1757
ကော်မရှင်ခ
-0.12 USD
အမြတ်
10.63 USD
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၁၄:၅၁
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၂၆:၀၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.45913
1.45413
အမြတ်
3.32 USD
USDCAD
စာချုပ်
#129436650
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၁၄:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.45913
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၂၆:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.45413
ကော်မရှင်ခ
-0.12 USD
အမြတ်
3.32 USD
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၆:၃၄:၀၂
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၀၉:၃၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.46163
1.4568400000000001
အမြတ်
1.00 USD
USDCAD
စာချုပ်
#129426652
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၆:၃၄:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.46163
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၀၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.4568400000000001
ကော်မရှင်ခ
-0.12 USD
အမြတ်
1.00 USD
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၀၃:၂၂
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၂:၅၅:၄၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.45468
1.4546
အမြတ်
-0.12 USD
USDCAD
စာချုပ်
#129383021
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၀၃:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.45468
လဲလှယ်ခြင်း
-0.05 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၂:၅၅:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.4546
ကော်မရှင်ခ
-0.12 USD
အမြတ်
-0.12 USD
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၀၀:၀၆
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၀၂:၃၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.45529
1.45499
အမြတ်
0.09 USD
USDCAD
စာချုပ်
#129382644
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၀၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.45529
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၀၂:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.45499
ကော်မရှင်ခ
-0.12 USD
အမြတ်
0.09 USD
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၄၆:၀၅
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၅၇:၀၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.45323
1.45293
အမြတ်
0.09 USD
USDCAD
စာချုပ်
#129380972
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၄၆:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.45323
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၅၇:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.45293
ကော်မရှင်ခ
-0.12 USD
အမြတ်
0.09 USD
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၄၀:၀၄
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၄၃:၃၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.45488
1.45458
အမြတ်
0.09 USD
USDCAD
စာချုပ်
#129380241
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၄၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.45488
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၄၃:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.45458
ကော်မရှင်ခ
-0.12 USD
အမြတ်
0.09 USD
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၄၆:၂၄
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၀၄:၀၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.45917
1.45887
အမြတ်
0.09 USD
USDCAD
စာချုပ်
#129373134
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၄၆:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.45917
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၀၄:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.45887
ကော်မရှင်ခ
-0.12 USD
အမြတ်
0.09 USD
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၂၉:၅၀
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၃၉:၃၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.46288
1.46322
အမြတ်
0.09 USD
USDCAD
စာချုပ်
#129370714
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၂၉:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.46288
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၃၉:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.46322
ကော်မရှင်ခ
-0.12 USD
အမြတ်
0.09 USD
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၂၅:၄၂
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၂၆:၅၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.463
1.4627
အမြတ်
0.09 USD
USDCAD
စာချုပ်
#129370081
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၂၅:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.463
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၂၆:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.4627
ကော်မရှင်ခ
-0.12 USD
အမြတ်
0.09 USD
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၀၃:၃၄
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၁၄:၄၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.45953
1.45923
အမြတ်
0.09 USD
USDCAD
စာချုပ်
#129366237
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၀၃:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.45953
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၁၄:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.45923
ကော်မရှင်ခ
-0.12 USD
အမြတ်
0.09 USD
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၂၈:၃၃
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၀၅:၅၇:၅၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.4184
1.4181
အမြတ်
0.07 USD
USDCAD
စာချုပ်
#129197151
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၂၈:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.4184
လဲလှယ်ခြင်း
-0.02 USD
စုစုပေါင်း
0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၀၅:၅၇:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.4181
ကော်မရှင်ခ
-0.12 USD
အမြတ်
0.07 USD
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၀၃:၀၂
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၁၇:၄၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.41751
1.41721
အမြတ်
0.09 USD
USDCAD
စာချုပ်
#129194181
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၀၃:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41751
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၁၇:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.41721
ကော်မရှင်ခ
-0.12 USD
အမြတ်
0.09 USD
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၀၂:၂၆
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၄၂:၄၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.41213
1.41183
အမြတ်
0.09 USD
USDCAD
စာချုပ်
#129165999
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၀၂:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41213
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၄၂:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.41183
ကော်မရှင်ခ
-0.12 USD
အမြတ်
0.09 USD
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၃၃:၃၅
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၃၅:၂၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.41227
1.41197
အမြတ်
0.09 USD
USDCAD
စာချုပ်
#129162775
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၃၃:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41227
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၃၅:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.41197
ကော်မရှင်ခ
-0.12 USD
အမြတ်
0.09 USD
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၀၈:၃၁:၀၃
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၀၈:၅၇:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
118.975
119.005
အမြတ်
0.17 USD
EURJPY
စာချုပ်
#129116643
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၀၈:၃၁:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
118.975
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၀၈:၅၇:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
119.005
ကော်မရှင်ခ
-0.12 USD
အမြတ်
0.17 USD
၀၂.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၄၇:၂၄
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၁၆:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
108.48
108.367
အမြတ်
-0.87 USD
USDJPY
စာချုပ်
#127657945
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၄၇:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.48
လဲလှယ်ခြင်း
0.29 USD
စုစုပေါင်း
-1.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၁၆:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.367
ကော်မရှင်ခ
-0.12 USD
အမြတ်
-0.87 USD
၀၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၅၆:၄၁
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၁၆:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
106.973
107.023
အမြတ်
0.53 USD
USDJPY
စာချုပ်
#128068418
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၅၆:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
106.973
လဲလှယ်ခြင်း
0.18 USD
စုစုပေါင်း
0.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၁၆:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
107.023
ကော်မရှင်ခ
-0.12 USD
အမြတ်
0.53 USD
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၄၁:၃၆
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၁၃:၁၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.38361
1.37985
အမြတ်
2.60 USD
USDCAD
စာချုပ်
#128913863
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၄၁:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38361
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၁၃:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37985
ကော်မရှင်ခ
-0.12 USD
အမြတ်
2.60 USD
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၀:၀၄:၂၁
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၆:၄၇:၅၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.39144
1.38988
အမြတ်
1.00 USD
USDCAD
စာချုပ်
#128884186
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၀:၀၄:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.39144
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၆:၄၇:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38988
ကော်မရှင်ခ
-0.12 USD
အမြတ်
1.00 USD
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၄၅:၃၅
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၀၆:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
105.932
105.962
အမြတ်
0.30 USD
USDJPY
စာချုပ်
#128186303
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၄၅:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
105.932
လဲလှယ်ခြင်း
0.14 USD
စုစုပေါင်း
0.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၀၆:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
105.962
ကော်မရှင်ခ
-0.12 USD
အမြတ်
0.30 USD
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၀၃:၁၉
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၀၆:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
117.552
118.196
အမြတ်
5.96 USD
EURJPY
စာချုပ်
#128866151
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၀၃:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
117.552
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၀၆:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
118.196
ကော်မရှင်ခ
-0.12 USD
အမြတ်
5.96 USD
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၁၄:၅၉
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၂၃:၅၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.3888
1.3863
အမြတ်
1.68 USD
USDCAD
စာချုပ်
#128858445
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၁၄:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3888
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၂၃:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3863
ကော်မရှင်ခ
-0.12 USD
အမြတ်
1.68 USD
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၁၁:၂၈
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၃၅:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
103.894
103.959
အမြတ်
0.51 USD
USDJPY
စာချုပ်
#128810338
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၁၁:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
103.894
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၃၅:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
103.959
ကော်မရှင်ခ
-0.12 USD
အမြတ်
0.51 USD
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၄၅:၄၉
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၅၈:၄၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.12293
1.12293
အမြတ်
0.11 USD
EURUSD
စာချုပ်
#128186344
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၄၅:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.12293
လဲလှယ်ခြင်း
0.23 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၅၈:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.12293
ကော်မရှင်ခ
-0.12 USD
အမြတ်
0.11 USD
၀၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၀၁:၅၉
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၀၅:၁၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.2766
1.27571
အမြတ်
0.66 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#127812066
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၀၁:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2766
လဲလှယ်ခြင်း
-0.11 USD
စုစုပေါင်း
0.89 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၀၅:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.27571
ကော်မရှင်ခ
-0.12 USD
အမြတ်
0.66 USD
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၁၇:၁၄
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၄၅:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
116.823
116.853
အမြတ်
0.17 USD
EURJPY
စာချုပ်
#128804176
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၁၇:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
116.823
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၄၅:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
116.853
ကော်မရှင်ခ
-0.12 USD
အမြတ်
0.17 USD
၀၅.၀၃.၂၀၂၀ ၀၀:၅၀:၃၆
၁၁.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၀၁:၁၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.28644
1.28457
အမြတ်
1.71 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#128014750
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၃.၂၀၂၀ ၀၀:၅၀:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.28644
လဲလှယ်ခြင်း
-0.04 USD
စုစုပေါင်း
1.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၀၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.28457
ကော်မရှင်ခ
-0.12 USD
အမြတ်
1.71 USD
၀၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၁၂:၅၂
၁၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၁၆:၅၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.13415
1.13317
အမြတ်
0.90 USD
EURUSD
စာချုပ်
#128293164
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၁၂:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.13415
လဲလှယ်ခြင်း
0.04 USD
စုစုပေါင်း
0.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၁၆:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.13317
ကော်မရှင်ခ
-0.12 USD
အမြတ်
0.90 USD
၀၅.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၃၃:၃၄
၁၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၀၉:၃၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.29323
1.29293
အမြတ်
0.15 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#128116517
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၃၃:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.29323
လဲလှယ်ခြင်း
-0.03 USD
စုစုပေါင်း
0.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၀၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.29293
ကော်မရှင်ခ
-0.12 USD
အမြတ်
0.15 USD
၀၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၁၄:၀၁
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၄၁:၄၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.35479
1.35333
အမြတ်
0.96 USD
USDCAD
စာချုပ်
#128293189
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၁၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.35479
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၄၁:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.35333
ကော်မရှင်ခ
-0.12 USD
အမြတ်
0.96 USD
၀၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၁၃:၂၃
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၀:၀၃:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
104.346
104.449
အမြတ်
0.87 USD
USDJPY
စာချုပ်
#128293174
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၁၃:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
104.346
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၀:၀၃:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
104.449
ကော်မရှင်ခ
-0.12 USD
အမြတ်
0.87 USD
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၁၄:၀၅
၀၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၀၀:၀၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.13047
1.12985
အမြတ်
0.54 USD
EURUSD
စာချုပ်
#128286355
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၁၄:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.13047
လဲလှယ်ခြင်း
0.04 USD
စုစုပေါင်း
0.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.12985
ကော်မရှင်ခ
-0.12 USD
အမြတ်
0.54 USD
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၄၆:၁၃
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၁၉:၅၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.13336
1.13086
အမြတ်
2.38 USD
EURUSD
စာချုပ်
#128222571
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၄၆:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.13336
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၁၉:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.13086
ကော်မရှင်ခ
-0.12 USD
အမြတ်
2.38 USD