၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၉:၃၀:၀၁
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၉:၃၁:၂၂
ရောင်းချမှု
0.01
24.59
24.573
အမြတ်
0.65 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#149793120
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၉:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
24.59
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၉:၃၁:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
24.573
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.65 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၂၁:၀၀:၀၁
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၂၁:၀၂:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
24.868
24.895
အမြတ်
1.15 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#149651531
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၂၁:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
24.868
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၂၁:၀၂:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
24.895
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.15 USD
၀၇.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၅၅:၅၁
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၉:၃၀:၂၁
ဝယ်ယူမှု
7
115.36
117.4
အမြတ်
12.42 USD
#AAPL
စာချုပ်
#148718560
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၅၅:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
115.36
လဲလှယ်ခြင်း
-0.11 USD
စုစုပေါင်း
14.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၉:၃၀:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
7
ပြင်ပ
117.4
ကော်မရှင်ခ
-1.75 USD
အမြတ်
12.42 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၁၅:၀၂
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၄၅:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
24.592
24.612
အမြတ်
0.80 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#149611458
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၁၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
24.592
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၄၅:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
24.612
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.80 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၁၅:၀၂
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၄၅:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
24.592
24.612
အမြတ်
0.80 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#149611459
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၁၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
24.592
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၄၅:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
24.612
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.80 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၅၅:၀၁
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၁၄:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.05
24.479
24.497
အမြတ်
3.50 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#149587362
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၅၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
24.479
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၁၄:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
24.497
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
3.50 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၈:၃၅:၀၄
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၈:၅၃:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.05
24.459
24.48
အမြတ်
4.25 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#149578512
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၈:၃၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
24.459
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၈:၅၃:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
24.48
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
4.25 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၈:၄၅:၀၃
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၈:၅၃:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.15
24.454
24.467
အမြတ်
6.75 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#149580016
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၈:၄၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
24.454
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၈:၅၃:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
24.467
ကော်မရှင်ခ
-3.00 USD
အမြတ်
6.75 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၅:၀၀:၀၂
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၅:၀၂:၃၅
ရောင်းချမှု
0.03
1.29383
1.29364
အမြတ်
0.27 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#149552645
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၅:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.29383
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၅:၀၂:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.29364
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
0.27 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၃၀:၀၂
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၂၄:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
24.69
24.699
အမြတ်
0.25 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#149457255
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၃၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
24.69
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၂၄:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
24.699
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.25 USD
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၂၃:၀၀:၀၂
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၂၃:၀၅:၂၉
ရောင်းချမှု
0.01
24.139
24.128
အမြတ်
0.35 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#149417978
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၂၃:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
24.139
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၂၃:၀၅:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
24.128
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.35 USD
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၅၀:၀၃
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၄၇:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.1
24.417
24.439
အမြတ်
9.00 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#149370586
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၅၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
24.417
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၄၇:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
24.439
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
9.00 USD
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၀၀:၀၁
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၂၇:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.1
24.359
24.383
အမြတ်
10.00 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#149374623
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
24.359
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
12.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၂၇:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
24.383
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
10.00 USD
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၁၀:၀၁
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၁၆:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.15
24.335
24.357
အမြတ်
13.50 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#149366277
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၁၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
24.335
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
16.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၁၆:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
24.357
ကော်မရှင်ခ
-3.00 USD
အမြတ်
13.50 USD
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၀၇:၅၅:၀၂
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၀၈:၀၅:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.15
24.255
24.286
အမြတ်
20.25 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#149338742
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၀၇:၅၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
24.255
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
23.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၀၈:၀၅:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
24.286
ကော်မရှင်ခ
-3.00 USD
အမြတ်
20.25 USD
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၀၂:၄၀:၀၁
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၀၄:၀၁:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.05
24.32
24.349
အမြတ်
6.25 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#149312424
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၀၂:၄၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
24.32
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၀၄:၀၁:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
24.349
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
6.25 USD
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၀၂:၄၀:၀၁
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၀၄:၀၁:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.05
24.32
24.346
အမြတ်
5.50 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#149312425
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၀၂:၄၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
24.32
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၀၄:၀၁:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
24.346
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
5.50 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၃၀:၀၀
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၃၃:၁၁
ရောင်းချမှု
0.01
23.877
23.849
အမြတ်
1.20 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#149291189
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
23.877
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၃၃:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
23.849
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.20 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၁၅:၀၂
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၁၅:၁၁
ရောင်းချမှု
0.03
1.29634
1.29615
အမြတ်
0.27 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#149256019
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၁၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.29634
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၁၅:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.29615
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
0.27 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၄၅:၀၀
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၅၆:၀၁
ရောင်းချမှု
0.01
23.849
23.84
အမြတ်
0.25 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#149251501
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၄၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
23.849
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၅၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
23.84
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.25 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၀ ၀၁:၀၆:၁၇
၁၄.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၃၀:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
24.217
24.237
အမြတ်
0.80 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#149071692
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၀ ၀၁:၀၆:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
24.217
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၃၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
24.237
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.80 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၀ ၀၁:၀၆:၁၃
၁၄.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၃၀:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
24.217
24.237
အမြတ်
0.80 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#149071691
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၀ ၀၁:၀၆:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
24.217
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၃၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
24.237
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.80 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၀ ၀၆:၀၀:၀၁
၁၄.၁၀.၂၀၂၀ ၀၆:၀၃:၂၄
ရောင်းချမှု
0.05
24.161
24.149
အမြတ်
2.00 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#149083719
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၀ ၀၆:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
24.161
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၀ ၀၆:၀၃:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
24.149
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
2.00 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၀ ၀၁:၀၆:၀၇
၁၄.၁၀.၂၀၂၀ ၀၃:၄၉:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
24.216
24.223
အမြတ်
0.15 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#149071690
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၀ ၀၁:၀၆:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
24.216
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၀ ၀၃:၄၉:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
24.223
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.15 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၃:၁၄:၁၇
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၄:၁၃:၀၈
ရောင်းချမှု
0.01
25.027
25.009
အမြတ်
0.70 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#148991075
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၃:၁၄:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
25.027
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၄:၁၃:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
25.009
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.70 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၃:၁၄:၀၈
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၄:၁၃:၀၈
ရောင်းချမှု
0.01
25.029
25.009
အမြတ်
0.80 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#148991060
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၃:၁၄:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
25.029
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၄:၁၃:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
25.009
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.80 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၃:၁၄:၁၉
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၄:၁၃:၀၈
ရောင်းချမှု
0.01
25.025
25.006
အမြတ်
0.75 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#148991078
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၃:၁၄:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
25.025
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၄:၁၃:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
25.006
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.75 USD
၀၉.၁၀.၂၀၂၀ ၀၄:၂၀:၀၁
၀၉.၁၀.၂၀၂၀ ၀၄:၄၆:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
24.123
24.155
အမြတ်
1.40 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#148822084
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၂၀ ၀၄:၂၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
24.123
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၂၀ ၀၄:၄၆:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
24.155
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.40 USD
၀၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၂၀:၀၀
၀၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၂၄:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.04
24.072
24.095
အမြတ်
3.80 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#148749932
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၂၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
24.072
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၂၄:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
24.095
ကော်မရှင်ခ
-0.80 USD
အမြတ်
3.80 USD
၀၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၁၀:၀၁
၀၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၁၉:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.04
24.047
24.075
အမြတ်
4.80 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#148749430
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၁၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
24.047
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၁၉:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
24.075
ကော်မရှင်ခ
-0.80 USD
အမြတ်
4.80 USD
၀၈.၁၀.၂၀၂၀ ၀၄:၀၅:၁၂
၀၈.၁၀.၂၀၂၀ ၀၄:၅၃:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
23.833
23.854
အမြတ်
0.85 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#148735322
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၀ ၀၄:၀၅:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
23.833
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၀ ၀၄:၅၃:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
23.854
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.85 USD
၀၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၁၅:၀၁
၀၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၅၀:၃၅
ရောင်းချမှု
0.01
23.8
23.781
အမြတ်
0.75 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#148709223
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
23.8
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၅၀:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
23.781
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.75 USD
၀၇.၁၀.၂၀၂၀ ၀၅:၄၅:၀၁
၀၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၁၃:၅၀
ရောင်းချမှု
0.05
23.386
23.355
အမြတ်
6.75 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#148659508
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၀ ၀၅:၄၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
23.386
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၁၃:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
23.355
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
6.75 USD
၀၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၃၃:၂၉
၀၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၄၄:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
24.126
24.164
အမြတ်
1.58 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#148307110
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၃၃:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
24.126
လဲလှယ်ခြင်း
-0.12 USD
စုစုပေါင်း
1.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၄၄:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
24.164
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.58 USD
၀၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၃၃:၂၆
၀၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၄၄:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
24.129
24.164
အမြတ်
1.43 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#148307104
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၃၃:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
24.129
လဲလှယ်ခြင်း
-0.12 USD
စုစုပေါင်း
1.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၄၄:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
24.164
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.43 USD
၀၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၃၃:၃၃
၀၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၄၁:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
24.139
24.198
အမြတ်
2.63 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#148307117
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၃၃:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
24.139
လဲလှယ်ခြင်း
-0.12 USD
စုစုပေါင်း
2.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၄၁:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
24.198
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.63 USD
၀၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၂၀:၀၁
၀၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၂၇:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
24.046
24.069
အမြတ်
0.95 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#148478946
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၂၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
24.046
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၂၇:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
24.069
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.95 USD
၀၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၂၀:၀၄
၀၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၂၂:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
23.916
23.941
အမြတ်
1.05 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#148321267
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၂၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
23.916
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၂၂:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
23.941
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.05 USD
၀၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၈:၅၀:၀၁
၀၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၂၄:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
23.858
23.895
အမြတ်
1.65 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#148302174
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၈:၅၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
23.858
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၂၄:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
23.895
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.65 USD
၀၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၈:၃၀:၀၁
၀၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၈:၄၃:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
23.808
23.838
အမြတ်
1.30 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#148299897
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၈:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
23.808
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၈:၄၃:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
23.838
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.30 USD
၀၁.၁၀.၂၀၂၀ ၀၂:၅၆:၅၈
၀၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၀၄:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
23.372
23.459
အမြတ်
4.15 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#148141887
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၂၀ ၀၂:၅၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
23.372
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၀၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
23.459
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
4.15 USD
၀၁.၁၀.၂၀၂၀ ၀၂:၅၆:၅၅
၀၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၀၄:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
23.372
23.459
အမြတ်
4.15 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#148141874
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၂၀ ၀၂:၅၆:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
23.372
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၀၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
23.459
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
4.15 USD
၀၁.၁၀.၂၀၂၀ ၀၂:၅၇:၀၈
၀၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၀၄:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
23.372
23.459
အမြတ်
4.15 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#148141922
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၂၀ ၀၂:၅၇:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
23.372
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၀၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
23.459
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
4.15 USD
၀၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၁၀:၀၁
၀၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၃၄:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
23.701
23.724
အမြတ်
0.95 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#148212119
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၁၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
23.701
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၃၄:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
23.724
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.95 USD
၀၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၃၀:၀၀
၀၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၃၂:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.29406
1.29435
အမြတ်
0.57 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#148217553
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.29406
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၃၂:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.29435
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
0.57 USD
၃၀.၀၉.၂၀၂၀ ၀၂:၂၈:၁၀
၃၀.၀၉.၂၀၂၀ ၀၆:၀၁:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.03
24.314
23.869
အမြတ်
-67.35 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#148005461
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၀ ၀၂:၂၈:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
24.314
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-66.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၀ ၀၆:၀၁:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
23.869
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
-67.35 USD
၂၉.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၂၆:၄၇
၃၀.၀၉.၂၀၂၀ ၀၁:၅၉:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.03
24.334
24.27
အမြတ်
-10.39 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#148000620
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၂၆:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
24.334
လဲလှယ်ခြင်း
-0.19 USD
စုစုပေါင်း
-9.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၀ ၀၁:၅၉:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
24.27
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
-10.39 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၄၅:၀၀
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၅၆:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
23.421
23.447
အမြတ်
1.10 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#147874351
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၄၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
23.421
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၅၆:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
23.447
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.10 USD
၂၅.၀၉.၂၀၂၀ ၂၂:၂၀:၀၁
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၈:၅၀:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.05
23.132
22.744
အမြတ်
-98.31 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#147770288
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၉.၂၀၂၀ ၂၂:၂၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
23.132
လဲလှယ်ခြင်း
-0.31 USD
စုစုပေါင်း
-97.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၈:၅၀:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
22.744
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-98.31 USD
၂၅.၀၉.၂၀၂၀ ၂၂:၂၀:၀၁
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၈:၅၀:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.05
23.132
22.744
အမြတ်
-98.31 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#147770287
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၉.၂၀၂၀ ၂၂:၂၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
23.132
လဲလှယ်ခြင်း
-0.31 USD
စုစုပေါင်း
-97.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၈:၅၀:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
22.744
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-98.31 USD