၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၀၁:၅၂
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၂၉:၅၂
ရောင်းချမှု
4
106.317
105.416
အမြတ်
3 113.87 USD
USDJPY
စာချုပ်
#48807923
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၀၁:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
106.317
လဲလှယ်ခြင်း
-304.97 USD
စုစုပေါင်း
3 418.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၂၉:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4
ပြင်ပ
105.416
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3 113.87 USD
၁၂.၀၆.၂၀၁၉ ၁၇:၅၁:၅၁
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၂၉:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.1
137.972
127.384
အမြတ်
-998.02 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#48150670
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၁၉ ၁၇:၅၁:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
137.972
လဲလှယ်ခြင်း
6.61 USD
စုစုပေါင်း
-1 004.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၂၉:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
127.384
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-998.02 USD
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၂၀:၄၉:၅၀
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၂၉:၅၂
ဝယ်ယူမှု
5
107.591
105.391
အမြတ်
-10 290.74 USD
USDJPY
စာချုပ်
#48706539
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၂၀:၄၉:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
107.591
လဲလှယ်ခြင်း
146.58 USD
စုစုပေါင်း
-10 437.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၂၉:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
105.391
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-10 290.74 USD
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၆:၄၀:၀၆
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၂၉:၅၂
ရောင်းချမှု
1
1.21489
1.2089
အမြတ်
611.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#48802027
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၆:၄၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21489
လဲလှယ်ခြင်း
12.00 USD
စုစုပေါင်း
599.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၂၉:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.2089
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
611.00 USD
၂၇.၀၅.၂၀၁၉ ၁၁:၅၇:၃၃
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၂၉:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.1
139.161
127.384
အမြတ်
-1 108.64 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#48008639
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၁၉ ၁၁:၅၇:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
139.161
လဲလှယ်ခြင်း
8.80 USD
စုစုပေါင်း
-1 117.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၂၉:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
127.384
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1 108.64 USD
၂၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၄၂:၀၀
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၂၉:၅၂
ဝယ်ယူမှု
1
133.196
127.384
အမြတ်
-5 500.10 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#48654857
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၄၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
133.196
လဲလှယ်ခြင်း
14.55 USD
စုစုပေါင်း
-5 514.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၂၉:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
127.384
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-5 500.10 USD
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၆:၃၈:၅၂
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၂၉:၅၂
ရောင်းချမှု
1
128.631
127.437
အမြတ်
1 084.40 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#48807927
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၆:၃၈:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
128.631
လဲလှယ်ခြင်း
-48.25 USD
စုစုပေါင်း
1 132.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၂၉:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
127.437
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1 084.40 USD
၀၃.၀၅.၂၀၁၉ ၂၁:၄၇:၅၀
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၂၉:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.5
111.1
105.391
အမြတ်
-2 532.43 USD
USDJPY
စာချုပ်
#47811206
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၅.၂၀၁၉ ၂၁:၄၇:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
111.1
လဲလှယ်ခြင်း
176.06 USD
စုစုပေါင်း
-2 708.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၂၉:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
105.391
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2 532.43 USD
၂၇.၀၅.၂၀၁၉ ၁၀:၅၅:၂၀
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၂၉:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.1
139.38
127.384
အမြတ်
-1 129.44 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#48007949
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၁၉ ၁၀:၅၅:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
139.38
လဲလှယ်ခြင်း
8.80 USD
စုစုပေါင်း
-1 138.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၂၉:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
127.384
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1 129.44 USD
၂၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၄၁:၅၀
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၂၉:၅၂
ဝယ်ယူမှု
1
1.22573
1.20859
အမြတ်
-1 870.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#48654847
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၄၁:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22573
လဲလှယ်ခြင်း
-156.00 USD
စုစုပေါင်း
-1 714.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၂၉:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.20859
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1 870.00 USD
၁၆.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၅၆:၃၄
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၂၉:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.2798
1.20859
အမြတ်
-814.10 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#47920510
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၅၆:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2798
လဲလှယ်ခြင်း
-102.00 USD
စုစုပေါင်း
-712.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၂၉:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.20859
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-814.10 USD
၁၂.၀၆.၂၀၁၉ ၁၆:၄၈:၄၈
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၂၉:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.1
138.165
127.384
အမြတ်
-1 016.33 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#48150172
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၁၉ ၁၆:၄၈:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
138.165
လဲလှယ်ခြင်း
6.61 USD
စုစုပေါင်း
-1 022.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၂၉:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
127.384
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1 016.33 USD
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၆:၃၈:၅၂
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၂၁:၅၇
ရောင်းချမှု
0.4
128.631
127.668
အမြတ်
344.94 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#48731103
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၆:၃၈:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
128.631
လဲလှယ်ခြင်း
-19.30 USD
စုစုပေါင်း
364.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၂၁:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.4
ပြင်ပ
127.668
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
344.94 USD
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၀၁:၅၂
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၂၁:၃၄
ရောင်းချမှု
1
106.317
105.756
အမြတ်
454.23 USD
USDJPY
စာချုပ်
#48800144
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၀၁:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
106.317
လဲလှယ်ခြင်း
-76.24 USD
စုစုပေါင်း
530.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၂၁:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
105.756
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
454.23 USD
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၆:၄၀:၀၆
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၀၈:၂၂:၃၈
ရောင်းချမှု
0.1
1.21489
1.21441
အမြတ်
6.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#48731120
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၆:၄၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21489
လဲလှယ်ခြင်း
1.20 USD
စုစုပေါင်း
4.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၀၈:၂၂:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.21441
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.00 USD
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၀၁:၅၂
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၀၃:၄၈:၄၁
ရောင်းချမှု
0.3
106.317
105.935
အမြတ်
85.31 USD
USDJPY
စာချုပ်
#48776497
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၀၁:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
106.317
လဲလှယ်ခြင်း
-22.87 USD
စုစုပေါင်း
108.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၀၃:၄၈:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
105.935
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
85.31 USD
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၀၁:၅၂
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၃၁:၂၅
ရောင်းချမှု
0.7
106.317
105.696
အမြတ်
393.48 USD
USDJPY
စာချုပ်
#48727742
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၀၁:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
106.317
လဲလှယ်ခြင်း
-17.79 USD
စုစုပေါင်း
411.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၃၁:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.7
ပြင်ပ
105.696
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
393.48 USD
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၂၁:၁၃:၄၉
၀၂.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၄၄:၄၂
ရောင်းချမှု
0.5
1437.65
1433.08
အမြတ်
230.50 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#48707480
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၂၁:၁၃:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1437.65
လဲလှယ်ခြင်း
2.00 USD
စုစုပေါင်း
228.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၄၄:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1433.08
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
230.50 USD
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၀၃:၅၇:၄၃
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၅၀:၅၅
ရောင်းချမှု
3
109.228
109.119
အမြတ်
299.67 USD
USDJPY
စာချုပ်
#48692885
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၀၃:၅၇:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.228
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
299.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၅၀:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3
ပြင်ပ
109.119
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
299.67 USD
၃၀.၀၇.၂၀၁၉ ၀၄:၅၈:၀၆
၃၀.၀၇.၂၀၁၉ ၀၅:၂၃:၀၂
ဝယ်ယူမှု
1
1.21669
1.21812
အမြတ်
143.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#48661215
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၁၉ ၀၄:၅၈:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21669
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
143.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၁၉ ၀၅:၂၃:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.21812
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
143.00 USD
၃၀.၀၇.၂၀၁၉ ၀၄:၅၈:၂၁
၃၀.၀၇.၂၀၁၉ ၀၅:၂၂:၅၆
ဝယ်ယူမှု
1
132.358
132.501
အမြတ်
131.47 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#48661222
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၁၉ ၀၄:၅၈:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
132.358
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
131.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၁၉ ၀၅:၂၂:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
132.501
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
131.47 USD
၃၀.၀၇.၂၀၁၉ ၀၄:၅၇:၂၆
၃၀.၀၇.၂၀၁၉ ၀၄:၅၇:၄၅
ဝယ်ယူမှု
1
132.421
132.316
အမြတ်
-96.53 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#48661194
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၁၉ ၀၄:၅၇:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
132.421
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-96.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၁၉ ၀၄:၅၇:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
132.316
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-96.53 USD
၂၅.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၅၈:၅၈
၂၉.၀၇.၂၀၁၉ ၀၄:၀၀:၂၄
ရောင်းချမှု
1
108.542
108.45
အမြတ်
59.99 USD
USDJPY
စာချုပ်
#48623792
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၅၈:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
108.542
လဲလှယ်ခြင်း
-24.84 USD
စုစုပေါင်း
84.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၁၉ ၀၄:၀၀:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
108.45
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
59.99 USD
၂၅.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၅၄:၁၀
၂၉.၀၇.၂၀၁၉ ၀၄:၀၀:၂၄
ရောင်းချမှု
2
108.483
108.45
အမြတ်
11.18 USD
USDJPY
စာချုပ်
#48623648
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၅၄:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
108.483
လဲလှယ်ခြင်း
-49.68 USD
စုစုပေါင်း
60.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၁၉ ၀၄:၀၀:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
108.45
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
11.18 USD
၂၅.၀၇.၂၀၁၉ ၁၉:၂၃:၀၄
၂၆.၀၇.၂၀၁၉ ၀၆:၀၅:၃၂
ရောင်းချမှု
1
108.665
108.599
အမြတ်
48.35 USD
USDJPY
စာချုပ်
#48625304
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၇.၂၀၁၉ ၁၉:၂၃:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
108.665
လဲလှယ်ခြင်း
-12.42 USD
စုစုပေါင်း
60.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၁၉ ၀၆:၀၅:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
108.599
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
48.35 USD
၂၅.၀၇.၂၀၁၉ ၁၈:၀၃:၀၄
၂၅.၀၇.၂၀၁၉ ၁၉:၅၄:၂၀
ရောင်းချမှု
2
121.108
121.05
အမြတ်
106.69 USD
EURJPY
စာချုပ်
#48624014
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၇.၂၀၁၉ ၁၈:၀၃:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
121.108
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
106.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၇.၂၀၁၉ ၁၉:၅၄:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
121.05
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
106.69 USD
၂၅.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၃၇:၃၁
၂၅.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၃၉:၁၆
ရောင်းချမှု
5
121.132
121.108
အမြတ်
110.64 USD
EURJPY
စာချုပ်
#48621183
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၃၇:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
121.132
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
110.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၃၉:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
121.108
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
110.64 USD
၂၅.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၄၉:၀၄
၂၅.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၃၉:၀၇
ရောင်းချမှု
3
121.188
121.115
အမြတ်
201.90 USD
EURJPY
စာချုပ်
#48621773
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၄၉:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
121.188
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
201.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၃၉:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3
ပြင်ပ
121.115
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
201.90 USD
၂၅.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၅၇:၁၁
၂၅.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၃၉:၀၁
ရောင်းချမှု
2
121.327
121.114
အမြတ်
392.75 USD
EURJPY
စာချုပ်
#48622258
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၅၇:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
121.327
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
392.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၃၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
121.114
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
392.75 USD
၂၄.၀၇.၂၀၁၉ ၁၄:၀၃:၁၉
၂၄.၀၇.၂၀၁၉ ၁၄:၁၀:၁၂
ရောင်းချမှု
3
1.25107
1.25082
အမြတ်
75.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#48602862
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၇.၂၀၁၉ ၁၄:၀၃:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.25107
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
75.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၇.၂၀၁၉ ၁၄:၁၀:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3
ပြင်ပ
1.25082
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
75.00 USD
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၂၂:၁၆:၂၃
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၀၁:၄၂:၃၉
ဝယ်ယူမှု
1
107.35
107.477
အမြတ်
121.79 USD
USDJPY
စာချုပ်
#48387029
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၂၂:၁၆:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
107.35
လဲလှယ်ခြင်း
3.63 USD
စုစုပေါင်း
118.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၀၁:၄၂:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
107.477
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
121.79 USD
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၀၇:၅၉:၅၂
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၁၀:၅၄:၁၆
ဝယ်ယူမှု
1
107.719
107.768
အမြတ်
45.47 USD
USDJPY
စာချုပ်
#48528687
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၀၇:၅၉:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
107.719
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
45.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၁၀:၅၄:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
107.768
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
45.47 USD
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၀၈:၀၀:၄၇
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၁၀:၂၀:၂၀
ဝယ်ယူမှု
1
133.986
134.2
အမြတ်
198.69 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#48528705
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၀၈:၀၀:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
133.986
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
198.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၁၀:၂၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
134.2
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
198.69 USD
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၀၂:၁၀:၂၇
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၀၃:၁၄:၄၁
ရောင်းချမှု
1
1426.25
1425.61
အမြတ်
64.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#48525936
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၀၂:၁၀:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1426.25
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
64.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၀၃:၁၄:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1425.61
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
64.00 USD
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၀၂:၁၃:၃၁
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၀၃:၁၄:၃၅
ရောင်းချမှု
1
1426.26
1425.56
အမြတ်
70.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#48525952
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၀၂:၁၃:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1426.26
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
70.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၀၃:၁၄:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1425.56
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
70.00 USD
၀၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၄:၄၆:၄၄
၀၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၁၄:၀၃
ဝယ်ယူမှု
1
1.2445
1.2452
အမြတ်
70.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#48421100
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၄:၄၆:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2445
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
70.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၁၄:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.2452
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
70.00 USD
၀၃.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၀၀:၃၈
၀၄.၀၇.၂၀၁၉ ၀၉:၁၆:၃၈
ရောင်းချမှု
0.1
1413.72
1414.67
အမြတ်
-8.30 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#48368252
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၀၀:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1413.72
လဲလှယ်ခြင်း
1.20 USD
စုစုပေါင်း
-9.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၇.၂၀၁၉ ၀၉:၁၆:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1414.67
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-8.30 USD
၀၃.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၁၀:၀၉
၀၃.၀၇.၂၀၁၉ ၁၈:၃၈:၀၈
ရောင်းချမှု
0.1
1418.76
1417.43
အမြတ်
13.30 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#48368446
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၁၀:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1418.76
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
13.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၁၉ ၁၈:၃၈:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1417.43
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
13.30 USD
၀၃.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၄၂:၅၁
၀၃.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၄၉:၂၇
ရောင်းချမှု
0.1
1414.53
1413.42
အမြတ်
11.10 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#48368062
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၄၂:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1414.53
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၄၉:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1413.42
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
11.10 USD
၀၃.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၁၂:၃၅
၀၃.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၃၃:၂၅
ရောင်းချမှု
0.1
1417.53
1413.82
အမြတ်
37.10 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#48367507
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၁၂:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1417.53
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
37.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၃၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1413.82
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
37.10 USD
၀၃.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၃၃:၁၄
၀၃.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၄၅:၂၉
ရောင်းချမှု
0.1
1420.54
1418.68
အမြတ်
18.60 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#48366676
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၃၃:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1420.54
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
18.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၄၅:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1418.68
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
18.60 USD
၀၃.၀၇.၂၀၁၉ ၀၆:၁၂:၂၅
၀၃.၀၇.၂၀၁၉ ၁၄:၃၅:၂၂
ရောင်းချမှု
0.3
1423.39
1419.38
အမြတ်
120.30 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#48359883
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၁၉ ၀၆:၁၂:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1423.39
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
120.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၁၉ ၁၄:၃၅:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1419.38
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
120.30 USD
၀၃.၀၇.၂၀၁၉ ၀၇:၁၇:၁၅
၀၃.၀၇.၂၀၁၉ ၁၂:၀၀:၂၅
ရောင်းချမှု
0.1
1427.03
1425.28
အမြတ်
17.50 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#48360422
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၁၉ ၀၇:၁၇:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1427.03
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
17.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၁၉ ၁၂:၀၀:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1425.28
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
17.50 USD
၀၃.၀၇.၂၀၁၉ ၀၃:၄၂:၄၉
၀၃.၀၇.၂၀၁၉ ၀၅:၅၃:၀၄
ရောင်းချမှု
0.3
1431.07
1422.49
အမြတ်
257.40 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#48358340
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၁၉ ၀၃:၄၂:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1431.07
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
257.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၁၉ ၀၅:၅၃:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1422.49
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
257.40 USD
၀၃.၀၇.၂၀၁၉ ၀၃:၅၃:၃၄
၀၃.၀၇.၂၀၁၉ ၀၅:၅၂:၅၉
ရောင်းချမှု
0.1
1434.67
1422.29
အမြတ်
123.80 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#48358546
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၁၉ ၀၃:၅၃:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1434.67
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
123.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၁၉ ၀၅:၅၂:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1422.29
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
123.80 USD
၁၂.၀၆.၂၀၁၉ ၁၉:၀၃:၀၁
၀၁.၀၇.၂၀၁၉ ၀၂:၂၆:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.1
137.65
137.586
အမြတ်
-3.81 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#48151635
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၁၉ ၁၉:၀၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
137.65
လဲလှယ်ခြင်း
2.09 USD
စုစုပေါင်း
-5.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၁၉ ၀၂:၂၆:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
137.586
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.81 USD
၁၉.၀၆.၂၀၁၉ ၂၁:၀၃:၀၈
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၀၅:၀၂:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.2
108.14
107.129
အမြတ်
-185.85 USD
USDJPY
စာချုပ်
#48218384
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၁၉ ၂၁:၀၃:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.14
လဲလှယ်ခြင်း
2.89 USD
စုစုပေါင်း
-188.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၀၅:၀၂:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
107.129
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-185.85 USD
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၀၄:၅၈:၁၁
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၀၅:၀၀:၄၈
ရောင်းချမှု
0.1
1402.74
1408.34
အမြတ်
-56.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#48237703
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၀၄:၅၈:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1402.74
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-56.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၀၅:၀၀:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1408.34
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-56.00 USD
၁၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၈:၅၈:၁၃
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၀၄:၅၃:၅၇
ရောင်းချမှု
0.1
1325.48
1400.65
အမြတ်
-746.90 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#48141576
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၈:၅၈:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1325.48
လဲလှယ်ခြင်း
4.80 USD
စုစုပေါင်း
-751.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၀၄:၅၃:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1400.65
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-746.90 USD
၁၂.၀၆.၂၀၁၉ ၁၆:၃၈:၁၂
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၀၄:၅၃:၅၁
ရောင်းချမှု
0.1
1331.93
1400.79
အမြတ်
-684.20 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#48150093
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၁၉ ၁၆:၃၈:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1331.93
လဲလှယ်ခြင်း
4.40 USD
စုစုပေါင်း
-688.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၀၄:၅၃:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1400.79
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-684.20 USD