၁၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၀၂:၅၀
၁၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၄၁:၂၇
ရောင်းချမှု
0.01
109.614
109.598
အမြတ်
0.05 USD
USDJPY
စာချုပ်
#123912705
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၀၂:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.614
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၄၁:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.598
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.05 USD
၁၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၂၆:၄၉
၁၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၄၁:၂၄
ရောင်းချမှု
0.01
109.661
109.598
အမြတ်
0.47 USD
USDJPY
စာချုပ်
#123912713
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၂၆:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.661
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၄၁:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.598
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.47 USD
၁၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၀၂:၂၆
၁၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၀၂:၂၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.08192
1.08192
အမြတ်
-0.20 USD
EURCHF
စာချုပ်
#123912688
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၀၂:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08192
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၀၂:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08192
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.20 USD
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၁၅:၃၉
၁၀.၀၁.၂၀၂၀ ၀၈:၁၄:၄၇
ရောင်းချမှု
0.01
0.85107
0.84891
အမြတ်
2.62 USD
EURGBP
စာချုပ်
#123844585
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၁၅:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.85107
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၁.၂၀၂၀ ၀၈:၁၄:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.84891
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.62 USD
၁၀.၀၁.၂၀၂၀ ၀၄:၃၂:၀၅
၁၀.၀၁.၂၀၂၀ ၀၈:၁၄:၄၃
ရောင်းချမှု
0.01
143.069
143.401
အမြတ်
-3.23 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#123880804
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၁.၂၀၂၀ ၀၄:၃၂:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
143.069
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၁.၂၀၂၀ ၀၈:၁၄:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
143.401
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-3.23 USD
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၂၂:၅၆
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၁၈:၀၈
ရောင်းချမှု
0.02
109.447
109.542
အမြတ်
-1.93 USD
USDJPY
စာချုပ်
#123820217
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၂၂:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.447
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၁၈:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
109.542
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-1.93 USD
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၄၉:၁၀
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၁၈:၀၅
ရောင်းချမှု
0.02
109.465
109.544
အမြတ်
-1.64 USD
USDJPY
စာချုပ်
#123829474
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၄၉:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.465
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၁၈:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
109.544
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-1.64 USD
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၂၈:၀၄
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၂၃:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.08508
1.08221
အမြတ်
-3.15 USD
EURCHF
စာချုပ်
#123625012
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၂၈:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08508
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၂၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08221
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-3.15 USD
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၂၇:၃၁
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၂၇:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
108.441
108.439
အမြတ်
-0.12 USD
USDJPY
စာချုပ်
#123624996
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၂၇:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.441
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၂၇:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.439
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.12 USD
၀၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၁၃:၀၀
၀၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၂၂:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
108.089
108.177
အမြတ်
0.71 USD
USDJPY
စာချုပ်
#123532622
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၁၃:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.089
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၂၂:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.177
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.71 USD
၀၆.၀၁.၂၀၂၀ ၀၃:၂၃:၂၁
၀၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၅၇:၁၄
ရောင်းချမှု
0.01
0.74839
0.7474
အမြတ်
0.82 USD
CADCHF
စာချုပ်
#123474085
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၁.၂၀၂၀ ၀၃:၂၃:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.74839
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၅၇:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.7474
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.82 USD
၀၂.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၄၅:၀၃
၀၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၂၀:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.97079
0.97416
အမြတ်
3.36 USD
USDCHF
စာချုပ်
#123256466
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၄၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.97079
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၂၀:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.97416
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
3.36 USD
၃၁.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၀၈:၅၁
၀၂.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၃၁:၀၄
ရောင်းချမှု
0.01
112.157
111.595
အမြတ်
4.97 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#123120315
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၀၈:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
112.157
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၃၁:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
111.595
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
4.97 USD
၃၁.၁၂.၂၀၁၉ ၀၈:၂၂:၂၀
၃၁.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၀၃:၃၁
ရောင်းချမှု
0.01
112.303
112.168
အမြတ်
1.04 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#123116371
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၁၂.၂၀၁၉ ၀၈:၂၂:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
112.303
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၀၃:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
112.168
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.04 USD
၂၄.၁၂.၂၀၁၉ ၀၄:၄၀:၁၁
၂၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၁၅:၅၃
ရောင်းချမှု
0.01
72.52
72.653
အမြတ်
-1.42 USD
NZDJPY
စာချုပ်
#122713239
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၂.၂၀၁၉ ၀၄:၄၀:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
72.52
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၁၅:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
72.653
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-1.42 USD
၂၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၁:၁၉:၃၇
၂၄.၁၂.၂၀၁၉ ၀၄:၂၆:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10797
1.10866
အမြတ်
0.59 USD
EURUSD
စာချုပ်
#122617942
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၁:၁၉:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10797
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၂.၂၀၁၉ ၀၄:၂၆:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10866
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.59 USD
၁၈.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၂၂:၄၇
၂၀.၁၂.၂၀၁၉ ၀၁:၀၄:၃၈
ရောင်းချမှု
0.01
111.608
111.794
အမြတ်
-1.90 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#122454446
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၂၂:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
111.608
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၂.၂၀၁၉ ၀၁:၀၄:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
111.794
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-1.90 USD
၁၈.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၃၁:၄၆
၁၈.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၁၀:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.30948
1.30671
အမြတ်
-2.87 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#122450623
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၃၁:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.30948
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၁၀:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.30671
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-2.87 USD
၁၈.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၀၆:၁၅
၁၈.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၁၀:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.31004
1.30671
အမြတ်
-6.86 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#122441181
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၀၆:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.31004
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-6.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၁၀:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.30671
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-6.86 USD
၁၇.၁၂.၂၀၁၉ ၁၂:၃၁:၁၄
၁၈.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၀၃:၀၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.11561
1.11329
အမြတ်
2.22 USD
EURUSD
စာချုပ်
#122356969
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၁၉ ၁၂:၃၁:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11561
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၀၃:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.11329
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
2.22 USD
၁၈.၁၂.၂၀၁၉ ၀၄:၄၅:၁၄
၁၈.၁၂.၂၀၁၉ ၀၅:၁၁:၁၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.04327
1.04361
အမြတ်
-0.42 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#122425135
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၂.၂၀၁၉ ၀၄:၄၅:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.04327
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၂.၂၀၁၉ ၀၅:၁၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.04361
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.42 USD
၁၆.၁၂.၂၀၁၉ ၀၉:၄၃:၀၁
၁၈.၁၂.၂၀၁၉ ၀၄:၃၆:၁၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.11473
1.11372
အမြတ်
0.91 USD
EURUSD
စာချုပ်
#122224151
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၂.၂၀၁၉ ၀၉:၄၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11473
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၂.၂၀၁၉ ၀၄:၃၆:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.11372
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.91 USD
၁၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၂:၃၈:၀၂
၁၇.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၃၉:၁၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.11403
1.11329
အမြတ်
0.64 USD
EURUSD
စာချုပ်
#122233971
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၂:၃၈:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11403
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၃၉:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.11329
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.64 USD
၁၆.၁၂.၂၀၁၉ ၀၃:၀၁:၄၄
၁၆.၁၂.၂၀၁၉ ၀၆:၂၀:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
75.251
75.156
အမြတ်
-1.07 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#122207345
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၂.၂၀၁၉ ၀၃:၀၁:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
75.251
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၂.၂၀၁၉ ၀၆:၂၀:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
75.156
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-1.07 USD
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၆:၃၁:၅၈
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၃၅:၅၅
ရောင်းချမှု
0.01
75.929
75.258
အမြတ်
5.93 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#122132647
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၆:၃၁:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
75.929
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၃၅:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
75.258
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
5.93 USD
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၃၃:၄၀
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၃၄:၂၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.11404
1.11468
အမြတ်
-0.74 USD
EURUSD
စာချုပ်
#122034977
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၃၃:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11404
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၃၄:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.11468
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.74 USD
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၁၂:၀၀
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၅၅:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.91839
1.91681
အမြတ်
-1.29 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#121994718
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၁၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.91839
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၅၅:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.91681
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-1.29 USD
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၂၆:၅၀
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၂၁:၁၅:၀၃
ရောင်းချမှု
0.01
0.65476
0.65758
အမြတ်
-2.92 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#121945190
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၂၆:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.65476
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၂၁:၁၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.65758
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-2.92 USD
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၁၈:၅၅
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၂၁:၁၅:၀၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.10749
1.11089
အမြတ်
-3.50 USD
EURUSD
စာချုပ်
#121710523
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၁၈:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10749
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၂၁:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.11089
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-3.50 USD
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၀၁:၀၈
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၂၁:၁၄:၅၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.10669
1.11089
အမြတ်
-4.30 USD
EURUSD
စာချုပ်
#121710502
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၀၁:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10669
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၂၁:၁၄:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.11089
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-4.30 USD
၁၀.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၀၆:၀၅
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၁၁:၁၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.10932
1.10922
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#121710574
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၀၆:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10932
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၁၁:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10922
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၀.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၁၅:၂၆
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၂၆:၃၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.10831
1.10777
အမြတ်
0.44 USD
EURUSD
စာချုပ်
#121710551
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၁၅:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10831
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၂၆:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10777
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.44 USD
၀၅.၁၂.၂၀၁၉ ၂၁:၁၉:၅၄
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၁၅:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.04362
1.04149
အမြတ်
-3.20 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#121619152
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၂.၂၀၁၉ ၂၁:၁၉:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.04362
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၁၅:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.04149
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-3.20 USD
၀၅.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၂၅:၃၂
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၁၅:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.04554
1.04149
အမြတ်
-2.85 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#121598894
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၂၅:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.04554
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၁၅:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.04149
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-2.85 USD
၀၅.၁၂.၂၀၁၉ ၁၉:၂၈:၅၉
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၁၅:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.04436
1.04149
အမြတ်
-2.08 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#121619051
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၂.၂၀၁၉ ၁၉:၂၈:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.04436
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၁၅:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.04149
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-2.08 USD
၀၅.၁၂.၂၀၁၉ ၀၅:၅၇:၃၁
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၁၅:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.04591
1.04149
အမြတ်
-3.10 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#121582886
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၂.၂၀၁၉ ၀၅:၅၇:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.04591
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၁၅:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.04149
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-3.10 USD
၀၅.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၂၈:၁၆
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၁၅:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.04477
1.04149
အမြတ်
-2.35 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#121617893
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၂၈:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.04477
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၁၅:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.04149
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-2.35 USD
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၁၄:၄၂
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၅၅:၄၀
ရောင်းချမှု
0.02
1.10741
1.11001
အမြတ်
-5.40 USD
EURUSD
စာချုပ်
#121540807
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၁၄:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10741
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၅၅:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.11001
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-5.40 USD
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၀၂:၃၃:၅၆
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၂၆:၁၈
ရောင်းချမှု
0.02
0.65227
0.65104
အမြတ်
2.26 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#121499384
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၀၂:၃၃:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.65227
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၂၆:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.65104
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.26 USD
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၀၈:၂၉:၅၈
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၀၉:၄၂
ရောင်းချမှု
0.02
0.65168
0.65066
အမြတ်
1.84 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#121514437
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၀၈:၂၉:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.65168
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၀၉:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.65066
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.84 USD
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၅:၀၇:၃၁
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၅:၃၂:၁၄
ရောင်းချမှု
0.01
0.90716
0.9083
အမြတ်
-1.06 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#121369990
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၅:၀၇:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.90716
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၅:၃၂:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.9083
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-1.06 USD
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၁၈:၅၉
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၂၃:၄၆:၃၄
ရောင်းချမှု
0.01
109.637
108.973
အမြတ်
5.99 USD
USDJPY
စာချုပ်
#121256452
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၁၈:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.637
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၂၃:၄၆:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.973
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
5.99 USD
၂၈.၁၁.၂၀၁၉ ၀၁:၁၁:၅၁
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၃၄:၄၂
ရောင်းချမှု
0.01
0.99879
0.99964
အမြတ်
-0.95 USD
USDCHF
စာချုပ်
#121036876
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၁.၂၀၁၉ ၀၁:၁၁:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.99879
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၃၄:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.99964
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.95 USD
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၅၆:၂၂
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၃၄:၂၈
ရောင်းချမှု
0.02
0.99698
0.99962
အမြတ်
-5.48 USD
USDCHF
စာချုပ်
#120879278
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၅၆:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.99698
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၃၄:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.99962
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-5.48 USD
၂၅.၁၁.၂၀၁၉ ၀၇:၅၆:၂၂
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၃၄:၂၅
ရောင်းချမှု
0.02
0.99735
0.99962
အမြတ်
-4.74 USD
USDCHF
စာချုပ်
#120607583
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၁.၂၀၁၉ ၀၇:၅၆:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.99735
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၃၄:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.99962
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-4.74 USD
၂၅.၁၁.၂၀၁၉ ၀၇:၄၁:၂၄
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၃၄:၂၁
ရောင်းချမှု
0.02
0.99683
0.99962
အမြတ်
-5.78 USD
USDCHF
စာချုပ်
#120605015
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၁.၂၀၁၉ ၀၇:၄၁:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.99683
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၃၄:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.99962
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-5.78 USD
၂၅.၁၁.၂၀၁၉ ၀၂:၄၈:၄၈
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၃၄:၁၉
ရောင်းချမှု
0.02
0.99743
0.99962
အမြတ်
-4.58 USD
USDCHF
စာချုပ်
#120586662
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၁.၂၀၁၉ ၀၂:၄၈:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.99743
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၃၄:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.99962
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-4.58 USD
၂၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၂၈:၀၁
၂၈.၁၁.၂၀၁၉ ၀၀:၂၅:၁၀
ရောင်းချမှု
0.02
1.89505
1.91053
အမြတ်
-21.38 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#120634552
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၂၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.89505
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-20.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၁.၂၀၁၉ ၀၀:၂၅:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.91053
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-21.38 USD
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၁၇:၁၄
၂၈.၁၁.၂၀၁၉ ၀၀:၂၅:၀၇
ရောင်းချမှု
0.02
1.90098
1.91058
အမြတ်
-13.41 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#121017847
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၁၇:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.90098
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-13.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၁.၂၀၁၉ ၀၀:၂၅:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.91058
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-13.41 USD
၂၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၁၀:၂၈
၂၈.၁၁.၂၀၁၉ ၀၀:၂၅:၀၁
ရောင်းချမှု
0.04
1.89694
1.91058
အမြတ်
-37.77 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#120640664
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၁၀:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.89694
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-36.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၁.၂၀၁၉ ၀၀:၂၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.91058
ကော်မရှင်ခ
-0.80 USD
အမြတ်
-37.77 USD