၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၂၉:၁၇
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၁၈:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.15558
1.157
အမြတ်
1.32 USD
EURUSD
စာချုပ်
#164242540
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၂၉:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.15558
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၁၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.157
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.32 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၂:၅၆:၄၉
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၄၁:၅၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.36274
1.361
အမြတ်
1.64 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#164153136
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၂:၅၆:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36274
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၄၁:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.361
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.64 USD
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၁၅:၂၂
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၃၄:၀၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.16042
1.16
အမြတ်
0.32 USD
EURUSD
စာချုပ်
#164098242
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၁၅:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16042
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၃၄:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.16
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.32 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၀၂:၀၀
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၄၁:၅၂
ရောင်းချမှု
0.01
1795.66
1761.86
အမြတ်
33.60 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#163082633
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၀၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1795.66
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
33.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၄၁:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1761.86
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
33.60 USD
၁၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၂၂:၅၁
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၀၁:၁၆:၀၀
ရောင်းချမှု
0.01
1807.24
1827.9
အမြတ်
-20.86 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#161270325
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၂၂:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1807.24
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-20.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၀၁:၁၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1827.9
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-20.86 USD
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၁:၃၀:၂၆
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၀၁:၁၅:၅၉
ရောင်းချမှု
0.01
1898.95
1827.89
အမြတ်
70.86 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#160084000
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၁:၃၀:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1898.95
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
71.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၀၁:၁၅:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1827.89
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
70.86 USD
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၁:၁၁:၃၈
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၁:၃၀:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1743.21
1898.95
အမြတ်
155.54 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#158749464
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၁:၁၁:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1743.21
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
155.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၁:၃၀:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1898.95
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
155.54 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၀ ၀၈:၀၀:၃၈
၂၈.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၄၂:၀၉
ရောင်းချမှု
0.01
137.191
155.881
အမြတ်
-170.28 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#148564168
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၀ ၀၈:၀၀:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
137.191
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-170.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၄၂:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
155.881
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-170.28 USD
၁၂.၁၁.၂၀၂၀ ၀၆:၃၈:၅၈
၂၈.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၄၂:၀၅
ရောင်းချမှု
0.01
139.05
155.873
အမြတ်
-153.29 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#151360596
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၂၀ ၀၆:၃၈:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
139.05
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-153.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၄၂:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
155.873
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-153.29 USD
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၀၁:၁၄:၂၄
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၁၈:၅၇
ရောင်းချမှု
0.01
148.95
155.307
အမြတ်
-58.24 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#157250358
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၀၁:၁၄:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
148.95
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-58.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၁၈:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
155.307
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-58.24 USD
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၁:၁၁:၂၀
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၁၈:၅၃
ရောင်းချမှု
0.01
151.719
155.308
အမြတ်
-32.97 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#158749462
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၁:၁၁:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
151.719
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-32.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၁၈:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
155.308
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-32.97 USD
၂၄.၀၅.၂၀၂၁ ၀၁:၅၉:၃၉
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၁၈:၄၃
ရောင်းချမှု
0.01
154.062
155.301
အမြတ်
-11.51 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#159860037
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၅.၂၀၂၁ ၀၁:၅၉:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
154.062
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-11.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၁၈:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
155.301
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-11.51 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၁၅:၃၇
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၁၁:၂၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.2135
1.2125
အမြတ်
0.90 USD
EURUSD
စာချုပ်
#159582507
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၁၅:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2135
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၁၁:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2125
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.90 USD
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၁၇:၄၃
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၁၃:၀၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.2155
1.215
အမြတ်
0.40 USD
EURUSD
စာချုပ်
#159551902
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၁၇:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2155
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၁၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.215
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.40 USD
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၁၇:၀၂
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၃၅:၅၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.216
1.2155
အမြတ်
0.40 USD
EURUSD
စာချုပ်
#159551559
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၁၇:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.216
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၃၅:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2155
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.40 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၄၉:၅၃
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၂၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.207
1.2065
အမြတ်
0.40 USD
EURUSD
စာချုပ်
#159529277
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၄၉:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.207
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2065
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.40 USD
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၃၅:၅၀
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၄၂:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.2015
1.202
အမြတ်
0.40 USD
EURUSD
စာချုပ်
#159468010
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၃၅:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2015
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၄၂:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.202
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.40 USD
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၄၃:၀၀
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၀၇:၃၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.2015
1.201
အမြတ်
0.40 USD
EURUSD
စာချုပ်
#159456146
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၄၃:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2015
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၀၇:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.201
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.40 USD
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၂၁:၄၆
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၁:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1782.97
1762.45
အမြတ်
-20.72 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#159224801
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၂၁:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1782.97
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-20.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၁:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1762.45
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-20.72 USD
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၅၆:၁၈
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၂၃:၀၈
ရောင်းချမှု
0.01
151.159
151.5
အမြတ်
-3.33 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#159201866
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၅၆:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
151.159
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၂၃:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
151.5
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-3.33 USD
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၀၃
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၃၀:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1774.11
1775
အမြတ်
0.69 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#159214783
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1774.11
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.89 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၃၀:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1775
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.69 USD
၂၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၁:၂၉:၁၂
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၃:၁၅:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1781.45
1772.48
အမြတ်
-9.17 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#159166717
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၁:၂၉:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1781.45
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-8.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၃:၁၅:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1772.48
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-9.17 USD
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၃:၀၀:၁၂
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၃:၀၃:၁၃
ရောင်းချမှု
0.01
1774.9
1774
အမြတ်
0.70 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#159195888
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၃:၀၀:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1774.9
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၃:၀၃:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1774
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.70 USD
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၁:၁၅:၀၀
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၃၄:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1784.55
1787.5
အမြတ်
2.75 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#157008440
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၁:၁၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1784.55
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၃၄:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1787.5
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.75 USD
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၂၇:၃၇
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၃၅
ရောင်းချမှု
0.01
146.678
147.753
အမြတ်
-10.38 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#156920758
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၂၇:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
146.678
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-10.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
147.753
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-10.38 USD
၂၁.၀၁.၂၀၂၁ ၀၂:၀၃:၀၅
၂၇.၀၁.၂၀၂၁ ၀၀:၀၄:၂၉
ရောင်းချမှု
0.01
141.511
142.514
အမြတ်
-9.87 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#155996481
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၁.၂၀၂၁ ၀၂:၀၃:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
141.511
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-9.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၁.၂၀၂၁ ၀၀:၀၄:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
142.514
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-9.87 USD
၀၄.၀၁.၂၀၂၁ ၂၂:၅၀:၁၉
၁၀.၀၁.၂၀၂၁ ၂၂:၄၅:၀၉
ကူးယူခြင်း
95.81%
96.15%
အမြတ်
-0.17 USD
Shazwan2769Fx
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၂၁ ၂၂:၅၀:၁၉
အဝင်အမှတ်
95.81%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၁.၂၀၂၁ ၂၂:၄၅:၀၉
ပြင်ပ
96.15%
အမြတ်
-0.17 USD
၀၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၁:၁၁:၁၅
၁၄.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၁၈:၂၄
ရောင်းချမှု
0.01
135.97
135.75
အမြတ်
1.88 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#148280564
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၁:၁၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
135.97
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၁၈:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
135.75
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.88 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၀၃:၄၃
၀၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၁:၁၁:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
134.104
135.97
အမြတ်
17.48 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#147536037
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၀၃:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
134.104
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
17.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၁:၁၁:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
135.97
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
17.48 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၀၄:၀၅:၄၈
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၂၇:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
135.264
135.4
အမြတ်
1.09 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#147247999
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၀၄:၀၅:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
135.264
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၂၇:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
135.4
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.09 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၁:၅၈:၅၂
၂၅.၀၉.၂၀၂၀ ၀၂:၅၆:၄၁
ရောင်းချမှု
0.01
141.833
134.513
အမြတ်
69.22 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#145839187
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၁:၅၈:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
141.833
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
69.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၉.၂၀၂၀ ၀၂:၅၆:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
134.513
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
69.22 USD
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၀၃:၃၅
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၀၇:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
134.197
134.4
အမြတ်
1.73 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#147641530
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၀၃:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
134.197
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.93 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၀၇:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
134.4
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.73 USD
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၀၃:၂၉
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၅၉:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
134.202
134.3
အမြတ်
0.73 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#147641521
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၀၃:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
134.202
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.93 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၅၉:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
134.3
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.73 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၀၃:၄၁
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၀၅:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
134.098
134.2
အမြတ်
0.77 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#147536028
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၀၃:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
134.098
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၀၅:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
134.2
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.77 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၈:၀၂:၁၁
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၀၈:၀၉
ရောင်းချမှု
0.01
133.637
133.5
အမြတ်
1.11 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#147483031
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၈:၀၂:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
133.637
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၀၈:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
133.5
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.11 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၈:၀၂:၀၆
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၀၈:၀၈
ရောင်းချမှု
0.01
133.638
133.6
အမြတ်
0.16 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#147483021
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၈:၀၂:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
133.638
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၀၈:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
133.6
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.16 USD
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၀၃:၁၆
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၅၁:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
134.005
134.2
အမြတ်
1.66 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#147398519
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၀၃:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
134.005
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၅၁:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
134.2
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.66 USD
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၀၃:၁၀
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၃၂:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
134.002
134.1
အမြတ်
0.74 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#147398514
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၀၃:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
134.002
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၃၂:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
134.1
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.74 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၀၂:၁၂
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၂၃:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
133.806
134
အမြတ်
1.66 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#147316941
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၀၂:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
133.806
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၂၃:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
134
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.66 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၀၂:၀၇
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၂၂:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
133.798
133.9
အမြတ်
0.78 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#147316930
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၀၂:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
133.798
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၂၂:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
133.9
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.78 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၀၄:၀၅:၄၂
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၀၄:၂၂:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
135.274
135.3
အမြတ်
0.05 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#147247994
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၀၄:၀၅:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
135.274
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၀၄:၂၂:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
135.3
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.05 USD
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၀၁:၅၉
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၅၄:၀၅
ရောင်းချမှု
0.01
135.631
135.5
အမြတ်
1.06 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#147197822
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၀၁:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
135.631
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၅၄:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
135.5
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.06 USD
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၀၁:၅၃
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၀၃:၀၂
ရောင်းချမှု
0.01
135.647
135.6
အမြတ်
0.25 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#147197797
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၀၁:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
135.647
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၀၃:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
135.6
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.25 USD
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၁:၂၅:၄၄
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၁၀:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
135.893
136.1
အမြတ်
1.77 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#147171657
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၁:၂၅:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
135.893
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၁၀:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
136.1
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.77 USD
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၁:၂၅:၃၆
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၀၈:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
135.893
136
အမြတ်
0.82 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#147171656
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၁:၂၅:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
135.893
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၀၈:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
136
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.82 USD
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၀၁:၃၆:၅၇
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၂၁:၀၉
ရောင်းချမှု
0.01
138.91
138.741
အမြတ်
1.39 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#144310558
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၀၁:၃၆:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
138.91
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၂၁:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
138.741
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.39 USD
၂၁.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၄၃:၀၀
၀၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၁:၅၈:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
135.916
141.832
အမြတ်
55.50 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#141115986
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၄၃:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
135.916
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
55.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၁:၅၈:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
141.832
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
55.50 USD
၃၀.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၀၅:၅၂
၃၀.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၀၆:၁၃
ကူးယူခြင်း
149.57%
149.57%
အမြတ်
0.00 USD
Markus
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၀၅:၅၂
အဝင်အမှတ်
149.57%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၀၆:၁၃
ပြင်ပ
149.57%
အမြတ်
0.00 USD
၂၇.၀၂.၂၀၁၉ ၀၄:၁၅:၅၇
၂၇.၀၂.၂၀၁၉ ၀၄:၁၆:၄၈
ကူးယူခြင်း
521.72%
521.72%
အမြတ်
-2.18 USD
VuSaiGon
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၂.၂၀၁၉ ၀၄:၁၅:၅၇
အဝင်အမှတ်
521.72%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၂.၂၀၁၉ ၀၄:၁၆:၄၈
ပြင်ပ
521.72%
အမြတ်
-2.18 USD