၁၄.၀၁.၂၀၂၁ ၁၉:၅၅:၀၁
၂၀.၀၁.၂၀၂၁ ၁၇:၄၂:၀၉
ရောင်းချမှု
0.1
103.587
103.506
အမြတ်
6.83 USD
USDJPY
စာချုပ်
#4941241
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၁.၂၀၂၁ ၁၉:၅၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
103.587
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၁.၂၀၂၁ ၁၇:၄၂:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
103.506
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
6.83 USD
၁၉.၀၁.၂၀၂၁ ၁၆:၀၅:၀၂
၂၀.၀၁.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.1
0.77159
0.77593
အမြတ်
42.40 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#5248657
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၁.၂၀၂၁ ၁၆:၀၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.77159
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
43.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၁.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.77593
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
42.40 USD
၂၀.၀၁.၂၀၂၁ ၁၀:၅၀:၀၁
၂၀.၀၁.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၃၆
ရောင်းချမှု
0.1
1.26971
1.26081
အမြတ်
69.59 USD
USDCAD
စာချုပ်
#5304180
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၁.၂၀၂၁ ၁၀:၅၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26971
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
70.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၁.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.26081
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
69.59 USD
၁၉.၀၁.၂၀၂၁ ၁၉:၅၀:၀၁
၂၀.၀၁.၂၀၂၁ ၀၇:၀၀:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.36276
1.36512
အမြတ်
22.60 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#5267909
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၁.၂၀၂၁ ၁၉:၅၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36276
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
23.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၁.၂၀၂၁ ၀၇:၀၀:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.36512
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
22.60 USD
၁၈.၀၁.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၀၀
၁၉.၀၁.၂၀၂၁ ၀၇:၀၇:၅၀
ရောင်းချမှု
0.1
1.27654
1.27236
အမြတ်
31.85 USD
USDCAD
စာချုပ်
#5146620
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၁.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27654
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
32.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၁.၂၀၂၁ ၀၇:၀၇:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.27236
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
31.85 USD
၁၈.၀၁.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၀၁
၁၉.၀၁.၂၀၂၁ ၀၇:၀၇:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.1
0.71149
0.71346
အမြတ်
18.70 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#5146657
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၁.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.71149
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
19.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၁.၂၀၂၁ ၀၇:၀၇:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.71346
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
18.70 USD
၁၈.၀၁.၂၀၂၁ ၁၈:၅၀:၀၅
၁၉.၀၁.၂၀၂၁ ၀၇:၀၇:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.1
0.76846
0.77142
အမြတ်
28.60 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#5164910
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၁.၂၀၂၁ ၁၈:၅၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.76846
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
29.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၁.၂၀၂၁ ၀၇:၀၇:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.77142
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
28.60 USD
၁၅.၀၁.၂၀၂၁ ၂၀:၃၅:၀၂
၁၈.၀၁.၂၀၂၁ ၁၂:၃၅:၁၁
ရောင်းချမှု
0.1
1.2081
1.2058
အမြတ်
22.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#5034717
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၁.၂၀၂၁ ၂၀:၃၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2081
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
23.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၁.၂၀၂၁ ၁၂:၃၅:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.2058
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
22.00 USD
၁၅.၀၁.၂၀၂၁ ၂၃:၅၀:၀၀
၁၈.၀၁.၂၀၂၁ ၁၂:၃၅:၀၇
ရောင်းချမှု
0.1
0.71287
0.71041
အမြတ်
23.60 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#5039981
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၁.၂၀၂၁ ၂၃:၅၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.71287
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
24.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၁.၂၀၂၁ ၁၂:၃၅:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.71041
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
23.60 USD
၁၂.၀၁.၂၀၂၁ ၁၇:၄၅:၀၀
၁၅.၀၁.၂၀၂၁ ၂၀:၁၂:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.04
126.736
125.457
အမြတ်
-50.08 USD
EURJPY
စာချုပ်
#4692846
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၁.၂၀၂၁ ၁၇:၄၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
126.736
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-49.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၁.၂၀၂၁ ၂၀:၁၂:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
125.457
ကော်မရှင်ခ
-0.80 USD
အမြတ်
-50.08 USD
၁၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၄:၁၅:၀၀
၁၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၇:၃၅:၀၀
ရောင်းချမှု
0.1
0.77335
0.76972
အမြတ်
35.30 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#4995603
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၄:၁၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.77335
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
36.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၇:၃၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.76972
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
35.30 USD
၁၃.၀၁.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၀၈
၁၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၇:၃၄:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.27256
1.2751
အမြတ်
18.92 USD
USDCAD
စာချုပ်
#4753331
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၁.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.27256
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
19.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၇:၃၄:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.2751
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
18.92 USD
၁၄.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၀၅:၀၀
၁၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၇:၃၄:၅၂
ရောင်းချမှု
0.1
1.36306
1.35926
အမြတ်
37.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#4907825
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၀၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36306
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
38.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၇:၃၄:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.35926
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
37.00 USD
၁၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၀:၀၅:၀၀
၁၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၇:၃၄:၅၀
ရောင်းချမှု
0.1
1.21265
1.20883
အမြတ်
37.20 USD
EURUSD
စာချုပ်
#4978952
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၀:၀၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21265
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
38.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၇:၃၄:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.20883
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
37.20 USD
၁၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၀:၁၀:၀၁
၁၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၇:၃၄:၄၀
ရောင်းချမှု
0.1
0.71898
0.71298
အမြတ်
59.00 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#4979752
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၀:၁၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.71898
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
60.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၇:၃၄:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.71298
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
59.00 USD
၁၃.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၅၀:၀၄
၁၅.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၃၄:၃၃
ရောင်းချမှု
0.1
1.21565
1.21398
အမြတ်
15.70 USD
EURUSD
စာချုပ်
#4795117
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၅၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21565
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
16.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၃၄:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.21398
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
15.70 USD
၁၂.၀၁.၂၀၂၁ ၂၁:၁၅:၀၅
၁၄.၀၁.၂၀၂၁ ၁၈:၅၂:၀၇
ရောင်းချမှု
0.04
103.867
103.665
အမြတ်
7.39 USD
USDJPY
စာချုပ်
#4717134
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၁.၂၀၂၁ ၂၁:၁၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
103.867
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.79 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၁.၂၀၂၁ ၁၈:၅၂:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
103.665
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
7.39 USD
၁၂.၀၁.၂၀၂၁ ၂၁:၁၀:၀၁
၁၄.၀၁.၂၀၂၁ ၁၈:၅၂:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.04
0.77579
0.77862
အမြတ်
10.92 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#4716660
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၁.၂၀၂၁ ၂၁:၁၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.77579
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၁.၂၀၂၁ ၁၈:၅၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
0.77862
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
10.92 USD
၁၄.၀၁.၂၀၂၁ ၁၄:၁၅:၀၆
၁၄.၀၁.၂၀၂၁ ၁၈:၅၁:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.1
0.72064
0.72199
အမြတ်
12.50 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#4900745
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၁.၂၀၂၁ ၁၄:၁၅:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.72064
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
13.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၁.၂၀၂၁ ၁၈:၅၁:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.72199
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
12.50 USD
၁၃.၀၁.၂၀၂၁ ၁၄:၅၅:၀၀
၁၄.၀၁.၂၀၂၁ ၁၈:၅၁:၅၆
ရောင်းချမှု
0.1
0.88975
0.88809
အမြတ်
20.71 USD
EURGBP
စာချုပ်
#4788116
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၁.၂၀၂၁ ၁၄:၅၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.88975
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
22.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၁.၂၀၂၁ ၁၈:၅၁:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.88809
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
20.71 USD
၁၃.၀၁.၂၀၂၁ ၁၆:၃၀:၀၀
၁၃.၀၁.၂၀၂၁ ၁၉:၄၄:၅၀
ရောင်းချမှု
0.1
1.36502
1.36329
အမြတ်
16.30 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#4800152
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၁.၂၀၂၁ ၁၆:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36502
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
17.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၁.၂၀၂၁ ၁၉:၄၄:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.36329
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
16.30 USD
၁၃.၀၁.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၀၈
၁၃.၀၁.၂၀၂၁ ၁၈:၀၇:၃၇
ရောင်းချမှု
0.1
0.72174
0.71838
အမြတ်
32.60 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#4753334
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၁.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.72174
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
33.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၁.၂၀၂၁ ၁၈:၀၇:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.71838
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
32.60 USD
၁၂.၀၁.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၀၁
၁၂.၀၁.၂၀၂၁ ၂၃:၁၀:၄၆
ရောင်းချမှု
0.04
0.89358
0.893
အမြတ်
2.37 USD
EURGBP
စာချုပ်
#4680653
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၁.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89358
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၁.၂၀၂၁ ၂၃:၁၀:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
0.893
ကော်မရှင်ခ
-0.80 USD
အမြတ်
2.37 USD
၁၂.၀၁.၂၀၂၁ ၁၇:၂၅:၀၁
၁၂.၀၁.၂၀၂၁ ၂၃:၁၀:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.36207
1.3668
အမြတ်
18.52 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#4689211
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၁.၂၀၂၁ ၁၇:၂၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36207
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
18.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၁.၂၀၂၁ ၂၃:၁၀:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.3668
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
18.52 USD
၁၂.၀၁.၂၀၂၁ ၂၀:၃၀:၀၀
၁၂.၀၁.၂၀၂၁ ၂၃:၁၀:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.21831
1.22057
အမြတ်
8.64 USD
EURUSD
စာချုပ်
#4712396
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၁.၂၀၂၁ ၂၀:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21831
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၁.၂၀၂၁ ၂၃:၁၀:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.22057
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
8.64 USD
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၀၉:၂၀:၀၀
၂၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၂၉:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.05
104.497
103.644
အမြတ်
-41.65 USD
USDJPY
စာချုပ်
#3023671
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၀၉:၂၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
104.497
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-41.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၂၉:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
103.644
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-41.65 USD
၀၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၁၅:၀၁
၂၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၂၉:၀၉
ရောင်းချမှု
0.05
126.036
127.05
အမြတ်
-49.92 USD
EURJPY
စာချုပ်
#2984661
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
126.036
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-48.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၂၉:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
127.05
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-49.92 USD
၁၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၃:၄၅:၀၂
၂၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၂၉:၀၆
ရောင်းချမှု
0.05
1.21144
1.22538
အမြတ်
-70.20 USD
EURUSD
စာချုပ်
#3112111
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၃:၄၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21144
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-69.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၂၉:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.22538
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-70.20 USD
၀၉.၁၂.၂၀၂၀ ၂၀:၃၀:၀၀
၂၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၂၉:၀၄
ရောင်းချမှု
0.05
0.74353
0.76008
အမြတ်
-83.25 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#2996632
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၂၀ ၂၀:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.74353
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-82.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၂၉:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.76008
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-83.25 USD
၁၄.၁၂.၂၀၂၀ ၂၃:၄၉:၁၉
၂၈.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၃၈:၂၅
ရောင်းချမှု
0.02
0.75332
0.7591
အမြတ်
-11.76 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#3218020
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၂.၂၀၂၀ ၂၃:၄၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.75332
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-11.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၃၈:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.7591
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-11.76 USD
၀၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၁၅:၀၂
၂၄.၁၂.၂၀၂၀ ၁၉:၅၃:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.8894
0.89103
အမြတ်
8.65 USD
USDCHF
စာချုပ်
#2984668
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၁၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.8894
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၂.၂၀၂၀ ၁၉:၅၃:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.89103
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
8.65 USD
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၅၅:၀၀
၂၄.၁၂.၂၀၂၀ ၀၅:၂၁:၃၅
ရောင်းချမှု
0.05
0.90091
0.90072
အမြတ်
0.29 USD
EURGBP
စာချုပ်
#3374599
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၅၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.90091
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၂.၂၀၂၀ ၀၅:၂၁:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.90072
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
0.29 USD
၂၃.၁၂.၂၀၂၀ ၀၉:၂၅:၂၄
၂၃.၁၂.၂၀၂၀ ၀၉:၂၆:၀၃
ရောင်းချမှု
0.2
1.2194
1.21929
အမြတ်
0.20 USD
EURUSD
စာချုပ်
#3631128
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၂.၂၀၂၀ ၀၉:၂၅:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2194
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၂.၂၀၂၀ ၀၉:၂၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.21929
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
0.20 USD
၂၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၁:၁၅:၀၁
၂၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၁၅:၀၀
ရောင်းချမှု
0.05
0.70405
0.70157
အမြတ်
11.90 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#3486620
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၁:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.70405
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
12.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၁၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.70157
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
11.90 USD
၁၄.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၁၅:၀၀
၂၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၄၄:၂၇
ရောင်းချမှု
0.05
0.71052
0.70552
အမြတ်
24.50 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#3201671
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၁၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.71052
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
25.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၄၄:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.70552
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
24.50 USD
၀၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၀:၀၂
၂၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၇:၅၆:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.27923
1.28403
အမြတ်
18.19 USD
USDCAD
စာချုပ်
#2981285
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.27923
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
18.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၇:၅၆:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.28403
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
18.19 USD
၁၆.၁၂.၂၀၂၀ ၁၉:၃၅:၀၁
၂၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၇:၅၆:၃၃
ရောင်းချမှု
0.05
1.34753
1.33624
အမြတ်
55.95 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#3339657
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၂.၂၀၂၀ ၁၉:၃၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.34753
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
56.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၇:၅၆:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.33624
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
55.95 USD
၁၄.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၀၅:၀၁
၁၆.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၅၀:၀၅
ရောင်းချမှု
0.05
0.9054
0.90124
အမြတ်
27.13 USD
EURGBP
စာချုပ်
#3173183
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၀၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.9054
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
28.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၅၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.90124
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
27.13 USD
၁၆.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၂၅:၀၁
၁၆.၁၂.၂၀၂၀ ၁၄:၀၄:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.34967
1.35228
အမြတ်
12.55 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#3306319
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၂၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.34967
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
13.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၂.၂၀၂၀ ၁၄:၀၄:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.35228
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
12.55 USD
၁၆.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၃၈:၄၇
၁၆.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၃၉:၄၄
ရောင်းချမှု
0.2
1.22039
1.22026
အမြတ်
0.60 USD
EURUSD
စာချုပ်
#3315397
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၃၈:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.22039
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၃၉:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.22026
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
0.60 USD
၀၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၂၅:၀၁
၁၆.၁၂.၂၀၂၀ ၀၉:၄၁:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.34772
1.3477
အမြတ်
-0.60 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#2976817
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၂၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.34772
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၂.၂၀၂၀ ၀၉:၄၁:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.3477
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-0.60 USD
၀၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၉:၅၇:၅၀
၁၆.၁၂.၂၀၂၀ ၀၉:၃၄:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.33682
1.34698
အမြတ်
20.12 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#2994178
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၉:၅၇:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.33682
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
20.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၂.၂၀၂၀ ၀၉:၃၄:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.34698
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
20.12 USD
၁၄.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၂၄:၂၂
၁၄.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၃၆:၁၅
ရောင်းချမှု
1
30234.5
30122
အမြတ်
10.75 USD
YM
စာချုပ်
#3161903
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၂၄:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
30234.5
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၃၆:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
30122
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
10.75 USD
၁၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၃:၀၅:၀၁
၁၄.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၁၂:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.71055
0.71071
အမြတ်
0.30 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#3078235
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၃:၀၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.71055
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၁၂:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.71071
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
0.30 USD
၁၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၄:၄၉:၁၉
၁၄.၁၂.၂၀၂၀ ၀၀:၅၅:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.31722
1.33319
အမြတ်
79.35 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#3114810
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၄:၄၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.31722
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
79.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၂.၂၀၂၀ ၀၀:၅၅:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.33319
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
79.35 USD
၁၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၄:၂၅:၀၂
၁၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၄:၃၆:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.91983
0.92065
အမြတ်
4.40 USD
EURGBP
စာချုပ်
#3113741
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၄:၂၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.91983
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၄:၃၆:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.92065
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
4.40 USD
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၀၀
၁၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၁:၃၁:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.91301
0.91681
အမြတ်
24.13 USD
EURGBP
စာချုပ်
#3056671
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.91301
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
25.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၁:၃၁:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.91681
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
24.13 USD
၁၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၂:၀၅:၀၅
၁၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၁၄:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.21458
1.21292
အမြတ်
-8.80 USD
EURUSD
စာချုပ်
#3076989
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၂:၀၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21458
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-8.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၁၄:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.21292
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-8.80 USD
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၉:၅၀:၀၁
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၉:၅၆:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.70851
0.70822
အမြတ်
-1.95 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#3068574
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၉:၅၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.70851
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၉:၅၆:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.70822
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-1.95 USD
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၃:၅၀:၀၀
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၀၉:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.91032
0.91185
အမြတ်
9.15 USD
EURGBP
စာချုပ်
#3039239
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၃:၅၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.91032
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၀၉:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.91185
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
9.15 USD